* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *

 
  Welcome To Trang Pháp Âm * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
 

 

Thượng Tọa Thích Phước Tịnh

Video Pháp Thoại

Danh Sách DVD 

Nhấn vào các phần dưới đây sẽ đưa Qúi ĐH vào phần DVD chi tiếc.NEW NEW NEW

 I. Kinh Văn

 II.Thiền Học

 III. Pháp Thoại

 

 

Muà Thu với Cái Nhìn Của Thiền Quán (01) (02)

*Hạnh Phúc Của Bạn (01) (02)

 

 
 

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar 7Zip –   Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

 

Bát Đại Nhân Giác 01(01) (02) (03) (04) 02 (01) (02) (03) 03 (01) (02) (03) 04 (01) (02) (03) 05 (01) (02) (03) 06 (01) (02) (03) 07 (01) (02) (03) 08 (01) (02) (03) 09 (01) (02) (03) 10 (01) (02) (03) 11 (01) (02) (03) (04) 12 (01) (02) (03) 13 (01) (02) (03) 14 (01) (02) (03) 15 (01) (02) (03) 16 (01) (02) (03)

 

(Maga folder File1)

(Maga folder File2)

Bồ Đề Tâm (01) (02) (03) (Maga folder File)
Bồ Đề Đạt Ma (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (Maga folder File)
Bỏ Quên Cuộc Sống (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Bước Chân Tĩnh Thức (01) (02) (Maga folder File)
 
Con Đường Hoằng Pháp (01) (02) (03)
Cởi Trên Sông Tử Sinh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Có Pháp Môn Nào (01) (02) (03)
Chăm Sóc Giấc Ngũ (01) (02) (03)
Các Hành Vô Thường (01) (02) (03) (04)
Chửa Trị Thân Tâm (01) (02) (03)
Chiếc Lá Thu Và Thiền Quán (01) (02) (03) (04)
Chim Hút Mật (01) (02) (03)
Chứng Thật Tướng (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Cành Mai Cuối Năm (01) (02) (03)  
Duy Trì Chánh Niệm (01) (02) (03) (04)
Đối Diện Với Bệnh (01) (02) (03) (04) (05) (06)  
Đi Giửa Nhân Gian (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)  
Đuổi Bắt Hạnh Phúc (01) (02) (03)  
Đức Phật Giửa Nhân Gian (01) (02) (03) (04) (05)  
Đường Đi Và Điểm Đến (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)  
Đường Vào Biển Tuệ (01)  
Giải Trừ Tâm Hiềm Hận (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Hạnh Phúc Bên Trong (01) (02) (03)
Hãy Dừng Lại (01) (02) (03) (04)  
Hãy Là Thiên Nga   (Maga folder File)
Hãy Tu Từng Hơi Thở (01) (02) (03) (Maga folder File)
Hạnh Phúc Của Ban (01) (02) (03)  
Hoa Đào Ngày Tết (01) (02) (Maga folder File)
Hồi Phục Sự Sống Nơi Ta (01) (02) (03)  
Khoá Tu Mùa Đông- giảng tại VN ,Tháng 12 năm 2006 (01a) (01b) (02a) (02b) (03a) (03b) (04a)  (04b) (05a) (05b) (06a) (06b) (06c) (07a)  (07b) (08a) (08b) (09a) (09b) (10a) (10b) (10c) (11a) (11b) (12a) (12b) (12c) (13a) (13b) (13c)

 

(Maga folder File1)

(Maga folder File2)

Kinh 42 Chương Maga folder File: (01) (02) (03) (04) (05) Làm Quen Kinh 42 Chương(01) (02) (03)  
Phần Mở Ðầu: Ly Dục Tịch Tĩnh(01) (02) (03) Chương 1: Thức Tâm Ðạt Bổn (01) (02) (03)  
Chương 2: Ngộ Vô Vi Pháp. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) Chương 3: Hiện Hạnh Sa Môn (01) (02) (03) (04)  
Chương 4: Con Ðường Thiện Ác  (01) (02) (03) Chương 5: Làm Mới Thân Tâm (01) (02) (03) (04) (05) (06)  
Chương 6 - 7- 8: Tu Hạnh Nhẫn Nhục (01) (02) Chương 9: Bác Học Ða Văn (01) (02)  
Chương 10- 11: Tùy Hỷ Và Cúng Dường (01) (02) (03) (04) (05) Chương 12: Vượt Qua Khó Khăn (01) (02) (03) (04) (05) (06)  
Chương 13: Tịnh Tâm Thủ Chí (01) (02) (03) Chương 14 -15: Hành Ðạo Thủ Chân (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)  
Chương 16: Xả Ly Ái Dục (01) (02) (03) Chương 17: Thắp Sáng Trí Tuệ
(01) (02)
 
