* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật * Nam Mô A Di Đà Phật * Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát * Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát * Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát *Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát

   

   

 

     

Trở Về Trang Chủ (Index)

     
 

Trở về Trang Pháp Âm

 
         
         
 
 
 

 
 
 

Thầy Pháp Hòa

 

Audio: MP3
Micro SD 10A

 

CD 01 (30):

001 Âm Thanh Phát Ngộ, 002 Ba Câu Hỏi Cho Cuộc Sống,

003 Ba Điều Giá Trị, 004 Bảy Bước Hoa Sen  (a)-(b),

006 Bảy Loại Vợ  (a) (b) (c) (d),

010 Bảy Mươi Năm Cuộc Đời , 011 Bảy PPChuyển Hóa  (a) (b),

013 Biết Mình Để Chuyển Hóa, 014 Biết Sống Để Tâm Nhàn ,

015 Bốn Biện Tài, 016 Bốn Loại Thức Ăn  (a) (b) (c),

019 Bốn Pháp Đưa Đến Hạnh Phúc , 020 Bốn Phép Quán và Tứ Niệm Xứ ,

021 Cách Hóa Giải Chướng Duyên  (a) (b),

023 Các Pháp Lành (a) (b) (c) (d), 027 Cầu Dừa Đủ Xoài ,

028 Chú Chuộc Trong Kinh Phật ,

029 Chư Phật Và Tâm Tưởng Xuất Thế (a) (b).

 CD 02 (30):

031 Chướng Ngại Chướng Nạn (01) (02) ,

033 Chuyển Hóa Ba Chướng Ngại (01) (02) (03) (04) (05) (06),

039 Cô Độc Mà Không Cô Đơn, 040 Còn Một Chút Gì Dể Thương,

041 Cuộc Đời Mâu Thuẩn, 042 Đến Đi Thong Dong, 043 Đền Ơn Phật,

044 Đẹp Xấu Giàu Nghèo, 045 Gạn Đục Khơi Trong, 046 Giá Trị Lời Nói,

047 Hai Mươi Điều Khó Làm (01) (02) (03) (04), 051 Hạnh Phúc Chân Thật,

052 Hàn Sơn Thập Đắc Hỏi Đáp (01) (02), 054 Hãy Thắp Lên Chiếc Que Diêm,

055 Hãy Thương Chính Mình, 056 Hình Ảnh Con Chó Trong Cuộc Sống,

057 Học Hạnh Bồ Tát (01) (02), 059 Hồi Đầu Thị Ngạn, 060 Kệ Thỉnh Chuông.

 CD 03 (20):

 Kinh Địa Tạng 061 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16),

 077 Khuyến Tu, 078 Kinh An Trú Tâm (01) (02) ,

080 Kinh Chánh Tri Kiến.

 CD04 (26):

081 Kinh Gò Mối (01) (02), 083 Kinh Hiền Nhân (01) (02) (03) ,

086 Kinh Lục Hoà  , 087 Kinh Mật Hoàn (03),

090 Kinh Ngưu Giác Lâm, 091 Kinh Pháp Cú (01) (02),

093 Kinh Song Tầm (01) (02), 095 Kinh Sư Tử Hống,

096 Kinh Tâm Hoan Vu (01) (02) (03) ,

099 Kinh Thừa Tự, 100 Kinh Trạm Xe (01) (02),

102 Kinh Ví Dụ Cái Cưa

103 Kinh Ví Dụ Lỏi Cây, 104 Kinh Ví Dụ Tấm Vải (01) (02) ,

106 Kinh Xóm Ngựa,

 CD 05 (27):

107 Hạnh Nguyện Quán Âm (01) (02)  (03)  (04) (05) ,

 112 Khéo Xài Một Đồng Mỗi Ngày (01) (02) (03),

115 Không Nên Hí Luận,

116 Làm Mới Thân Tâm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) ,

126 Làm Sao Giết Được Người Trong Mộng,

127 Lợi Ích Của Nghe Pháp, 128 Lời Khấn Nguyện,

129 Luận Đại Trượng Phu (01) (02) (03) (04) (05)

 CD 06 (23):

