Welcome To Trang Nhạc Phật Giáo - www.trangsuoitu.org Kính Chào Quí Đạo Hữu  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
         
         
 
 
   
 
MỤC LỤC
n Ánh Lửa Hồng
Bên Ánh Lửa Hồng 1
n Ánh Lửa Hồng 2
Chân Như
 Sưu Tập 1
Sưu Tập 2
Dâng Hương
Đảnh Lễ Mười Phương
Ðường Xưa Mây Trắng
Hải Triều Âm
Mặt Trời Hồng Tỉnh Thức
Mùa Hoa Đạo
Mùa Sen Nở
Mười Phương Hoa Nở
Ngọn Lửa Từ Bi
Nguyện Cầu
Sám Hối
Tháng Bảy Vu Lan
Thiền Trà
Tiếng Chuông Thức Tỉnh
Tìm Về Chốn Xưa
Tình Lam
Trường Ca Kinh A Di Đà
Trường Ca Kinh Pháp Cú
Trường Ca Phật Sử
Từ Bi Ca
Vu Lan Nhạc Khúc
Vu Lan Nhớ Mẹ
Nhạc Mới
Nhạc Hòa Tấu
Nhạc Tiếng Anh

Trường Ca Kinh A Di Đà

Audio: MP3

1. Nguyện Hương – Thanh Thúy /download MP3
2. Ðảnh Lễ Tam Bảo – Tấn Ðạt   /download MP3
3. Tán Hương – Mai Hậu   /download MP3
4. Phát Nguyện Trì Kinh – Xuân Phú   /download MP3
5. Tán Dương Giáo Pháp – Thùy Dương   /download MP3
6. Chánh Kinh Nhóm Cadillac & Hoa Giấy  /download MP3
7. Chú Vãng Sanh – Nhóm Cadillac  /download MP3
8. Bát Nhã Tâm Kinh – Hoa Giấy, Thanh Thúy & Xuân Phú  /download MP3
9. Niệm Phật Nhóm Cadillac  /download MP3
10. Sám Phát Nguyện – Ðình Nguyên & Mai Hậu   /download MP3
11. Hồi Hướng Công Ðức – Bích Phượng  /download MP3
12. Phục Nguyện – Quang Minh  /download MP3
13. Ðảnh Lễ Ba Ngôi Báu Nhóm Cadillac & Hoa Giấy  /download MP3