* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật * Nam Mô A Di Đà Phật * Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát * Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát * Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát *Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát

   

   

 

     

Trở Về Trang Chủ (Index)

     
 

Trở về Trang Pháp Âm

 
         
         
 
 
 

 
 
 

Thầy Pháp Hòa

 

Audio: MP3
Micro SD 10A

PH 001-050 (73)

 001 Hồi Đầu Thị Ngạn, (01)

002 Kinh Sư Tử Hống, (01)

003 Tam Ngươn,(01)

004 Bảy Mươi Năm Cuộc Đời, (01)

005 Kinh pháp cú [ pham tam ] (01)

006 Kinh Chánh Tri Kiến.(01)

007 Phật Pháp Vấn Đáp (01)

008 Những Niềm Vui (01)

009 Kinh Ví Dụ Lỏi Cây,(01)

010 Tứ Hoằng Thệ Nguyện (01)

011 Kinh Tâm Hoan Vu (01) (02)

013 Kinh Bách Dụ 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

 (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

28 12 Hạnh nguyện Quan Âm  (01) (02)

030 Tam Phẩm Đệ Tử, (01)

031 Lời Khấn Nguyện, (01)

032 Kinh Lục Hoà  ,(01)

033 Kinh Ví Dụ Tấm Vải (01)

034 Kinh Ngưu Giác Lâm,(01)

035 Hướng Về Kính Lạy,(01)

036 Năm Ý Nghĩa Của Kinh(01)

037 Kinh Ví Dụ Cái Cưa (01)

038 Cuộc Đời Mâu Thuẩn(01)

039 Cách Hóa Giải Chướng Duyên    (01) (02)

041 Mười Điều Tâm Niệm   (01) (02)

043 Kinh Gò Mối (01)

044 Kinh Song Tầm (01)

045 Mười Pháp Qua Bờ(01)

046 Hai Mươi Điều Khó Làm

 (01) (02) (03)

049 Kinh An Trú Tâm (01)

050 Kinh Đoạn Giảm, (01)

051 Tam Tạng Kinh  (01)

052 Kinh Thừa Tự (01)

053 Kinh Xóm Ngựa,(01) 

054 Âm Thanh Phát Ngộ,(01) 

055 Hãy Thương Chính Mình, (01)

056 Tìm Cái Nghề Chân Thật, (01)

057 Biết Mình Để Chuyển Hóa, (01)

058 Biết Sống Để Tâm Nhàn,(01)

059 Ý nghĩa mùa an cư kiết hạ (01)

060 Ý Nghĩa Thờ Cúng, (01)

061 Những Bước Thăng Trầm(01)

062 Bảy PPChuyển Hóa (01)

063 Kinh Trạm Xe (01)

064 Phật Pháp Vấn Đáp2,(01)

065 Phật Pháp Vấn Đáp3, (01)

066 Nghi Thức Tụng Niệm, (01)

067 Chuyển Hóa Ba Chướng Ngại (01)

068 Bảy Loại Vợ  (01) (02)

070 Nét Đẹp Của Người Phật Tử (01) (02) (03)

073 Ý Nghĩa Ba Ngày Vía Quán Âm,  (01)

 PH 051-100 (80)

 074 Không Nên Hí Luận, (01)

075 Luận Đại Trượng Phu 

 (01)  (02)  (03) (04) (05)

080 Phật pháp vấn đáp4 (01)

081 Kinh Pháp Cú  (01) (02)

083 Ba Câu Hỏi Cho Cuộc Sống, (01)

084 Các Pháp Lành  (01)  (02)

086 Hạnh Phúc Chân Thật, (01)

087 Tâm Bình Thường là Đạo (01)

088 Kệ Thỉnh Chuông.(01)

089 Thiện Và Ác (01)

090 Tu Hạnh Con Rùa,(01)

091 Tu Là Cội Phúc,(01)

092 Tự Độ Độ Tha,(01)

093 Săn Sóc Ba Con Khỉ,(01)

094 Bốn Loại Thức Ăn (01)

095 Khéo Xài Một Đồng Mỗi Ngày (01)

096 Thất Thánh Tài, (01)

097 Bốn Pháp Đưa Đến Hạnh Phúc,(01)

098 Chướng Ngại Chướng Nạn (01)

099 Những Ẩn Dụ Trong Kinh  (01) (02) (03)

102 Hương Vị Cuộc Đời (01) (02)

104 Bốn pháp quán đưa đến hạnh phúc (01)

105 Kinh Hiền Nhân  (01)  (02)  (03)

108 Phật Sự Và Ma Sự, (01)

109 Những Chuyện Hay Cho Cuộc Sống   

(01)  (02)  (03) (04)

113 Thiền Lâm Bảo Huấn   (01)  (02)  (03) (04) (05)

118 Nghệ Thuật Chăn Trâu, (01)

119 Ý Thức Về Cuộc Sống, (01)

120 Ý nghĩa cuộc đời (01)

121 Nhân Quả Nghiệp(01)

122 Người Bạn Trong Đời (01) (02)

124 Giảng kinh Địa Tạng (pham 5) (01)

125 Một Bát Cơm Ngàn Nhà (01) (02)

127 Bốn Biện Tài, (01)

128 Bảy Bước Hoa Sen (01)

129 Tràng Chuỗi Niệm Phật (01)

130 Chư Phật Và Tám Tướng Xuất Thế (01) (02)

132 Ta Bà Ngũ Trược  (01) (02)

134 Phòng Hộ Sáu Căn, (01)

135 Mười Tám Vị A La hán.(01)

136 Giảng kinh Địa Tạng ( pham 8) (01)

137 Học Hạnh Bồ Tát (01) (02)

139  Nhìn Sâu Để Chuyển Hóa (01)

140 Kinh Mật Hoàn (01)

141 Hình Ảnh Con Chó Trong Cuộc Sống,(01)

142 Mười Nghiệp Lành  

 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

PH 101-150 (114)

 154  Mười Lần Trót Lỡ  (01) (02)

156 Gạn Đục Khơi Trong, (01)

157 Phát Bồ Đề Tâm  (01) (02) (03)

160 Thế Nào Là Công Quả, (01)

161 Niềm Tin Và Nếp Sống Hạnh Phúc 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

169 Làm Sao Giết Được Người Trong Mộng  (01)

170 Phước Đức Và Công Đức  (01) (02)

172 Ba Điều Giá Trị, (01)

173 Ý nghĩa 7 nạn trong kinh phổ môn (01)

174 Thuyền Ra Biển Khổ (01)  

(01) (02) (03) (04)

 178 Tu Là Khéo Thêm Khéo Bớt,  (01)

179 Qua Cơn Mê (01) (02) (03) (04)

 183 Ông Táo Về Trời, (01)

184 Năm Hợi Nói Chuyện Họ Trư, (01)

185 Hàn Sơn Thập Đắc Hỏi Đáp  (01) (02)

187 Tình Không Chết Theo Mùa Đông,  (01)

188 Thương Và Ghét, (01)

189 Pháp Hạnh Tinh Tấn,(01)

190 Tâm Sự Với Người Xuất Gia (01) (02)

192 Tình Không Biên Giới, (01)

193 Phương Tiện,(01)

194 Uống Nước Nhớ Nguồn,(01)

195 Nối Lại Tình Xưa  (01) (02) (03) 

198 Tưới Hoa, (01)

199 Những Gì Là Tối Thượng,(01)

200 Còn Một Chút Để Thương,(01)

201 Cô Độc Mà Không Cô Đơn, (01)

202 Những Món Quà Quí Giá, (01)

203 Theo Dấu Đường Tăng

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

 (09) (10) (11) (12)  (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

222 Ma Khảo (01) (02) (03)

225 Lợi Ích Của Nghe Pháp, (01)

226 Ma Chướng (01) (02) (03) (04)

230 Đẹp Xấu Giàu Nghèo, (01)

231 Nhận Diện Và Chuyển Hóa Sợ Hải,(01)

232 Hãy Thắp Lên Chiếc Que Diêm, (01)

233 Đến Đi Thong Dong, (01)

