WELCOME TO TRANG KINH TỤNG * WWW.TRANGSUOITU.ORG  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi - Luân Vũ - Thành Mẫn *
   
   
 
     

Trở Về Trang Chủ (Index)

     
 

Trở về Trang Pháp Âm

 
     
         
         
   
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

Kinh Tụng

Audio: MP3 & Video

 

Các Khóa Lễ Tụng  Nam Tông

Phần Kinh Tụng Theo Nghi Thức Phật Giáo Nguyên Thủy VN soạn    
Khóa Lễ Cầu An Video (01)    NEW Audio (01) (02) 
Khóa Lễ Cầu Siêu Video (01)    NEW Audio (01) (02)
Khóa Lễ Đại Chúng Video (01)    NEW Audio (01) (02)
Kinh Hộ Trì Video (01)    NEW Audio (01) (02)
Xưng Tụng Tam Bảo Video (01)    NEW Audio
Khóa Lễ Sám Hối Video (01)    NEW Audio
Sau Đây là Phần Kinh Tụng theo Nghi Thức HT Hộ Tông Soạn    
01-Xưng Tán Tam Bảo-TK Đức Hiền Video (01)    NEW Audio
02-Kệ Cãm Thán Và Hạnh Phúc Video (01)    NEW Audio
03-Quán Niệm 1 Video (01)    NEW  
04-Quán Niệm 2 Video (01)    NEW  
05- Hồi Hướng Chúng Sanh Video (01)  
06- Kệ Sám Hối Video (01)  
07-Kinh Hạnh Phúc Video (01)  
     
 

Các Khóa Lễ Tụng Bắc Tông

Thầy Thích Trí Thoát (tụng)

Quí Đạo Hữu có thể in Kinh dạng PDF bằng Chữ , để vừa nghe Thầy Tụng vừa dò theo Kinh.( Kính cám ơn ĐH  Như Lan đã gởi những bản Kinh này.

Audio & Book

Video

Kinh Phổ Môn- Âm Hán

Sách (MSWord) Văn bản đã đươc theo mp3:(PDF)

MP3: (01)

Âm Hán : New 2009 USLT  (01) *

 

12 Slide Show dạng AVI cho DVD Vừa xem vừa tụng theo

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) *

Kinh Phổ Môn- Nghĩa Việt Sách (MSWord) Văn bản đã đươc theo mp3  (PDFMP3 (01)

 

Nghĩa Việt New 2009 USLT  Subtitle (01) *

Slide Show Convert to AVI (DVD)  Full (01)

Files Nhỏ :(01) (02) (03) (04-1) (04-2) (04-3) (04-4) (04-5)

(04-6) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) *

Kinh A Di Đà - Âm Hán

Sách (MSWord) Văn bản đã đươc dò theo mp3    (PDF)    MP3 (01)

 

Âm Hán New 2009 USLT  (01) *

 

 Slide Show Convert to AVI (DVD)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) *

Kinh A Di Đà- Nghĩa Việt

Sách (MSWord) Văn bản đã đươc dò theo mp3 (PDF) MP3 (01) (02)

Nghĩa Việt New 2009 Subtitle (01) *

 

Slide Show Convert to AVI (DVD)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) *

48 Lời Nguyện

Sách (MSWord) Văn bản đã đươc theo mp3  (PDF) MP3 (01)

New 2010 USLT Subtitle   (01) *

Slide Show Convert to AVI(DVD)

 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) *

Kinh Vu Lan Kinh Vu Lan đã hoàn chỉnh

Sách (MSWord) (PDF) MP3  (01)

MP3 (01a) (01b) (02) (03a) (03b) (04) (05) (06) (07a) (07b) (08) (09) (10) Đầy Đủ

Phần Video Kinh Vu Lan

Kính Xin Quí ĐH vui  lòng download lại  file 11 (07-VuLan-SamVuLan),

  khuyết điểm trong file này nên chúng Tôi đã làm lại.

Thành Thật Xin Lỗi.

Thay Mặt Ban Điều Hành trangsuoitu 8/28/2011

DT

New 2010 USLT Subtitle (01) (02) (03) *

 

Slide Show Convert to AVI (DVD)

(01a) (01b) (02-1) (02-2) (02-3) (02-4) (02-5) (03-1) (03-2) (03-3) (03-4) (03-5) (03-6) (03-7) (03-8) (03-9) (04) (05) (06) (07a) (07b) (08) (09) (10) *

 

Kinh Địa Tạng Sách (MSWord) (PDF)

MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06)

 File 04 bị  thiếu 1 đoạn chúng tôi đã điều chỉnh

New 2011 USLT  Subtitle

 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) *

Kinh Thủ Lăng Nghiêm -Công Phu Khuya

Sách (MSWord)  (PDF)

MP3 (01)

 

New 2010 USLT Subtitle Full (01)*

Small Files (01) (02) (03) (04) *

 

Slide Show Convert to AVI (DVD)