Chương 18: Siêu Việt Nhị Biên (01) (02) (03) (04) Chương 19- 20: Tam Pháp Ấn (01) (02) (03) (04)  
Chương 21- 22: Tham Ðắm Các Dục (01) (02) (03) (04) Chương 23- 24 - 25: Họa Hại Của Ái Dục (01) (02) (03) (04) (05) (06)  
Chương 26: Quán Chiếu Sự Thọ Dụng (01) (02) (03) Chương 27: Trôi Vào Biển Giải Thoát (01) (02) (03)  
Chương 28: Thận Trọng Với Ý Thức (01) (02) (03) Chương 29: Phong Cách Sa Môn (01) (02) (03) (04) (05) (06)  
Chương 30: Ðoạn Các Duyên Sinh Khởi Ái Dục (01) (02) (03) Chương 31- 32: Ðoạn Gốc Rễ Sinh Khởi Ái Dục (01) (02) (03)  
Chương 33: Mặc Giáp Tinh Tấn (01) (02) (03) Chương 34: Con Ðường Trung Ðạo (01) (02) (03)  
Chương 35: Thanh Lọc Thân Tâm (01) (02) (03) Chương 36: Hạnh Phúc Con Ðường Tâm Linh (01) (02) (03)  
Chương 37: Thân Cận Bên Phật (01) (02) (03) Chương 38: Người Hiểu Ðạo
(01) (02) (03)
 
Chương 39: Nhất Vị Pháp (01) (02) (03) Chương 40: Thân Tâm Nhất Như (01) (02) (03)  
Chương 41: Nỗi Sợ Tử Sinh (01) (02) (03) Chương 42: Nhìn Bằng Ðôi Mắt Phật (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)  
Kinh Pháp Bảo Đàn

(Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4)

Phẩm Thứ 1 Phẩm Tựa ( Tiếng Gầm Sư Tử ) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)  
Phẩm Thứ 2 Bát Nhã (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Con Đường Đốn Tiệm (01) (02) (03) (04) (05)
Kinh Pháp Cú Kết Tràng Hoa (01) (Maga folder File1)

(Maga folder File2)

(Maga folder File3)

(Maga folder File4)

(Maga folder File5)

Lọai Trừ Tâm Kiêu Mạng(02) (03)
Phẩm Giáo Học (04)
Vui Hạnh Độc Cư (05)
Nhìn Các Pháp Như Thật(06) (07)
Đoạn Trừ Giải Đãi(08)  (09) (10)
Thức Tĩnh Của Thân (11) (12)
Tất Cả Từ Tâm Sinh(13) (14) (15)
Tự Tạo Thiện Nghiệp(16)
An Định Thân Tâm (01) (02) (03) (04)
Bước Dần Vào Đạo (01) (02) (03)
Cái Chết Đang Có Mặt (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)*
Chế Tác Hạnh Phúc (01) (02) (03)
Đoạn Trừ Ái Và Si (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)*
Khó Chế Phục Tâm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Loại Trừ Tâm Hiềm Hận (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Nhìn Bằng Mắt Pháp (01) (02) (03)
Niềm Vui Của Thiện Pháp (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Phòng Hộ Miệng Và Ý (01) (02)
Thanh Lọc Tâm Ý (01) (02) (03)
Thức Tĩnh Của Thân (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Sinh Mạng Là Dòng Chảy (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Sống Chánh Hạnh (01) (02) (03)
Kinh Duy Ma Cật Phẩm Phật Quốc (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (Maga folder File)
Phẩm Phổ Môn (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Kinh Phổ Môn Giảng Lục (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47)  (Maga folder File1)(Maga folder File2)
Khéo Nuôi Dưỡng Tâm (01) (02) (03)
Làn Khói Trắng Mong Manh (01) (02)
Làm Chủ Vương Quốc Của Bạn (Maga folder File)
Lễ Vía Phật A Di Đà (01)
Lòng Thênh Thang (01) (02) (03)
Loại Trừ Tâm Kiêu Mạn (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Lý Duyên Khởi (01) (02)
Mặc Tình Trôi (01) (02)
Mắt Thương Nhìn Đời (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Mặc Áo Tinh Tấn (01) (02) (03)
Mở Đôi Mắt Mộng (01) (02) (03)
Mưa Tháng Bảy (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Mùa Thu 03 &04 (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Nhìn Bằng Mắt Trẻ Thơ (01) (02) (03) (04) (05)
Nhìn Các Pháp Như Thật (01) (02) (03) (04)
Nhu Yếu Của Đời Sống (01) (02) (03)
Niềm Vui Của Thiện Pháp (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Nghìn Mắt Nghìn Tay (01)
Người Khách Trọ (01) (02)
Người Thợ Vẽ (01) (02) (03)
Ngộ Lý Khoi Tu (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Nỗi Khổ Niềm Vui (01) (02) (03)
Nỗi Sợ Trước Cái Chết (01) (02) (Maga folder File)
Nước Chảy Qua Cầu (01) (02) (03)
Nhu Yếu Của Đời Sống (01) (02) (03)
Những Nẽo Vào.. (01) (02) (03)
Những Khoảng Cách Tự Tạo (01) (02)
Niệm Phật Cầu Vãng Sanh (01) (02) (03)
Niềm Tin Quan Âm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
Nuôi Dưỡng Chánh Niệm (01) (02) (03)
   
