WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * WWW.TRANGSUOITU.ORG  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Pháp Sư  Pháp Trí (Cư Sĩ Tại Gia)

 

Kính Thông Báo Cùng Quí Phật Tử

 PS Pháp Trí

Đã Tạ Thế

vào ngày 3 tháng 5 năm 2015 nhằm ngày Rằm tháng 3 năm Ất Mùi

tại thành phố Ceres California.

Thầy đã vĩnh viễn rời xa chúng ta, Chúng ta sẽ không còn được nghe những bài Pháp mới của Thầy.

Chúng Con xin cầu nguyện Chư Phật Chư Bồ Tác hổ trợ Thầy đến được nơi theo ước nguyện của Thầy.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ban Hoằng Pháp Suối Từ Kính Thông Báo

Video

Tam Qui Ngũ Giới (01) (02)

Phật Ngôn (01) (02) (03) (04) (05) (06) *

 Ngã Kiến Chấp Ta (01) (02) (03) (04) *

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

Kính Thông báo: Những bài New Version 2007 là những bài chúng tôi edit lai  thời gian trọn một đĩa CD Audio.

  Hãy Thức Tĩnh (Bằng Hình vẽ) HayThucTinh.JPG
Nhận Thức Tự Tánh (Bằng Hình vẽ) NhanThucTuTanh.JPG
   
Tìm Hiểu Thiền Học Bài giảng mới 3/2009 (01) (02) (03) (04)
15 Pháp Hộ Thân CD1:(01) (02) CD2:(03) (04)(Maga folder File)
38 Pháp Hạnh Phúc 22/6/1997 - 21/12/1997 

 Âm thanh rất tốt đã cắt theo dạng CD Audio gồm 25 CD Upload ngày 13/08/07

(Maga folder File 1)

(Maga folder File2)

(Maga folder File3)

Thiện Và Ác(01) (02) (03) (04) (05)
Cúng Dường: (01) (02) (03)
Làm Việc Thiện Kiếp Trước:(01) (02) (03)
 Học Nhiều Hiểu Rộng (01) (02)  
Nói Lời Ngay Thật: (01) (02) (03)
Nết Hạnh Phụng Dưỡng Cha Mẹ:(01) (02)
 Nết Hạnh Tiếp Độ Vợ Con:(01) (02) (03)
Nết Hạnh Bố Thí:(01) (02) (03)
Giúp Đỡ Quyến Thuộc:(01) (02) (03)
Không Dể Duôi Trong Các Pháp:(01) (02) (03)
Sự Tôn Kính Các Bậc Đáng Tôn Kính:(01)  (02) (03)
Nết Hạnh Biết Ơn Người: (01) (02) (03)
Nết Hạnh Nhẫn Nại: (01) (02) (03)
Nết Hạnh Dể Dạy:(01) (02) (03)
Đọan Tuyệt Điều Ác:(01) (02) (03)
Hành Phạm Hạnh:(01) (02) (03)
Thấy Các Pháp Diệu Đế: (01) (02) (03)
Nết Hạnh Làm Cho Thấy Niết Bàn:(01) (02) (03)
Pháp Thế Gian:(01) (02) (03)
Không Có Sự Uất Ức: (01) (02) (03)
Lòng Tự Tại: (01) (02)
 
Bát Nhã Tâm Kinh   Âm thanh rất tốt đã cắt theo dạng CD Audio gồm 9 CD Upload ngày 13/08/07 CD01: (01) (02) CD02: (03) (04) CD03: (05) (06) CD04: (07) (08) CD05: (09) (10) CD06: (11) (12) CD07: (13) (14) CD08: (15) (16) CD09: (17) (18) (19 h(Maga folder File)
Biết Sống Trong Hạnh Phúc  (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Bồ Đề Đạo Phẩm ( 37 Phẩm Trợ Đạo) CD1: (01) (02) (03) CD2: (04) (05) (06) CD3:(07) (08) (09) CD4: (10) (11) (12) CD5: (13) (14) (15) (Maga folder File)
Chọn Đường Tu Học (01) (02) (Maga folder File)
Chánh Pháp Nhãn Tiền  New New New 2010 (01)
Chơn Không Diệu Hữu (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Con Đường Giải Thoát (01) (02) (03) (Maga folder File)
Đức Phật Nhập Niết Bàn 1/6/1996 (01) (02) (Maga folder File)
Giới Định Huệ 11/5/1996 (01) (02) (Maga folder File)
Hạnh Bồ Tát Tu (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Khổ Và Không Khổ 20/4/1996 (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Lộ Trình Phạm Hạnh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Lục Độ Ba La Mật  (SJ July1-2007) (01)
Năng Lực Của Nghiệp (01) (02(Maga folder File)
Ngã Kiến Chấp Ta 01) (02) (03) (Maga folder File)
Pháp Cú Kinh-Nghiệp Quả (01) (02) (Maga folder File)
   
Phật Ngôn    Kính giới thiệu Quí vị bài này rất hay nên nghe      Chúng Tôi Edit lai thành Audio CD  

