Trở Về Trang Chủ (Index)

 

 

 

 

Trở về Trang Pháp Âm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Thích Giác Hóa

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

 

 

 

 Bảy Thứ Lửa (01) (02)

Con Đường Đạo Đế (01) (02)

Cửa Bất Tử (01) (02)

Cửu Phẩm Liên Hoa (01) (02)

Đường Về Tịnh Độ (01) (02)

Hạnh Phúc Trong Tâm Hồn (01) (02)

Khuyến Tu Tịnh Độ (01) (02)

Khuynh Hướng Của Người Tham Thiền (01) (02)

Lời Lành Cuối Năm (01) (02)

Lời Vàng Không Quên (01) (02)

Người Biết Sống Một Mình (01) (02)

Nguyện Về Cỏi Phật (01)  (02)

Niệm Phật Pháp Tu Thời Đại (01) (02)  

Nói Về Chuyện Tu (01) (02)

Nói Về Hiếu Đạo (01) (02)

Phật Tử Với Vấn Đề Niệm Phật (01) (02)

Phước Điền (01) (02)

Sống Chết Đều Siêu Độ (01) (02)

Tại Sao Chúng Ta Niệm Phật (01) (02)

Tâm Sự Vài Nét Về Sự Tu (01) (02)

Tâm Sự Cùng Người Niệm Phật

(01) (02) (03) (04)

Tín Và Thành (01) (02)

Tĩnh Giấc Mộng Trường (01) (02)

Tu Thập Thiện (01) (02)

Tu Là Tỉnh Giác  (01)  (02)

Vui Với Đạo (01) (02)

Ý Nghĩa Phật Giáo (01) (02)

Lời Dạy của Hám Sơn Đại Sư

(01) (02)

Lời Dạy của Liên Trì Đại Sư

(01) (02)

Diệu Không Đại Sư (Maga folder File)

Đường Về Cực Lạc (Maga folder File)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

Pháp Môn Tịnh Độ (Maga folder File)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Tịnh Độ Quyết Nghị (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60)

Tuyển Tập Pháp Thoại

(Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5)