(01) (02-1) (02-2-1) (02-2-2) (03) (04) (05) (06) (07) (08-1) (08-2) (09) *

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa  NEW

Sách (MSWord)  (PDF)

MP3 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

 

Quyển I
0. Khai Kinh
1. Phẩm Tựa
2. Phẩm Phương tiện 

Quyển II
3a. Phẩm Thí Dụ

3b. Phẩm Thí Dụ
4. Phẩm Tín giải 
Quyển III
5. Phẩm Dược thảo dụ 
6. Phẩm Thọ
7. Phẩm Hóa thành dụ
Quyển IV
8. Phẩm Ngũ đệ tử thọ  
9. Phẩm Thọ-học vô-học nhơn-ký 
10. Phẩm Pháp  
11. Phẩm Hiện Bửu tháp 
12. Phẩm Đề-Bà-Đạt-Đa
13. Phẩm Trì 
Quyển V
14. Phẩm An-lạc hạnh 

15. Phẩm Tùng địa dũng xuất  
16. Phẩm Như Lai thọ-lượng 
17. Phẩm Phân biệt công đức 
Quyển VI
18. Phẩm Tùy-hỷ công đức 
19. Phẩm Pháp- công-đức 
20. Phẩm Thường-Bất-Khinh Bồ-Tát 
21. Phẩm Như Lai thần-lực 
22. Phẩm Chúc-lụy 
23. Phẩm Dược-Vương Bồ-Tát bổn-sự 
Quyển VII
24. Phẩm Diệu-Âm Bồ-Tát 
25. Phẩm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Phổ-Môn
26. Phẩm Đà-La-Ni 
27. Phẩm Diệu-Trang-Nghiêm-Vương bổn-sự 
28. Phẩm Phổ-Hiền Bồ-Tát khuyến-phát

29-Hồi Hướng 

Kinh Dược  NEW

Sách  (MSWord) Văn bản đã đươc theo mp3 (PDFMP3 (01)

 

New 2010 USLT Subtitle  (01) *

Sám Hối Hồng Danh  NEW

Sách (MSWord) Văn bản đã đươc theo mp3 (PDF) Book (PDF) MP3 (01)

New 2010 USLT Subtitle  (01) *
Lạy Hồng Danh Phật  (01) (02)  New NEW NEW

Sám Thi Nước Từ Bi (Thủy Sám)  Biên Sọan Sách  : Thích Linh Như

01-Quyển Thượng (MSWord) (PDF)

02-Quyển Trung (MSWord (PDF)

03-Quyển Hạ (MSWord) (PDF

04-Thích Nghĩa (MSWord)  (PDF)

 MP3 (01) (02) (03) (04) (05) (06)

New 2009 USLT

Video files

MP4 (DVD)  (01) (02) (03) (04) (05) (06) *

 

Kinh Lương Thọ 

Book  (MS Word) (PDF)

MP3 (01) (02) (03)

 MP4 (DVD) :  (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

New NEW NEW

Chú Đại Bi  

MP3 (01)

 

Niệm Nam Quan Thế Âm Bồ Tát 

 

MP4  (01)   Quí ĐH lập lại nhiều lần files 01 cho đầy 1 DVD

Niệm A Di Đà Phật

MP4 (01) *  Quí ĐH lập lại nhiều lần cho đầy 1 DVD
   

Niệm Phật Kinh hành  

MP3 (01)

 
1-Phật Thuyết Kinh A Di Đà   NEW NEW NEW 01
2-Sám Nguyện   NEW NEW NEW 01
3-Chú Đại Bi    NEW NEW NEW 01
Niệm Phật Tâm Kinh

Thầy Thích Nhật Quang (tụng)

Kinh Địa Tạng

Được tụng theo văn bản:

Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng

Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

01-Kinh Địa Tạng Phần Nghi Lễ (01)

02-Phẩm 1 Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi A (02)
03-Phẩm 1 Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi B (03) 04- Phẩm 2 Phân Thân Tập Hội (04)
05- Phẩm 3 Quần Chúnh Sinh Nghiệp Duyên (05) 06-Phẩm 4 Nghiệp Cảm Của Chúng Sinh A (06)
07-Phẩm 4 Nghiệp Cảm của Chúng Sinh B (07) 08-Phẩm 5 Danh Hiệu Của Địa Ngục(08)
09-Phẩm 6 Như Lai tán Thán A (09) 10-Phẩm 6 Như Lai tán Thán B (10)
11-Phẩm 7 Lợi Ích Cả Kẻ Còn Người Mất (11) 12-Phẩm 8 Các Vua Diêm La Khen Ngợi A (12)
13-Phẩm 8 Các Vua Diêm La Khen Ngợi B (13) 14-Phẩm 9 Xưng Danh Hiệu Chư Phật (14)
15-Phẩm 10 So Sánh Nhân Duyên Công Đức Bố Thí (15) 16-Phẩm 11 Địa Thần Hộ Pháp (16)
17-Phẩm 12 Thấy Nghe Được Lợi Ích A (17) 18-Phẩm 12 Thấy Nghe Được Lợi Ích B (18)
19-Dẫn Độ Cứu Độ Nhân Thiên (19) 20-Hồi Hướng (20)
Các Bài Sám (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu (01) (02) (03) (04) (05)
Kinh A Di Da (01) (02) (03) (04) (05)
Kinh Kim Cang  (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Kinh Lăng Nghiêm (01) (02) (03)
Kinh Phổ Môn (01) (02) (03)
Sám Hối Sáu Căn (01) (02) (03)
Sám Khai Thị Vong Linh (01)
Niệm Phật (01)
Kinh Bát Nhã  (01)
 

