WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
Trở về Trang Pháp Âm   English (Index)
 
   
 
 

 Các Vấn Đề Phật Học

Audio: MP3 (Book on CD)(Sách Được Đọc vào CD)

  Ban Hoàng Pháp Suối Từ chân thành cám ơn Quí Đ H và Các Ban Thực Hiện Sách Đọc, Quí vị đã giúp chúng tôi thực hiện những quyễn sách quí thành âm thanh để cúng dường đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Quí Phật Tư  không có thời gian để đọc sách. Xin Hồi Hướng Phước Báu đến Chư Vị, đã cúng dường giọng đọc của mình trong tinh thần Bố Thí Ba La Mật. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Nhiều Bài Mới  Tản Mác Bên Trong Vì Được Xếp Theo A,B C

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )
 

108 Lời Dạy Thực Tiễn

Đức ĐẠT-LAI LẠT-MA Hoang Phong chuyển ngữ ,Giọng đọc Cao Nguyên NEW 
 (01) (02) (03)
48 Pháp Niệm Phật -Giang Ðô Trịnh Vĩ Am (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
48 Đại Nguyện (01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)
A Di Đà Yếu Giải -Ngẫu Ích Đại Sư (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
A Di Đà Yếu Giải -Trí Húc Đại Sư (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)(Maga folder File)
A Di Đà Hợp Giải (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)(31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)(41) (42) (43) (Maga folder File)
Ăn Chay Một Triết Lý Sống... (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Ăn Chay Và Sức Khoẻ (01) (02) (03) (04)(Maga folder File)
An Bình Không Lay Chuyển (01)
An Lạc Từng Bước Chân-TS Nhất Hạnh (01) (02) (03) (Maga folder File)
Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)
Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh-A Map of the Journey thiền sư U Jotika   (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)(09) (10)  (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (Maga folder File)
Bảo Phẩm Xuất Thế Chân Kinh (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)
Bát Nhã Tâm Kinh (01) (02) (03) (Maga folder File)
Bát Nhã -HT Từ Thông (01) (02) (03) (Maga folder File)
Bên Kia Cửa Tử-Nguyên Phong (01) (02)  (Maga folder File)
Biết Và Thấy (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)(Maga folder File)
Bẻ Gảy Xiềng Gông (01) (02)
Bông Hồng Cài Áo-TS Nhất Hạnh (01)  (Maga folder File)
Bóng Nguyệt Lòng Sông-Ni Sư Trí Hải (Giọng đọc Diệu Thủy) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Bố Thí Ba La Mật- T Trí Siêu- Diệu Thới đọc (01) (02) (03) (Maga folder File)
*Bước Đầu Học Phật-HT Thanh Từ (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (Maga folder File)
Bí Quyết Sống Lâu (01)
Cẩm Nang Tu Đạo-Hòa Thượng Quảng Khâm Việt Dịch: Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)(Maga folder File)

CẨM NANG CHO CUỘC SỐNG
Đức ĐẠT-LAI LẠT-MA Frédérique Hatier biên soạn

Hoang Phong chuyển ngữ Giọng đọc Cao Nguyên
(01)  (02) (Maga folder File)
Câu Chuyện Số Mệnh (01) (02) (Maga folder File)
Cấp Cô Độc Khuyến Dụ Kinh-Cố HT Hộ Tông-Cô Tịnh Bảo đọc (01)
Chánh Kiến Và Nghiệp (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (Maga folder File 1) (Maga folder File 2) (Maga folder File 3)  
Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)
Chú Giải Kinh Bổn Sanh-Cố HT Hộ Tông-Cô Tịnh Bảo đọc (01)
Chánh Niệm, Giải Thoát và Bồ Tát Đạo - là các bài pháp do Hòa thượng U Silanandathuyết.    http://www.tathagata.org/ (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14)(15)  (16)  (Maga folder File)
Chết Vào Thân Trung Ấm Và Tái Sanh (Theo Phật Giáo Tây Tạng) Đại Sư: Lati Rinbochay & Jeffrey Hopkins

(01) (02) (03) (04) Lời tựa Đức Đạt Lai Lạt Ma,Dịch Việt : Sonam Nyima Chân Giác.Diệu Thủy đọc (Maga folder File)

 
*Chết Và Tái Sanh-Sogyal Rinpoche-ĐĐ Nguyên Tạng (01) (02) (03) (Maga folder File)

Chìa Khóa Học Phật-HT Thanh Từ

 (Maga folder File 01) (Maga folder File 02)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
Chơn Lý  TS Minh Đăng Quang  (Maga folder File 01) (Maga folder File 02) (Maga folder File 03) (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) ((21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)) (28) (29) ((30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55)
Chỉ là một cội cây (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Chín Yếu Tố Tăng Cường Ngũ Căn (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)  (Maga folder File)