234 Làm Mới Thân Tâm  

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

 (09) (10)

244 Chú Chuộc Trong Kinh Phật,(01)

245 Cầu Dừa Đủ Xoài,(01)

246 Người Nhảy Khỏi Nước,(01)

247 Vui Khổ Do Đâu,(01)

248 Đền Ơn Phật,(01)

249 Ý Nghĩa Thờ Phật(01)

250 Sen Nở Ban Mai  (01) (02) (03)

253 Tiếng Hát Từ Trái Tim  (01) (02)

255 Năm Sắc Hào Quang, (01)

256 Thiên Long Bát Bộ,(01)

257 Giá Trị Lời Nói, (01)

258 Năm Niềm Vui (01)

259 Con Đường Xưa Ta Đi  

(01) (02) (03) (04)  (05) (06) (07) (08) (09) 

PH 151-200 (81)

 268 Tu Thân Và Tu Tâm  (01)

269 Ba Thứ Trí Tuệ  (01)

270 Người Tu Cày Ruộng (01)

271 Ý Nghĩa Hành Hương  (01)

272 Bố Thí Cúng Dường,  (01)

273Tắt Lửa Lòng, (01) 

274 Về Với Nguồn Tâm  (01)

275 Bích Câu Kỳ Ngộ, (01)

276 Ý Nghĩa Lễ Phật, (01)

277 Pháp Đàm   (01) (02)

279 Từng bước chân an lạc 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)

286 Cách Xưng Hô Trong Chùa,  (01)

287 Phổ Môn Niệm Tiếng Triều Đăng  (01) (02)

389 Cái Biết Của Người Tu,  (01)

290 Bốn Hạnh An Vui ,  (01)

291 Chịu Đựng,  (01)

292 Mây Mưa,  (01)

293 An Cư Dưỡng Tánh,  (01)

294 Niệm Ân (01) (02) (03) 

297 Tâm Sự Cuối Năm (01)

298 Đức Phật Và Năm Biểu Tượng,  (01)

299 Mười Pháp Tự Lợi,  (01)

300 Mười Hạnh Lợi Tha, (01)

301 Một Tâm Mà Động Mười Phương,  (01)

302 Thầy Thuốc Chữa Bệnh (01) (02) 

304 Tội Và Sám Hối,  (01)

305 Phật Dạy Chăn Trâu,  (01)

306 Ngũ Phúc Lâm Môn,  (01)

307 Hạnh Nguyện Dược Sư,  (01)

308 Cái Gì Là Trân Quí,  (01)

309 Chọn Một Con Đường,  (01)

310 Bát Quan Trai Giới,  (01)

311 Thức Ăn Cho Thân  (01) (02)

313 Biết Để Sống  (01) (02)

315 Kinh Thiên Thỉnh Vấn  

(01) (02) (03) (04)

319 Pháp Cúng Dường Cao Quí, (01)

320 Niết Bàn Hiện Tại,  (01)

321 Hạnh Trẻ Thơ,  (01)

322 Nhất Trần Bất Nhiễm (01)

323 Tài Sản Chân Thật  (01)

324 Người Chiến Sĩ giỏi  (01)

325 Người Tu Hạnh Phúc (01) (02)

327 Ba Thân Ba Đức, (01)

328 Bốn Điều Cần Ghi Nhớ (01)

329 Năm Điều Chướng (01)

330 Biết Sống Để Được Vui (01) (02)

332 Xây dựng HP qua con đường của Bồ Tát

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

 (09) (10) (11) (12)

344 Sách Tấn, (01)

345 Khuyến Tu,  (01)

346 Hạnh Lành Người Phật Tử  (01) (02) (03)

 

PH201-250 (95)

 349 Thế Gian Tam Phước (01)

350 Mười Niệm Chánh Chân (01) (02)

352 Kinh Địa Tạng 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

 (09) (10) (11) (12)  (13) (14) (15) (16)

368 Vô Minh (01)

369 Quán Chiếu Để Tiến Tu (01)

370 Đừng Để Mất Người Thương (01)

371 Thờ Phật Tại Nhà (01)

372 Ba Hạng Người Làm Phật Sự  (01) (02)

274 Một Nén Tâm Hương(01)

375 Căn Bản Tụng Niệm(01)  

376 Con Người Suy Đồi  (01) (02)

378 Trân Quí Các Duyên (01)

379 Chánh Pháp Và Mạc Pháp (01)

380 Dưỡng Tâm Và Phát Nguyện  (01)

381 Tự Điều Phục (01)

382 Tỏa Ánh Di Đà (01)

383 Diệu Dụng Quán Âm

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

 (09) (10)

393 Hạnh Thương Yêu  (01)

394 Bốn Pháp Cãm Hóa Người (01)

395 Sanh Tử Là Việc Lớn (01)

396 Thành Tựu Đạo Nghiệp  (01)

397 Công Đức Hộ Niệm  (01)

398 Sống An Vui  (01)

399 Phát Tâm Vô Thượng (01) (02)

401 Bài Học Từ Con Cọp,  (01)

402 Năm Cách Làm Gìàu  (01)

403 Hội Chúng Cao Thượng,  (01)

404 Pháp Khí Thiền Môn,  (01)

405 Nhất Hưu Vạn Sự Hưu  (01)

406 Cành Hoa Trong Nước, (01)

407 Tu Là Đền Ơn Phật  (01) (02)

409 Bảy Pháp Bất Thối, (01)

 410 Học Giới Bồ Tát  

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

 (09) (10) (11) (12)  (13) (14) (15)

425 Bốn Điều KiệnTốt, (01)

426 Có Sợ Mới Nên,  (01)

427 Tâm Người Như Vết Thương,  (01)  

428 Vui Với Những Gì Mình Có,  (01)

429 Ba Đức Độ Sáu Vị, (01)

430 Năm Sự Ngăn Che, (01)

431 Hải Đảo Tự Thân  (01) (02)

433 Đạo Sư Và Đệ Tử  (01)

434 Lược Giải Kinh Vu Lan (01) (02)

436 Tu Hạnh Xã  (01)

437 Sống Đời Vui Đạo (01)

438 Khúc Gỗ Trôi Sông (01)

 

439 Khiếm Khuyết Và Viên Mãn  (01)

440 Đề Phòng Các Ma (01)  

441 Học Làm Người  (01)

442 Phổ Minh Hỏi Đạo  (01)

443 Phán Đoán Sai Lầm (01)  

PH251-300 (98)

 444 Soi Sáng (01) (02)

446 Công Đức Chân Thật  (01)

447 Bốn Pháp Sanh Phước (01)

448 Chánh Hạnh,  (01)

449 Giữ Vững Tâm Ban Đầu (01) (02)

451 Thuyền Tuệ Sang Sông 

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

457 Hạnh Phúc Ở Đâu (01) (02)

459 Niềm Đau Và Chuyển Hóa  (01)

460 Nhân Và Trí,  (01)

461 Cách Lìa Đường Ma (01)

462 Ước Nguyện Cao Đẹp (01) (02)

464 Tự Do Và Tự Tại (01)

465 Đổ Nghiệp Hay Hết Nghiệp (01)

466 Tư Lương Của Mình  (01) (02)

468 Vì Đời Vô Thường (01) (02)

470 Bảo Vệ Thành Trì Của Người Tu   (01) (02) (03)

473 Tâm Hạnh Nười Tu  (01) (02) (03) 476 Tuỳ Duyên Bất Biến (01)

477 Lục Thông  (01)

478 Mười Hai Duyên Khởi   (01) (02) 480 Mười Hiệu Tôn Quí  (01)

481 Kinh Dược Sư (Toả Ánh Lưu Ly) 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

 (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

 (19) (20) (21) (22)

503 Chú Mèo Nhà Phật  (01)

504 Rửa Tội  (01)

505 Chọn Đường Sáng Tối  (01)

506 Bốn Điều Quán Chiếu  (01)

507 Kế Thừa Y Bát  (01)

508 Biển Pháp Mênh Mông (01)

509 Tinh Tấn Độ Giãi Đãi (01)

510 Ý ngh̃ia tụng giới  (01) (02)

