WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Thiền Sư Kim Triệu

 

 

 

Video

Lợi Ích Thiền Tập 
 

Lợi Ích Thiền Tập

Tác giả: TS Kim Triệu

Xây Nhà Cho Tâm Xây Nhà Cho Tâm
Tác giả: TS Kim Triệu
49
Sự Tĩnh Giác Sự Tĩnh Giác
Tác giả: TS Kim Triệu
37
Pháp Quán niệm xứ Pháp Quán niệm xứ
Tác giả: TS Kim Triệu
30
Thọ Quán Niệm Xứ Thọ Quán Niệm Xứ
Tác giả: TS Kim Triệu
26
Niệm Chi Tiết Niệm Chi Tiết
Tác giả: TS Kim Triệu
27
Tâm Quán Niệm Xứ Tâm Quán Niệm Xứ
Tác giả: TS Kim Triệu
26
Thân Quán Niệm Xứ Thân Quán Niệm Xứ
Tác giả: TS Kim Triệu
27
Kinh Đại Niệm Xứ Kinh Đại Niệm Xứ
Tác giả: TS Kim Triệu
25
Sống Trong Một Giây Sống Trong Một Giây
Tác giả: TS Kim Triệu
37
Không Dễ Duôi Không Dễ Duôi
Tác giả: TS Kim Triệu
31
Mũi tên phiền não Mũi tên phiền não
Tác giả: TS Kim Triệu
33
Tĩnh giác 1 Tĩnh giác 1
Tác giả: TS Kim Triệu
28
Tĩnh giác 2 Tĩnh giác 2
Tác giả: TS Kim Triệu
18
Tĩnh giác 3 Tĩnh giác 3
Tác giả: TS Kim Triệu
19
Tĩnh giác 4 Tĩnh giác 4
Tác giả: TS Kim Triệu
20
Buông bỏ Buông bỏ
Tác giả: TS Kim Triệu
35
Ngũ Lực ( Sức Mạnh Của Tâm ) Ngũ Lực ( Sức Mạnh Của Tâm )
Tác giả: TS Kim Triệu
20
Một Ngày Thiền Tập tại Bải Biển Một Ngày Thiền Tập tại Bải Biển
Tác giả: TS Kim Triệu
181
Khóa thiền Mùa Đông-2010 - Bài Bế Mạc Khóa thiền Mùa Đông-2010 - Bài Bế Mạc
Tác giả: TS Kim Triệu
96
Khóa thiền Mùa Đông - 2010 - Bài 08 Khóa thiền Mùa Đông - 2010 - Bài 08
Tác giả: TS Kim Triệu
102
Khóa thiền Mùa Đông - 2010 - Bài 01 Khóa thiền Mùa Đông - 2010 - Bài 01
Tác giả: TS Kim Triệu
126
Khóa thiền Mùa Đông - 2010 - Bài 02 Khóa thiền Mùa Đông - 2010 - Bài 02
Tác giả: TS Kim Triệu
131
Khóa thiền Mùa Đông - 2010 - Bài 03 Khóa thiền Mùa Đông - 2010 - Bài 03
Tác giả: TS Kim Triệu
119
Khóa thiền Mùa Đông - 2010 - Bài 04 Khóa thiền Mùa Đông - 2010 - Bài 04
Tác giả: TS Kim Triệu
126
Khóa thiền Mùa Đông - 2010 - Bài 05 Khóa thiền Mùa Đông - 2010 - Bài 05
Tác giả: TS Kim Triệu
132
Khóa thiền Mùa Đông - 2010 - Bài 06 Khóa thiền Mùa Đông - 2010 - Bài 06
Tác giả: TS Kim Triệu
124
Khóa thiền Mùa Đông - 2010 - Bài 07 Khóa thiền Mùa Đông - 2010 - Bài 07
Tác giả: TS Kim Triệu
103
Khóa thìên Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - Phần 1/9 Khóa thìên Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - Phần 1/9
Tác giả: TS Kim Triệu
194
Khóa thìên Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - Phần 2/9 Khóa thìên Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - Phần 2/9
Tác giả: TS Kim Triệu
119
Khóa thìên Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - Phần 3/9 Khóa thìên Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - Phần 3/9
Tác giả: TS Kim Triệu
109
Khóa thìên Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - Phần 4/9 Khóa thìên Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - Phần 4/9
Tác giả: TS Kim Triệu
119
Khóa thiền Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - Phần 5/9 Khóa thiền Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - Phần 5/9
Tác giả: TS Kim Triệu
127
Khóa thiền Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - Phần 6/9 Khóa thiền Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - Phần 6/9
Tác giả: TS Kim Triệu
129
Khóa thiền Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - Phần 7/9 Khóa thiền Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - Phần 7/9
Tác giả: TS Kim Triệu
134
Khóa thiền Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - Phần 8/9 Khóa thiền Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - Phần 8/9
Tác giả: TS Kim Triệu
195
Khóa thiền Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - Phần 9/9 Khóa thiền Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - Phần 9/9
Tác giả: TS Kim Triệu
236
Khóa thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Thiên Trúc Bài1 Khóa thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Thiên Trúc Bài1
Tác giả: TS Kim Triệu
432
Khóa thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Thiên Trúc - Bài 2: Minh và Vô Minh Khóa thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Thiên Trúc - Bài 2: Minh và Vô Minh
Tác giả: TS Kim Triệu
179
Khóa thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Thiên Trúc - Bài 3: Chánh Niệm Khóa thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Thiên Trúc - Bài 3: Chánh Niệm
Tác giả: TS Kim Triệu
178
Khóa thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Thiên Trúc - Bài 4: Niệm Chi Tiết Khóa thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Thiên Trúc - Bài 4: Niệm Chi Tiết
Tác giả: TS Kim Triệu
191
Khóa thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Thiên Trúc - Bài 6: Niệm Thọ Khóa thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Thiên Trúc - Bài 6: Niệm Thọ
Tác giả: TS Kim Triệu
216
Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Bài 10: Quả Báu Sự Tu Tập Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Bài 10: Quả Báu Sự Tu Tập
Tác giả: TS Kim Triệu
335
Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Bài 7: Tâm Quán Niệm Xứ Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Bài 7: Tâm Quán Niệm Xứ
Tác giả: TS Kim Triệu
104
Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Bài 8: Thân Bệnh - Tâm Không Bệnh Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Bài 8: Thân Bệnh - Tâm Không Bệnh
Tác giả: TS Kim Triệu
171
Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Bài 9: Vật Thực Cho Tâm Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Bài 9: Vật Thực Cho Tâm
Tác giả: TS Kim Triệu
134
Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Bài 5: Vun Bối Chánh Niệm Khóa thiền Tứ Niệm Xứ - Bài 5: Vun Bối Chánh Niệm
Tác giả: TS Kim Triệu
120
 
 
 

Audio: MP3