Chú Đại Bi Lược Giải-HT Tín Nghĩa -Diệu Thủy đọc (Maga folder File)

(00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70)  (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84)

Chữ Nghiệp Trong Đạo Phật (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)

Chữa lành Tâm Sân Hận Đức Đạt Lai Lạt Ma - Nhật Tịnh Việt dịch Nguyên tác: HEALING HATRED by His Holiness the Dalai Lama

Giọng đọc Cao Nguyên (01)
Chứng Đạo Ca-HT Từ Thông (01) (02) (03) (Maga folder File)
   
Cõi Bụi Hồng- SC Như Thuỷ (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)
Con Đường Hạnh Phúc Toàn bộ 23 bài giáo lý căn bản. Tỳ khưu Viên Minh & Tỳ khưu Khánh Hỷ . (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)
Con Đường Hạnh Phúc-Toàn bộ 23 bài giáo lý căn bản. Tỳ khưu Viên Minh & Tỳ khưu Khánh Hỷ . Giọng đọc LTT Diệu Nghiêm (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24 (Maga folder File)
Con Đường Tây Phương (01) (02) (Maga folder File)
Con Đường Vô Tận- Huỳnh Trung Chánh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (Maga folder File)
Con Đường Xưa Tóm tắt Bát chánh đạo. Hòa thượng Piyadassi (Minh Châu & Ðặng Tấn Hậu trích dịch). (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Cực Lạc Quốc (01) (02) (Maga folder File)
Cực Lạc Thù Thắng-HT Thích Hân Hiền (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Cuộc Đời Đức Phật- Giong đọc Diệu Nghiêm (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11 (Maga folder File)
Đai Bi Chú Giảng Giải-HT Tuyên Hóa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08 (Maga folder File)
Đại Đường Tây Vực Ký-Pháp sư Huyền Trang (Thích Như Điển dịch). (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (Maga folder File)
Đại Hoàn Thiện (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)
Đại Niệm Xứ Giảng giải kinh Ðại Niệm Xứ và thiền minh sát tuệ. Thiền sư U  Silananda (Tỳ khưu Khánh Hỷ dịch).  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (Maga folder File)
Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (Maga folder File) 
Đại Trí Độ Luận (Maga folder File) 
Đạo Gì -T Trí Siêu (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File) 
Đạo Phật Đi Vào Đời (01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)
Đạo Phật Siêu Khoa Học

(Maga folder File 01-02)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
Dấu Chân Trên Cát-Nguyên Phong (Hoàn Chỉnh 8 cassettes) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (Maga folder File)
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện  (Maga folder File) 
Đời Sống Bấp Bênh Ðối phó với sự chết. Hòa thượng Sri Dhammananda (Phạm Kim Khánh dịch).Giọng đọc LTT  Diệu Nghiêm (01) (02) (Maga folder File)

Đoạn Trừ Lậu Hoặc

Giảng giải kinh Tất Cả Lậu Hoặc (Trung Bộ). Hòa thượng Buddharakkhita. Tỳ khưu Pháp Thông dịch

Maga folder File (01) (02) (03)

(00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37)
Du Hành Tây Tạng (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (Maga folder File)
Dưỡng Nuôi Phật Giáo Bằng Phương Pháp Niệm Tâm (01) (02) (Maga folder File)
Duy Ma Cật-HT Từ Thông (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Duy Thức Luận-HT Từ Thông (01) (02) (Maga folder File)
Đưa Tâm Về Nhà (01) (02) (Maga folder File)
Đường Tu Không Hai-Minh Tâm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Đường Vào Nội Tâm-Các câu chuyện đạo. Thích nữ Trí Hải. (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Đường Về Cõi Tịnh (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Đường Về Cực Lạc (01) (02) (03)  (04) (05) (06) (07) (08) (09) (Maga folder File)
Đừng Coi Thương Phiền Não-Don't look down on the defilements -Thiền sư U Tejaniya (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Đời Sống Bấp Bênh  (01) (02) (Maga folder File)
Đức Phật Ở Đâu  (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (Maga folder File)

Giảng Giải 38 Pháp Hạnh Phúc

Pháp Sư Maha Thongkham

Giọng đọc Diệu Thới

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)  Mục lục các files: PDF (Maga folder File)