512 Phiền não từ đâu sanh   (01) (02)

514 Giữ hạnh Phúc Gia Đình (01)

515 Ngũ Minh   (01) (02)

517 Xây Dựng Ngôi Chùa  (01)

518 Cành Dương Nước Tịnh (01)

519 Nét Đẹp Hoa Sen (01)

520 Người Sống Chân Chánh  (01) (02)

522 Vi Diệu Hương Khiết  (01)

523 Tích Tài Duyên Tích Phước (01)

524 Đạo dưỡng tài  (01)

525 Vương Tử Hỏi Đạo

 (01)  (02) (03)

528 Sống một ngày vui (01)

529 Mỗi Ngày Một Bước Đi (01)  

530 Vướng mà không nặng  (01) (02)

532 Quân bình cuộc sống (01)

533 Lục tự đại minh  (01)

534 Tâm chướng  (01)

535 Tứ luân vượt bát nạn (01)

536 Mấy lời nhắn nhủ  (01)

537 Người Cư Sĩ Viên Mãn  

(01) (02) (03) (04) (05) 

 PH301-350 (89)

 542 Giảng sư & thính chúng (01)

543 Biết chuyển nghiệp (01) (02)

545 Tham thiền  (01) (02)

547 Hành trang cho đời  (01) (02)

549 Ý nghĩa dâng y (01)

550 Bồ tát giả, bồ tát thật (01)

551 Chân thiện my (01)̃

552 Tội phước (01)

553 Sám hối cho người bệnh (01)

554 Ba trọng tâm hành xử (01)

555 Khổ (01)

556 Kim sắc di đa (01)

557 Người khéo nói (01)

558 Vi diệu quang  (01) (02)

560 Không có thể 

(01) (02) (03)

563 Người lướt sóng (01)

564 Tương trợ (01)

565 Bất hòa sa bẩy (01)

566 Hảy cảm ơn (01) (02)

568 Chiến tranh và hòa bình (01)

569 Lòng từ vô ngại (Chú Đại Bi)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

(09)

578 Hảy cố vương lên (01)

579 Đặc tính của chánh pháp (01)

580 Kiêu mạn (01) (02)

582 Tứ như ý túc (01) (02)

584 Vạn sự cát tường (01)

585 Lãng tử hồi đầu (01)

586 Mười Phương Sen Nở  

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)  (09)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

(19)

605 Khôn dại (01)

606 Tha thứ (01)

607 Nét đẹp lòng từ (01)

608 Rồng bay phượng múa (01)

609 Vốn ít lời nhiều (01)

610 Tu mau khéo trể (01)

611 An cư lạc nghiệp (01) (02)

613 Tứ chướng (01)

614 Chuẩn bị cho người lâm chung (01)

615 Nuôi dưỡng căn lành (01)

616 Nhân lành quả đẹp (01) (02)

618 Từng bước nở hoa sen (01)

619 Chuyển hóa thù thắng (01)

620 Người bạn lành (01) (02)

622 Tịnh nhân tịnh quả (01)

623 An trú trong chánh pháp (01)

624 Bảy bước chân hạnh phúc (01)

625 Ngồi với tăng than (01)

626 Một hướng , Mười phương (01)

627 Giải hận thù  (01)

628 Tịnh hóa thân tâm  (01) (02)

630 Cát bụi tuyệt vời (01)

 PH 351-400 (106)

631 Niềm vui cho mình (01)

632 Trang nghiêm tự than  (01) (02)

634 Tị̀nh nguyện tịnh độ  (01) (02)

635 Mười điều lành (01)

636 Cúng dường pháp tối thắng (01)

637 Đức Phật với thiên Nhiên (01)

638 Điều kiện để tiến tu (01)

639 Ba tâm cao đẹp (01)

640 Hai viên gạch xấu xi  (01) (02)

642 Dưỡng thai theo Phật pháp (01)

643 Phật hay ma (01)

644 Hồi Hướng 

(01) (02) (03) (04) (05)

649 Cánh cửa thong dong (01)

650 Hiếu và chử đồng tử (01)

651 Hạnh lành Đạ̣i Thế Chí (01)

652 Đại Bi Thập Chú (01) 

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

658 Cận tử nghiệp(01)

659 Cửu đảo huyền (01)

660 Cách tạo phước lành (01)

661 Thật tu - Tu thật  (01) (02)

663 Hòa kính và hỉ xả   (01) (02)

665 Niêm hoa vi tiếu (01)

666 Mỗi ngày 1 việc thiện   (01) (02)

668 Thờ cúng ông bà (01)

669 Hạnh báo ân (01)

670 Người dễ Thương  (01) (02)

672 Tích chứa phuc thiện   (01) (02)

674 Tôi muốn hạnh phúc(01)

675 Tâm hạnh của Bồ Tát (01)

(01) (02) (03)

678 Chánh niệm (01)

679 Rổng tâm – Thiền (01)

680 Sức mạnh kiên cố   (01) (02)

682 Khó dể trong đời (01)

683 Ta bà ha diệu nghĩa (01)

684 Tam bảo tự tâm (01)

685 Tám pháp biện tài  (01) (02) (03)

688 Khai quang điểm nhãn ( 01)

689 Hoa tình thương  (01) (02) (03)

692 Nước từ rửa sạch oan khiên 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

 (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)

726 Thế gian tôn qúy (01)

727 Ba cách sống của rắn (01)

728 Người bắt rắn (01) (02)

730 Người chủ  bốn con rắn (01)

731 Năm mới tập làm mới (01)

732 Rắn giận (01)

733 Sống một ngày vui (01)

734 Lời dạy sáng ngời (01)

735 Tu phước - tu huệ (01)

PH 401-450 (58)

 736 Niệm lành sanh tướng đẹp (01)

737 Ba nghĩa sadi (01)

738 Năm đức sadi   (01) (02)

740 Duyên may mình gặp một người (01)

741 Sống không phiền não (01)

742 Dưỡng tâm không thối chuyển   (01) (02)

744 Vô úy (01)

745 Phát tâm và lập nguyện (01)

746 Bốn pháp gia thịnh  (01)

747 Tam bảo nhiệm màu (01)

748 Tam Quang (01)

749 Tu tập(01)

750 Như lai (01)

751 Nhẫn người hàng xóm(01)

752 Rùa và cá (01)

753 Nhặt từng chiếc lá (01)

754 Vạn Phước (01)

755 Trái tim từ bi (01)

756 Quan Âm (01)

757 Tu thì không tù (01)

758 Niệm định tuệ (01)

759 Chín chữ cao dày (01)

760 Gương hiếu hạnh(01)

761 Bần nữ bố thí (01)

762 Công đức nghe pháp (01)

763 Lễ bái thanh tịnh (01) (02)

765 Bi trí dũng (01)

766 Sắc hương mỹ vị (01)

767 Sống trọn vẹn (01)

768 Đôi vai gánh vác (01)

769 Đức lành trong sáng (01) (02)

771 Rửa tâm (01)

772 Ăn mặc(01)

773 Tâm cung kính (01)

774 Đạo tràng lý tưởng (01)

775 Hương Vân Am(01)

776 Duyên nợ(01)

777 Phật tô (01)̉

778 Quy tắc vàng (01)

779 Tam Tự Qui (01)

780 An hòa nhập chúng(01)

781 Hộ quốc an dân  (01) (02) (03)

784 Lễ của nghĩa tịnh(01)

785 Vì sao tu không tiến  (01) (02)

787 Năm chướng của ngũ căn(01)

788 Độ sanh như ấp trứng (01) (02)

790 Phương châm học đạo (01)

791 Biết chướng - vượt chướng (01)

792 Phản quan tự kỷ  (01) (02) 

PH 451-500 (79)

