WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * WWW.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
Tiểu Bộ Kinh I Trở về Trang Pháp Âm Trường Bộ Kinh
Tiểu Bộ Kinh II       Tăng Chi Bộ Kinh
Trung Bộ Kinh Tương Ưng Bộ Kinh
   
 
 
   
 
 

Đại Tạng Kinh Nam Tạng

Trường Bộ Kinh 

Gồm 34 Bài

 

Audio: MP3 (Book on CD) (Sách Được Đọc vào CD)

Rất mong quý ĐH nên download bài muốn nghe

về máy computer của mình để nghe ,

sau khi download xong mong quí vị đóng trang  này lại,

để dành chổ cho những người khác vào,

vì web hosting giới hạn chỉ có 200 người vào một lúc,

nếu quá số lượng qui định, trang web sẽ bị nghẽn mạch.

Để duy trì trang Pháp Âm hoạt động tốt để phục vụ Quí ĐH

rất mong quí ĐH cộng tác.

Thưc Hiện Trang Web: Diệp Thi , LuânVũ  & Thành Mẫn

 

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

Maga folder File: Trường Bộ Kinh 1, Trường Bộ Kinh 2, Trường Bộ Kinh 3

Sách Trường Bộ Kinh (PDF)

Trường Bộ Kinh đã  hoàn chỉnh, Quí  ĐH có thể download

( Một số bài trong bộ Kinh  này được đọc theo một bản dịch khác, không phải bản dịch của trang BuddhaSaSana (Bình An Sơn) mà chúng Tôi đang xử dụng ,bản  kinh này ngắn hơn,nhưng ý nghĩa không thay đổi , nên chúng tôi chỉ  thêm vào những đọan thiếu làm ý nghĩa thay đổi, mà người đọc không đọc chỉ đọc "Như Trên" hay đọc "xem sách .. Kinh.. Trang số..." nếu phần thiếu ngắn , chúng Tôi  bổ sung thêm,nếu phần thiếu dài chúng Tôi sửa lại "Nghe Kinh ...Sa Môn Quả .v .v" Chúng Tôi cũng đã  sửa lại âm thanh cho thống nhất, Không quá cao và cũng không quá thấp.)

Tập I    ( Kinh Số 1-16 ) MP3
1- Kinh Phạm Võng(Brahmajàla Suttra)(A) (B) (C)OK 2-Kinh Sa Môn Quả(Samanna-Phala )(A) (B)OK
3-Kinh A Ma Trú(Ambattha) (03)OK 4- Kinh Chủng Đức(Sonadanda) (04)OK
5-Kinh Cứu La Đàn Đầu(Kutadanda) (05)OK 6-Kinh Mahali(Mahàli) (06)OK
7-Kinh Cha li da (Jàliya) (07)OK 8-Kinh Ca Diếp Sư Tử Hống(Kassapa) (08)OK
9-Kinh Bố Sá Bà Lâu(Potthapàda) (09)OK 10-Kinh Tu Ba(Subha.) (10)OK
11-Kinh Kiên Cố(Kevaddha) (11)OK 12-Kinh Lô Hi Gia(Lohicca) (12)OK
13-Kinh Tam Minh(Tevijja) (13)OK 14-Kinh Đại Bổn(Mahà-Padàna) (A) (B) (C)OK
15-Kinh Đại Duyên(Mahà-Nidàna) (15)OK 16-Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahà-Parinibbàna)  (A) (B) (C) (D) (E) (F)OK
   
Tập II    ( Kinh Số 17-34) MP3
17-Kinh Đại Thiên Kiến Vương(Mahà-Sudassana)(17)OK 18-Kinh Xà Ni Sa(Janavasabha) (18)OK
19-Kinh Đại Điền Tôn(Mahà-Govinda)(19)OK 20-Kinh Đại Hôi(Mahà-Samaya) (20)OK
21-Kinh Đế Thích Sở Vấn(Sakka-Panha) (21)OK 22-Kinh Đại Niệm Xứ(Mahà-Satipatthàna) (22)OK
23-Kinh Tệ Túc(Pàyasi)  (A) (B)OK 24-Kinh Ba lê(Pàtika) (24)OK
25-Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hống(Udumbarika-Sihanàdà) (25)OK 26-Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống(Cakkavatti-Sihanàda) (26)OK
27-Kinh Khởi Thế Nhân Bổn(Agganana) (27)OK 28-Kinh Tự Hoan Hỷ(Sampasàdaniya)(28) OK
29-Kinh Thanh Tịnh(Pàsàdika) (29)OK 30-Kinh Tướng(Lakkhana) (30) OK
31-Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt(Singàlovàda) (31)OK 32-Kinh A Sá Nang Chi(Atànàtiya) (32)OK
33-Kinh Phúng Tụng(Sangiti) (A) (B) (C) OK 34-Kinh Thập Thượng (A) (B)OK