Giác Minh

(Maga folder File)
Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ Các câu hỏi thông thường trong Ðạo Phật. Maha Thongkham Medivongs. (Giọng đọc Diệu Thuỷ) (01) (02) (03) (Maga folder File)
*Giới Thiệu Long Thơ Tịnh Độ (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (Maga folder File)
Góp Nhặt  - Thích Trí Siêu (01) (02) (03) (04) (05)  (Maga folder File)
Gương Tri Ân -2010 (01) (02) (Maga folder File)
Hạn Chế Sân Hận -Trải Rộng Tình Thương- TK Visuddhacara - giọng đọc Diệu Thuỷ (01) (02)  (Maga folder File)
Hạnh Phúc Gia Đình-Giọng đọc LTT  Diệu Nghiêm (01) (02) (Maga folder File)
Hạnh Phúc Mộng Và Thực (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Hạt Ngọc Trí Tuệ (Maga folder File)
Hành Trình Không Đích Đến -Dịch Giả Thích Nữ Trí Hải (Giọng đọc Diệu Thủy) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (Maga folder File)
*Hiện Đời Thành Phật (01) (02) (03) (Maga folder File)
Hiệu Lực Của Sự Cầu Nguyện (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Hiếu Kính Phật Giáo  
*Hoa Sen Ngày Xuân-HT Tuyên Hoá (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)
Hoa Vô Ưu

Maga folder File (01) (02) (03)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
*Học Phật Quần Nghi (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (Maga folder File)
Hôn Nhân Hạnh Phúc (A happy married life). Hòa thượng Dhammananda (Tỳ khưu Thiện Minh dịch). (giọng đọc Diệu Thủy) Lời khuyên cho cuộc sống gia đình

(01) (02 (Maga folder File)

Hư Hư Lục (Toàn Tập)-Sư Cô Như Thủy (28 Files) giọng đọc Diệu Thuỷ(Maga folder File1) (Maga folder File2) Tập1:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) Tập2:(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Tập3: (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) ***
Hư Hư Lục (VN) CD 03 Truyện 41-60 Thiếu (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08-1) (08-2) (08-3) (08-4) (09-1) (09-2) (09-3) (Maga folder File)
Hương Sen Vạn Đức-HT Thích Trí Tịnh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (Maga folder File)
Hương Quê Cực Lạc  (Maga folder File)
Hương Vị Giải Thoát (Maga folder File)
Hương Vị Pháp Bảo Tuyển tập các bài pháp luận. Thiền sư U Silananda. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Huyền Thuật Và Các Đạo Sĩ Tây Tạng-Nguyên Phong (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)
Khai Thị Niệm Phật -PS Tịnh Không (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Khai Thị Niệm Phật -HT Tri Tinh (01) (02) (Maga folder File)
Khai Thị     Hòa Thượng  Tuyên Hoá  
Khai Thị 1: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (Maga folder File) Khai Thị 2 : (01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)
Khai Thị 3 : (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12 (Maga folder File) Khai Thị 4 : (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)
( Thể theo lời yêu cầu của một số Phật Tử,không muốn những đoạn nhạc đưa vào chính giữa làm gián đoạn ý tưởng của bài giảng,chúng Tôi đã cắt bỏ những đoạn nhạc) Khai Thị 5 : (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (Maga folder File)

Khai Thị 6  (Maga folder File1) (Maga folder File2)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18
Khám Phá Con Đường Giải Thoát Phật Giáo Thực Hành và Pháp Đại Hoàn Thiện (Giọng đọc Diệu Thuỷ) (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (Maga folder File)
Khi Nào Chim Sắt Bay -Hành Trình Phật Giáo Về Phương tây (When the Iron Eagle flies - Buddhism for the West). Ni Sư Ayya Khema. Diệu Liên Lý Thu Linh biên dịch. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (Maga folder File)
Không Sanh Không Diệt Đừng Sợ Hải-TS Nhất Hạnh (01) (02) (03) (04) (05) (06 (Maga folder File)
Khuyên Người Niệm Phật (Nam Cư Sĩ Diệu Âm ở Úc)

(Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3)

(00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66)
Khuyên Phát Tâm Bồ Đề - Tĩnh Am Ðại Sư (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Kinh A Di Đà Giảng Giải-TS Nhất Hạnh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)
*Kinh Bi Hoa (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện -HT Trí Tịnh NEW (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)  (13 Xem phần Đại Tạng Kinh Bắc Tạng 
Kinh Hoa Nghiêm  
1:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) File 27 No file (Maga folder File) 2:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (21) (22) (23) (24) (25)  File 15 No file (Maga folder File)
3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (Maga folder File) 4:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (Maga folder File)
Kinh Mi Tiên Vấn Đáp  (Một cuộc vấn đáp giữa 2 nhà đại trí tuệ & đức độ là nhà Vua Milanđà và Tỳ Kheo Na Tiên): Dịch giả HT Giới Nghiêm, Tỳ Kheo Giới Đức hiệu đính, giọng đọc Diệu Thuỷ .Kinh Mi Tiên Vấn Đáp trọn bộ 244 câu hỏi (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (Maga folder File1) (Maga folder File2)
Kinh Mi Tiên Vấn Đáp -HT Giới Nghiêm-Tỳ Kheo Giới Đức hiệu đính  Giọng đọc LTT  Diệu Nghiêm) Các file được xếp theo câu hỏi không xếp theo Audio.   (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (Maga folder File1) (Maga folder File2)
Kinh Pháp Bảo Đàn (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File) TKC
DPA (Maga folder File)