 794 Sống đơn giản (01)

795 Nhiều lần khuyên nhủ (01)

796 Sen nở đài giác ngộ (01)

797 Pháp môn thù thắng  (01) (02)

799 Hình tướng của Bồ Tát. van dap (01)

800 Lập nguyện - Tu phước - Hồi Hướng(01)

801 Sám khể thủ (01)

 (01) (02) (03) (04)

805 Một niệm tròn sáng (01)

806 Sám hối tiến tu  (01) (02)

808 Món quà cuối năm

809 Bài pháp  đầu tiên  (01) (02)

811 Xưng tán đức Thế Tôn

812 Nữ cư sĩ trong giáo pháp

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

 (09) (10) (11) (12)  (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

831 Tu tâm dưỡng tánh (01)

832 Năm mới ta cũng mới (01)

833 Con ngựa trong thiền tong(01)

834 Tuấn mã thăng tiến (01)

835 Cá nhảy khỏi nước (01)

836 Thánh Gióng (01)

837 Rèn luyện (01)

838 Phụ nữ thành công (01)

839 Khái niệm xuất gia gieo duyên (01)

840 Hạnh đức căn bản (01)

841 Tìm Thầy học đạo (01)

842 Tam quy ngũ giới (01)

843 Pháp vị niết bàn (01)

844 Đức Phật và cách giáo dục (01)

845 Chánh kiến học Phật (01)

846 Bồ Tát Bất thối  (01) (02) (03)

849 Diệu dụng thân tâm (01)

850 Bản giác nơi mình (01)

851 Tịnh độ niết bàn (01)

852 Niềm vui phụng sư ̣(01)

853 Vô sự (01)

854 Bảy bước tiến tu (01)

855 Cãm ỨngĐạo Giao (01)

856 Ẩn Đây Hiện Kia (01)

857 Bảy đóa sen siêu việt (01)

858 Biết dụng phước (01)

859 Quy y vô thượng  (01) (02) (03)

862 Tu Viện Từ Vân - vấn đáp (01)

863 Điều khó được (01)

864 Hạnh nguyện người tại gia (01)

865 Kinh hết phiền não (01)

866 Đức tướng Như Lai (01)

867 Tiểu thừa đại thừa  (01) (02)

869 Chuyển tam nhiểm thành tam đức (01) (02)

871 Bệnh & cách chửa bệnh (01)

872 Xây dựng đạo tràng (01)

 

Danh Sách 10A PhapHoa Micro-SD 01 2colum.docx

Micro SD 10B

PH 501-542  (53 )

 001 Giữ tâm thiền (01)

002 Triết lý đập muỗi(01)

003 Chuyên cần tu tập(01)

004 Chân không diệu hữu(01)

005 Tùng lâm trọng yếu  (01) (02) (03)

008 Hên xui - june 30, 2014(01)

009 Xuất gia - tại gia (01)

010 Ba Pháp Hành (01)

011 Duyên lành phát tâm (01)

012 Tâm an vạn sự an (01)

013 Tứ đại thiên vương   (01) (02) (03) (04)  

017 Minh châu tích trượng (01)

018 Lễ phẩm vu lan (01)

019 Tịnh hóa 6 cỏi aug 24, 2014 (01)

020 Vô thường và sự tu (01)

021 Đi như một dòng song (01)

022 Bay Dieu Khong The Tranh (01)

023 Ni trưởng đầu tiên trong Phật giáo (01)

024 Tổ Sư Khương Tăng Hội (01)

025 Thánh Ni Khema (01)

026 Ăn chay & niệm phật (01)

027 Lời cảnh tĩnh (01)

028 Thánh Ni Liên Hoa Sắc (01)

029 Mong ph524 (01)

030 Pháp hạnh người niệm Phật   (01) (02)

032 Uyển chuyển để tiến tu (01)

033 Bửa ăn và cuộc sống (01)

034 Khổ hạnh ni (01)

035 Cách báo ân (01)

036 Điều ai cũng muốn (01)

037 Chân nguyên (01)

038 Diệu nghĩa Bồ đề (01)

039 Tùy cơ ứng vật    (01) (02)

041 Nh̀in đời qua 'Thập như thị ' (01)

042 Bàn tay màu nhiệm (01)

043 Pháp lành nuôi dưỡng thân tâm (01)

044 Tràng hoa đại nguyện   (01) (02) (03) (04) (05)

049 Chùa đất Phật vàng (01)

050 Phương tiện khéo (01)

051 Chướng ngại của người tu (01)

052 Giới thiệu kinh Lăng nghiêm (01)

053 Một ngày hai việc thiện (01)

 PH 543 (22)

 054 Chí Nguyện 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

 PH544 2015-1 ( 33)

 076 Ổn Định Đời Sống, (01)

077 Đấng Mâu Ni Cao Đẹp  (01) (02) (03)

080 Đừng Để Bếp Nguội Lạnh  (01)

081Đưa Cũ Đón Mới, (01)

Chuyện Năm Mùi, (01)

Con Đường Tỏa Sáng, (01)

Mùa Xuân Di Lặc, (01)

 Đền Ơn Tín Thí, (01)

086 Phảm Chất Người Cận Sự   (01) (02)

088 Thiện Tri Thức Thuần Đẹp  (01) (02)

090 Sen Phóng Hào Quang,  (01)

091 Tùy Nghiệp Thọ Sanh,  (01)

092 Sanh Tử Tương Tức, (01)

093 Muốn Tu Phải Học  (01)

094 Ý nghĩa Cúng Dường Trai Tăng,  (01)

095 Tu Gieo Duyên,  (01)

096 Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên,  (01)

097 Pháp Môn Không Hai   (01) (02)

099 Truyền Tâm Ấn  (01)

100 Hạnh Bất Khinh,  (01)

101 Tu Là Sự Chế Tác, (01)

102 Cội phước -  may 10,2015 (01)

103 Hạnh Phúc Của Người Phật Tử, (01)

104 Dâng Hoa Cúng Phật,  (01)

105 Thần Tài Thổ Địa, (01)

106 Trí Lực Của Như Lai   (01) (02)

108 Mời Đến Tiếp Lửa, (01)

PH571 2015-2  94

109 Giấc Ngũ An Lành, (01)

110 Bậc Phước Điền, (01)

111 Sợ Để Tu, (01)

112 Biết Lo Xa,  (01)

113 Sự Kiện Đời Người, (01)

114 Pháp Hạnh Của Phật, (01)

115 Sống Đời Cần Thực Hiện, (01)

116 Thỉnh Pháp Văn Kinh, (01)

117 Mưa Thấm Đất Tâm, (01)

118 Người Khó Ước Lường, (01)

119 Lưỡi Kiếm Văn Thù,  (01)

120 Tôn Kính Pháp Bảo, (01)

121 Trí Sanh Nạn Giảm, (01)

122 Chế Ngự Buông Lung, (01)

123 Huân Tu Vấn Đáp, (01)

124 Niệm Chết, (01)

125 Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu, (01)

126 An Trú Trong Hiện Tại (Vấn Đáp), (01)

127 Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận, (01)

128 Nhất Tâm Sám Hối, (01)

129 Tấm Lòng Cho Nhau, (01)

130 Tịnh Thất Hòa Bình,  (01)

131 Pháp Hạnh Sám Hối,  (01)

132 Con Cái, (01)

133 Tổn Thất Của Đời Người, (01)

134 Qui Nguyên Tam Bảo, (01)

135 Tiếng Chuông Tĩnh Thức,  (01)

136 Đất Lành Gieo Hạt Tốt     (01) (02)

138 Ruộng Phước Nhiệm Mầu   (01) (02)

140 Vết Sẹo-Mẹ Điên,  (01)

141 Tâm Ẩn Vật,  (01)

142 Bảy Tâm Lý Bố Thí,  (01)

143 Ý Nghĩa Nhất Tâm, (01)

