Welcome To Trang Pháp Âm * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Thầy Thích Minh Đức

 
Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )
Audio: MP3
 
Tuyển Tập : (Maga folder File1) (Maga folder File2)(Maga folder File3)(Maga folder File4) (Maga folder File5)(Maga folder File6) (Maga folder File7)(Maga folder File8) (Maga folder File9)(Maga folder File10)(Maga folder File11)
Ánh Sáng Ngọc Minh ChâuTT1 Ảo TưởngTT1
Kinh Pháp Hoa Đại Cương (Maga folder File1) (Maga folder File2)(Maga folder File3)(Maga folder File4) (Maga folder File5)(Maga folder File6)(Maga folder File7) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84)
Bốn Phép Tu TậpTT1 Buông bỏ Hạt Ngọc NướcTT1
Bố Thí Ba La MậtTT1 Bồ Tát Quan Thế Âm Khế Lý Khế CơTT1
Ba Phương Pháp Giáo Hoá Chúng Sinh Ba Chổ Nương Tựa
Bố Thí Và Trí Tuệ Ba La Mật Ba Dấu Ấn của Phật Giáo
Bạn Ðã Biết Nhiều Chưa Bạn Muốn Hơn Người Không
Bạn Muốn Nhiều An Lạc Không Bát Nhã Ba La Mật
Bốn Cách Nhìn Ðời Bốn Nơi Nương Tựa Tâm Linh
Bát Đại Nhân Giác (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (Maga folder File1) (Maga folder File2)
Bồ Tát Giới (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(Maga folder File1) (Maga folder File2)
Bát Chánh Đạo (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)
7 Nguyên Tắc Hòa Hợp Trong Gia Đình (01) (02) New
Chánh Nghiệp  (01) (02) Chánh Ngữ
Công Hạnh Ðức Quán Thế Âm Chánh Tư Duy
Chính Nhân Tịnh Nghiệp (01) (02)  TT1 Chùa Ðể Làm Gì
Chánh Niệm (01) (02) (03) Chữ Si Trong Ðạo Phật
Cha Mẹ Là Phật Hiện Tiền  
Các Nghi Và Chướng Ngại Trên Ðường Tu Các Phương Pháp Chỉ Và Các Phương Pháp Chỉ Và Quán
Chim Việt Cành Nam TT1 Công Đức Sinh Thành  TT1
Chân Xá Lợi TT1 Cúng Dường Tam Bảo
   
Đàm Hoa Lạc Khứ Hữu Dư Hương  TT1 Đâu Là Sự Thật TT2
Đạo Phật Con Đường Sống TT2 Đạo Con Đường Đi (01) (02) TT2
Đạo Phật Và Tết Cổ Truyền Việt Nam TT2 Đạo Phật Trong Truyền Thống VN TT2
Đạo Phật Và Chữ Hiếu TT2 Ðạo Ðế Con Ðường Thoát Khổ
Đóa Sen Đầu Năm Mậu Dần 98 TT2 Ðóa Hoa Nụ Cươì
Đốt Đèn Dược Sư Đôi Mắt Thanh Lương TT2
Đi Tìm Đức Phật Dược Sư (01) (02) TT2 Ðức Phật Dược Sư
   
Gia Tài Cho Con TT2 Giọt Nước Cành Dương TT2
Giữ gìn Hạnh Phúc Gia Đình TT2 Giữ Tâm An Lành TT3
Hạnh Phúc Gia Đình (01) New  
Hạnh Lắng Nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm TT3 Hạnh Nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm TT3
Hãy Xét Chính Mình TT3 Hạnh Phúc Trong Đạo Phật TT3
Hạnh Bình Ðẳng Của Bồ Tát Quan Thế Âm Hạnh Bố Thí Trong Ðạo Phật
Hạnh Nguyện Ðức Phật Dược Sư Hạnh Nguyện Ðức Quán Âm
Hạnh Phúc Chân Thật Hạt Giống Giải Thoát(Từ Bỏ Tham)
Hạt Giống Hạnh Phúc Hãy Làm Chủ Mình
Hãy Xét Chính Mình Hiện Tiền Tịnh Ðộ
Hiếu Thuận Trong Ðạo Phật Huân Tập Chính Nhân
Hướng Về Con Ðường Của Bồ Tát Quan Thế Âm Hướng Về Con Ðường Giải Thoát
Kinh Bách Dụ TT3 Khả Năng Thành Tựu Của Bạn
Kinh A Di Đà  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)(Maga folder File1) (Maga folder File2)
Kinh A Di Ðà Diễn Giải NEW (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (9) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
Kinh Địa Tạng (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)(Maga folder File1) (Maga folder File2)
Kinh Địa Tạng Diễn Giải NEW (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)
Kinh Phổ Môn (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kinh Hoa Nghiêm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)(Maga folder File1) (Maga folder File2)(Maga folder File3)
Kinh Pháp Hoa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)(Maga folder File1) (Maga folder File2)(Maga folder File3)
   
