WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM *www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở về Trang Pháp Âm      
Trở Về Trang Chủ (Index)       ENGLISH (Index)
     
 
 
   
 
 

 Các Vấn Đề Phật Học 1 từ A-H

Audio: MP3 (Book on CD)(Sách Được Đọc vào CD)

Kính xin Quí ĐH vui lòng download bài vào máy của mình để nghe, mổi file khi download chỉ mất vài phút mà thôi, khi download xong xin vui lòng tắt ngay trang suối từ, đây là một việc làm giá trị giúp chúng Tôi duy trì trang Web lâu dài hơn.

 

Nhiều Bài Mới  Tản Mác Bên Trong Vì Được Xếp Theo A,B C

Các Vấn Đề Phật Học1

Các Vấn Đề Phật Học2

Các Vấn Đề Phật Học3

 Ban Hoàng Pháp Suối Từ chân thành cám ơn Quí Đ H và Các Ban Thực Hiện Sách Đọc, Quí vị đã giúp chúng tôi thực hiện những quyễn sách quí thành âm thanh để cúng dường đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Quí Phật Tư  không có thời gian để đọc sách. Xin Hồi Hướng Phước Báu đến Chư Vị, đã cúng dường giọng đọc của mình trong tinh thần Bố Thí Ba La Mật. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

 

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar 7Zipđây là file chạy trực tiếp mà không cần cài đặt để Quí ĐH nào chưa có thì lấy dùng.  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download 

 

 
108 Lời Dạy Thực Tiễn

Đức ĐẠT-LAI LẠT-MA Hoang Phong chuyển ngữ ,Giọng đọc Cao Nguyên NEW

 (01) (02) (03)
48 Pháp Niệm Phật -Giang Ðô Trịnh Vĩ Am (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
48 Đại Nguyện (Maga folder File)
A Di Đà Yếu Giải -Ngẫu Ích Đại Sư (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
A Di Đà Yếu Giải -Trí Ích Đại Sư (Maga folder File)
A Di Đà Hợp Giải (Maga folder File)
Ăn Chay Một Triết Lý Sống... (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
An Bình Không Lay Chuyển (01) NEW
An Lạc Từng Bước Chân-TS Nhất Hạnh (01) (02) (03) (Maga folder File)
Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)
Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh-A Map of the Journey thiền sư U Jotika   (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)(09) (10)  (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) NEW
Bát Nhã Tâm Kinh (01) (02) (03) (Maga folder File)
Bát Nhã -HT Từ Thông (01) (02) (03)
Bên Kia Cửa Tử-Nguyên Phong (01) (02)
Bẻ Gảy Xiềng Gông (01) (02) NEW
Bông Hồng Cài Áo-TS Nhất Hạnh (01)
Bóng Nguyệt Lòng Sông-Ni Sư Trí Hải (Giọng đọc Diệu Thủy) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Bố Thí Ba La Mật- T Trí Siêu- Diệu Thới đọc (01) (02) (03) (Maga folder File)
*Bước Đầu Học Phật-HT Thanh Từ (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (Maga folder File)
Bí Quyết Sống Lâu (01)
Cẩm Nang Tu Đạo-Hòa Thượng Quảng Khâm Việt Dịch: Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)

CẨM NANG CHO CUỘC SỐNG
Đức ĐẠT-LAI LẠT-MA Frédérique Hatier biên soạn

Hoang Phong chuyển ngữ Giọng đọc Cao Nguyên NEW 

(01)  (02)

Câu Chuyện Số Mệnh (01) (02)
Cấp Cô Độc Khuyến Dụ Kinh-Cố HT Hộ Tông-Cô Tịnh Bảo đọc (01)
Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)
Chú Giải Kinh Bổn Sanh-Cố HT Hộ Tông-Cô Tịnh Bảo đọc (01)
Chánh Niệm, Giải Thoát và Bồ Tát Đạo - là các bài pháp do Hòa thượng U Silanandathuyết.    http://www.tathagata.org/ (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14)(15)  (16)  (Maga folder File)
Chết Vào Thân Trung Ấm Và Tái Sanh (Theo Phật Giáo Tây Tạng) Đại Sư: Lati Rinbochay & Jeffrey Hopkins