134 Ma Chướng (01) (02) (03) (04), 138 Ma Khảo (01) (02) (03),

141 Mười Lần Trót Lỡ (01) (02),

143 Mười Nghiệp Lành (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11),

154 Mười Pháp Qua B (01) (02), 156 Mười Tám Vị A La hán.

 CD07 (22):

157 Năm Hợi Nói Chuyện Họ Trư, 158 Năm Sắc Hào Quang,

159 Nét Đẹp Của Người Phật Tử (01) (02) (03) (04) (05) (06),

 165 Nghệ Thuật Chăn Trâu, 166 Nghi Thức Tụng Niệm,

167 Người Bạn Trong Đời (01) (02), 169 Người Nhảy Khỏi Nước,

170 Nhạc Trúc Lâm, 171 Nhận Diện Và Chuyển Hóa Sợ Hải,

172 Nhân Quả Nghiệp (01) (02) , 174 Nhìn Sâu Để Chuyển Hóa,

175 Những Ẩn Dụ Trong Kinh (01) (02) (03),

178  Những Bước Thăng Trầm

 CD08 (28):

179 Những Chuyện Hay Cho Cuộc Sống (01) (02) (03) (04),

183 Những Gì Là Tối Thượng,

184  Những Món Quà Quí Giá, 185 Những Niềm Vui,

186 Niềm Tin Và Nếp Sống Hạnh Phúc

 (01) (02) (03) (04)( 05) (06) (07)

 (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14  ,

200 Nối Lại Tình Xưa (01) (02) (03) ,

203 Pháp Hạnh Tinh Tấn, 204 Phát Bồ Đề Tâm (01) (02) (03)

 CD 09 (23):

207 Ông Táo Về Trời, 208 Phật Sự Và Ma Sự,

209 Phòng Hộ Sáu Căn, 210 Phước Đức Và Công Đức (01) (02),

212 Phương Tiện, 213 Qua Cơn Mê (01) (02) (03) (04),

217 Sen Nở Ban Mai (01) (02) (03), 220 Ta Bà Ngũ Trược (01) (02),

222 Tâm Bình Thường là Đạo (01) (02) 

224 Tam Ngươn, 225 Tam Phẩm Đệ Tử,

226 Tâm Sự Với Người Xuất Gia (01) (02),

228 Tam Tạng Kinh (01) (02)

 CD 10 (28):

230 Thất Thánh Tài, 231 Thế Nào Là Công Quả,

232 Thiền Lâm Bảo Huấn (01) (02) (03) (04) (05),

237 Thiên Long Bát Bộ, 238 Thiện Và Ác (01) (02) (03) (04) (05),

243 Thương Và Ghét,

244 Thuyền Ra Biển Khổ (01) (02) (03) (04),

 248 Tiếng Hát Từ Trái Tim (01) (02), 250 Tìm Cái Nghề Chân Thật,

251 Tình Không Biên Giới, 252 Tình Không Chết Theo Mùa Đông,

253 Tu Hạnh Con Rùa, 254 Tứ Hoằng Thệ Nguyện (01) (02) (03) (04).

 CD 11 (23):

258 Theo Dấu Đường Tăng (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)  

277 Ý Nghĩa Thời Cúng Mông Sơn Thí Thực (01) (02) (03) (04),

 CD 12 (71):

281 Ba Thứ Trí Tuệ (01) (02) (03) (04) (05) (06),

287 Bát Nhã Tâm Kinh (01) (02) ,

289 Bồ Tát Giới ((01) (02) (03) (04) (05) ,

294 Chánh Tinh Tấn (01) (02) ,

296 Hương Vị Cuộc Đời (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09),

305 Năm Niềm Vui (01) (02) (03) (04) (05) ,

310 Năm Ý Nghĩa Của Kinh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09),

319 Ngũ giới Và Thập Thiện Giới (01) (02) (03) (04) ,

323 Tổ Bồ Đề Đạt Ma (01) (02) (03) (04) (05) ,

328 Tự Độ Độ Tha, 329 Tu Là Cội Phúc,

330 Tu Là Khéo Thêm Khéo Bớt,

331 Tưới Hoa, 332 Tu Thân Và Tu Tâm (01) (02) (03) (04) ,

 336 Uống Nước Nhớ Nguồn, 337 Vui Khổ Do Đâu,

338 Ý Nghĩa Hành Hương (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10),