CD01:(01) (02) (03)  CD02: (01) (02) (03) CD03:(01) (02) (03) (Maga folder File)

Pháp Thoại Tại Chùa Đạo Quang-TX (01) (02)
Pháp Đàm -7-17-2005 (01) (02) (Maga folder File)
Tam Nghiệp Tam Độc (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Tam Pháp Ấn (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Tam Qui Ngũ Giới 8/6/1996 (01) (02) (Maga folder File)
Thập Ba La Mật  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Thập Đại Đệ Tử

 

Chúng Tôi Edit lai thành Audio CD

1-(Maga folder File)

2-(Maga folder File)

3-(Maga folder File)

4-(Maga folder File)

CD01:Sơ Lược-Tôn Giả Xá Lợi Phất (01) (02) (03)
CD02:Tôn Giả Xá Lợi Phất(tt)- Mục Kiền Liên (01) (02) (03)
CD03:Tôn Giả Mục Kiền Liên(tt)-Phú Lâu Na (01) (02) (03)
CD04:Tôn Giả Phú Lâu Na(tt)- Tu Bồ Đề (01) (02)
CD05: Tôn Giả Tu Bồ Đề(tt) (01) (02) (03)
CD06:Tôn Giả Tu Bồ Đề(tt) -Ca Chiên Diên (01) (02) (03)
CD07:Tôn Giả Ca Chiên Diên(tt)-Ma Ha Ca Diếp (01) (02) (03)
CD08:Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp(tt) (01) (02) (03)
CD09:Tôn Giả A Na Luật (01) (02) (03)
CD10: Tôn Giả Ưu Ba Ly (01) (02) (03)
CD11 Tôn Giả Ưu Ba Ly(tt)-A Nanda (01) (02)
CD12:Tôn Giả A Nan(tt) (01) (02) (03)
CD13 Tôn Giả A Nan(tt)-La Hầu La (01) (02) (03)
CD14Tôn Giả La Hầu La(tt)-Giáo Độ Quyến Thuộc (01) (02) (03)
CD15:Giáo Độ Quyến Thuộc(tt) (01) (02)
Tìm Hiểu Thiền Học (Maga folder File)
Thực Hành Thiền Tập 27-2-2011 New New New 2011 (01) (02)
Túc Sanh Truyện-Bố Thí Ba La Mật (01) (02)  Thang 7 -2008
Thế Gian Và Xuất Thế Gian (01) (02) (Maga folder File)
Tòng Lâm Phước Sơn Luận Đạo (01) (02) (Maga folder File)
Tứ Thánh Đế  27/4/1996 (01) (02) (Maga folder File)
Tứ Vô Lượng Tâm 18/5/1996 (01) (02) (Maga folder File)
Vài Ý Nghĩa Về Đạo Phật-Giảng tại San Jose Ngày 1/7/2007 (01) (02)
Vô Ngã Tướng  4/5/1996 (01) (02 (Maga folder File)
   
Bài Giảng Bằng Tiếng Triều Châu  
Bát Nhã Tâm Kinh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (Maga folder File)
Nhận Thức Phật Giáo (01) (02)
Nhân Duyên, Nhân Quả, Nghiệp (01) (02)
Qui Y Tam Bảo (01) (02) (03)
Tụng Kinh Bằng Tiếng Tàu (01)
Tuyển Tập Các Bài Trên (Maga folder File)
   
   
 
 

CÁCH THỨC DOWNLOAD VÀ THÂU VÀO CD dạng Audio ,mp3

 

* Lưu trữ (download) vào computer để nghe lại nhiều lần mà không cần phải lên mạng cũng như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc để thâu vào CD:

1- Quí vị đưa mouse đến bài giảng và nhấn nút bên tay phải (right-mouse click) một bản chữ hiện ra.

2- Quí vị chọn  "Save target as" và nhấn nút bên tay trái.

3- Chọn directory trong Computer của Quí vị rồi nhấn nút "Save".

- Muốn nghe, double click vào bài giảng để nghe.

 

-LƯU Ý !!!!! Trước khi thâu vào CD Quí Vị cần phải convert trở lại Bit Rate 64 Mono, nếu không sẽ không nghe được.Quí vị có thể xử dụng các software để Convert như :  switch  ,JetAudio.v.v

- Muốn thâu vào CD quí vị cần có  Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy để thâu đã gắn sẳn trong Computer) một software Nero Express hay một software khác chức năng tương tự như  Roxio Easy CD Creater.

* Nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không quá 77 phút), quí vị nhấn vào "Music" rồi nhấn vào "Audio CD" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

* Nếu muốn thâu vào MP3 (những bài giảng không quá 680MB), quí vị nhấn vào "Data" rồi chọn "Data Disc" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

 Quí vị nghe CD mp3 phải bằng  máy CD hoặc DVD khi trên máy có ghi chử MP3.

Nếu Quí Vị đã convert qua bit rate 64 mà vẫn không nghe được thì đó là do máy kén CD ,quí vi thử dùng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$)hoặ các máy trung quốc rẻ tiền sẽ nghe được .