WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Thầy Giác Đẳng

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

  Ân Đức Tam Bảo (01)
Ba Pháp Tăng Thượng (01) (02)
Bốn Năng Lượng Nhiệm Mầu (01) (02)
Đạo Phật Với Gia Đình (01) (02)
Điều Nào Nên Tin (01) (02)
Hoài Nghi Và Sự Khó Khăn (01) (02)
Mười Phước Hạnh (01) (02)
Năm Điều Cần, Thiết yếu Trong Đạo Phật (01)
Sáu Pháp Hòa Kính (01) (02)
Tương Duyên Trong Đạo Phật (01) (02)
Vu Lan,Ý Nghĩa Giai Dao Huyen (01) (02)
Thập Nhị Nhân Duyên  (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Tu Tập Tứ Vô Lượng Tâm  (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Tuyển Tập Pháp Thoại (Maga folder File1) (Maga folder File2)