348 Ý Nghĩa Thầy Cúng (01) (02) ,

350 Ý Nghĩa Thờ Cúng, 351 Ý Nghĩa Thờ Phật

 CD 13 (27):

352 Kinh Bách Dụ  (01) (02) (03) (04) (05)

(06) (07) (08) (09) (10)

 (11) (12) (13) (14) (15),

367  Người Tu Cày Ruộng  (01) (02) (03) (04)

(05) (06) (07) (08),

375 Ý Nghĩa7 Nạn Trong Phẩm Phổ Môn,

376 Ý Nghĩa Ba Ngày Vía Quán Âm,

377 Ý Nghĩa Của Kinh, 378 Ý Nghĩa Mùa An Cư Kiết Hạ,

 CD 14 (21):

379 Bố Thí Cúng Dường,

380 Con Đường Xưa Ta Đi

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09),

389 Hành Hương, 390 Hành Hương Pháp Đàm,

391 Khuyến Thế Ca, 392 Tắt Lửa Lòng,

393 Từng Bước Chân An Lạc (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)

 CD 15 (44):

400 An Cư Dưỡng Tánh, 401 Bích Câu Kỳ Ngộ,

402 Biết Sống Để Được Vui

(01) (02) (03) (04) (05) (06) ,

408 Bốn Điều Cần Ghi Nhớ (01) (02) (03) (04) ,

412 Bốn Hạnh An Vui , 413 Cách Xưng Hô Trong Chùa,

414 Cái Biết Của Người Tu, 415 Cái Gì Là Trân Quí,

416  Chịu Đựng, 417 Chọn Một Con Đường,

418  Đức Phật Và Năm Biểu Tượng,

419 Hạnh Cúng Dường (01) (02) (03) (04)

423 Hạnh Nguyện Dược Sư, 424 Hướng Về Kính Lạy,

425 Kinh Thiên Thỉnh Vấn

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

 (09) (10) (11) (12) (13) (14),

439 Mây Mưa, 440 Một Tâm Mà Động Mười Phương,

441 Mười Điều Tâm Niệm (01) (02), 443  Ý Nghĩa Thờ Phật,

 CD 16 (41):

444 Mười Hạnh Lợi Tha, 445 Mười Pháp Tự Lợi,

446 Năm Điều Chướng (01) (02) (03) (04) (05)

451 Người Chiến Sĩ giỏi (01) (02) (03) (04) (05), 456 Ngũ Phúc Lâm Môn,

457 Nhất Trần Bất Nhiễm (01) (02) (03) (04) (05),

462 Niệm Ân (01) (02) (03) , 465 Niết Bàn Cao Quí (01) (02) (03) (04) (05),

470 Pháp Đàm (01) (02) ,

472 Phật Dạy Chăn Trâu, 473 Phổ Môn Niệm Tiếng Triều Đăng (01) (02),

475 Tài Sản Chân Thật (01) (02) (03) (04),

479 Tâm Sự Cuối Năm, 480 Thầy Thuốc Chữa Bệnh (01) (02), 482 Tội Và Sám Hối,

483 Tràng Chuỗi Niệm Phật: 484 Về Với Nguồn Tâm.

 CD 17 (37):