144 Vu Lan Thắng Hội, (01)

145 Chùa Phước Huệ,  (01)

146 Vững Chãi  Như Núi Xanh,  (01)

147 Hộ Pháp Hộ Trì,  (01)

148 Bốn Hạng Người Nghe Pháp, (01)

149 Bồ Đề Diệu Pháp Biến Trang Nghiêm,  (01)

150 Tĩnh Và Mê, (01)

151 Tạp Thoại, (01)

152 Chân Tâm Vọng Tâm,  (01)

153 Chữ Tâm Chữ Tài, (01)

154 Sợ Ma,  (01)

155 Ai Cũng Có Thể Bố Thí, (01)

156 Trăng Trong Kinh,  (01)

157 Tu Nhà Tu Chợ Tu Chùa, (01)

158 Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân,  (01)

159 Tranh Cải Để Được Gì   (01) (02)

161 Thất Tình Lục Dục, (01)

162 Đâu Cũng Là Phật Sự    (01) (02)

164 Ba Cánh Cửa Giải Thoát     (01) (02)

166 Thanh  An, (01)

167 Bốn thứ che tâm (01)

168 Điềm tĩnh (01)

169 Thăng Tiến Đường Tu, (01)

170 Quang Minh Quang Mãn, (01)

171 Ánh Sáng Mặt Trời, (01)

172 Bố thí và chuyển nghiệp (01)

173 Giúp Người Theo Khả Năng, (01)

174 Hoằng Pháp Lợi Sanh, (01)

175 Hoa Nghiêm (01)

176 Xâu Chuỗi Và Niệm Phật (01)

177 Bồi dưỡng thân tâm    (01) (02)

179 Xứng đôi ( nov 08 , 2015 ) (01)

180 Thiền tịnh về đâu (01)

181 Tu để làm gì (01)

182 Cơ duyên phật pháp (01)

183 Đặc điểm của đạo phật (01)

184 Người nào nghiệp nấy (01)

185 Nghiệp duyên của Phật (01)

186 Cần gieo duyên (01)

187 Mưa dầm thấm lâu (01)

188 Tiếng hay hình đẹp (01)

189 Ánh sáng an tường (01)

190 Phật đức viên mãn (01)

191 Viên ngọc Pháp Hoa (01)

192 Gieo trồng thiện căn (01)

193 Công đức bát quan trai (01)

194 Nền tảng hạnh phúc (01)

195 Biển phước chứa vô c̀ung (01)

196 Bồ Tát tại gia , Bồ Tát xuất gia (01)

197 Thật trí - Quyền thừa (01)

198 Sức hấp dẫn (01)

199 Nghịch cảnh là duyên tu (01)

200 Trói buộc tâm y (01)́

201 Duyên khởi lương hoàng sám (01)

202 Bất thoái cõi tịnh độ (01)

 PH660 2016-1 (52)

 203 Nghiệp Cũ Nghiệp Mới, (01)

204 Tiêu Chỉ Đầu Năm, (01)

205 Nhiếp Thọ Trong Chánh Pháp   (01) (02)

207 Với Người Ghét Mình, (01)

208 Thấy Mà Không Thấy, (01)

209Tâm Giải Thoát Thuần Thục ,(01) (02)

211 Khổ Là Đối Tượng Để Tu, (01)

212 Ai Cũng Có Đạo Để Thành, (01)

213 Giải Thoát,  (01)

214 Năm Mới với Hạnh Bao Dung, (01)

215 Nhị Tổ Trúc Lâm,   (01) (02)

217 Con Khỉ Trong Phật Giáo,  (01)

218 Được Người Thương Mến, (01)

219 Tâm Không Dính Mắc,  (01)

220 Kiên Nhẫn, (01)

221 Ngày Nào Là Ngàt Tốt,  (01)

222 Được và Mất, (01)

223 Vô chiêu Thắng Hữu Chiêu, (01)

224 Gần Đèn Thì Sáng, (01)

225  Chết là hết - March 16, 2016 (01)

226 Hạnh Đức Người Cư Sĩ, (01)

227 Chánh Pháp Tại Nơi Mình, (01)

228 Thiền Tịnh Là Một, (01)

229 Quán Tự Tại, (01)

230 Hạnh Con Khỉ, (01)

231 Hiểu để giúp người Thương,  (01)

232 Biểu Tướng 'Râu' Bát Tự trên tượng Phật, (01)

233 Tu là Sửa, (01)

234 Thuyền Lướt Sóng, (01)

235 Vượt Tứ Tướng  (01) (02) (03)

238 Vượt Bộc Lưu    (01) (02)

240 Tâm Thành Nghiệp Chuyển,  (01)

241 Pháp môn tỏa sáng (Pháp Quang),  (01)

242 Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển, (01)

243 Diệu Dụng của Thiền,  (01)

244 Bốn Điều May Mắn,  (01)

245 Tìm Lại Chính Mình,  (01)

246 Tự Chiến Thắng Mình, (01)

247 Trong Bùn Có Sen,  (01)

248 Lấy Lành Thắng Dữ, (01)

249 Đại Nguyện Văn Thù,  (01)

350 Tôi Bằng Tuổi Phật (vấn đáp),  (01)

251 Tăng Ích Tổn Giảm,  (01)

252 Cư Sĩ Trong Phật Giáo, (01)

253 Giác Phật - Mê Ma,  (01)

254 Chấp Là Gốc Đau Khổ (vấn đáp)  (01)

PH669 BoTatTaiGi

255-340 BoTatTaiGia-Kinh Ưu Bà Tắt Gii 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86)

PH708 2016-2 ( 47)

 341 Bốn Điều Cần Có,  (01)

342 Bảy Yếu Tố Giác Ngộ,  (01)

343 Hạnh Con Voi,  (01)

344Thống Lý Đại Chúng, (01)

345 Tu Trong Bổn Phận (vấn đáp),  (01)

346 Khai-Thị-Ngộ-Nhập, (01)

347 Bốn Điều Thuận Lợi, (01)

348 Động Thổ Khai Hoang,  (01)

349 Lợi Ích Đi Chùa,  (01)

350 Diệu Ý Liên Hoa,  (01)

351 Chăm Sóc Người Bệnh,  (01)

352 Pháp Giới Dung Thông,  (01)

353 Phòng Hộ và Chuyển Hóa   (01) (02)

355 Dụng Thân Lúc Khỏe,  (01)

356 Xuất Gia - Gieo Duyên - Tu Học,  (01)

357 Tâm Niệm Của Người Xuất Gia,  (01)

358 Chư Hạnh Pháp Môn   (01) (02)

360 Không Phải Cầu Mà Được,  (01)

361 Năm Căn Rong Ruổi,  (01)

462 Cúng Dường Bình Đẳng, (01)

363 Mục Liên Cứu Mẹ, (01)

364 Đất - Nước Nhiệm Mầu, (01)

365 Chánh Hạnh Vãng Sanh,(01)

366 Đôi Vai Cảm Thông,(01) 

367 Tình Cây Táo, (01)

368 Xuất Gia - Thọ Giới, (01)

369 Cửu Phẩm Liên Hoa, (01)

370 Hữu Tình - Vô Tình,(01)  

371 Người Đáng Kính,(01) 

372 Hộ Pháp - Tiêu Diện,(01)  

373 Phật tử và Tang Chế (vấn đáp), (01)

374 Cần Quên - Nên Nhớ,(01) 

375 Trân Quý Thời gian, (01)

376 Sám Hối Nghiệp Chướng,(01) 

377 Ganh Tị và Tùy Hỉ, (01)

378 Quyến Thuộc Nhiệm Mầu, (01)

379 Ngộ Thì Không Ngại (vấn đáp),(01)

380 Đền Ơn hay Làm Ơn, (01)

381 Chất Dược Trong Ta,(01) 

382 Đời Là Một Chuyến Hành Hương,(01)  

383 Các 'Pháp' chỉ là Giả, (01)

384 Quán Chiếu Để Chuyển Hóa,(01) 

385 Tuệ Giác Qua Bờ    (01) (02)

387 Tịnh Tâm Nghe Pháp  (01)

 

PH754 2017-1 (38) 