Pháp Hoa Thông Nghĩa Thích Trí Tịnh

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (Maga folder File)

Kinh Phật Thuyết A Di Đà Chú Giải (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Kinh Thủ Lăng Nghiêm-Tâm Minh Lê Đình Thám dịch và chú giải TKC (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (Maga folder File)
*Kinh Thiện Ác Nhân Quả -Thích Trung Quán (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
*Kinh Niệm Phật Ba La Mật-Thích Thiền Tâm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Kinh Dâng Mẹ  
Làm Thế Nào Để Trở Thành Người Tốt (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Làm Việc Một Nguồn Vui-Tarthang Tulku- NS Thich Nữ Trí Hải Việt Dịch (Giọng đọc Diệu Thủy) (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Lắng nghe Tiếng Hát Sông Hằng  giọng Nam đọc (01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)
Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng-BS Quách Huệ Trân(Giọng đọc Đức Uy Nguyễn Vinh Diệu Huyền) (01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)
Lăng Nghiêm Ảnh Hiện-Nghiêm Xuân Hồng (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (Maga folder File)
Lá Thư Thầy-Sư Viên Minh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Lá Thư Tịnh Độ Tâm Từ đọc (Maga folder File)
Lá Thư Tịnh Độ-Ấn Quang Đại Sư- Giọng Đọc Bên VN (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Liên Hoa Hoá Sanh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)(09) (10) (11) (Maga folder File)
Liễu Sanh Thoát Tử (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Lịch Sử Phật Pháp-Cố HT Hộ Tông-Cô Tịnh Bảo đọc (01) (02) (03) (Maga folder File)
Lương Hoàng Bảo Sám (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (Maga folder File)
Lươc Giảng Kinh Pháp Hoa – HT Huyền Vi (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (Maga folder File)
Luận Về Phật Giáo (Maga folder File)
Luận Tối Thượng Thừa (Giọng đọc   Nguyen Ha ) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)
Lục Tổ Đàn Kinh- HT Tuyên Hóa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (016) (17) (8) (19) (20) (Maga folder File)
Ma Tâm Và Ma Sự Của Người Tu-Nghiêm Xuân Hồng (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)
Mặt Hồ Tĩnh lặng (A still forest pool) - Cốt tủy của Thiền Phật giáo. Thiền sư Ajahn Chah (Tỳ khưu Khánh Hỷ dịch). (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06)(07) (08) (Maga folder File)
Mặt Hồ Tĩnh lặng-Giọng đọc LTT  Diệu Nghiêm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (Maga folder File)
Mấy Điểm Người Tu Tịnh Độ Nên Biết (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Mấy Điệu Sen Thanh (01a) (01b) (02a) (02b) (03a) (03b) (03c)(04a) (04b) (05a) (05b) (05c) (Maga folder File)
Mẹ Hiền Quan Thế Âm- T Trí Thủ (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Minh Sát Tu Tập-Thiền Sư Achaan Neab-TK Pháp Thông dịch-Diệu Thới đọc Chúng Tôi Edit thành Audio file. Xin Quí Vị vui lòng download tro lai (17/07/07).

CD1: (01) (02) (03) CD2: (04) (05) CD3: (06) (07) CD4: (08) (09) CD5: (10) (11) Xong  (Maga folder File)

*Minh Triết Trong Đời Sống-
 
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)
Mộng Đông Thiền Sư Di Tập (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Một Đời Người Quí Báu Những Tư Tưởng sể suy niệm trong dịp năm mới - Đức Đạt Lai Lạt Ma Giọng đọc Cao Nguyên NEW (01)
Mười Công Đức Niệm Phật (01) (02) (03) (Maga folder File)
Mục Liên Thanh Đề (01)

MỨC ĐỘ DẤN THÂN
Nguyên tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma -
Chuyển ngữ: HT Thích Trí Chơn
Trích từ cuốn sách: Ethics for the New Millennium

