WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh

Video Pháp Thoại

*Ngày Cổ Phật-Theo Dấu Chân Bụt

*Biển Sâu Giông Tố-Bình Nhạc Lê Thương

*Lâm Tế Lục

*Bốn Câu Thần Chú-TS Nhất Hạnh-(00) (01) (02) (03) (04) (05)

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

 

Tổng Quan Đại Tạng

 

1-(Maga folder File1)

2-(Maga folder File2)

3-(Maga folder File3)

4-(Maga folder File4)

5-(Maga folder File5)

 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60)  (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74)

Lý Tưởng Và Tình Thương

(01) (02)

Bài Giảng 2003

1- (Maga folder File) Ai Đang Đi Tìm Phật Pháp, Ai Là Chủ Ai Là Khách, Bình Thường Tâm Là Đạo, Bút Pháp Là Đạo Là Thật, Chặt Bỏ Ảo Ảnh, Danh Từ Kiến Giải

2- (Maga folder File) Năm Nghiệp Vô Gián, Sự Trao Truyền Của Chư Tổ, Tâm Và Canh Tương Túc, Thiền duyệt Pháp Hỷ để Nuôi Tâm, Thuốc Và Bệnh, Tri Kiến Chân Thật.

Bài Giảng 2004

 

 

(Maga folder File) Đối Trị Căn Cơ, Mọi Người Phải Tự Nổ Lực, Trở Về Thực Tại, Vượt Thoát Gia Đình

Bài Giảng 2005

1-(Maga folder File)

2-(Maga folder File)

3-(Maga folder File)

Bài Giảng 2007 tại Việt Nam

1-(Maga folder File)

2-(Maga folder File)

3-(Maga folder File)

4-(Maga folder File)

5-(Maga folder File)

(01) (02)  (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21 (22) 23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)  (35) (36)

(37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72)  (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82)

Biển Sâu Giông Tố -Bình nhạc Lê Thương (01) (02)

Bốn Câu Thần Chú

(Maga folder File)

 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

Bốn Loại Xúc Thực

(Maga folder File)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Buông Bỏ Ý Niệm

Các Biểu Hiện Khác

Chứng Từ Huân Tập

Cởi Bỏ Nội Kết

Câu Hỏi Và Trả lời

(01) (02)

Chọn Lựa Hôn Nhất

(01)

Con Người Lý Tưởng Và Hạnh Phúc

(01) (02) (03)

Gia Đình Và Trường Học

(01) (02) (03)

Giây Phút Chạnh Lòng của Thế Lữ

(01) New New New

Giữ Gìn Sơ Tâm Xuất Gia

(01) (02)

Giòng Sinh Mạng Khứ Lai

 

Hạnh Phúc Gia Đình

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

Hạnh Phúc Trong Khi Tu

 

Hanh Phương Nam của Nguyễn Bính

(01) (02) (03

Hoa Với Rươu Nguyễn Bính

(01)

Khoá Tu Cho Người Xuất Gia

(01) (02) (03)
   

Làm Lại Thâm Tình

 

Lâm Tế Ngữ Lục

(Maga folder File)

 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)  (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Lẽ Nào Anh Chết Lưu Trọng Lư

(01) (02)

Lời Nói Nhẹ Nhàng Dể Thương

(01) (02) (03)

Lời Thề Non Nước

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

Lửa Bồ Đề Tâm Còn Cháy

(01) (02)

Mắt Thương Nhìn Thế Gian

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

Mối Tình Xưa Đã Có Người Hồi Sinh

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)

Nét Đẹp Văn Hóa VN

(01) (02)

Ngữ Lục

(01) (02)

Những Đề Mục Từ Thiện

 

Nếp Sống Người Xuất Gia

 

Người Tu Là Con Tằm  Nhã Tơ

(01) (02)

Nhận Diện Cãm Thọ

(01) (02) (03)

Nhìn Sâu Lắng Nghe

(01) (02)

Những Bài Thực Tập Năm Lạy

(01) (02) (03)

Niềm Định Tuệ Trong Đời Sống

(01) (02)

Nuôi Dưỡng Bằng Tuệ Giác

(01) (02) (03) (04) (05)

Nuôi Dưỡng Niềm Tĩnh Lạc

(01) (02)

Quan  Âm Thị Kính

(Maga folder File)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)

Quay Về Nương Tựa

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)(08)

Thiền Qúan Niệm

(01) (02)

Tứ Vô Lượng Tâm

(01)

Tháo Gở Nội Kết

(01) (02)

Thắp Sáng Chánh Niệm

(01) (02) (03)

Thiết Lập Tịnh Độ

(Maga folder File)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)

Thực Tập Viết Ghi

Tìm Ra Pháp Môn

Tình Cảm Của Người Xuất Gia

 

Trinh Công Sơn 

(Maga folder File)

(01) (02) (03)

Thiết Lập Truyền Thông Với Cha Mẹ

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

Thề Non Nước

(01)

Thông Điệp Hòa Bình

(01) (01)

Trái Tim Không Biên Giới

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

Truyện Kiều Dưới Cái Nhìn của Thiền Quán

(01) (02

Văn Hoá Và Tôn Giáo Trong Hôn Nhân

(01) (02) (03) (04) (05)

Xây Dựng Đoàn Thể Tây Phương

(01) (02) (03)

Trí Vô Phân Biệt

(01) (02)
   

Tuyển Tập1 (Maga folder File)

Tuyển Tập2 (Maga folder File)

Tuyển Tập3 (Maga folder File)

Tuyển Tập4 (Maga folder File)

Tuyển Tập5 (Maga folder File)

Tuyển Tập6 (Maga folder File)

Tuyển Tập7 (Maga folder File)

Tuyển Tập8 (Maga folder File)