 388 Hạnh Sa-môn   (01) (02)

390 Nổ Lực & Kiên Trì,(01)

391 Hạnh Con Gà,(01) 

392 Con Gà Trong Kinh-Sử,(01)  

393 Hạnh Quả Sa-môn, (01)

394 Thánh Hiệu Dược Sư   (01) (02)

396 Sân Trước Cành Mai,(01)

397 Cho Người Thương Hạnh Phúc, (01)

398 A Mi hay A Di (vấn đáp), (01)

399 Năm Mới nguyện Đổi Mới, (01)

400 Người Cư Sĩ Trong Sáng, (01)

401 Thiền Trong Đời Sống  (01) (02) (03) (04) (05) (06)

405 Im Lặng, (01)

406 Phật Có Trong Xe Không? (01)

407 Quán và Chuyển Tham Sân, (01)

408 Giảm Duyên - Kết Duyên, (01)

409 Đừng Tự Đẩy Lui Mình,(01) 

410 Lời Dặn Cuối, (01)  

411 Ăn Cơm-Cầu Nguyện,(01)

412 Năng Lực Của Người Tu,(01)  

413 Trí Tuệ Biện Tài, (01)

414 Đi Với Phật - Với Ma, (01)

415Năm Tướng Của Vạn Pháp,(01)

416 Năm Đóa Hoa Lành  (01) (02)  

418 Nhận Thưc Về Vô Thường, (01)

419 Ai Cũng Có Niết Bàn, (01)

420 Pháp Giáo Hóa Của Phật, (01)

421 Chỗ Nương Tựa  (01) (02) (03)

424 Nuôi Dưỡng Chú Bé Phật,(01)  

425 Phật Pháp Thắng Mọi Pháp (01)

PH786 2017-2  (57)

 426 Mục Đích Tu (01)  

427 Nghe Pháp (01)

428 Theo Chỗ Kết Mây Lành(01) 

429 Tội Của Ai ? (vấn đáp) (01)   

430 Khủng Bố (01)

431 Tâm Lực & Sức Lực (vấn đáp) (01)

432 Quán Chiếu Thuận Nghịch (01)

433 Người Mạnh Nhất(01) 

434 12 Bộ Kinh (vấn đáp)(01)  

435 Rừng và Hành Giả (01)

436 Sao Phải Cúng Giỗ (vấn đáp)(01) 

437  Có Lắng Mới Nghe (01)

438 Hoa Tạng Huyền Môn (vấn đáp) (01)

439 Người Mang Gánh (01)

440 Tu Trong Nhẹ Nhàng (vấn đáp)(01) 

441 Vạn Hạnh là Pháp Tu (01)

442 Tu Mau Vãng Sanh (vấn đáp) (01)

443 Cầu Vòng Muôn Sắc (01)

444 Định Thiền (vấn đáp) (01)

445 Tập Buông Cho Nhẹ (01)

446 Không Tu Mà Tu (vấn đáp) (01)

447 Phát Triển Tâm Từ (01)

448 Bồ Tát Giới và Hiếu Lễ (vấn đáp) (01)

449 Tu Nhân Tích Đức (01)

450 Tam Bảo Bất Biến (vấn đáp) (01)

451 Bốn Loại Tịnh Độ (vấn đáp) (01)

452 Người Trụ Trì (01)

453 Lặng Mà Thường Sáng (vấn đáp) (01)

454 Tu là một Nghệ Thuật (01)

455 Người Cư Sĩ Hộ Pháp (01)

456 Số và Nghiệp  (vấn đáp)  (01) (02) (03) (04) (05) (06)  

462 Hình Thức và Nội Dung ( vấn đáp )   (01) (02)

464 Chăm Sóc Đất Tâm (01)

465 Chánh Niệm (01)

466 Không Nên Có Tà Kiến (vấn đáp) (01)   

467 Rộng Kết Duyên lành (01)  

468 Thành Tựu Sự Giáo Hóa (01)

469 Chân Ngôn Trong Cuộc Sống (01)

470 Phước Sanh, Nghiệp Đổ (vấn đáp)(01) 

471 Cảm Thông (01)

472 Phước Sương (vấn đáp) (01)

473 Tự Do hay Giải Thoát (vấn đáp)(01)  

474 Rửa Sạch-Dưỡng Lâu(01) 

475 Cho Dẫu Có Sao (vấn đáp)(01) 

476 Công Đức Lễ Phật (01)

477 Tạp Tu (vấn đáp) (01)

478 Tam Bảo Trong Đời Thường (01)

479 Sự - Lý Viên Dung (vấn đáp) (01)

480 Cảm Ứng (vấn đáp)(01) 

481 Các Pháp Là Phật Pháp (01)

482 Mùng Một và Ngày Rằm (vấn đáp) (01)

PH837 2017-3 (59)

 483 Tịnh Lắng Ba Nghiệp (01)

484 Tượng Phật Nào Thờ Tốt? (vấn đáp)  (01)

485 Nuôi Dưỡng Niệm Lành  (01) 

486 Ước và Nguyện  (01)

487 Cùng Nhau Chuyển Hóa  (01)

488 Oán Kết  (01)

489 Có Tu Mới An (vấn đáp) (01) 

490 Vu Lan Báo Hiếu  (01)

491 Báo Hiếu Cứu Khổ  (01)

492 Lớn - Khôn  (01)

493 Thể Hiện Tình Thương  (01) 

494 Xá Tội Vong Nhân  (01)

495 Sống Với Thực Tại (01)

496 Phật Dạy Báo Hiếu  (01)

497 Bồ Tát Vượt Khó  (01)

498 Người Có Ba Mắt  (01) (02)

500 Khéo Xử Với Chướng Duyên  (01) 

 

 

501 Làm Mới  (01) (02)

503 Thành Tựu Cho Mình và Người   (01) (02)

505 Oai Thần Phật Pháp  (01)

506 Tĩnh Lặng Chiếu Soi (vấn đáp)  (01)

507 Người Tu Như Ánh Trăng  (01)

508 Điều Phật Không Sợ (01)

509 Sống Yên Tịnh Hết Sầu  (01) (02)

511 Khải Tường (01)

512 Nữ Đi Chùa nhiều hơn nam (vấn đáp) (01)

513 ĐỪNG để có hạnh phúc (01)

514 Bốn Loại Ngã Chấp (01)

515 Người Sống Có Ý Thức  (01)

516 Lục Độ - Thần Thông   (01) (02)

518 Sáu Thù Thắng (01)

519 Sự Tương Tức Của BT (01)

520 Định Hướng Cuộc Đời (01)

521 Thù Thắng Của Ba La Mật (01)

522 Sức Mạnh Quán Tự Tại  (01)

523 Nhìn Nghe Viên Mãn  (01)

524 Phổ Môn Thị  (01)

525 Khơi Suối Yêu Thương 1&2 (01)

526 Rồi Mình Cũng Đã Hiểu  (01) 

527 Pháp Đạo - Đạo Pháp (01)

528 Tự Vấn  (01)

529 Tỉnh Lặng Chiếu Soi  (01)

530 Hiện Tướng Của Bồ Tát  (01)

531 Sống "Hơn" Chân Thật  (01)

532 Tu Giải Thoát (vấn đáp) (01)

533 Rằm Hạ Nguyên (01)

534 Hạnh Giải Tương Ưng  (01)

535 Cái Gì Cũng Tội (01)

536 Ba Pháp hành (01)

537 Xây Dựng và Gìn Giữ  (01)

538 Người Leo Núi  (01)

539 2 Quên - 3 Nhớ (01)

540 Vua Sám Hối  (01) 

541 Kiểm Điểm  Cuối Năm (01)

PH899 2018-1  (47)

542 Ăn Để Sống (01)

543 Nuôi Hạt Giống Lành (01)

544 Người Không Thối Đọa (01)

545 Tham và Dục (vấn đáp)  (01)

546 Thanh-dao (01)

547 10 Hành Pháp (01)