485 Biển Pháp Mênh Mông, 486 Bốn Điều Quán Chiếu (01) (02), 488 Cành Dương Nước Tịnh,

489 Chọn Đường Sáng Tối (01) (02), 491 Chú Mèo Nhà Phật (01) (02),

493 Giữ hạnh Phúc Gia Đình,

494 Kế Thừa Y Bát (01) (02), 496 Mỗi Ngày Một Bước Đi,

497 Mười Hai Duyên Khởi (01) (02) (03) (04) (05) (06),

503 Mười Hiệu Tôn Quí (01) (02) (03) , 506 Nét Đẹp Hoa Sen, 507 Ngũ Minh (01) (02),

509  Người Sống Chân Chánh (01) (02), 511 Rửa Tội (01) (02) (03),

514 Tích Tài Duyên Tích Phước,

515  Tinh Tấn Độ Giãi Đãi, 516 Vi Diệu Hương Khiết (01) (02),

518 Vương Tử Hỏi Đạo (01) (02) (03) (04) .

 CD 18 (49):

522 Ba Hạng Người Làm Phật Sự

(01) (02) (03) (01) (05) (06) (07) (08) ,

530 Bảo Vệ Thành Trì Của Người Tu

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) ,

539 Bốn Pháp Sanh Phước, 540 Cách Lìa Đường Ma,

541 Chánh Hạnh, 542 Công Đức Chân Thật (01) (02) (03),

545 Đổ Nghiệp Hay Hết Nghiệp,

546 Đừng Để Mất Người Thương (01) (02) (03),

549 Giữ Vững Tâm Ban Đầu (01) (02) (03) (04) (05),

554 Hạnh Phúc Ở Đâu (01) (02), 556 Lục Thông (01) (02) (03),

559 Một Nén Tâm Hương (01) (02) (03) (04) ,

563 Mười Niệm Chánh Chân (01) (02) (03) (04) (05),

568 Nhân Và Trí,

569 Niềm Đau Và Chuyển Hóa (01) (02).

 CD 19 (35):

571 Căn Bản Tụng Niệm (01) (02) (03) (04), 575  Chánh Pháp Và Mạc Pháp (01) (02) (03) (04) ,

579  Con Người Suy Đồi (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07),

585  Diệu Dụng Quán Âm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) ,

595 Dưỡng Tâm Và Phát Nguyện (01) (02) (03) (04) (05) ,

600 Hải Đảo Tự Thân (01) (02), 602 Hạnh Thương Yêu (01) (02) (03) (04) .

 CD 20 (43):

606 Ba Đức Độ Sáu Vị,

607 Bảo Vệ Thành Trì Của Người Tu

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09),

616 Ba Thân Ba Đức,

617 Bát Quan Trai Giới, 618 Bảy Pháp Bất Thối,

619 Cành Hoa Trong Nước,

620 Kinh Đoạn Giảm, 621 Thức Ăn Cho Thân (01) (02) ,

623 Trân Quí Các Duyên (01) (02) (03) (04) ,

627 Tự Điều Phục (01) (02) (03) (04) (05),

632 Tự Do Và Tự Tại,

633 Tư Lương Của Mình (01) (02),

635 Tuỳ Duyên Bất Biến (01) (03) (03) ,

638  Ước Nguyện Cao Đẹp (01) (02),

640 Vì Đời Vô Thường (01) (02) (03) (04) ,

644 Vô Minh (01) (02) (03) (04), 648 Xây Dựng Ngôi Chùa

 CD 21 (30):

649 Biết Để Sống (01) (02), 651 Bốn Điều KiệnTốt,

652 Con Đường Của Bồ Tát (01) (02) (03) (04) (05) (06 )(07) (08) (09) (10) (11) (12),

664 Công Đức Chân Thật (01) (02) (03) , 667 Có Sợ Mới Nên,

668 Đề Phòng Các Ma, 669 Năm Cách Làm Gìàu (01) (02) (03) (04) (05) ,

674 Nghe, 675 Phổ Minh Hỏi Đạo, 676 Sống Đời Vui Đạo,

677 Vui Với Những Gì Mình Có, 678 Ý Thức Về Cuộc Sống,

 CD 22 (26):

679 Kinh Dược Sư (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) ,

696 Khiếm Khuyết Và Viên Mãn (01) (02) (03)  ,

699 Lược Giải Kinh Vu Lan (01) (02) (03) (04) (05) (06)  .

 CD 23 (28):