Giọng đọc Cao Nguyên NEW (01)
Nấc Thang Cuộc Đời-Đại Sư Tinh Vân (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (Maga folder File)
Na Tiên Tỳ Kheo - Cao Hữu Đính  Gồm 2 CD Audio :CD01:(01) (02) CD02 :(03)(Maga folder File)
Nền Tảng Phật Giáo-Quyển 1-Tam Bảo-Tỳ Kheo Hộ Pháp-Giọng đọc Diệu Thới (01a) (01b) (02a) (02b)  (03a) (03b)  (04a) (04b) (05a) (05b) (06a) (06b) (07a) (07b) (08a) (08b) (09a) (09b) (10a) (10b) (11a) (11b) (12a) (12b) (13) (Maga folder File)
Nền Tảng Phật Giáo-Quyển 2-Qui Y Tam Bảo-Tỳ Kheo Hộ Pháp-Giọng đọc Diệu Thới (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)  Đang Thực Hiện (Maga folder File)
Cố HT Hộ Tông-Cô Tịnh Bảo đọc NEW
Nền Tảng Phật Giáo-Quyển 3-Tỳ Kheo Hộ Pháp-Giọng đọc Diệu Thới  
Nẻo Về Của Ý-TS Nhất Hạnh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Ngập Tràn Ân Phước (Knee deep in grace). - Cuộc đời và lời dạy của nữ thiền sư Dipa ma. Amy Schmidt (Thiện Nhựt dịch)(Giọng đọcThiện Quang) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (Maga folder File)
Ngập Tràn Ân Phước  (Knee deep in grace). - Cuộc đời và lời dạy của nữ thiền sư Dipa ma. Amy Schmidt (Thiện Nhựt dịch) giọng đọc Diệu Thủy CD1 : (01) (02) CD2 : (03) (04)  CD3 : (05) (06) CD4 : (07) (08) CD5:  (09) (10) (Maga folder File)
Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc-Tác Giả  Đức Đạt Lai Lạt Ma- Dich giả Tỳ Kheo Thích Tâm Quang - Giọng đọc Dieu Thới & Diệu Thủy (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)  (Maga folder File)
Ngay Trong Kiếp Sống Này Hướng dẫn hành thiền minh sát. Thiền sư U Pandita (Tỳ khưu Khánh Hỷ dịch). (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (Maga folder File1)(Maga folder File2)
Nghiệp Và Kết Qủa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)
Nghĩ Từ Trái Tim-BS Đỗ Hồng Ngọc (Giọng đọc Nguyễn Vinh ,Thanh Thuyết) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)
Ngôi Nhà Thật Sự Của Ta (giong đọc Diệu Nghiêm) (01)NEW
Ngôi Nhà Thật Sự Của Ta (giong đọc Cô Tinh Bảo) (01) (02 (Maga folder File)

Người Cư Sĩ Ưu Vit 

Minh Đức Triều Tâm Ảnh - Giọng đọc Diệu Thủy

Không Mix Nhac (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) Mix Nhac (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)

Người Việt Thương Mẹ Cha (Maga folder File)
Nhập Bồ Tát Hạnh-Ni Sư Trí Hải Văn Xuôi:(01) (02) (03) (04) (05) Văn Vần: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
*Nhặt Lá Bồ Đề  Maga folder File (01) (02) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
Nhẹ Gánh Lo Âu  - Diệu Thủy đọc (01) (02) (Maga folder File)
Những Bí Ẩn Của Cuộc Đời (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (Maga folder File)
Những Giòng Sửa Mẹ1- HT Huyền Vi (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)
Những Giòng Sửa Mẹ2- HT Huyền Vi (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)
Những Giòng Sửa Mẹ3- HT Huyền Vi  
Những Hạt Ngọc Trí Tuệ (Gems of Buddhist Wisdom) Tuyển Tập các Bài Pháp Luận Giá Trị-TK Thich Tâm Quang dịch-Giọng đọc Diệu Thủy (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)  (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (Maga folder File)

Những Lời Khuyên Tâm Huyết

Đức ĐẠT-LAI LẠT-MA

Hoang Phong chuyển ngữ ,

Giọng đọc Cao Nguyên

MP3 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)(09) (10) (11) End (Maga folder File)

 

Nguyện vọng Cao Nhất Của Con Người-Cố HT Hộ Tông-Cô Tịnh Bảo đọc (01) NEW
Như Lai Viên Giác-HT Từ Thông

(01) (02 (Maga folder File)

Niệm Phật Ba La Mật (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Niệm Phật Ba La Mật (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Niệm Phật Sám Pháp (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (Maga folder File)
   
*Niệm Phật Thập Yếu Pháp môn hành trì của Tịnh Độ tông. Hòa thượng Thích Thiền Tâm. Gồm 3 giọng đọc khác nhau
Giọng đọc Nữ (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (Maga folder File)
Giọng đọc Nam (VN) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)(Maga folder File)
Giọng đọc Nam (Úc) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
*Niệm Phật TôngYếu (01) (02) (Maga folder File)
Niệm Phật Vãng Sanh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Niệm Phật Viên Thông (01) (02) (Maga folder File)

Niệm Rải Tâm Từ  Ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện phát hành Giọng đọc: Cao Nguyên

(01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Niệm Và Người Thực Hành (01) (Maga folder File)
Ốc Đảo Tự Thân Ni sư Ayya Khema (Diệu Liên dịch). (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Phật Giáo Theo Truyền Thống Tây Tạng (01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)
Phẩm Như Lai Hiện Tướng (01) (02) (03) (Maga folder File)
   
Pháp Hành Thiền Minh Sát (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Pháp Hoa -HT Từ Thông (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Pháp Hoa Huyền Nghĩa- TG Chánh Trí  Mai Thọ Truyền

