Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật * Nam Mô A Di Đà Phật * Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát * Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát * Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát *Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Thầy  Thích Giác Hạnh

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

 
Tuyển Tập Pháp Thoại (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5) (Maga folder File6) (Maga folder File7)
Buồn Vui Cửa Phật (01) (02)
Bát Chánh Đạo (01) (02)
Cái Khổ Các Căn Buông Lung (01) (02)
Chánh Tín Của Người Phật Tử (01) (02)
Con Tin Phật (01) (02)
Chử Hiếu Trong Đạo Phật (01) (02)
Công Ơn Cha Mẹ (01) (02)
Cầu Phúc Cầu Thọ (01) (02)
Cái Tâm Ngay Thẳng (01)
Đạo Đức  (01) (02)
Địa Ngục Ở Đâu (01) (02)
Hành Trang Người Tu Pháp Môn Tịnh Độ (01) (02)
Hạnh Nguyện Quán Âm (01) (02)
Hạnh Độ (01) (02)
Hoa Sen Trong Ao Thất Bảo (01) (02)
Khuyến Thiện (01) (02)
Khuyến Tu (01) (02)
Lục Hòa (01) (02)
Làm Người Khó (01) (02)
   
Mười Công Đức Niệm Phật (01) (02) (03)
Người Nhỏ Biết Người Lớn làm Chưa Xong (01) (02)
Nhẩn Nhục (01) (02)
Pháp Hiếu (01) (02) (03) (04)
Phát Bồ Đề Tâm Văn (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
   
Sanh Tử Khổ Đau (01) (02)
Sống Và Chết (01) (02)
Sống Hạnh Phúc Chết An Vui (01) (02)
Sự Kỳ Lạ Thế Kỷ 21 (01) (02)
   
Thờ Phật (01)
Tam Bảo (01) (02)
Thờ Phật,Cúng Phật, Lạy Phật (01) (02) (03)
Tình Đời Ý Đạo (01) (02)
Tội Và Phước (01) (02)
Tứ Đế (01) (02)
Tứ Diệu Đế :  
  Thân Bệnh TâmBệnh (01) (02)
Chuyện Ông Phú Hộ (01) (02)
Khổ (01) (02)
Già Làm Khổ (01) (02)
Ái Dục Khổ (01) (02)
Tu Là Chuyển Nghiệp (01) (02)
Tu Là Cội Phúc (01) (02)
Tu Nhà (01) (02)
   
   
Tứ Vô Lượng Tâm (01)
Tam Pháp Ấn (01) (02)
Tu Cái Miệng (01)
Tứ Niệm Xứ (01) (02)
Thiểu Dục Tri Túc (01) (02)
Ý Nghĩa Lễ 6 Phương (01) (02)
Ý Nghĩa Hoa Sen (01) (02)
Ý Nghĩa Phật Đản (01) (02)
Ý nghĩa Vu Lan   (01) (02)
Ý Nghĩa Sám Hối (01)
Ý Nghĩa Cầu An (01) (02)