Kinh Hoa Nghiêm: Phẩm Phổ Hiền (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Kinh Kim Cang Diễn Giảng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76)
Kinh Viên Giác (01A) (01B) (02A) (02B) (03A) (03B) (04A) (04B) (05A) (05B) (06A) (06B) (07A) (07B) (08A) (08B) (09A) (09B) (10A) (10B) (11A) (11B) (12A) (12B) (13A) (13B) (14A) (14B) (15A) (15B) (16A) (16B) (17A) (17B) (18A) (18B) (19A) (19B) (20A) (20B) (21A) (21B) (22A) (22B) (23A) (23B) (24A) (24B) (25A) (25B) (26A) (26B) (27A) (27B) (28A) (28B) (29A) (29B) (30A) (30B) (31A) (31B) (32A) (32B) (33A) (33B) (34A) (34B) (35A) (35B) (36A) (36B) (37A) (37B) (38A) (38B) (39A) (39B) (40A) (40B) (41A) (41B) (42A) (42B) (43A) (43B) (44A) (44B) (45A) (45B) (46A) (46B) (47A) (47B) (48A) (48B) (49A) (49B) (50A) (50B) (51A) (51B) (52A) (52B) (53A) (53B)
Lục Độ TT3 Lễ Đám Cưới  TT3
Lịch Sử Phật Thích Ca (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)
Lịch Sử Phật (Maga folder File)
Mỗi Ngày là Đầu Xuân TT3  
12 Nguyện Báo Quan Thế Âm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)(Maga folder File)
   
Nhìn Lại Chính Mình Nhớ Tưởng Đức A Di Đà TT3
Nhẫn Nhục Nhìn Đời Bằng Mắt Từ Hoà TT3
Nguồn Gốc Của Ðau Khổ Nguồn Vui Miên Viễn (01) (02)
Năm Chướng Ngại Khi Hành Hạnh Bố Thí Nương Vào Pháp  TT4
Ngũ Ấm Ma TT3 Ngày Của Mẹ TT3
Ngọc Minh Châu TT3 Nuôi Dưỡng Đức Phật Sơ Sanh TT4
Ngũ Ấm Ma  
Những Thăng Trầm Trong Cuộc Sống Niềm Tin Trong Ðạo Phật
Niệm Phật Luận (01) (02) (03)(Maga folder File) TT4
Niệm Phật Thập Yếu (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(Maga folder File1)(Maga folder File2)
   
Pháp Môn Niệm Phật TT4 Pháp Hỷ Thiền Duyệt TT4
Phẩm Phổ Hiền TT4 Phẩm Nghiệp (01) (02) (03)
Pháp Thoại Phật Ðản 2003 Pháp Thoại Vu Lan 2001
Phước-Hạt Giống Hạnh Phúc Phương Pháp Báo Hiếu Trong Ðạo Phật
Phương Thức Hành Hạnh Bố Thí  
   
Quán Chiếu Có Và Không TT4 Quán Chiếu Sự Vô Thường Cuả Các Pháp
Quán Chiếu Tu Tập TT4 Quán Chiếu Vô Ngã
Quy Y Phật Pháp TT4  
   
