* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật * Nam Mô A Di Đà Phật * Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát * Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát * Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát *Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát

   

   

 

     

Trở Về Trang Chủ (Index)

     
 

Trở về Trang Pháp Âm

 
         
         
 
 
 

 
 
 

Thầy Pháp Hòa

 

Video

  Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly phần 1, 2, 3, 4, ,6 ,7 , 8 , 9 , 10, 11,

 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

     Bảy Pháp Bất Thối

      Vô Minh

     Soi Sáng 1, 2                        

    Công Đức Chân Thật 

     Vì Đời Vô Thường 

    Tâm Hạnh Người Tu phần 1, 2, 3

     Chú Mèo Nhà Phật, (nhạc) 

Lục Thông 

Mười Hiệu Tôn Quí

Mười Hai Duyên Khởi phần 12 

Tùy Duyên Bất Biến

Tư Lương Của Mình phần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Giữ Vững Tâm Ban Đầu 

Ước Nguyện Cao Đẹp

Hạnh Phúc Ở Đâu?

      Thuyền Tuệ Sang Sông phần 123456

Hạnh Thương Yêu

Học Giới Bồ Tát phần 123456789101112131415

Cách Lìa Đường Ma

 Đỗ Nghiệp hay Hết Nghiệp

Đại Lễ Phật Ngọc tại Tu Viện Tây Thiên phần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Lễ Bế Mạc Tuần Lễ Phật Ngọc tại TVTây Thiên

Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Kỳ 8 tại TV Tây Thiên

Nhân và Trí

Niết Bàn Hiện Tại

       Bốn Pháp Sanh Phước phần 1, 2, 3, 4, 5, 6

Phán Đoán Sai Lầm phần 1, 2, 3, 4

Phát Tâm Vô Thượng

Về với Nguồn Tâm

Tài Sản Chân Thật

Diệu Dung Quán Âm (phần 1) đoạn 1, 2, 3, 4, 5, 6

Diệu Dung Quán Âm (phần 2) đoạn 1, 2, 3, 4, 5, 6

Diệu Dung Quán Âm (phần 3) đoạn 1, 2, 3, 4, 5

Diệu Dung Quán Âm (phần 4) đoạn 1, 2, 3, 4, 5, 6

Diệu Dung Quán Âm 5

Diệu Dung Quán Âm 6

Diệu Dung Quán Âm 7

Diệu Dung Quán Âm 8

Diệu Dung Quán Âm 9

Diệu Dung Quán Âm 10

Vui Với Những Gì Mình Có

Hội Chúng Cao Thượng  

Hải Đảo Tự Thân (phần 1) đoạn 1, 2, 3, 4, 5, 6

Hải Đảo Tự Thân (phần 2) đoạn 1, 2, 3, 4, 5

Thành Tựu Đạo Nghiệp

Bốn Pháp Cảm Hóa Người 

Đạo Sư và Đệ Tử phần 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Công Đức Hộ Niệm 

Sống An Vui

Căn Bản Tụng Niệm

Tự Do Và Tự Tại

Pháp Khí Thiền Môn

Tâm Người Như Vết Thương

Ý Nghĩa Tu Gieo Duyên

Tu Thân và Tu Tâm

Mười Pháp Tự Lợi phần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Hạnh Lành Người Phật Tử phần 1, 2, 3

