WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * WWW.TRANGSUOITU.ORG  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
Tiểu Bộ Kinh I Trở về Trang Pháp Âm Trường Bộ Kinh
Tiểu Bộ Kinh II       Tăng Chi Bộ Kinh
Trung Bộ Kinh Tương Ưng Bộ Kinh
   
 
 
   
 
 

Đại Tạng Kinh Nam Tạng

Tăng Chi Bộ Kinh 

 Gồm 4 Tập (Mười Một Chương)

 

Audio: MP3 (Book on CD) (Sách Được Đọc vào CD)

Rất mong quý ĐH nên download bài muốn nghe

về máy computer của mình để nghe ,

sau khi download xong mong quí vị đóng trang  này lại,

để dành chổ cho những người khác vào,

vì web hosting giới hạn chỉ có 200 người vào một lúc,

nếu quá số lượng qui định, trang web sẽ bị nghẽn mạch.

Để duy trì trang Pháp Âm hoạt động tốt để phục vụ Quí ĐH

rất mong quí ĐH cộng tác.

Thưc Hiện Trang Web: Diệp Thi , LuânVũ  & Thành Mẫn

 

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )    New New New :

 Maga Folder 1

 Maga Folder 2

 Maga Folder 3

 Maga Folder 4

 Maga Folder 5

 Maga Folder 6

 Maga Folder 7 

 

Sách Tăng Chi Bộ Kinh (PDF)

Tăng Chi Bộ I   MP3

Chương Một Pháp
01-(1-Phẩm Sắc,2-Đoạn Thiền Cái,3-Khó Xử Dụng,4-Không Điều Phục,5-Đặt Hướng,6-Búng Ngón Tay,7-Tinh Tấn,8-Làm Bạn Với Thiện,9-Phóng Dật,10-Phi Pháp) (01) OK
02-(11-Phẩm Thứ Mười Một,12-Vô Phạm,13-Một Người,14-Tối Thắng,15-Không Thể Có Được,16-Một Pháp,17-Chủng Tử,18-Makkhali,19-Không Phóng Dật ,20-21-Thiền Định 1& 2) (02)OK
Chương Hai Pháp
03-(1-Phẩm Hình Phạt,2-Tranh Luận ) (03)OK
04-(3-Người Ngu,04-Tâm Thăng Bằng,5-Hội Chúng ) (04)OK
05-(6-Người,7-Lạc,8-Tướng,9-Các Pháp,10-Kẻ Ngu,11-Các Hy Vọng,12-Hy Cầu,13-Bố Thí,14- Đón Chào,15-Nhập Định ,16-Phẩn Nộ,17-Phẩm Thứ Mười Bảy ) (05)OK
Chương Ba Pháp
06-(1-Người Ngu,2-Người Đóng Xe ) (06)OK 07-(3-Người,4-Xứ Giả Của Trời) (07)OK
08-(5-Nhỏ,6- Các Bà La Môn ) (08)OK 09a-(7-Lớn ) (09a)OK
09b-(7-Lớn ) (09b)OK 10-(8-A Nan Đà,9- Sa Môn ) (10)OK
11-(10-Hạt Muối ) (11)OK 12-(11-Chánh Giác ,12-Đọa Xứ ) (12)OK
13-(13-Kusinara ) (13)OK 14-(14-Kẻ Chiến Sĩ,15-Cát Tường, 16-Lõa Thể) (14)OK
 

Chương Bốn Pháp

15-(1-PhẩmBhandagàma ,2-Hành ) (15)OK 16-(3-Uruvelà, 4-Bánh Xe) (16)OK
17-(5-Rohitassa,6-Nguồn Sanh (17)OK 18-(7-Nghiệp Công Đức (18)OK
19-(8-Không Hý Luận,9-Không Có Rung Động ) (19)OK 20-(10-Asura ) (20)OK

 

