WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * WWW.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Thầy Thích Đắc Huyền

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

Cư Sĩ Bàng Long (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Kệ Kiến Tánh (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Người Thanh Niên Họ Lư (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Tuyển Tập CD 01  (Maga folder File)
*Gan Anh Hung Trở Mặt Từ Bi (01) (02)
*Tổ Đạt Ma Luận Ngọc (01) (02)
*Cư Sĩ Lạc (01) (02)
* Bà Già Cua (01) (02)
*Chàng Thợ Săn (01) (02)
*Hỏi Đáp Giáo Lý (01) (02)
*Vị Thái Thú (01) (02) (03)
   
Tuyển Tập CD 02 (Maga folder File)
*Vua Trần Thái Tông Phát Nguyện (01) (02)
*Thí Sinh Trường Phật (01) (02)
*Tướng Quốc Học Đạo (01) (02)
*Phật Thành Đạo (01) (02)
*Tinh Thần Thiền Của Tuệ Trung Thượng Sĩ (01) (02) (03)