WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 

CÁCH THỨC

 DOWNLOAD

VÀ THÂU VÀO CD

dạng Audio ,mp3

 

* Lưu trữ (download) vào computer để nghe lại nhiều lần mà không cần phải lên mạng cũng như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc để thâu vào CD:

1- Quí vị đưa mouse đến bài giảng và nhấn nút bên tay phải (right-mouse click) một bản chữ hiện ra.

2- Quí vị chọn  "Save target as" và nhấn nút bên tay trái.

3- Chọn directory trong Computer của Quí vị rồi nhấn nút "Save".

- Muốn nghe, double click vào bài giảng để nghe.

 

-LƯU Ý !!!!! Trước khi thâu vào CD Quí Vị cần phải convert trở lại Bit Rate 64 Mono, nếu không sẽ không nghe được.Quí vị có thể xử dụng các software để Convert như :  switch  ,JetAudio.v.v

- Muốn thâu vào CD quí vị cần có  Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy để thâu đã gắn sẳn trong Computer) một software Nero Express hay một software khác chức năng tương tự như  Roxio Easy CD Creater.

* Nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không quá 77 phút), quí vị nhấn vào "Music" rồi nhấn vào "Audio CD" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

* Nếu muốn thâu vào MP3 (những bài giảng không quá 680MB), quí vị nhấn vào "Data" rồi chọn "Data Disc" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

 Quí vị nghe CD mp3 phải bằng  máy CD hoặc DVD khi trên máy có ghi chử MP3.

Nếu Quí Vị đã convert qua bit rate 64 mà vẫn không nghe được thì đó là do máy kén CD ,quí vi thử dùng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$)hoặ các máy trung quốc rẻ tiền sẽ nghe được .

 

 

 

 

 

Thượng Tọa Thích Minh Hiếu

Audio: MP3

Danh Mục Băng Giảng MP3 dùng để Download 

Kính mời Quí Đạo Hữu nhấn vào hàng dưới đây để vào trực tiếp trang  của Thầy Thích Minh Hiếu

http://www.minhquangthienvien.com/link07_1.html http://www.minhquangthienvien.com/link07_2.html http://www.minhquangthienvien.com/link07_3.html http://www.minhquangthienvien.com/link07_4.html http://www.minhquangthienvien.com/link07_5.html http://www.minhquangthienvien.com/link07_6.html http://www.minhquangthienvien.com/link07_7.html http://www.minhquangthienvien.com/link07_8.html http://www.minhquangthienvien.com/link07_9.html http://www.minhquangthienvien.com/link07_10.html http://www.minhquangthienvien.com/link07_11.html http://www.minhquangthienvien.com/link07_12.html http://www.minhquangthienvien.com/link07_13.html http://www.minhquangthienvien.com/link07_14.html http://www.minhquangthienvien.com/link07_15.html http://www.minhquangthienvien.com/link07_16.html http://www.minhquangthienvien.com/link07_17.html http://www.minhquangthienvien.com/link07_18.html http://www.minhquangthienvien.com/link07_19.html http://www.minhquangthienvien.com/link07moi.html