Welcome To Trang Nhạc Phật Giáo - www.trangsuoitu.org Kính Chào Quí Đạo Hữu  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
         
         
 
 
   
 
MỤC LỤC
n Ánh Lửa Hồng
Bên Ánh Lửa Hồng 1
n Ánh Lửa Hồng 2
Chân Như
 Sưu Tập 1
Sưu Tập 2
Dâng Hương
Đảnh Lễ Mười Phương
Ðường Xưa Mây Trắng
Hải Triều Âm
Mặt Trời Hồng Tỉnh Thức
Mùa Hoa Đạo
Mùa Sen Nở
Mười Phương Hoa Nở
Ngọn Lửa Từ Bi
Nguyện Cầu
Sám Hối
Tháng Bảy Vu Lan
Thiền Trà
Tiếng Chuông Thức Tỉnh
Tìm Về Chốn Xưa
Tình Lam
Trường Ca Kinh A Di Đà
Trường Ca Kinh Pháp Cú
Trường Ca Phật Sử
Từ Bi Ca
Vu Lan Nhạc Khúc
Vu Lan Nhớ Mẹ
Nhạc Mới
Nhạc Hòa Tấu
Nhạc Tiếng Anh
Đảnh Lễ Mười Phương 
Audio: MP3 (32kbs)
Xem / In tập nhạc (pdf)
1. Niệm Hương (download)
2. Cúng Hương Tán Phật  (download)
3. Kỳ Nguyện (download)
4. Quán Tưởng (download)
5. Ðảnh Lễ  (download)
6. Sám Hối Phát Nguyện (download)
7. Niệm Phật (download)
8. A Di Ðà Phật (download)
9. Thích Ca Mâu Ni Phật (download)
10. Di Lặc Phật  (download)
11. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (download)
12. Quan Thế Âm Bồ Tát (download)
13. Phổ Hiền Bồ Tát (download)
14. Ðại Thế Chí Bồ Tát (download)
15. Hội Thượng Phật Bồ Tát (download)
16. Sám Thập Phương (download)
17. Chú Vãng Sanh  (download)
18. Tự Quy & Hồi Hướng (download)
19. Niệm Án Ma Ni Bát Di Hồng (download)