Tăng Chi Bộ II  MP3
Chương Năm Pháp
21-(11-Mây Mưa,12-Kẻ Sĩ ) (21)OK 22-(13-Sợ Hãi ) (22)OK
23-(14-Loài Người,15-Ánh Sáng,16-Các Căn )  (23)OK 24-(17-Đạo Hành ) (24)OK
25-(18-Tư Tâm Sở) (25)OK 26-(19-Chiến Sĩ ) (26)OK
27a-27b-(20-Đại Phẩm ) (27a) (27b)OK 28-(21-Bậc Chân Nhân ) (28)OK
29-(22-Ô Uế ) (29)OK 30-(23-Diệu Hạnh,24-Phẩm Nghiệp) (30)OK
31-(25-Sợ Hãi Phạm Tội ) (31)OK 32-(26-Thắng Trí,27-Nghiệp Đạo,28-Phẩm Tham) (32)OK
33-(1-Sức Mạnh Hữu Học,2-Sức Mạnh) (33)OK 34-(3-Năm Phần ) (34)OK
35-(4-Sumana,) (35)OK 36-(5-Vua Munda) (36)OK
37-(6-Triền Cái,7-Tưởng ) (37)OK  
38a-(8-Chiến Sĩ-a-Chiến Sĩ ) (38a)OK 38b-(8-Chiến Sĩ-b-Sợ Hải Trong Tương lai ) (38b)OK
39-(9-Trưởng Lão) (39)OK 40-(10-Kakudha) (40)OK
41-(11-An Ổn Trú,12-Andhakavinda ) (41)OK 42-(13-Bệnh ) (42)OK
43-(14-Vua ) (43)OK 44-(15-Tikandaki,16-Diệu Pháp) (44)OK
45-(17-Hiềm Hận,)(45)OK 46-(18-Nam Cư Sĩ,19-Rừng )(46)OK
47-(20-Bà La Môn,21-Kimbila) (47)OK 48-(22-Mắng Nhiếc,23-Du Hành Dài,24-Trú Tại Chổ,25-Ác Hạnh ) (48)OK
49-(26-Cụ Túc Giới) (49)OK  
 

Tăng Chi Bộ III  MP3

Chương Sáu Pháp
50-(1-Phẩm Đáng Được Cung Kính) (50)OK 51-(2-Cần Phải Nhớ) (51)OK
52-(3-Trên Tất Cả) (52)OK 53-(4-Chư Thiên) (53)OK
54-(5-Dhammika) (54)OK 55a-55b-(6-Đai Phẩm) (55a) (55b)OK
56-(7-Chư Thiên,8-A La Hán,9-Mát Lạnh,10-Lợi Ích,11-Ba Pháp,12-Các Kinh Không Nhiếp Trong Phẩm) (56)OK
Chương Bảy Pháp
57-(1-Tài Sản,2-Tùy Miên) (57)OK 58-(3-Vaji (Bạt Kỳ),4-Chư Thiên ) (58)OK
59-(5-Đại Tế Đàn) (59) OK 60a-60b-(6-Không Tuyên Bố) (60a) (60b)OK
61a-61b (7-Đại Phẩm) (61a) (61b) OK 62-(8-Phẩm Về Luật 9-Các Kinh Không Nhiếp) (62)OK

 

Tăng Chi Bộ I MP3

Chương Tám Pháp
63-(1-Từ ) (63)OK 64a-64b-(2-Lớn) (64a) (64b) OK
65-(3-Gia Chủ) (65) OK 66-(4-Bố Thí ) (66)OK
67-(5-Ngày Trai Giới ) ( 67)OK 68-(6-Gotami) (68) OK
69-(7-Đất Rung Động) (69) OK 70-(8-Song Đôi ) (70)OK
71-(9-Niệm 10-Tham Ái ) (71)OK  
Chương Chín Pháp
72-(1-Chánh Giác) (72)OK 73-(2-Tiếng Rống Sư Tử ) (73)OK
74-(3-Chỗ Cư Trú Các Hữu Tình) (74)OK 75a-75b-(4-Đại Phẩm ) (75a) (75b)OK
76-(5-Pancala,6-An Ổn,7-Niệm Xứ,8-Chánh Cần ,9-Tứ NhưÝ Túc,10-Tham) (76)OK
Chương Mười  Pháp
77-(1-Lợi Ích) (77)OK 78-(2-Hộ Trì) (78)OK
79a-79b-(3-Lớn) (79a) (79b)OK 80-Upali & Ananda (80)OK
81-(5-Mắng Nhiếc) (81)OK 82-(6-Tâm Của Mình) (82)OK
83-(7-Song Đôi)( 83)OK 84-(8-Ước Nguyện) (84)OK
85-(9-Trưỡng Lão) (85)OK 86a-86b-(10-Nam Cư Sĩ )(86a) (86b)OK
87-(1-Sa Môn Tưởng.....10-Đi Xuống)  (87)OK
88-(13-Thanh Tịnh....17-Janussoni) (88)OK
89-(18-Thiên Lương...     22-Không Có Đầu Đề) (89)OK
Chương Mười Một Pháp

90-(1-Y Chỉ) (90)OK

91-(2-Tùy Niệm1) (91)OK

92-(3-Tùy Niệm2 & Tổng Kết) (92)OK  

Labels ,Font và Phần mềm (01)