 Sư Huệ Duyên (tụng)

48 Nguyện của Phật A Di Đà (01)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (01)
Kinh A Di Đà Diễn Kệ (01)
Kinh Dược Sư (01) (02)
Kinh Di Giáo (01)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
KinhKimCang
Kinh Địa Tạng (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Kinh Hồng Danh Sám Hối (01) (02)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ (01)
Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm (01)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng (01)
Kinh Sám Hối Diệt Tội (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Kinh Thiện Ác Nhân Qủa (01) (02)
Kinh Vu Lan (01)
Liên Hoàng Sám Nguyện (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Mục Liên Sám Pháp (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Từ Bi Thủy Sám (01) (02) (03) (04)
Thi Văn Giáo Lý New (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Sám Văn ( Những Bài Thơ rất hay): Tg Thanh Sĩ-Sư Huệ Duyên Tụng
Ánh Sáng Từ Bi (01) (02) (03) (04)
Con Thuyền Đại Đạo  (01) (02) (03) (04)
Đã Chết Mà Sống (01) (02) (03) (04)
Đâu Là Phàm Thánh  (01) (02) (03) (04) (05)
Đêm Liên Hoa (01) (02) (03) (04)
Đời Mạt Pháp (01) (02) (03) (04)
Đường Giải Thoát  (01) (02) (03) (04)
Hởi Quê Nhà  (01) (02) (03)
Là Phật Tử  (01) (02) (03) (04)
Lời Vàng Trong Mộng  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Rằm Tháng 10  (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Thần Cơ Thật Luận  (01) (02) (03) (04)
Tiếng Nói Trong Hoa Sen (01) (02) (03) (04)
Tình Đạo Phật (01) (02) (03) (04)
Tôi Không Quên  (01) (02) (03) (04)
Vạn Niên Huynh Đệ (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
 
 
Sám Hối Sáu Căn (01) (02)
Sám Hối Hồng Danh (01) (02)
Nghi Thức Tụng A Di Đà-TT Minh Mẫn (01) (02)
Nghi Thức Tụng Dược Sư-TT Ấn Long (01) (02)
Nghi Thức Tụng Điạ Tạng-TT Ấn Long (01) (02) (03) (04)
Nghi Thức Tụng Phổ Môn-TT Ấn Long (01) (02)
Nghi Thức Tụng Kinh Pháp Hoa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
Kinh Kim Cang (01) (02)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm (01)
Kinh Pháp Hoa - HTA (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
 
 

 

 

CÁCH THỨC DOWNLOAD VÀ THÂU VÀO CD dạng Audio ,mp3

 

* Lưu trữ (download) vào computer để nghe lại nhiều lần mà không cần phải lên mạng cũng như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc để thâu vào CD:

1- Quí vị đưa mouse đến bài giảng và nhấn nút bên tay phải (right-mouse click) một bản chữ hiện ra.

2- Quí vị chọn  "Save target as" và nhấn nút bên tay trái.

3- Chọn directory trong Computer của Quí vị rồi nhấn nút "Save".

- Muốn nghe, double click vào bài giảng để nghe.

 

-LƯU Ý !!!!! Trước khi thâu vào CD Quí Vị cần phải convert trở lại Bit Rate 64 Mono, nếu không sẽ không nghe được.Quí vị có thể xử dụng các software để Convert như :  switch  ,JetAudio.v.v

- Muốn thâu vào CD quí vị cần có  Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy để thâu đã gắn sẳn trong Computer) một software Nero Express hay một software khác chức năng tương tự như  Roxio Easy CD Creater.

* Nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không quá 77 phút), quí vị nhấn vào "Music" rồi nhấn vào "Audio CD" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

* Nếu muốn thâu vào MP3 (những bài giảng không quá 680MB), quí vị nhấn vào "Data" rồi chọn "Data Disc" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

 Quí vị nghe CD mp3 phải bằng  máy CD hoặc DVD khi trên máy có ghi chử MP3.

Nếu Quí Vị đã convert qua bit rate 64 mà vẫn không nghe được thì đó là do máy kén CD ,quí vi thử dùng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$)hoặc các máy trung quốc rẻ tiền sẽ nghe được .