WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * WWW.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Bác Hai Như Sanh

Audio : MP3Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

  Cặn Bã Ký Ức  Những mẫu chuyện ngắn dí dỏm đầy ý vị vui vui , nhắc nhở chúng ta rất nhiều trên đường Tu , Tu không xa rời thưc tế Cặn Bả Ký Ức (Sách Unicode font) Sách có thể in : Căn Bã Ký Úc
MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Giọng đọc Diệu Thủy (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Giọng đọc Thanh Điền và Thanh Kim Huệ  CD-Audio1 : (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) CD-Audio2 :(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

DVD

Cặn Bã Ký Ức- Như Sanh Diễn Đạt (Maga folder File)
Cặn Bã Ký Ức Giảng Giải  (New) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)
Nhẫn Nhục Và Luân Hồi (01) (02)
Nhân Quả (01) (02)
Sống Đạo (01) (02)
Tây Du Phiếm Giải (01) (02)
Tòng Lâm Cổ Tích (01) (02)
Tự Truyện Bác Sáu Viên (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
   
Băng Gia Bảo: Sám Giảng Thi Văn Của Ðức Huỳnh Giáo Chủ

MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (Maga folder File)

Sấm Giảng Cổ Truyền

(Maga folder File)

:"Sứ Mạng của Đức Thầy" MP3:(01)

Quyển Một: Khuyên Người Đời Tu Niệm (01) (02)

Quyển Hai: Kệ Dân Của Người Khùng (01)

Quyển Ba: Sấm Giảng (01) (02)

Quyển Tư: Giác Mê Tâm Kệ (01) (02)

Quyển Năm: Khuyến Thiện (01) (02)

Quyển Sáu:Cách Tu Hiền và Sự Ăn Ở của Một Người Bổn Đạo
 

Tuyển Tập Như Sanh (Maga folder File)
Tuyển Tập Hòa Hảo (Maga folder File)
   
Thi Văn Giáo Lý của Ðức Huỳnh Giáo Chủ

MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (Maga folder File1)(Maga folder File2)

Thi Văn Giáo Lý-Sư Huệ Duyên tụng  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)
Ðức Phật Thầy Tây An

MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)

Sư Vải Bán Khoai MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Những mẫu chuyện bên cạnh ÐứcThầy

(Maga folder File)

MP3:

Chuyện Bên Thầy 1

Chuyện Bên Thầy 2

Chuyện Bên Thầy 3

Chuyện Bên Thầy 4

Chuyện Bên Thầy 5

Chuyện Bên Thầy 6

Chuyện Bên Thầy 7

Chuyện Bên Thầy 8

Chuyện Bên Thầy 9

Chuyện Bên Thầy 10

Kim Cổ Kỳ Quan (Maga folder File1) (Maga folder File2)

MP3 :(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Ba Điều Phải Biết (01) (02)
Ba Gánh Ngọc Vàng (01) (02)
Bốn Điều Cần Biết Môn Lễ Bái (01) (02)
Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ (01) (02)
Giống Nào Xạ Trung (01) (02)
Khóa Học Chưa Từng Có (01) (02)
Lợi Ích 2 Thời Cúng (01) (02)
Lý Luân Hồi (01) (02)
Lý Vô Ngã (01) (02)
Nhân Quả (01) (02)
Những Ngày Đi Tây Phương (01) (02)
Tại Sao Ta Phải Tu (01) (02)
Thật Đúng Phật Pháp Là Sao (01) (02)
Học Phật Tu Nhân (01) (02)
Lợi Ích Lễ Bái (01) (02)
Tu Cầu (01) (02)
Phật Giáo Hoà Hảo Qua Sự Nhận Xét Khách Quan (01) (02)