WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Hoà Thượng Minh Tâm

Audio: MP3
  Giải Đáp Thắc Mắc (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Giới Luật (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Khai Thị (01) (02) (03) (04) (05) (06)