Sống Và Giáo Hoá Người Thương Sự Tu Tập Cuả Ngài Hải Tràng
   
Tâm Hạnh Người Ði Tâm Cái Khổ Căn Bản
Tâm Niệm An Lanh Từ Bi Hỷ Xã Tam Qui Ngũ Giới (01) (02) (03)
Tập Nghe Mình Nghe Người Tập Tu Một Ngày
Tất Niên Qua Caí Nhìn Người Phật Tử  
Thanh Tịnh Qui Y Thâu Giữ Các Căn (01) (02)
Theo Hạnh Ðức Ðịa Tạng Thiền Ba La Mật
Thiền Ðịnh Trong Ðời Sống Phật Tử Thiền Trí Tuệ Bát Nhã
Tiếp Nhận Viên Ngọc Của Bồ Tát Ðịa Tạng Tin Ai
Trân Quí Từng Sự Sống Tri Túc( Mother Day 2002 )
Trí Tuệ Giải Thoát Và Giải Thoát Tri Kiến Từ Bi
Tu Tập Hạnh Bố Thí Tu Tập Hạnh Buông Xã
Tu Tập Pháp Giác Tri Tu Tập Theo Pháp Tắm Phật TT5
Tín Hạnh Tịnh Độ (01) (02) (03) Tưởng Nhớ Sư Bà ĐứcViên(01) (02) (03)TT5 
Thỉnh Phật Trụ Thế TT5 Thiên Đường Và Địa Ngục TT5
Tiêu Cực Và Tích Cực Thân An Tâm Tịnh TT5
Tập Học Theo Bồ Tát Quan Thế Âm TT4 Ta Bà Tịnh Độ TT4
Tầm Thanh Cứu Khổ TT4 Tích Duyết Di Lặc TT5
Tu Sĩ Trong Ðạo Phật  
Tỷ Lượng,Hiện Lượng,Thánh Giáo Lượng TT5 Tiếng Chuông Trong Đạo Phật TT5
Tín Hạnh Tịnh Độ (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)   (09) (10) (11) (12)
Tình Yêu Chân Thật (01) New  
Tôn Giả:(Maga folder File1)(Maga folder File2)
*Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp   (01) (02) (03)
*Tôn Giả Ambadahi *Tôn Giả Mục Kiền Liên
*Tôn Giả A Nan Đà (01) (02)
*Tôn Giả Patakara (01) (02)
*Tôn Giả A Nậu Lâu Đà *Tôn Giả Phú Lâu Na
*Tôn Giả Ca Chiên Diên *Tôn Giả Su Mê Đa
*Tôn Giả Gô Ta Mi *Tôn Giả Tu Bồ Đề
*Tôn Giả La Hầu La *Tôn Giả Ưu Ba Ly
*Tôn Giả Liên Hoa Sắc *Tôn Giả Vô Não
*Tôn Giả Ma Ha Ba Xà Ba Đề (01) (02)
*Tôn Gỉa Xá Lợi Phất  (01) (02)
   
U Minh Và Ðịa Ngục Sep-11 TT5 Ứnh Hành Dối Xử Theo Phật Pháp
   
Vô Duyên Từ Bi Và Hạnh Bố Thí Vô Não Vô Ưu Chân Tịnh Ðộ TT5
Vô Thường TT5 Vô Thường Khổ Không Vô Ngã TT1
Vô Ưu Và Hạnh Phúc TT5 Vu lan Trong Truyền Thống Việt NamTT6
Vững Bước Trên Ðường TuTT6  
   
Xây Dựng Tình Yêu Trong Ðạo Phật Xin Và Cho Trong Hạnh Bố Thí
   
Ý Nghĩa Đàn Dược SưTT6 Ý Nghĩa Hình Dáng Đức Điạ TạngTT6
Ý Nghĩa Của Phổ Môn Y Pháp Và Y Nghĩa
Y Trí Và Y Liễu Nghĩa  
   