Ma Chướng

Quán Chiếu Để Tiến Tu

Cành Hoa Trong Nước

Nhất Trần Bất Nhiễm

Ba Điều Giá Trị

Đức Phật và Năm Biểu Tượng

Hạnh Nguyện Dược Sư 

Phước Đức và Công Đức phần 1, 2

Hạnh Trẻ Thơ

Năm Cách Làm Giàu

Bài Học Từ Con Cọp

Người Nhảy Khỏi Nước

Cái Gì là Trân Quý

Đừng Để Mất Người Thương

Kinh Địa Tạng _ Về Với Nguồn Tâm

Kinh Địa Tạng  Hợp Nhất Thân Tâm 1, 2

Kinh Địa Tạng  Nghiệp Cảm của Chúng Sanh 1, 2

Kinh Địa Tạng  Rộng Truyền Phước Lợi

Kinh Địa Tạng  Lợi Ích Người Còn Kẻ Mất 1, 2

Kinh Địa Tạng  Sanh Thuận Tử An

Kinh Địa Tạng  Xưng Danh Hiệu Phật

Kinh Địa Tạng  Hạnh Ban Cho

Kinh Địa Tạng  Vững Tâm Kiên Trì

Kinh Địa Tạng Thấy Nghe Lợi Ích 1, 2

Kinh Địa Tạng  Trở về Bổn Giác 

Tự Điều Phục

Thức Ăn cho Thân và Tâm

Ngũ Phúc Lâm Môn phần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Dưỡng Tâm và Phát Nguyện

Ý Nghĩa Bố Thí

Chú Chuột trong Kinh Phật

Thờ Phật tại Nhà

Tiếng Hát Từ Trái Tim

Năm Sắc Hào Quang

Tình Không Chết Theo Mùa Đông

Hành Hương

Cô Ðộc Mà Không Cô Ðơn

Hương Vị Cuộc Đời

Bích Câu Kỳ Ngộ

Những Gì là Tối Thượng

Cầu Vừa Đủ Xài

Gạn Đục Khơi Trong

Phật Dạy Chăn Trâu phần 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Ý Nghĩa Lễ Phật phần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 Hãy Cố Vươn Lên  (Regina, Nov. 20, 2011) New

 Lòng Từ Vô Ngại  1, 2, 3, 4  (Regina, Nov. 19, 20 & Ed, Dec 3, 2011) New

Chiến Tranh và Hòa Bình (TVTrúc Lâm, Nov. 13, 2011)

Hãy Cám Ơn  (Belmont, MI  Nov. 11, 2011)

Tương Trợ (San Jose, September 24, 2011)

Người Lướt Sóng (San Jose, September 23, 2011)

Không Có Thể 1, 2, 3  (September 17 & Octorber 1,  2011)

Người Khéo Nói (Houston, Sep. 8, 2011)

Kim Sắc Di Đà (TV Tây Thiên, Sep.3, 2011)

Chân Thiện Mỹ (St. Clouds, MN Aug. 27, 2011)

Bồ Tát Giả và Bồ Tát Thật (Regina, August 21, 2011)

Ý Nghĩa Lễ Dâng Y (Regina, August 21, 2011)

Lễ Vu Lan 2011 tại tu viện Tây Thiên (August 14, 2011)

Lễ Hiệp Kỵ (trong kt XGGDk9)

 Người Cư Sĩ Viên Mãn - 1 ,  2 , 3 , 4, 5 (August 3, 5, 6, 8 & 9,  2011)

Lễ Truyền Giới Sa Di 2011 (August 1, 2011)

Tam Chướng (TVTrúc Lâm, July 30, 2011) 

Tham Thiền (Vancouver,  July 3, 2011)

Biết Chuyển Nghiệp (Vancouver, July 2, 2011)

Giảng Sư & Thính Chúng (Vancouver, July 1, 2011)

Hành Trang Cho Đời (San Diego, June 19, 2011)

Vi Diệu Hương Khiết (Rigina, May 15, 2011)

Người Sống Chân Chánh 1 , 2 (Regina, May 14, 2011)

Xây Dựng Ngôi Chùa (San Jose, May 1, 2011)

Ngũ Minh (Fremont, CA,  April 30, 2011)

Giữ Hạnh Phúc Gia Đình (San Jose, CA, April 30, 2011)

Tín Tấn Độ Giãi Đãi (Hawaii, April 9, 2011)

Biển Pháp Mênh Mông (Hawaii, April 8, 2011)

 
Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

Tất Cả Pháp Thoại do Thầy Pháp Hoà giảng dưới dạng mp3 ,

được làm thành 25CD,

 Danh Sách các CD được xếp theo ABC PhapHoa-listCDmp3 ABC.pdf

CD01(Maga folder File1) CD02(Maga folder File2)CD03(Maga folder File3) CD04(Maga folder File4) CD05(Maga folder File5) CD06(Maga folder File6) CD07(Maga folder File7) CD08(Maga folder File8-1) (Maga folder File8-2) (Maga folder File8-3) CD09(Maga folder File9) CD10(Maga folder File10) CD11(Maga folder File11) CD12(Maga folder File12) CD13(Maga folder File13) CD14(Maga folder File14) CD15(Maga folder File15-1) (Maga folder File15-2) (Maga folder File15-3) CD16(Maga folder File16) CD17(Maga folder File17) CD18(Maga folder File18) CD19(Maga folder File19) CD20(Maga folder File20) CD21(Maga folder File21) CD22(Maga folder File22) CD23(Maga folder File23) CD24(Maga folder File24) CD25(Maga folder File25)