705 Đạo Sư Và Đệ Tử (01) (02) (03),

708 Hạnh Lành Người Phật Tử (01) (02) (03) ,

711 Hạnh Trẻ Thơ,

712 Học Giới Bồ Tát P1 (01) (02) (03) (04)

(05) (06) (07) (08)

720 Học Làm Người (01) (02) (03), 723 Hội Chúng Cao Thượng,

724 Khúc Gỗ Trôi Sông, 725 Người Tu Hạnh Phúc (01) (02) ,

727 Nhất Hưu Vạn Sự Hưu (01) (02), 729 Phán Đoán Sai Lầm,

730 Pháp Cúng Dường Cao Quí, 731 Pháp Khí Thiền Môn,

732 Ý Nghĩa Cuộc Đời,

 CD 24 (51):

733 Bốn Pháp Cãm Hóa Người (01) (02) (03) (04),

737 Công Đức Hộ Niệm (01) (02) (03) (04),

741 Phát Tâm Vô Thượng (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07),

748 Quán Chiếu Để Tiến Tu (01) (02) (03) (04) (05) (06),

753 Sanh Tử Là Việc Lớn (01) (02) (03) (04) ,

757 Soi Sáng (01) (03),

759 Tâm Hạnh Người Tu (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07),

766 Thành Tựu Đạo Nghiệp (01) (02) (03) (04) ,

770 Thế Gian Tam Phước (01) (02) (03),

773 Thờ Phật Tại Nhà (01) (02) (03) (04),

777 Thuyền Tuệ Sang Sông (01) (02) (03) (04) (05) (06),

783 Tỏa Ánh Di Đà,

 CD 25 (31):

784 Bài Học Từ Con Cọp, 785 Lễ Hiệp Kỵ,

786 Một Bát Cơm Ngàn Nhà (01) (02),

788 Năm Sự Ngăn Che, 789 Nghi Thức Tụng Niệm,

790 Người Cư Sĩ Viên Mãn (01)  (02),

792 Niệm Thiên (NaTiên TỳKheo), 793 Niết Bàn Hiện Tại,

794 Phật Đãn Chùa Hải Đức (01(02),

796 Phật Pháp Vấn Đáp (01) (02) (03), 799 Sách Tấn,

 800 Săn Sóc Ba Con Khỉ,

801 Sống An Vui (01) (02) (03) (04) (05),

806 Tam Chướng, 807 Tâm Người Như Vết Thương,

808 Tu Hạnh Xã (01) (02) (03),

811 Tu Là Đền Ơn Phật (01) (02), 813 Ý Nghĩa Lễ Phật,

814 Ý Nghĩa Thờ Phật,

 CD2015-1 (32):

815 Ổn Định Đời Sống,

816 Đấng Mâu Ni Cao Đẹp (01) (02) (03),

819 Đừng Để Bếp Nguội Lạnh, 820 Đưa Cũ Đón Mới,

821 Chuyện Năm Mùi, 822 Con Đường Tỏa Sáng,

823 Mùa Xuân Di Lặc, 824 Đền Ơn Tín Thí,

825 Phảm Chất Người Cận Sự (01) (02) ,

827 Thiện Tri Thức Thuần Đẹp (01) (02),

829 Sen Phóng Hào Quang, 830 Tùy Nghiệp Thọ Sanh,

831Sanh Tử Tương Tức, 832 Muốn Tu Phải Học,

833 Cúng Dường Trai Tăng, 834 Tu Gieo Duyên,

835 Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên,

836 Pháp Môn Không Hai (01) (02),

838 Truyền Tâm Ấn 839 Hạnh Bất Khinh,

840 Tu Là Sự Chế Tác, 841 Hạnh Phúc Của Người Phật Tử,

842 Dâng Hoa Cúng Phật, 843 Thần Tài Thổ Địa,

844 Trí Lực Của Như Lai (01) (02), 846 Mời Đến Tiếp Lửa,

 CD2015-2 (65):

