Welcome To Trang Nhạc Phật Giáo - www.trangsuoitu.org Kính Chào Quí Đạo Hữu  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
         
         
 
 
   
 
MỤC LỤC
n Ánh Lửa Hồng
Bên Ánh Lửa Hồng 1
n Ánh Lửa Hồng 2
Chân Như
 Sưu Tập 1
Sưu Tập 2
Dâng Hương
Đảnh Lễ Mười Phương
Ðường Xưa Mây Trắng
Hải Triều Âm
Mặt Trời Hồng Tỉnh Thức
Mùa Hoa Đạo
Mùa Sen Nở
Mười Phương Hoa Nở
Ngọn Lửa Từ Bi
Nguyện Cầu
Sám Hối
Tháng Bảy Vu Lan
Thiền Trà
Tiếng Chuông Thức Tỉnh
Tìm Về Chốn Xưa
Tình Lam
Trường Ca Kinh A Di Đà
Trường Ca Kinh Pháp Cú
Trường Ca Phật Sử
Từ Bi Ca
Vu Lan Nhạc Khúc
Vu Lan Nhớ Mẹ
Nhạc Mới
Nhạc Hòa Tấu
Nhạc Tiếng Anh

 Bên Ánh Lửa Hồng

  Audio: MP3

Xem / In tập nhạc Bên Ánh Lửa Hồng 1&2 (pdf)

Bên Ánh Lửa Hồng 1 Bên Ánh Lửa Hồng 2
1. Ăn Trong Chánh Niệm – Hạnh Nguyên (download) 1. Lưu Bút – Mai Thảo (download)
2. Bàn Tay Yêu Thương – Mỹ Dung (download)
2. Mai Ðây Thành Tài – Tuấn Huy (download)
3. Bây Giờ - Ở Ðây – Mỹ Dung (download) 3. Mưa Nắng Vô Thường – Tuấn Huy (download)
4. Bên Ánh Lửa Hồng – Quế Anh (download) 4. Mừng Phật Ðản Sanh – Mai Thảo (download)
5. Bước Xây Ðời – Tuấn Huy (download) 5. Mừng Xuân Di Lặc – Mỹ Dung (download)
6. Chùa Em – Hạnh Nguyên (download) 6. Nhập Từ Bi Quán – Bảo Yến (download)
7. Con Xin Nguyện – Quế Anh (download) 7. Nối Tình Người – Tuấn Huy (download)
8. Cùng Hát – Tuấn Huy (download) 8. Nối Tình Quê Hương – Mai Thảo (download)
9. Ðại Hiếu Mục Kiền Liên – Hạnh Nguyên (download) 9. Phù Sa – Mai Thảo (download)
10. Ðạo Lớn – Hạnh Nguyên (download) 10. Quay Về – Mai Thảo (download)
11. Ðất Là Mẹ – Mỹ Dung (download) 11. Ta Ði – Tuấn Huy (download)
12. Ðêm Nay Trung Thu – Mai Thảo (download) 12. Ta Hãy Ði – Tấn Ðạt (download)
13. Ðến Phật Ðài – Tuấn Huy (download) 13. Tám Cánh Sen – Mai Thảo (download)
14. Ði Hết Con Ðường – Tuấn Huy (download) 14. Tâm Lành – Hạnh Nguyên (download)
15. Ðóa Sen – Mỹ Dung (download) 15. Tâm Nhìn – Quốc Dũng (download)
16. Ðời Áo Lam – Quế Anh (download) 16. Thành Ðạo – Mai Thảo (download)
17. Ðời Sẽ Thảnh Thơi – Tuấn Huy (download) 17. Tiếng Nước Tôi – Tấn Ðạt (download)
18. Ðời Vui Oanh Vũ – Tuấn Huy (download) 18. Tôi Muốn – Tuấn Huy (download)
19. Ðừng Chần Chờ – Tuấn Huy (download) 19. Trại Hè – Hạnh Nguyên (download)
20. Em Yêu Việt Nam – Quế Anh (download) 20. Trái Tim Thanh Niên – Mai Thảo (download)
21. Giữ Lấy Ðạo Thiêng – Tuấn Huy (download) 21. Trên Kính Dưới Nhường – Hạnh Nguyên (download)
22. Hạt Giống Bồ Ðề – Hạnh Nguyên (download) 22. Trọn Ðời Tin Phật – Mỹ Dung (download)
23. Hãy Hát – Tuấn Huy (download) 23. Tuổi Hồng – Hạnh Nguyên (download)
24. Hoa Tâm – Mỹ Dung (download) 24. Vu Lan Về – Mỹ Dung (download)
25. Học Tiếng Yêu Thương – Mai Thảo (download) 25. Vươn Lên – Tuấn Huy (download)
26. Huy Hiệu Hoa Sen – Tuấn Huy (download) 26. Vượt Sóng – Mai Thảo (download)
27. Kiên Trì – Tuấn Huy (download) 27. Xin Nghe Lời Phật – Mỹ Dung (download)
28. Lắng Nghe – Tuấn Huy (download) 28. Xuân Vui – Hạnh Nguyên (download)
29. Lên Núi – Hạnh Nguyên (download) 29. Yêu Ðạo – Hạnh Nguyên (download)
30. Lời Kinh Vu Lan – Mỹ Dung (download) 30. Yêu Muôn Loài – Mai Thảo (download)