(01) (02) (03) (04) Lời tựa Đức Đạt Lai Lạt Ma,Dịch Việt : Sonam Nyima Chân Giác.Diệu Thủy đọc

(Maga folder File)
*Chết Và Tái Sanh-Sogyal Rinpoche-ĐĐ Nguyên Tạng (01) (02) (03)

Chìa Khóa Học Phật-HT Thanh Từ

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (Maga folder File)
Chìa Khóa Học Phật (Giọng đọc   Nguyen Ha ) (01) (02)
Chơn Lý  TS Minh Đăng Quang  (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) ((21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)) (28) (29) ((30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (Maga folder File)
Chỉ là một cội cây (01) (02) (03) (04) (05) (06)

Chú Đại Bi Lược Giải-HT Tín Nghĩa -Diệu Thủy đọc (Maga folder File)

(00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70)  (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84)

Chữ Nghiệp Trong Đạo Phật (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)

Chữa lành Tâm Sân Hận

Đức Đạt Lai Lạt Ma - Nhật Tịnh Việt dịch Nguyên tác: HEALING HATRED by His Holiness the Dalai Lama

Giọng đọc Cao Nguyên NEW  

(01)
Chứng Đạo Ca-HT Từ Thông (01) (02) (03) (Maga folder File)
Cõi Bụi Hồng- SC Như Thuỷ (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)
Con Đường Hạnh Phúc Toàn bộ 23 bài giáo lý căn bản. Tỳ khưu Viên Minh & Tỳ khưu Khánh Hỷ . (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)
Con Đường Hạnh Phúc-Toàn bộ 23 bài giáo lý căn bản. Tỳ khưu Viên Minh & Tỳ khưu Khánh Hỷ . Giọng đọc LTT Diệu Nghiêm (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24 (Maga folder File)
Con Đường Tây Phương (01) (02)
Con Đường Vô Tận- Huỳnh Trung Chánh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (Maga folder File)
Con Đường Xưa Tóm tắt Bát chánh đạo. Hòa thượng Piyadassi (Minh Châu & Ðặng Tấn Hậu trích dịch) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Cực Lạc Quốc (01) (02)
Cực Lạc Thù Thắng-HT Thích Hân Hiền (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Cuộc Đời Đức Phật- Giong đọc Diệu Nghiêm (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (Maga folder File)
Đai Bi Chú Giảng Giải-HT Tuyên Hóa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Đại Đường Tây Vực Ký-Pháp sư Huyền Trang (Thích Như Điển dịch). (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (Maga folder File)
Đại Hoàn Thiện (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Đại Niệm Xứ Giảng giải kinh Ðại Niệm Xứ và thiền minh sát tuệ. Thiền sư U  Silananda (Tỳ khưu Khánh Hỷ dịch).  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (Maga folder File)
Đạo Gì -T Trí Siêu (01) (02) (03) (04) (05) (06)  (Maga folder File)
Đạo Phật Đi Vào Đời (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Đạo Phật Siêu Khoa Học (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (Maga folder File)
Dấu Chân Trên Cát-Nguyên Phong (Hoàn Chỉnh 8 cassettes) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (Maga folder File)
Đời Sống Bấp Bênh Ðối phó với sự chết. Hòa thượng Sri Dhammananda (Phạm Kim Khánh dịch).Giọng đọc LTT  Diệu Nghiêm (01) (02)

Đoạn Trừ Lậu Hoặc

Giảng giải kinh Tất Cả Lậu Hoặc (Trung Bộ). Hòa thượng Buddharakkhita. Tỳ khưu Pháp Thông dịch