847  Giấc Ngũ An Lành, 848  Bậc Phước Điền,

849 Sợ Để Tu, 850 Biết Lo Xa,

851 Sự Kiện Đời Người,  852 Pháp Hạnh Của Phật,

853 Sống Đời Cần Thực Hiện, 854 Thỉnh Pháp Văn Kinh,

855 Mưa Thấm Đất Tâm, 856 Người Khó Ước Lường,

857  Lưỡi Kiếm Văn Thù, 858 Tôn Kính Pháp Bảo,

859 Trí Sanh Nạn Giảm, 860 Chế Ngự Buông Lung,

861 Huân Tu Vấn Đáp,

862 Niệm Chết,

863 Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu, 864 An Trú Trong Hiện Tại Vấn Đáp,

865 Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận, 866 Nhất Tâm Sám Hối, 867 Tấm Lòng Cho Nhau,

868 Tịnh Thất Hòa Bình, 869 Pháp Hạnh Sám Hối, 870 Con Cái,

871 Tổn Thất Của Đời Người, 872 Qui Nguyên Tam Bảo,

873 Tiếng Chuông Tĩnh Thức, 874 Đất Lành Gieo Hạt Tốt (01) (02),

876 Ruộng Phước Nhiệm Mầu (01) (02),

878 Vết Sẹo-Mẹ Điên, 879 Tâm Ẩn Vật, 880 Bảy Tâm Lý Bố Thí,

881 Ý Nghĩa Nhất Tâm, 882 Vu Lan Thắng Hội, 883 Chùa Phước Huệ,

884 Vững Chãi  Như Núi Xanh,

885 Hộ Pháp Hộ Trì, 886 Bốn Hạng Người Nghe Pháp,

887 Bồ Đề Diệu Pháp Biến Trang Nghiêm, 888 Tĩnh Và Mê,

889 Tạp Thoại,890 Chân Tâm Vọng Tâm,

891 Chữ Tâm Chữ Tài, 892 Sợ Ma,

893 Ai Cũng Có Thể Bố Thí, 894 Trăng Trong Kinh,

895 Tu Nhà Tu Chợ Tu Chùa,

896 Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân,

897 Tranh Cải Để Được Gì (01) (02),

899 Thất Tình Lục Dục, 900 Đâu Cũng Là Phật Sự (01) (02),

902 Ba Cánh Cửa Giải Thoát (01) (02),

904 Thanh An, 905 Thăng Tiến Đường Tu,

906 Quang Minh Viên Mãn, 907 Ánh Sáng Mặt Trời,

908 Giúp Người Theo Khả Năng, 909 Hoằng Pháp Lợi Sanh,

 910 Hoa Nghiêm 910 (tt) Hoa Nghiêm và Xâu Chuỗi Và Niệm Phật

 CD2015-3 (34):

911 Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)

CD2015-4 (19) 

945 Mười Phương Sen Nở (01) (02) (03) (04)  (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14)  (15) (16) (17) (18) (19)

CD2015-5 (5)  :

964 Hồi Hướng  (01) (02) (03) (04) (05)

 CD2015-6 (6)

969  Đại Bi Thập Chú  (01) (02) (03) (04) (05) (06) 

CD2015-7

  975 Hoa Tình Thương (Kinh Bi Hoa) (01) (02) (03) (04) (05)  

CD2015-8

  980 Chí Nguyện  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

 

Micro SD 10B

 

CD 26 Trước 2015 36

01 Làm Mới Thân Tâm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10),

11 Lòng Từ Vô Ngại (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09),

20 Người Cư Sĩ Viên Mãn (01) (02) (03) (04) (05),

25 Xây Dựng Hạnh Phúc Qua Con Đường Của Bồ Tát

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12).

