WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * WWW.TRANGSUOITU.ORG  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Pháp Sư Giác Đức

 

 

Audio: MP3
  Căn Bản Phật Pháp (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Vu Lan D285 (01) (02)
Đạo Phật Cứu Khổ (01) (02)
Đạo Phật Là Gì (01)
Đạo Phật Và Tương Lai Việt Nam (01)
Giác Đức Vấn Đáp (01)
Giác Đức Vấn Đáp Tại Chùa Đức Viên (01) (02)
Giảng Tại Chùa An Lạc (01) (02) (03) (04)
Phát Bồ Đề Tâm (01) (02)
Sáu Nẻo Luân Hồi (01) (02)
Tham Vấn Phật Pháp (01) (02)
Thập Nhị Nhân Duyên (01) (02)
Thực Tập Thiền (01)
Vấn Đáp (01) (02)
Duy Thức Tam Thập Tụng (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)