Lòng Từ Vô Ngại (new)

Người Cư Sĩ Viên Mãn

Kinh Dược Sư

Thuyền Tuệ Sang Sông

Bồ Tát Giới

Diệu Dụng Quán Âm

Kinh Địa Tạng

XD HP qua Con Đường của Bồ Tát

Từng Bước Chân An Lạc

Sen Nở Ban Mai (Công Phu Sáng)

Làm Mới Thân Tâm

Theo Dãu Ðường Tăng (Tây Du Ký)

Thuyền Ra Biển Khổ

Niềm Tin và Nếp Sống Hạnh Phúc

Mười Nghiệp Lành (KinhThậpThiện)

HP301     Giảng Sư và Thính Chúng  => download 

PH302     Biết Chuyển Nghiệp 1, 2  => download

PH303     Tham Thiền 1, 2  => download

PH304     Hành Trang Cho Đời 1, 2  => download

PH305      Ý Nghĩa Dâng Y    =>  download  

PH306      Bồ Tát Giả, Bồ Tát Thật   =>  download 

PH307     Chân Thiện Mỹ   => download 

PH308     Tội Phước  => download 

PH309     Sám Hối Cho Người Bệnh  => download

PH310    Ba Trọng Tâm  =>  download  (new)

PH311    Khổ  =>  download   (new)

PH312     Kim Sắc Di Đà  => download

PH313     Người Khéo Nói  =>  download   (new)

PH314    

PH315     Không Có Thể ! 1, 2, 3   => download  

PH316     Người Lướt Sóng   =>  download 

PH317     Tương Trợ   =>  download 

PH318    Bất Hòa Sa Bẩy  =>  download 

PH319

PH320     Chiến Tranh và Hòa Bình   =>  download 

PH321     Lòng Từ Vô Ngại  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  =>  download   (new)

PH322     C ố Vươn Lên   =>  download 

PH323     Đặc Tính của Chánh Pháp   =>  download 

PH324

PH325

PH326     Vạn Sự Cát Tường  =>  download   (new)

CÁCH THỨC DOWNLOAD VÀ THÂU VÀO CD dạng Audio ,mp3

 

* Lưu trữ (download) vào computer để nghe lại nhiều lần mà không cần phải lên mạng cũng như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc để thâu vào CD:

1- Quí vị đưa mouse đến bài giảng và nhấn nút bên tay phải (right-mouse click) một bản chữ hiện ra.

2- Quí vị chọn  "Save target as" và nhấn nút bên tay trái.

3- Chọn directory trong Computer của Quí vị rồi nhấn nút "Save".

- Muốn nghe, double click vào bài giảng để nghe.

 

-LƯU Ý !!!!! Trước khi thâu vào CD Quí Vị cần phải convert trở lại Bit Rate 64 Mono, nếu không sẽ không nghe được.Quí vị có thể xử dụng các software để Convert như :  switch  ,JetAudio.v.v

- Muốn thâu vào CD quí vị cần có  Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy để thâu đã gắn sẳn trong Computer) một software Nero Express hay một software khác chức năng tương tự như  Roxio Easy CD Creater.

* Nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không quá 77 phút), quí vị nhấn vào "Music" rồi nhấn vào "Audio CD" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

* Nếu muốn thâu vào MP3 (những bài giảng không quá 680MB), quí vị nhấn vào "Data" rồi chọn "Data Disc" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

 Quí vị nghe CD mp3 phải bằng  máy CD hoặc DVD khi trên máy có ghi chử MP3.