548 Gương đẹp (01)

549 Biết Vô Thường Để Sống Thường (01)

550 Biết Mà Vẫn Phạm  (01)

551 Rằm Tháng Giêng Trong PG  (01)

552 Con Chó Trong Kinh và Đời Thường  (01)

553 Bốn Thần Túc (01)

554 Thánh Tăng Tài Lộc  (01)

555 An Trú Vững Chãi  (01)

556 Tô Đẹp Cuộc Đời  (01)

557 Giữ Vững Đạo Tâm  (01)

558 Chẳng Hy Cầu, Tham Luyến  (01)

559 Dễ Với Mình-Thuận Với Nguời  (01)

560 Pháp Hoa Bảy Dụ

 (01) (02)

562 Thanh Lọc Thấy Biết  (01)

563 Kiến Tánh  Chuyên Tu (vấn đáp)  (01)

564 Trong Đời Có Đạo (vấn đáp)  (01)

565 Hướng Tâm & Chú Tâm  (01)

566 Ai Cũng Có Công  (01)

567 Phương Tiện và Thủ Hộ  (01)

568 Ai An Tâm Cho Mình? (vấn đáp)  (01)

569 Hạnh Phúc Được Làm Người  (01)

570 Tưởng Niệm 2 Người Mẹ  (01)

571 Trú Nơi Trong Mát  (01)

572 Thường Tùy Phật Học  (01)

573 Làm Sạch Trong Ngoài  (01)

574 Cầu Phước  (01)

575 Cổ Xe Thù Thắng  (01)

576 Sám Khánh Đản  (01)

577 Năm Cửa Công Đức  (01)

578 Chỉ Nhớ Trên Đầu Một Chữ Như  (01)

579 Mưa Pháp Thấm Đất Tâm  (01)

580 Phương Tiện Trên Đường Tu  (01)

581 Mỗi Ngày Phật Đản Sinh  (01)

582 Vững Chãi Thảnh Thơi  (01)

583 Lợi Ích Tu Học  (01) (02)

585 Hiểu Sâu Thương Lớn (vấn đáp) (01) 

586 Thâm Hiểu Chúng Sinh

 (01) (02)

588 Khai Thị Ngay Bây Giờ (vấn đáp) (01)

 PH946 2018-2 (53)

 589 Làm Đẹp Quốc Độ Của Mình  (01)

590  Điều Quý Nhất Ở Đời (01)

591 Phát Tâm Tu Học  (01)

592 Tám "Không" của Người Tu  (01)  (02)

594 Nhận Diện Tình Thương (01)

595 Độ Người Thân (01)

596 Quả LÀnh Thiên Chủ (01)

597 Pháp Lành Ngày "Tự Tứ" (01)

598 Người Tại Gia An Lạc  (01)

599 Nghiệp và Nguyện (vấn đáp) (01)

600 Xá Tội Vong Nhân  (01)

601 Phước Nghiệp  (01)

602 Giải Oan Cứu Khổ (01)

603 Ai Biết Mình Tâm Tịnh? (vấn đáp)  (01)   

604 Nắm Lấy Cơ Duyên (01)

605  Sống Hạnh Phúc (01)

606 Thần Thông Không Bằng Đạo Thông (01)

607 Hướng Đẹp (01)

608 Không Bận Rộn Phung Phí  (01)

609 Xứng Tánh Khởi Tu (01)

610 Phật Có Đi Cầu An-Cầu Siêu Không? (vđ)  (01)

611 Huân Tu Thắng Tấn  (01) 

612 Thiền Chỉ & Thiền Quán (vấn đáp)  (01)

613 Bốn Pháp Hỷ Lạc  (01) 

614 Tam Muội Trong Đời Sống  (01) 

615 An Nhiên Giữa Buồn Vui  (01)

616 "Lửa" của Người Tu  (01)

617 Cái Gai  (01) (02)

619 Thân An - Tâm Lạc  (01)

620 Tín Nguyện Hành Trong Đời Sống  (01)

621 Ân Nghĩa Hằng  (01)

622 Bốn Loại Nhận Thức  (01) 

623 Người Nghịch Ta Chẳng Nghịch (vấn đáp)  (01)

624 Phương Pháp Tịnh Tâm  (01) 

625 Ai Có Duyên Với Mình (vấn đáp)  (01)

626 Giữ Nguồn Tâm Cho Tịnh   (01)

627 Chuyển Thức Thành Trí (vấn đáp)  (01)

628 Học Pháp Để Tu  (9-11-2018)  (01) 

629 Bốn Loại Cây (01)

630 Núi Sông là Núi Sông (vấn đáp) (01)

631 Thế Nào Là Tu Đúng  (vấn đáp,) (01)

632 Tinh Tấn Đường Tu  (vấn đáp) (01)

633 Tu Nhờ Tam Độc  (vấn đáp) (01)  

634 Đền Ơn Giáo Dưỡng  (vấn đáp)  (01)

635 Người Tốt  (01) 

636 Hộ Trì Cho Nhau  (01) 

637 Quy Y Gieo Duyên  (vấn đáp)  (01)

638 Đức Hy Sinh  (01) 

639 Nói Dễ Làm Khó  (01) 

640 Pháp Tài Lữ Địa  (01) 

641 Đã Về Đã Tới  (01)

 PhapHoa-CDVan Dap (158)

 642 10 Điều Lành (01) (02)

643 12 Bộ Kinh (01)

644 37 phẩm Trợ Đạo là gì (01)

645 A Mi hay A Di (01)

646 Ai biết tâm mình tịnh (01)

647 Ai Cũng Có Niết-Bàn (01)

648 An Trú Trong Hiện Tại (01)

649 Ăn Cơm, Cầu Nguyện (01)

650 Ban đêm rửa, chiêu cảm vong linh (01)

651 Biết Chướng, Vượt Chướng (01)

652 Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (01)

653 Bồi Dưỡng Thân Tâm (01) 

654 Buổi vấn đáp Phật Pháp (01)

655 Cách Cúng Dường (01)

656 Cách Kiềm Chế Cơn Nóng Giận (01)

657 Cách Tu Hành (01)

658 Cảm ứng (01)

659 Cần Gieo Duyên (01)

660 Câu hỏi về Vong Linh (01)

661 Có CẢM thì có ỨNG (01)

662 Có Tu Mới An (01)

663 Cúng Dường Pháp Tối Thắng (01)

664 Chánh Hạnh Vãng Sanh  (01)

665 Chân Không Diệu Hữu (01)

666 Chết đi đầu thai về đâu (01)

667 Cho Người Thương Hạnh Phúc (01)

668 Chọn 1 con đường (01)

669 Chơi Hụi (01)

670 Chuyển Nghiệp Thành Nguyện (01)

671 Danh lợi trong đời (01)

672 Dưỡng Thai Theo Phật Pháp (01)

673 Đạo Phật -  Đạo Ông Bà (01)

674 Đền Ơn Giáo Dưỡng (01)

675 Đi chùa khác có lỗi với chùa mình không? (01)

676 Đi Như Một Dòng Sông (01)

677 Đi Với Phật - Với Ma (01)

678 Định Thiền (01)

679 Đưa cũ đón mới (01)

680 Đừng Lọt Vào Tà Kiến (01)

