Welcome To Trang Nhạc Phật Giáo - www.trangsuoitu.org Kính Chào Quí Đạo Hữu  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
         
         
 
 
   
 
MỤC LỤC
n Ánh Lửa Hồng
Bên Ánh Lửa Hồng 1
n Ánh Lửa Hồng 2
Chân Như
 Sưu Tập 1
Sưu Tập 2
Dâng Hương
Đảnh Lễ Mười Phương
Ðường Xưa Mây Trắng
Hải Triều Âm
Mặt Trời Hồng Tỉnh Thức
Mùa Hoa Đạo
Mùa Sen Nở
Mười Phương Hoa Nở
Ngọn Lửa Từ Bi
Nguyện Cầu
Sám Hối
Tháng Bảy Vu Lan
Thiền Trà
Tiếng Chuông Thức Tỉnh
Tìm Về Chốn Xưa
Tình Lam
Trường Ca Kinh A Di Đà
Trường Ca Kinh Pháp Cú
Trường Ca Phật Sử
Từ Bi Ca
Vu Lan Nhạc Khúc
Vu Lan Nhớ Mẹ
Nhạc Mới
Nhạc Hòa Tấu
Nhạc Tiếng Anh

TRường Ca Kinh Pháp Cú

Audio: MP3

1. Khai Kinh – Hợp Ca (download)
2. Phẩm Song Yếu – Mai Thị Hậu (download)
3. Phẩm Tinh Cần – Tuấn Huy (download)
4. Phẩm Tâm Ý – Mai Thị Hậu & Tuấn Huy (download)
5. Phẩm Hoa Hương – Bảo Yến (download)
6. Phẩm Ngu Si – Nhã Phương (download)
7. Phẩm Trí Giả – Tuấn Huy (download)
8. Phẩm A La Hán – Mai Thị Hậu (download)
9. Phẩm Muôn Ngàn – Tấn Ðạt (download)
10. Phẩm Ác Hạnh – Tấn Ðạt (download)
11. Phẩm Hình Phạt – Bảo Yến (download)
12. Phẩm Già Yếu – Bảo Yến (download)
13. Phẩm Tự Kỷ – Tuấn Huy (download)
14. Phẩm Thế Gian – Nhã Phương (download)
15. Phẩm Phật Ðà – Bảo Yến (download)
16. Phẩm An Lạc – Mai Thị Hậu (download)
17. Phẩm Hỷ Ái – Tấn Ðạt (download)
18. Phẩm Phẫn Nộ – Mai Thị Hậu (download)
19. Phẩm Cấu Uế – Tấn Ðạt (download)
20. Phẩm Pháp Trụ – Mai Thị Hậu (download)
21. Phẩm Chánh Ðạo – Tấn Ðạt (download)
22. Phẩm Tạp Lục – Nhã Phương (download)
23. Phẩm Ðịa Ngục – Bảo Yến (download)
24. Phẩm Voi Rừng – Tấn Ðạt  (download)
25. Phẩm Ái Dục – Tấn Ðạt (download)
26. Phẩm Tỳ Kheo – Bảo Yến (download)
27. Phẩm Bà La Môn – Bảo Yến (download)
28. Lời Kết – Hợp Ca   (download)