Nếu Quí Vị đã convert qua bit rate 64 mà vẫn không nghe được thì đó là do máy kén CD ,quí vi thử dùng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$)hoặ các máy trung quốc rẻ tiền sẽ nghe được .

 

AÂm Thanh Phaùt Ngoä  01

Ba Caâu Hoûi Cho Cuoäc Soáng  01

Ba Ñieàu Giaù Trò  01

7 Böôùc Hoa Sen   01

7 Loaïi Vôï 01

70 Naêm Cuoäc Ñôøi 01

7 PP Chuyeån Hoùa 01

Bieát Mình Ñeå Chuyeån Hoùa 01

Bieát Soáng Ñeå Taâm Nhaøn 01

4 Bieän Taøi 01

4 Loaïi Thöùc AÊn 01

4 Phaùp Ñöa ñeán HP 01 01

4 Phaùp Quaùn Töù Nieäm Xöù 01

Caùc Phaùp Laønh 01

Caùch Hoaù Giaûi Chöôùng Duyeân 01

Caàu Döøa Ñuû Xoaøi 01

Chuù Chuoät Trong Kinh Phaät 01

Chö Phaät Vaø Tam Töôïng Xuaát Theá 01

 

Chöôùng Ngaïi Chöôùng Naïn  02

Chuyeån Hoùa Ba Chöôùng Ngaïi 02

Coâ Ñoäc Maø Khoâng Coâ Ñôn 02

Coøn Moät Chuùt Gì Deå Thöông   02

Cuoäc Ñôøi Maâu Thuaån 02

Ñeàn Ôn Phaät 02

Ñeán Ñi Thong Dong 02

Ñeïp Xaáu Giaøu Ngheøo  02

Gaïn Ñuïc Khôi Trong 02

Giaù Trò Lôøi Noùi 02

20 Ñieàu Khoù Laøm 02

Haøn Sôn Thaäp Ñaéc 02

Haïnh Phuùc Chaân Thaät 02

Haõy Thaép Leân Chieác Que Dieâm 02

Haõy Thöông Chính Mình 02

Hình AÛnh Con Choù Trong Cuoäc Soáng 02

Hoïc Haïnh Boà Taùt 02

Hoài Ñaàu Thò Ngaïn 02

Keä Thænh Chuoâng 02

 

(Pháp Âm 1)
Phật Pháp Vấn Đáp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Những Niềm Vui (1) (2) (3)
Bảy Phương Pháp Chuyền Hóa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Chướng Ngại Chướng Nạn (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Ý Nghiã Thờ Cúng (1) (2) (3) (4
Tổ Bồ Đề Đạt Ma (1) (2) (3) (4) (5)
Bồ Tát Giới (1) (2) (3) (4) (5)
Ngũ Giới Và Thập Thiện Giới (1) (2) (3) (4)
Bốn Loại Thức Ăn (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bốn Pháp Đưa Đến Hạnh Phúc (1) (2) (3) (4) (5)
Thất Thánh Tài (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Khéo Xài Một Đồng Mỗi Ngày (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Chuyển Hóa Ba Chướng Ngại (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nghi Thức Tụng Niệm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Kinh Trạm Xe (1) (2)
Ý Thức Về Cuộc Sống (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Ý Nghĩa Cuộc Đời (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nhân Qủa Nghiệp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Nét Đẹp Của Người Phật Tử (1) (2) (3)
Nhạc Trúc Lâm (1) (2) (3) (4) (5)
Mười Nghiệp Lành (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Tự Độ Và Độ Tha (1) (2) (3) (4) (5)
Tu Là Cội Phúc (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tràng Chuổi Niệm Phật (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Kinh Lục Hòa (1) (2) (3) (4) (5)
Kinh Ngưu Giác Lâm (1) (2) (3)
Hướng Về Kính Lạy (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kinh Ví Dụ Tấm Vải (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Cách Hóa Giãi Chướng Duyên (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kinh Ví Dụ Cái Cưa (1) (2) (3) (4) (5)
Năm Ý Nghĩa Của Kinh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Kinh Gò Mối (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Luận Đại Trượng Phu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)
Một Bát Cơm Ngàn Nhà (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Chư Phật Và Tám Tướng Xuất Thế (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bảy Bước Hoa Sen  
Mười Tám Vị A La Hán (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
   