681 Giảm Duyên - Kết Duyên (01)

682 Giảng Phật (01)

683 Giúp Người Theo Khả Năng (01)

684 Giữ Tâm Thiền (01)

685 Hiểu Sâu Thương Lớn (01)

686 Hình Tướng của Bồ Tát (01)

687 Hình thức và nội dung   (01) (02)

689 Hồn sau 49 ngày đi về đâu (01)

690 Huân Tu (01)

691 Hữu Lậu và Vô Lậu là gì (01)

692 Hữu Tình Vô Tình (01)

693 Kết Duyên (01)

694 Kiến tánh chuyên tu (01)

695 Kiếp nhân sinh (01)

696 Kinh Hết Phiền Não (01)

697 Khai Thị Ngay Bây Giờ (01)

698 Không nên có tà kiến (01)

699 Không Tu Mà Tu (01)

700 Làm Mới (01)  

701 Làm sao biết được ngày nào là ngày tốt (01)

702 Làm Sao Bỏ Được Ham Muốn (01)

703 Làm sao cho Bớt Ganh Tị  (01)

704 Lặng Mà Thường Sáng (01)

705 Lúc Nào Mới Tụng Kinh Được (01)

706 Lúc Nào Niệm Phật Được (01)

707 Một Niệm Tròn Sáng (01)

708 Mùng Một Và Ngày Rằm (01)

709 Muốn Tâm An Lạc, phải làm sao (01) 

710 Năm Căn Rong Ruổi (01)

711 Nên Tụng Kinh Nhanh hay Chậm (01)

712 Nội Kết là gì (01)

713 Núi Sông Là Núi Sông (01)

714 Nghi Thức Sám Hối (01)

715 Nghịch Cảnh Là Duyên Tu (01)

716 Nghiệp Và Nguyện   (01) (02)

718 Ngộ Thì Không Ngại (01)

719 Phẩm Chất Người Cận Sự (01)

720 Phật Pháp vấn đáp (01)

721 Phật pháp Vấn Đáp  (01) (02)

723 Phật Pháp Vấn Đáp 14 tháng 5 năm 2013 (01)

724 Phật Pháp Vấn Đáp Tháng 12 2013 (01)

725 Phật Tử Tại Gia Nên Tụng Kinh Gì (01)

726 Phật Tử Và Tang Chế (01)

727 Phóng Sanh cách nào mới đúng (01)

728 Phước Sanh - Nghiệp Đổ (01)

729 Phước sương (01)

730 Rửa Tội- Rửa Tội Tụng Kinh (01)

731 Sám hối không hết tội (01)

732 Sao phải cúng giỗ (01)

733 Sống Một Ngày Vui (01)

734 Sợ Ma (01)

735 Tài Sản Chân Thật (01)

736 Tam Bảo Bất Biến (01)

737 Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển (01)

738 Tâm Không Dính Mắc  (01) (02)

740 Tấm Lòng Cho Nhau (01)

741 Tâm Thành Nghiệp Chuyển (01)

742 Tập tu (01)

743 Tiểu Thừa Đại Thừa  (01) (02)

745 Tìm Thầy Học Đạo (01)

746 Tinh Tấn là gì (01)

747 Tôi Bằng Tuổi Phật (01)

748 Tu Nhờ Tam Độc (01)

749 Tu Thế Nào Cho Mau Vãng Sanh (01)

750 Tu Trong Nhẹ Nhàng (01)

751 Tùy Nghiệp Thọ Sanh (01)

752 Tự chiến thắng mình (01)

753 Tự do hay giải thoát (01)

754 Tượng Phật nào thờ tốt (01)

755 Tham và dục (01)

756 Thất Tình Lục Dục (01)

757 Thật Trí - Quyền Thừa (01)

758 Thế nào là Hư Không Vô Ngã (01)

759 Thế nào là Phật tử thuần thành (01)

760 Thế Nào Là Tu Đúng   (01) (02)

762 Thiền Tịnh Là Một (01)

763 Thiền Tịnh Về Đâu (01)

764 Thiền Trong Đời Sống   (01) (02) (03) (04)

768 Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân (01)

769 Thọ Giới và Tụng Giới (01)

770 Trà Đàm (01)

771 Trả lời vấn đáp Chùa Lâm Tỳ Ni USA (01)

772 Trả Lời Vấn Đáp (01)

773 Trong đời có đạo (01)

774 Trước khi sanh ta là ai (01)

775 VĐ- Ăn chay, Thờ Phật, sám Hối, lạy Phật (01)

776 Vấn đáp (01)

777 Vì Đời Vô Thường (01)

778 Vì sao đi tu phải cạo đầu (01)

779 Viên Ngọc Pháp Hoa (01)

780 Vô chiêu thắng hữu chiêu (01)

781 Vô Sự (01)

782 Vô Tâm là khó (01)

783 Xâu Chuổi Và Niệm Phật (01)

784 Xin Quẻ có linh nghiệm không (01)

785 Ý Nghĩa Ngày Sóc và Ngày Vọng (01)

786 Ý nghĩa Ngũ Uẩn (01)

787 3 bài vọng cổ Lòng Mẹ (TPhapHoa hát) (01)

788 7 Bài hát nhạc chế (01)

789 Bài Hát -Chiếc Áo Cà Sa (01)

790 Bài Hát -Hạnh Lắng Nghe (01)

791 Bài Hát -Hãy Thôi Làm Khổ Cho Nhau (01)

792 Bài Hát Hoa -Thường Hiểu Và Thương (01)

793 Bài Hát -Lắng Nghe Và Chuyển Hóa (01)

794 Bài Hát -Lý Thiền Hành (01)

795 Bài Hát -Sinh Sự (01)

796 Bài Hát -Sông Và Biển (01)

797 Bài Hát -Tu Là Vui (01)

798 Lý Con Ngựa Hoang (01)

799 Sân Trước Cành Mai  (01) 

39-PH1000 2019-1  (39)

800 Tâm Thông - thuyết Thông  (vấn đáp) (01)  

801 Bốn Điều Phước (01) (02)

803 Phát Nguyện Hồi Hướng  (vấn đáp) (01)

804 Từng Bước Tu Tập (01)  

805 Đạo Phật - Đạo Ông Bà  (vấn đáp) (01)

806 Ai Bị Nghiệp Chi Phối  (vấn đáp)  (01)

807 Cực Lạc - Cực Khổ  (01)

808 Người Bất Chánh  (01) (02)  

810 Tự Chiến Thắng Mình (01)

811 Pháp Môn Cạo Gió (01)

812 Chùa Mình - Chùa Người (01)

813 Chú Tâm Việc Của Mình (01)   

814 Nổ Lực Từ Bỏ (01)   

815 Năm Điều Tăng Trưởng (01)  

816 Suy Ngẫm Cuối Năm (01)

817 Ai Nhấc Được  Tảng Đá (01) (02)

819 Trư Hòa Thượng  (01) 

820 Công Đức Chép Kinh (01)

821 Nhận Diện Phước (01)  

822 Dụng Phước  (01)  

823 Tịnh Lắng - Trong Sáng  (01) 

824 Năng Lực Của KINH  (01)

825 Tự Quán Tâm  (01)

826 Có Chướng Có Thông (vấn đáp)  (01)

827 Sinh Tử -Niết Bàn (vấn đáp)  (01)

828 Nếu Có Một Ngày Để Sống  (01)

829 Nhiếp Thọ  (01)

830 Ly Dục - Ly Ác Pháp  (01)

831 Ta Bà Kham Nhẫn (vấn đáp)  (01)

832 Năm Pháp Định Tâm  (01)

833 Thờ vong tại nhà hay chùa-van-dap (01)

834 Biết lo-van-dap (01)

835 Bốn nghiệp Sa di (01)

836 Như Lai bất tướng (01) (02)

838 Sống sâu sắc thảnh thơi (01)

Pháp Hòa-Kinh Tụng (15)

 839 Kinh Cầu An,  (01)

840 Kinh A Di Đà,  (01)

841 48 Lời Nguyện,  (01)

842 Kinh Vu Lan,  (01)

843 Sám Dược Sư  (01) (02) (03)

846 Sám Hối Sáu Căn,  (01) 

847 Chú Đại Bi,  (01) 

 848 Kinh Thập Thiện,  (01)

849 Nghi Thức Tụng Bồ Tát Giới,  (01)

850 Nghi Thức Tụng Ngũ Giới Thập Thiện,  (01)

851 Nghi Thức Tụng Niệm,   (01)

852 Sám Pháp Đại Bi,   (01)

853 Kệ Thỉnh Chuông.  (01)

10B PhapHoa MicroSD 02-2 colum.docx

Danh Sách

10A  10A PhapHoa Micro-SD 01 2colum.docx

10B 10B PhapHoa MicroSD 02-2 colum.docx

  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)