Niệm Phật Luận (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
Kinh Ưu Bà Tắc Giới (Maga folder File1) (Maga folder File2)(Maga folder File3)(Maga folder File4) (Maga folder File5)(Maga folder File6)(Maga folder File7)
  Giới Thiệu Sơ Lược Kinh UBTG   (01)
  Các Khái Niệm Cơ Bản Trong Kinh  (02) (03) (04)
  Ý Nghĩa Của Ưu Bà Tắc Giới   (05)
  Quán Chiếu Tự Thân & Giữ Tâm Bồ Đề (06)
  Chân Đế,Tục Đế &Khaí Niệm Về Lục Độ (07)
  Lục Độ (Bố Thí Ba La Mật) (08)
  Trì Giới Và Nhẫn Nhục  (09)
  Nhẫn Nhục (Phần 2)   (10)
  Tinh Tấn    (11)
  Thiền Định( Phần Chỉ)  (12)
  Thiền Định (Quán Bất Tịnh,Vô Thường  &Nhân Duyên)   (13)
  Thiền Định (Quán Nhân Duyên 2)  (14)
  Thiền Định (Quán Nhân Duyên &Từ Bi)   (15)
  Thiền Định (Quán Giới Phân Biệt) (16)
  Thiền Ba La Mật (Quán Chiếu Để Giáo Hoá)  (17)
  Thiền Ba La Mật(Quán Chiếu Có & Không)   (18)
  Phát Tâm Bồ Đề (Hành Hạnh Phật)  (19)
  Nuôi Dưỡng Tâm Bồ Đề  (20)
  Quán Xét Và Chuyển Hoá Tâm Mình (21)
  10 Điều Thuận Lợi Cho Việc Tu Tập Để Phát Bồ Đề Tâm  (22) (23)
  Phẩm Tâm Từ Bi (Tăng Thượng Duyên)   (24)
  Phẩm Tâm Từ Bi ( Những Chướng Ngại Trên Đường Tu  (25) (26) (27) (28)
  Phẩm Giải Thoát (Tâm Vô Lậu Học)          (29) (30) (31) (32)
  Niệm Phật Pháp Tăng Thiên Giới Vô Thượng (33)
  Bồ Tát Tại Gia Và Xuất Gia  (34)
  Các Nghi Và Chướng Ngại Trên Đường Tu  (35)
  Tâm Pháp Không Ô Nhiễm   (36)
  Làm Đẹp Tự Thân Với Tứ Nhiếp Pháp (37) (38)
  Phẩm Phát Nguyện (39) (40)
  Phẩm Tai Trưởng Giả  (41)
  Bồ Tát Nhân (Giả) Quả (thiệt)  (42) (43)
  Phẩm Tâm Kiên Cố   (44)
  Nhìn Lại Chính Mình Qua Lục Độ (45) (46)
  Cách Nhìn Cuộc Sống (Tinh Tấn Niệm Định Tuệ)  (47) (48)
  Phương Pháp Giáo Hóa Người Thương   (49) (50) (51)
  Lắng Nghe Để Giáo Hóa Người Thương (52) (53)
  Các Loại Thức Ăn (54)
  Phẩm Lợi Mình Lợi Người  (55) (56) (57)
  8 Pháp Cho Nhập Thế Bồ Tát  (58) (59) (60)
  Phẩm Trang Nghiêm Tự Thân (61)
  Phước Trí Trang Nghiêm-Lục Độ  (62) (63)
  Phước Trí Trang Nghiêm  (64)
  Làm Đẹp Cho Mình Cho Đời  (65)
  Nhiếp Thụ -Pháp Tứ Nhiếp   (66) (67) (68)
  Thọ Giới và Trì Giới  (69)
  Các Lọai Phước Điền Cúng Dường  (70)
  Cúng Dường Chùa Tháp Tượng    (71)
  Lục Độ Ba La Mật-Thanh Tịnh Bố Thí    (72)
  Nhẫn  (73)
  Tinh Tấn (74)
  Lục Độ Ba La Mật  (75)
  Hiểu Mình Đời và Cuộc Đời (76)
  5 Pháp Hành Bố Thí (Về Tâm) (77)
  5 Pháp Hành Bố Thí (Về Vật)  (78)
  5 Chướng Ngại Khi Hành Hạnh Bố Thí  (79)
  Xin Và Cho Trong Hạnh Bố Thí (80)
  Tùy Duyên Bố Thí  (81)
  Vô Duyên Từ Bi (82)
  Bồ Tát Taị Gia-Xuất Gia  (83)
  Tam Qui Ngũ Giới  (84) (85) (86) (87)
  4 Pháp Để Tu Tập Kiên Cố   (88)
  Bố Thí Tam Địa Giới     (89)
  Thâu Giữ Các Căn   (90)
  Định Nghiệp-Bất Định Nghiệp  (91)
  Biệt Nghiệp-Cộng Nghiệp  (92)
  Phẩm Nghiệp  (93) (94)
  Nhẫn(Những Phương Thức Căn bản Làm Đẹp Đời)  (95)
  Tinh Tấn (Những Phương Thức Căn bản Làm Đẹp Đời )   (96)
  Thiền Ba La Mật  (97)
  Quán Xét Tâm Tánh Mình  (98)
Kinh Ưu Bà Tắc Giới (Bồ Tát Tại Gia) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98)
 
 

CÁCH THỨC DOWNLOAD VÀ THÂU VÀO CD dạng Audio ,mp3

 

* Lưu trữ (download) vào computer để nghe lại nhiều lần mà không cần phải lên mạng cũng như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc để thâu vào CD:

1- Quí vị đưa mouse đến bài giảng và nhấn nút bên tay phải (right-mouse click) một bản chữ hiện ra.

2- Quí vị chọn  "Save target as" và nhấn nút bên tay trái.

3- Chọn directory trong Computer của Quí vị rồi nhấn nút "Save".

- Muốn nghe, double click vào bài giảng để nghe.

 

-LƯU Ý !!!!! Trước khi thâu vào CD Quí Vị cần phải convert trở lại Bit Rate 64 Mono, nếu không sẽ không nghe được.Quí vị có thể xử dụng các software để Convert như :  switch  ,JetAudio.v.v

- Muốn thâu vào CD quí vị cần có  Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy để thâu đã gắn sẳn trong Computer) một software Nero Express hay một software khác chức năng tương tự như  Roxio Easy CD Creater.

* Nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không quá 77 phút), quí vị nhấn vào "Music" rồi nhấn vào "Audio CD" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

* Nếu muốn thâu vào MP3 (những bài giảng không quá 680MB), quí vị nhấn vào "Data" rồi chọn "Data Disc" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

 Quí vị nghe CD mp3 phải bằng  máy CD hoặc DVD khi trên máy có ghi chử MP3.

Nếu Quí Vị đã convert qua bit rate 64 mà vẫn không nghe được thì đó là do máy kén CD ,quí vi thử dùng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$)hoặc các máy trung quốc rẻ tiền sẽ nghe được .