CD 27 2016-1  51

37 Nghiệp Cũ Nghiệp Mới, 38 Tiêu Chỉ Đầu Năm,

39 Nhiếp Thọ Trong Chánh Pháp (01) (02), 41 Với Người Ghét Mình,

42 Thấy Mà Không Thấy, 43 Tâm Giải Thoát Thuần Thục (01) (02),

45 Khổ Là Đối Tượng Để Tu, 46 Ai Cũng Có Đạo Để Thành,

47 Giải Thoát, 48 Năm Mới với Hạnh Bao Dung, 49 Nhị Tổ Trúc Lâm (01) (02),

51 Con Khỉ Trong Phật Giáo, 52 Được Người Thương Mến, 53 Tâm Không Dính Mắc,

54 Kiên Nhẫn, 55 Ngày Nào Là Ngày Tốt, 56 Được và Mất,

57 Vô chiêu Thắng Hữu Chiêu, 58 Gần Đèn Thì Sáng, 59 Hạnh Đức Người Cư Sĩ,

60 Chánh Pháp Tại Nơi Mình, 61 Thiền Tịnh Là Một, 62 Quán Tự Tại,

63 Hạnh Con Khỉ, 64 Hiểu để giúp người Thương,

65 Biểu Tướng 'Râu' Bát Tự trên tượng Phật, 66 Tu là Sửa, 67 Thuyền Lướt Sóng,

68 Vượt Tứ Tướng (01) (02) (03), 71 Vượt Bộc Lưu (01) (02),

73 Tâm Thành Nghiệp Chuyển, 74 Pháp Quang, 75 Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển,

76 Diệu Dụng của Thiền, 77 Bốn Điều May Mắn, 78 Tìm Lại Chính Mình,

79 Tự Chiến Thắng Mình, 80 Trong Bùn Có Sen, 81 Lấy Lành Thắng Dữ,

82 Đại Nguyện Văn Thù, 83 Tôi Bằng Tuổi Phật (vấn đáp), 84 Tăng Ích Tổn Giảm,

85 Cư Sĩ Trong Phật Giáo, 86 Giác Phật - Mê Ma, 87 Chấp Là Gốc Đau Khổ (vấn đáp)

CD 28 2016-2 47

88 Bốn Điều Cần Có, 89 Bảy Yếu Tố Giác Ngộ, 90 Hạnh Con Voi,

91 Thống Lý Đại Chúng, 92 Tu Trong Bổn Phận (vấn đáp), 93 Khai-Thị-Ngộ-Nhập,

94 Bốn Điều Thuận Lợi,  95 Động Thổ Khai Hoang, 96 Lợi Ích Đi Chùa,

97 Diệu Ý Liên Hoa, 98 Chăm Sóc Người Bệnh, 99 Pháp Giới Dung Thông,

100 Phòng Hộ và Chuyển Hóa (01) (02), 102 Dụng Thân Lúc Khỏe,

103 Xuất Gia - Gieo Duyên - Tu Học,  104 Tâm Niệm Của Người Xuất Gia,

105 Chư Hạnh Pháp Môn (01) (02), 107 Không Phải Cầu Mà Được,

108 Năm Căn Rong Ruổi, 109 Cúng Dường Bình Đẳng, 110 Mục Liên Cứu Mẹ,

111 Đất - Nước Nhiệm Mầu, 112 Chánh Hạnh Vãng Sanh, 113 Đôi Vai Cảm Thông,

114 Tình Cây Táo, 115 Xuất Gia - Thọ Giới, 116 Cửu Phẩm Liên Hoa,

117  Hữu Tình - Vô Tình, 118 Người Đáng Kính, 119 Hộ Pháp - Tiêu Diện,

120 Phật tử và Tang Chế (vấn đáp), 121 Cần Quên - Nên Nhớ, 122 Trân Quý Thời gian,

 123 Sám Hối Nghiệp Chướng, 124 Ganh Tị và Tùy Hỉ, 125 Quyến Thuộc Nhiệm Mầu,

126 Ngộ Thì Không Ngại (vấn đáp), 127 Đền Ơn hay Làm Ơn, 128 Chất Dược Trong Ta,

129 Đời Là Một Chuyến Hành Hương, 130 Các 'Pháp' chỉ là Giả,

131 Quán Chiếu Để Chuyển Hóa, 132 Tuệ Giác Qua Bờ (01) (02),

134 Tịnh Tâm Nghe Pháp

CD 29 2016-3 

135 Tại Gia Bồ tát Giới

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

 (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)