(Pháp Âm 2)
Gạn Đục Khơi Trong (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Thế Nào Là Công Quả (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bảy Loại Vợ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Âm Thanh Phát Ngộ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bốn Biện Tài (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bốn Pháp Quán Tứ Niệm Xứ (1) (2) (3) (4)
Không Nên Hí Luận (1) (2) (3) (4) (5)
Các Pháp Lành (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Phật Sự Và Ma Sự (1) (2) (3) (4) (5)
Hạnh Phúc Chân Thật (1) (2) (3) (4) (5)
Thiện Và Ác (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
20 Điều Khó Làm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ba Câu Hỏi Cho Cuộc Sống (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Cuộc Đời Mâu Thuẩn (1) (2) (3) (4)
Kệ Thỉnh Chuông (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Kinh An Trú Tâm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kinh Bách Dụ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tứ Hoàng Thệ Nguyện (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Ta Bà Ngủ Trược (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kinh Sám Dược Sư (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (13) (14) (15) (16) (17)
Kinh Sám Hối Sáu Căn (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Giãng Kinh Đia Tạng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
 
(Pháp Âm 3 New)
Đề Tài High Quality Audio Low Quality Audio
Ý Nghĩa 7 Nạn Trong Kinh Phổ Môn (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Phước Đức Và Công Đức  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14
Ba Điều Gía Trị (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Niềm Tin Và Nếp Sống Hạnh Phúc (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69)
Làm Sao Giết Được Người Trong Mộng  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Ông Táo Về Trời (1)  
Tu Là Khéo Thêm Khéo Bớt (1)    
Qua Cơn Mê (1) (2) (3) (4)  
Bát Nhã Tâm Kinh (1) (2)    
Chánh Tinh Tấn (1) (2)    
Hương Vị Cuộc Đời (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)  
Săn Sóc Ba Con Khỉ (1  
Kinh Mật Hoan (1)  
Tình Không Biên Giới (1)  
Thương Và Ghét (1)  
Hãy Thắp Lên Chiếc Que Diêm  (1) (2) (3) (4) (5) (6)  
Nhận Diện Và Chuyền Hóa Sợ Hãi (1) (2) (3) (4) (5) (6)  
Lợi ích Của Nghe Pháp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  

Ma Chướng

CD1 - (1) (2) (3) (4) (5) (6)

CD2 - (1) (2) (3) (4) (5) (6)

CD3 - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

CD4 - (1) (2) (3) (4) (5) (6)

 
Đẹp Xấu - Giàu Nghèo  (1) (2) (3) (4) (5)  
Theo Dấu Đường Tăng  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)  
Đền Ơn Phật (New) (1) (2) (3) (4) (5) (6)  
Ý Nghĩa Thờ Cúng Phật (New) (1) (2) (3) (4) (5)  
(Pháp Âm 4 New 2009)
Sen Nở Ban Mai (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Ý Nghĩa Hành Hương (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ân Người Tu Cày Ruộng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Tu Thân Và Tu Tâm (1) (2) (3) (4)
Ba Thứ Trí Tuệ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Con Đường Xưa Ta Đi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44)
Năm Niềm Vui (1) (2) (3) (4) (5)
Thiên Long Bát Bộ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bố Thí Cúng Dường (1) (2) (3) (4) (5)
Tắc Lửa lòng (1) (2) (3) (4)
Từng Bước Chân An Lạc (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Một Tâm Mà Đồng Mười Phương (1) (2) (3) (4) (5)
Thầy Thuốc Chửa Bịnh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tội Và Sám Hối (1) (2) (3) (4) (5)
Cái Gì Là Trân Quí (1) (2) (3) (4) (5)
Chịu Đựng (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Phật Dạy Chăn Trâu (1) (2) (3) (4) (5)
Hạnh Nguyện Dược Sư (1) (2) (3) (4) (5)
Đức Phật Và 5 Biểu Tượng (1) (2) (3)
Cái Biết Của Người Tu (1) (2) (3) (4(New)
Bốn Hạnh An Vui (1) (2) (3) (4) (5) (New)
Mấy Mùa (1) (2) (3) (4) (5) (New)