(00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (Maga folder File)
Du Hành Tây Tạng (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (Maga folder File)
Dưỡng Nuôi Phật Giáo Bằng Phương Pháp Niệm Tâm (01) (02)
Duy Ma Cật-HT Từ Thông (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Duy Thức Luận-HT Từ Thông (01) (02)
Đưa Tâm Về Nhà (01) (02)
Đường Tu Không Hai-Minh Tâm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Đường Vào Nội Tâm-Các câu chuyện đạo. Thích nữ Trí Hải. (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Đường Về Cõi Tịnh (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Đường Về Cực Lạc (01) (02) (03)  (04)  (05) (06) (07) (08) (09) (Maga folder File)
Đừng Coi Thương Phiền Não-Don't look down on the defilements -Thiền sư U Tejaniya (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)

Giảng Giải 38 Pháp Hạnh Phúc

Pháp Sư Maha Thongkham

Giọng đọc Diệu Thới

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Mục lục các files: PDF  (Maga folder File)

Giác Minh

Xem phần đọc sách Trung Tam Narada
Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ Các câu hỏi thông thường trong Ðạo Phật. Maha Thongkham Medivongs. (Giọng đọc Diệu Thuỷ) (01) (02) (03) (Maga folder File)
*Giới Thiệu Long Thơ Tịnh Độ (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (Maga folder File)
Góp Nhặt  - Thích Trí Siêu (01) (02) (03) (04) (05)  (Maga folder File)
Gương Tri Ân -2010 (01) (02)
Hạn Chế Sân Hận -Trải Rộng Tình Thương- TK Visuddhacara giọng đọc Diệu Thuỷ (01) (02)  
Hạnh Phúc An Lành Nhẫn Nại - 2009 (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Hạnh Phúc Gia Đình-Giọng đọc LTT  Diệu Nghiêm (01) (02)
Hạnh Phúc Mộng Và Thực (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Hành Trình Không Đích Đến -Dịch Giả Thích Nữ Trí Hải (Giọng đọc Diệu Thủy) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (Maga folder File)
*Hiện Đời Thành Phật (01) (02) (03) (Maga folder File)
Hiệu Lực Của Sự Cầu Nguyện (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Hiếu Kính Phật Giáo  
*Hoa Sen Ngày Xuân-HT Tuyên Hoá (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)
Hoa Vô Ưu (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (Maga folder File)
*Học Phật Quần Nghi (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (Maga folder File)
Hôn Nhân Hạnh Phúc (A happy married life). Hòa thượng Dhammananda (Tỳ khưu Thiện Minh dịch). (giọng đọc Diệu Thủy) Lời khuyên cho cuộc sống gia đình

(01) (02)

 

Hư Hư Lục (Toàn Tập)-Sư Cô Như Thủy (28 Files) giọng đọc Diệu Thuỷ (Maga folder File) Tập1:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) Tập2:(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Tập3: (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) ***
Hư Hư Lục (VN) CD 03 Truyện 41-60 Thiếu (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08-1) (08-2) (08-3) (08-4) (09-1) (09-2) (09-3) (Maga folder File)
Hương Sen Vạn Đức-HT Thích Trí Tịnh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (Maga folder File)
Hương Vị Giải Thoát  
Hương Vị Pháp Bảo Tuyển tập các bài pháp luận. Thiền sư U Silananda. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Huyền Thuật Và Các Đạo Sĩ Tây Tạng-Nguyên Phong (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)  (Maga folder File)
Khai Thị Niệm Phật -PS Tịnh Không (01) (02) (03) (04)
Khai Thị Niệm Phật -HT Tri Tinh (01) (02)
Khai Thị     Hòa Thượng  Tuyên Hoá  
Khai Thị 1: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Khai Thị 2 : (01) (02) (03) (04) (05)
Khai Thị 3 : (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) Khai Thị 4 : (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10
   
   
   
   
 

*****