(31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41)

CD 30 2016-4

176 Nữ Cư Sĩ (Kinh Ưu Bà Di) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

CD 31 2016-5

195 Học Bồ Tát Giới (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

CD 32 2016-6

210 Kinh Dược Sư (Toả Ánh Lưu Ly) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

(09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(19) (20) (21) (22)

CD 33 2017-1 39

232 Hạnh Sa-môn (01) (02), 234 Nổ Lực & Kiên Trì,  235 Hạnh Con Gà,

236 Con Gà Trong Kinh-Sử,  237 Hạnh Quả Sa-môn,

238 Thánh Hiệu Dược Sư (01) (02),

240 Sân Trước Cành Mai, 241 A Mi hay A Di (vấn đáp),

242 Năm Mới nguyện Đổi Mới,

243 Người Cư Sĩ Trong Sáng, 244 Thiền Trong Đời Sống (01) (02) (03) (04),

248 Phật Có Trong Xe Không?, 249 Im Lặng, 

 250 Quán và Chuyển Tham Sân, 251 Giảm Duyên - Kết Duyên,

252 Đừng Tự Đẩy Lui Mình, 253 Lời Dặn Cuối,  

254 Ăn Cơm-Cầu Nguyện, 255 Năng Lực Của Người Tu, 

256 Trí Tuệ Biện Tài, 257 Đi Với Phật - Với Ma,

258 Năm Tướng Của Vạn Pháp, 259 Năm Đóa Hoa Lành (01) (02),

261 Nhận Thưc Về Vô Thường, 262 Chỗ Nương Tựa (01) (02) (03),

265 Phật Pháp Thắng Mọi Pháp (01) (02),

267 Nuôi Dưỡng Chú Bé Phật, 268 Thế Nào Là Thiền,

269 Pháp Đàm, 270 Phật Tổ-Pháp Đàm.

271 Nhận Thức Về Vô Thường, 272 Ai Cũng Có Niết Bàn,

273 Pháp Giáo Hóa Của Phật, 274 Nuôi Dưỡng Chú Bé Phật,

275 Phật Pháp Thắng Mọi Pháp (01) (02), 277 Theo Chổ Kết Mây Lành,

278 Cách Ứng Xử Giữa Ghét Và Thương, 279 Dừng Để có Hạnh Phúc,

280 Người Sống Có Ý Thức, 281  Phật Pháp Vấn Đáp 19202017,

282 Phật Pháp Vấn Đáp(Phổ Hiền France), 283 Số Phận Đến Đành Chịu,

284 Thuyết Pháp Tại Kamen, 285 Tội Của Ai, 286 Ước Và Nguyện,

287 Vấn Đáp 8-2017, 288 Vấn Đáp,

289 Chuyện 1001 Đêm

CD 34  Kinh Thầy Pháp Hòa-Tung 15

290 Kinh Cầu An, 291 Kinh A Di Đà, 292 48 Lời Nguyện, 293 Kinh Vu Lan,

294 Sám Dược Sư (01) (02) (03), 297 Sám Hối Sáu Căn, 298 Chú Đại Bi,

299 Kinh Thập Thiện-Nghiệp Đạo, 300 Nghi Thức Tụng Bồ Tát Giới,

301 Nghi Thức Tụng Ngũ Giới Thập Thiện, 302 Nghi Thức Tụng Niệm,

303 Sám Pháp Đại Bi, 304 Kệ Thỉnh Chuông.

 

Tất Cả Pháp Thoại do Thầy Pháp Hoà giảng dưới dạng mp3 ,

được làm thành 25CD,

 Danh Sách các CD được xếp theo ABC PhapHoa-listCDmp3 ABC.pdf

  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)