Mục lục các files: PDF

 (01) (02) (03)(04) (05) (06)  (07) (08)(09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)  (25) (26) (27) (28) (29)(30) (Maga folder File)
Pháp Hoa Thông Nghĩa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (Maga folder File)
Pháp Môn Dể Tu Dể Chứng (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Pháp Ngữ Lục (HT Đức Niệm) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Pháp Ngữ (Tuyên Hoá) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Pháp Niệm Tâm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)
Pháp Ngữ Lục (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)
Phật Giáo Chánh Tín-HT Thánh Nghiêm- Tâm Từ đọc (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)
   
Phật Giáo Vấn Đáp (New) HT Tín Nghiã đọc (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)

*Phật Học Phổ Thông               HT Thích Thiện Hoa

TKC đọc hoàn chỉnh

*Khóa1:Thuyết Minh về Nhân Thừa Phật Giáo  (01) (02) (03) (04) *Khóa 2:Thuyết Minh Về Thiên Thừa Phật Giáo   (01) (02) (03) (04) (05) (06)
*Khóa 3:Thuyết Minh Về Thanh văn Thừa Phật Giáo   (01) (02) (03) (04) *Khóa 4: Thuyết Minh Về Duyên Giác và Bồ Tát Thừa Phật Giáo   (01) (02) (03) (04) (05)
*Khóa 5 :Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo,10 Tôn Phái và 2 Bài Vũ Trụ ,Nhân Sinh   (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) *Khóa 6 & 7 : Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm   (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
*Khóa 8 : Kinh Viên Giác   (01) (02) (03) (04) (05) (06) *Khóa 9 : Duy Thức Học và Nhơn Minh Luận   (01) (02) (03) (04) (05) (06)
*Khóa 10 & 11 : Luận Đại Thừa Khởi Tín   (01) (02) (03) (04) (05) (06) *Khóa 12 : Kinh Kim Cang và Bát Nhã Tâm Kinh   (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Phật Học Phổ Thông Biên soạn: HT Thích Thiện Hoa .Diêu Pháp Âm thưc hiện-Lời Giới Thiệu của Trung Tâm Diệu Pháp Âm (00) Suối Từ đã bổ túc những files Thiếu***Bộ Phật học phổ thông này hoàn chỉnh Mục lục các files: PDF Maga folder File (01) (02) (03) (04)
Khóa 1-5: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)   (17) (18) (19) (20)  (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54)  (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) Khóa 6-12: (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78)(79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139)
Phật Học Tinh Yếu-Dg Thích Thiền Tâm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (Maga folder File)
Phật Học Tinh Yếu  Maga folder File (01) (02)
Phật Học Và Y Học-BS Quách Huệ Trân (01) (Maga folder File)
*Phật Sống Chùa Kim Sơn (01) (02) (03) (Maga folder File)
*Phật Và Thánh Chúng-Cao Hữu Đính (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (Maga folder File)
Phép Lạ Của Sự Tĩnh Thức-TS Nhất Hạnh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Phổ Hiền Hạnh Nguyện-PS Tịnh Không (01) (02) (Maga folder File)
Phổ Hiền Thập Nguyện (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (Maga folder File)
Phương Pháp Trì Danh Niệm Phật (01) (Maga folder File)
Quán Tưởng Đề Mục Từ Bi-Narada-Tịnh Bảo đọc (01) NEW (Maga folder File)
Quán Phật Trì Danh (01) (02) (Maga folder File)
Quán Tưởng Ngũ Uẩn (01)
Quê Hương Cực Lạc-Tâm từ đọc (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (Maga folder File)
Quê Hương Cực Lạc-Giong đọc bên VN (01) (02) (03) (Maga folder File)

Quê Hương Cực Lạc-Giong đọc  Cô Diêu Âm VN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14)  (Maga folder File)

