Welcome To Trang Nhạc Phật Giáo - www.trangsuoitu.org Kính Chào Quí Đạo Hữu  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
         
         
 
 
   
 
MỤC LỤC
n Ánh Lửa Hồng
Bên Ánh Lửa Hồng 1
n Ánh Lửa Hồng 2
Chân Như
 Sưu Tập 1
Sưu Tập 2
Dâng Hương
Đảnh Lễ Mười Phương
Ðường Xưa Mây Trắng
Hải Triều Âm
Mặt Trời Hồng Tỉnh Thức
Mùa Hoa Đạo
Mùa Sen Nở
Mười Phương Hoa Nở
Ngọn Lửa Từ Bi
Nguyện Cầu
Sám Hối
Tháng Bảy Vu Lan
Thiền Trà
Tiếng Chuông Thức Tỉnh
Tìm Về Chốn Xưa
Tình Lam
Trường Ca Kinh A Di Đà
Trường Ca Kinh Pháp Cú
Trường Ca Phật Sử
Từ Bi Ca
Vu Lan Nhạc Khúc
Vu Lan Nhớ Mẹ
Nhạc Mới
Nhạc Hòa Tấu
Nhạc Tiếng Anh
Dâng Hương
  Audio: MP3 (32kbs)
Xem / In tập nhạc (pdf)    Tiếng hát Bảo Yến
1. Dâng Hương   download
2. Xưng Tán   download
3. Kỳ Nguyện  (download)
4. Lễ Thập Phương Tam Bảo   (download)
5. Lễ Phật Bảo   (download)
6. Lễ Pháp Bảo   (download)
7. Lễ Tăng Bảo  (download)
8. Lễ Xá Lợi  (download)
9. Thỉnh Chư Thiên   (download)
10. Khai Kinh   (download)
11. Hạnh Phúc Kinh  (download)
12. Vô Úy Kinh  (download)
13. Ðại Từ Bi Kinh  (download)
14. Từ Bi Nguyện  (download)
15. Hồi Hướng Công Ðức  (download)
16. Phục Nguyện  (download)