WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * WWW.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Ni Sư Như Thủy

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

Audio: MP3

 

Bài Mới 2005 và 2007 (Maga folder File)

Bát Đại Nhân Giác (01) 
Đệ Tử Xuất Gia Tại Gia (01) (02) 
Hạnh Hỷ Xã (01) 
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay (01) 
Hiểu Và Thương (01) 
Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời (01) 
Thời Trang Trong Chùa (01) 
Thuận Nghich-Nhổ Mũi Tên Độc (01) 
Tin Sâu Nhân Qủa (01) 
Vía Địa Tạng (01) (02) 
Pháp Thoại 2008 Và 2009

(Maga folder File1)

Ba Vô Lậu Học (01)
Tứ Nhiếp Pháp (01) (02)
6 Nẽo Luân Hồi (01)
Ăn Chay Ăn Mặn (01) (02)
Cận Sự Nam (01) (02)
Cận Sự Nữ (01) (02)
Đại Ý Phật Pháp (01)
Đạo Làm Con (01)
Pháp Thoại  2008 Và 2009

(Maga folder File2)

 

Giáo Lý Căn Bản Người Phật Tử (01) (02)
Vấn Đáp (01) (02)
Hôn Nhân và Tình Yêu (01) (02)
Kiều Đàm Di Mẫu (01) (02)
Kinh A Di Đà (01) (02)
Mẹ Hiền Quán Thế Âm (01)
Pháp Thoại  2008 Và 2009

 (Maga folder File3)

Nhẫn (01) (02)
Nhân Duyên (01) (02)
Non Thái (01) (02) (03)
Phật Đản Sanh (01)
Quan Âm Thị Kính  (01) (02)
Pháp Thoại  2008 Và 2009

(Maga folder File4)

 
Kẻ Thù Lớn Nhất (01) (02)
Pháp Hoa (01) (02)
Thiện Ác Phân Minh (01)
Tiển Cha (01) (02)
Tri Và Hành (01) (02) (03)
Vấn Đáp Hôn Nhân và Tình Yêu (01)
Pháp Thoại  2010 Và 2011

(Maga folder File1) (Maga folder File2)

An (01)
Cẩn Trọng (01)
Phật Đản (01)
Dược Sư (01)
Ngũ Giới (01)
Phật Thành Đạo (01)
Hương Hoa Cúng Dường (01)
Sám Hối (01)
Tôn Giả Xá Lợi Phất (01) (02)
Tôn Giả Ca-Chien-Dien (01) (02)
Tôn Giả A Nan (01)
Tôn Giả Mục Kiền Liên (01)
Trưởng Lão Ni Patacara (01)
Trưởng Lão Ni Da Du Đà La (01)
Rằm Hạ Nguyên (01)
Vua Tần Bà Sa La (01)
Thuyết 5 Giới (01)
Thầy Trò (01) (02)
Phước Điền (01)
Em Đức Phật (01) (02)
Tuyển Tập 1 (Maga folder File1) Tuyển Tập 6 (Maga folder File6)
Tuyển Tập 2 (Maga folder File2)  Tuyển Tập 7 (Maga folder File7)
Tuyển Tập 3 (Maga folder File3) Tuyển Tập 8 (Maga folder File8)
Tuyển Tập 4 (Maga folder File4) Tuyển Tập 9 (Maga folder File9)
Tuyển Tập 5 (Maga folder File5)  
Tam Vô Lậu Học (01)
Đạo Làm Con (01)
Hỏi Và Đáp (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) Bài Gỉang Mới
Mùa Phật Đản (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Vía Địa Tạng  New (01) (02)
   
Ăn  (01) (02)
Ngũ (01) (02)
Bệnh (01) (02)
Chết (01) (02)
   
   
Bát Nhã Tâm Kinh (01) (02)
Bố Thí Cúng Dường (01) (02)
Báo Ân Trong Đạo Phật (01) (02)
Bát Phong (01) (02)
Chết Rồi Đi Về Đâu (01) (02)
Chứng Đạo Ca  (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14)
Cõi Bụi Hồng (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)
Cấp Cô Độc (01) (02)
Đời Sống Của Mục Kiền Liên (01) (02)
Đức Phật Và Nghịch Cảnh (01)  (02)
Duy Ma Cật (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50)
Giảng Giải Trung Bộ Kinh (01) (02)
Giáo Thọ Thi Ca La Việt (01) (02)
Giới Định Huệ (01) (02)
Giới Bổn Tỳ Kheo Ni (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Hư Hư Lục (Toàn Tập)-Sư Cô Như Thủy (28 Files) giọng đọc Diệu Thuỷ(Maga folder File1) (Maga folder File2) Tập1:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) Tập2:(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Tập3: (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
   
Hạnh Bồ Tát (01)  (02)
Hai Mươi Mùa Hạ (01) (02)
Hoan Hỷ Vui Tươi (01) (02)
HoiDap  
Khoá Hư Lục (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5) (01a) (01b) (02a) (02b) (03a) (03b)  (04a) (04b) (05a) (05b) (06a) (06b)  (07a) (07b) (08a) (08b) (09a) (09b) (10a) (10b) (11a) (11b) (12a) (12b) (13a) (13b) (14a) (14b) (15a) (15b) (16a) (16b) (17a) (17b) (18a) (18b)
Kinh Báo Ân (01) (02)
Kinh Pháp Cú (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46)
Kinh Kim Cang (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Kinh Ưu Đàm Ba La (01) (02)
   
Lịch Sử Phật Thích Ca (01) (02)
Mười Điều Tâm Niệm (01) (02)
Mười Câu Hỏi (01) (02)
MuaPhatDan  
Nghiệp Lực (01) (02)
Nhân Duyên (01) (02)
Nghiệp Và Phước (01) (02)
Nghiệp Chướng (01) (02)
   
Ơn Cha Mẹ (01) (02)
Pháp Môn Bất Nhị (01) (02)
Phụ Nữ Trong Đạo Phật (01) (02)
Phật Tử Tự Thắp Đèn Cho Mình (01) (02)
Tâm Bình Thường (01) (02)
Tam Qui Ngũ Giới (01) (02)
Tiêu Trừ Nghiệp Chướng (01) (02)
Trước Dùng Dục Câu Dắt (01) (02)
Trưởng Lão Ni (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Tứ Nhiếp Pháp (01) (02)
Tu Vì Tình Tiền Danh Vọng (01) (02)
Thập Đại Đệ Tử Tăng (01) (02)
Toạ Thiền (01) (02)
Tình Yêu (01) (02)
   
Ý Nghiã Sự Ăn Chay (01) (02)
Ý Nghĩa Lạy 6 Phương (01) (02)