Qui Tắc Trợ Niệm vãng Sanh  
Qui Tắc Trợ Niệm Khi Lâm Chung -Tinh Tông Hoc Hội (01) (02) (Maga folder File)
Sen Nở Trời Phương Ngoại (Maga folder File)
Sống Chết Bình An-NS Trí Hải (01) (02) (Maga folder File)
Sống Đơn Giản Hạnh Phúc Hơn Giọng đọc Cao Nguyên NEW  (01)
Sống Hạnh Phúc Chết Bình An- Đạt Lai Lạt Ma (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)
Sống Thiền (01) (02) Sống Tĩnh Thức (01) (02)
Suối Nguồn Tươi Trẻ -5 Thức Tập Thần Kỳ của Tây Tạng. (01) (02) (Maga folder File)
Suy Nghiệm Về Hiện Tượng Chết -Giọng đọc LTT  Diệu Nghiêm (01) (02) (Maga folder File)
Tam Độc Và Cách Đối Trị-Giải về tham, sân, si. Maha Thongkham Medhivongs(Giọng đọc Diệu Thới ) (01) (02) (03) (Maga folder File)
Tấm Lòng Rộng Mở-Tác giả Dalai Lama - Lê Tuyên biên dịch - Lê Gia hiệu đính 
Dịch từ nguyên tác tiếng Anh: An Open Heart Practicing Compassion in Everyday Life 
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Tám Quyển Sách Quí- Cố HT Thích Thiện Hoa Maga folder File (01) (02)
Quyển1: Tu Tâm (01) (02) (03) (04) (05) Quyển2 :Dưỡng Tánh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Quyển3: Nhân Quả,Nghiệp và Luân Hồi (01) (02) (03) Quyển 4 :Tứ Diệu Đế (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
Quyển 5: Ngũ Đình Tâm Quán  (01) (02) (03) (04) (05) Quyển 6 : Từ Bi Trong Đạo Phật (01)
Quyển 7 : Chữ Hòa Của Đạo Phật (01) Quyển 8 : Năm Yếu Tố Hoà Bình của Phật Giáo  (01)
Tâm Và Đạo (The Mind and The Way - Buddhist Relections on Life). Ajahn Sumedho (Susanta Nguyễn dịch) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (Maga folder File)
Tâm Bất Sinh- NS Trí Hải (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Tam Bộ Nhất Bái (01) (Maga folder File)
Thần Lực Chú Đại Bi (01) (Maga folder File)
*Tạng Thư Sống Chết The Tibetan Book Of Living And Dying
Sogyal Rinpoche - Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (Maga folder File)
Tạng Thư Sống Chết- Dich Giả Ni Sư Trí Hải -Giọng đọc LTT  Diệu Nghiêm Maga folder File (01) (02) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41)

Thanh Tịnh Đạo  

Luận sư Buddhaghosa - Phật Âm (Thích Nữ Trí Hải dịch). Giọng đọc Diệu Thủy

(Maga folder File)

1(00) (01) (02) 2 (03) (04) (05) 3 (06) (07) (08) 4  (09) (10) (11) 5 (12) (13) (14) 6 (15) (16) (17) (18) 7 (19) (20) (21) 8 (22) (23) (24) 9 (25) (26) (27) 10 (28) (29) (30) 11 (31) (32) (33) 12 (34) (35) (36) 13 (37) (38) (39) 14 NEW Đang thực hiện

Thắp Lửa Tâm Linh - Cuộc Đời và Hành Trạng của Ngài Hộ Tông

Quyển I: Thời Tại Gia (1893-1940)

Quyển II: Thời Xuất Gia (1940-1957)

 

Tg: Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Giọng đọc: Cao Nguyên

Các File dưới đây cứ 3 Files  là 1 Audio CD

(01) (02) (03)  (04) (05) (06)  (07) (08) (09)  (10) (11) (12)  (13) (14) (15)  (16) (17) (18) (19) (20) (21)  (22) (23) (24)  (25) (26) (27) (28) (29) Hết (Maga folder File)

Xin quí Đạo Hữu vui lòng download lai 4 files 25,26,27 &28 vì chung Tôi đã edit những đoạn không phù hợp.Cám ơn quí ĐH
Thiền Và Sức Khỏe- Bác Sĩ Đổ Hồng Ngọc Giọng đọc Cao Nguyên NEW (01)
Thiền Quán Cho Cuộc Đời Tích Cực-Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời phỏng vấn Swati Chopra An exclusive interview with His Holiness the Dalai Lama

Chuyển ngữ:Tuệ Uyển – 14/01/2011 

Giọng đọc Cao Nguyên NEW  (01)

 

Thiền Quán - Tiếng Chuông Vượt Thời Gian Các bài giảng và tham vấn về thiền minh sát. Thiền sư U Ba Khin và Goenka (Tỳ khưu Thiện Minh dịch).Diệu Thủy đọc (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (Maga folder File)
Thiền Sư Và Triết Gia (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (Maga folder File)
Thiền Tịnh Quyết Nghị (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (Maga folder File)
Thiền Với Tịnh Độ- Ấn Quang Đại Sư (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Thực Tại Hiện Tiền Giảng Bát nhã Tâm kinh theo Vi Diệu Pháp. Viên Minh. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Thương Yêu Theo Phương Pháp But Dạy-TS Nhất Hạnh (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Thúy Kiều (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)
Tiếng Hát Sông Hằng (01) (02) (03) (04) (05)
Tiếng Vọng Từ Chân Tâm-TS Acharn Maha BoowaGiọng đọc LTT  Diệu Nghiêm (00) (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Tiếng Vọng Từ Chân Tâm-TS Acharn Maha BoowaGiọng đọc  Cô Tịnh Bảo  (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Tiến Trình Tu Chứng (01) (02) (Maga folder File)
Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ-Thiền Sư Goenka-Tỳ Kheo Pháp Thông dịch (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)Đang thực hiện chưa hoàn tất
*Tìm Phật Ở Đâu-Minh Tâm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (Maga folder File)
*Tịnh Độ Thập Nghị Luận- Trí Giả Đại Sư (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (Maga folder File)
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)
*Tình Mẹ-HT Hộ Giác (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Bài Viết Ngắn- Tịnh Bảo đọc (Maga folder File)
Tình Đời Ý Đạo-HT Hộ Giác-Cô Tịnh Bảo đọc (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)
Tình Người (01) (02) (Maga folder File)
Thủ Lăng Nghiêm 50 Hiện Tượng Ấm Ma (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)(13) (14) (15)
Thuyết luân hồi và Phật Giáo tây phương (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Đề Cương--HT Từ Thông (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File1) (Maga folder File2)
Thủ Lăng Nghiêm-Lê Đình Thám

 (Maga folder File01) (Maga folder File02)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Trái Tim Mặt Trời-TS Nhất Hạnh (01) (02) (03) (04 (Maga folder File)
Trái Tim Cuả Mẹ  
Trang Tôn Kinh Huyền Hoặc-Nghiêm Xuân Hồng (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (Maga folder File)
Triệt Ngộ Đại Sư Khai Thị (01) (02) (Maga folder File)
Trở Về Từ Cỏi Sáng-Nguyên Phong (01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)
Trở Về Từ Xứ Tuyết (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Truyện Phật Giáo Nói Về Triết Lý Sống (01) (Maga folder File)
Trí Tuệ Trong Phật Giáo (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 17) (18)
Từ Bi Và Kẻ Thù - Tác Giả  Đức Đạt Lai Lạt Ma- Dich giả  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09 (Maga folder File)
Tứ Diệu Đế (01) (02(Maga folder File)
Từng Bước Nở Hoa Sen-TS Nhất Hạnh (01
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam -Tác Giả Thích Nhất Hạnh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (11)  (Maga folder File)
Từ Nguồn Diệu Pháp-Ni Sư Trí Hải (giọng đọc Diệu Thủy) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
   
Tuổi Trẻ Tình Yêu Lý Tưởng-TS Nhất Hạnh (01) (02(Maga folder File)
Tu Tâm Dưỡng Tánh-HT Thiện Hoa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18 (Maga folder File)
Tự Thắp Đuốt Lên Mà Đi (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Tử Thư Tây Tạng-Nguyên Phong (01) (02) (Maga folder File)

Vài Làn Hương Pháp

Ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện Phát Hành năm 2011

Tác Giả: Thiền Sư Kim Triệu

 Ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện phát hành

Giọng đọc: Cao Nguyên

Lời Giới Thiệu (00a)

Lời Người Trích Soạn (00b)

Tiểu Sư Thiền Sư Kim Triệu (00c)

Các Bài Kinh Kệ Sư thường tụng đọc (00d)

Các Bài Pháp Thoại (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) End NEW NEW
Việc Lớn Đời Người (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Vì Sao Tin Phật-(What Buddhists believe). Các vấn đề trong đời sống cư sĩ. Hòa thượng K. Sri Dhammananda (Thích Tâm Quang dịch).-Giọng đọc Diệu Thới   (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (Maga folder File)
Vi Tiếu - Tác Giả Sư Viên Minh - (giọng đọc Diệu Thủy) (01) (02) (03)  (Maga folder File)
Vô Ngã Vô Ưu  Ni sư Ayya Khema (Diệu Ðạo dịch). (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12 (Maga folder File)
Vô Ngã -Tác Giả TT Thích Trí Siêu- Giọng Đọc Diệu Thới (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Vào Cửa Tịnh Tông (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Vũ Trụ Quan Phật Giáo (01) (02) (03) (04)
Vui Chay Ý Đạo-Ni Sư Trí Hải (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
*Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ-Thích Phổ Huân (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Yêu Và Chết (Loving and Dying). Tỳ Khưu Visuddhacara (Không Tuệ dịch). (Giọng đọc Diệu Thủy) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Ý Nghĩa Đêm Rằm Tháng Tư-Tỳ khưu Hộ Pháp (01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)
Ý Nghĩa Đêm Rằm Tháng Tư và Các Ngày Lễ  Quan Trọng trong Phtậ Giáo Nguyên Thủy Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu).(Giọng đọc Diệu Thủy)

(01) (02) (03 và Các Ngày Lễ  Quan Trọng trong Phật Giáo Nguyên Thủy -Bình An Sơn(04) (05) (06)

Pháp Luân Trăng Tròn Tháng Giêng (07)

Ý Tình Thân-Tác Giả TT Thích Trí Siêu- Giọng Đọc Diệu Thới (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)
 Quán Tưởng Đề Mục Từ Bi-Narada-Tịnh Bảo đọc (01)  (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)