Pháp An Tâm (01) (02) (03)
Pháp Tu Căn Bản Người Phật Tử (01) (02) (03) (04)  
Phật Đản (01) (02) (Maga folder File)  
Phật Đản Trong Ta (01) (02) (03)  
Phổ Hiền Hạnh Nguyện (01a) (01b) (01c) (02a) (02b) (02c) (03a) (03b) (03c) (Maga folder File)
Phù Âu Ca (01) (02) (03) (04) (05) (06)  
Quà Tặng Của Cuộc Sống (01) (02)
Qui Sơn Cảnh Sách 01 (01) (02) (03) 02 (01) (02) (03) 03 (01) (02) (03) 04 (01) (02) (03) 05 (01) (02) 06 (01) (02) (03) (04) 07 (01) (02) 08 (01) (02) (03) 09 (01) (02) (03)10 (01) (02) (03)11(01) (02) (03)12 (01) (02) (03) (04) 13 (01) (02)14 (01) (02) (03)15 (01) (02) (03)16 (01) (02) (03)17(01) (02) (03)18 (01) (02) (03)19 (01) (02) (03) 20 (01) (02) (03) 21(01) (02) (03) 22 (01) (02) (03) 23 (01) (02) (03) 24 (01) (02) (03)

(Maga folder File1)(Maga folder File2)

Sinh Tử Lẽ Thường (01) (02) (03)
Sống Với Lòng Biết Ơn  (01) (02) (03)  
Siêu Việt (01) (02) (03) (04)  
 

Kinh Văn Nguyên Thủy

(Maga folder File)  
Văn Học Thiền (Maga folder File)  
Tứ Niệm Xứ (Maga folder File)  
Tổ Sư Thiền (Maga folder File)  
Pháp Thoại 2006 (Maga folder File1) (Maga folder File2)  
Pháp Thoại 2007 (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5)(Maga folder File6)
Pháp Thoại 2010 (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3)
Pháp Thoại 2011 (Maga folder File)
   
Tâm Bản Nhiên (01) (02) (03) (04)
Tạ Ơn Sự Sống (01) (02) (03)  
Theo Tháng Ngày Trôi (01) (02) (03) (04) (05) (06) Khong co file  
Tập Thở Tập Nhìn (01) (02) (03)  
Thấp Như Đất (01) (02) (03)  
Thập Mục Ngưu Đồ-Về Lại Nguồn (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (Maga folder File)
Thế Đạo Mênh Mông (01)  
Theo Tháng Ngày Trôi (01) (02) (03) (04) (05) (06)  
Thương Yêu Và Đời Sống (01) (02) (03) (04)  
Tiếp Xúc Với Sự Sống (01) (02) (03) (Maga folder File)  
Tuyệt Học Vô Vi (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (Maga folder File)
Ta Là Ai (01) (02) (03)  
Tìm Về Nguồn (01) (02) (03) (04) (05)  
Tri Ân Vạn Loài (01)  
Thực Tập Xã Ly (01)  
Thiên Quốc Trái Tim (01) (02) (03) (04) (05) (06)  
Trăng Giửa Trời Không (01)  
Trân Quí Từng Hạnh Lành (01)  
Trân Quí  Cuộc Sống (Maga folder File)  
Từ Tâm Sinh Khởi (01)  
Tự Tánh Bát Nhã (Maga folder File)  
Tiếp Xúc Với Sự Sống (Maga folder File)  
 
Vô Cầu Và Buông Bốn Đại (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)  
Ý Nghĩa An Cư (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)  
Ý Nghiã Ngày Vu Lan (01) (02) (03)  (Maga folder File)  
Xây Dựng Tự Viện Và Tu Tập (01) (02)  
 
 

I. Kinh Văn Nguyên Thủy

         Kinh Pháp Cú

      Kinh Tiểu Bộ

         Kinh A Hàm

         Kinh Tương Ưng Bộ

III. Văn Học Thiền

 1. Tín Tâm Minh
 2. Kinh Pháp Bảo Đàn
 3. Chứng Đạo Ca
 4. Thập Mục Ngưu Đồ
 5. Thơ Thiền
 1. Thiền Sử

 

 

II. Kinh Văn Phát Triển

 1. Thập Nguyện Phổ Hiền
 2. Kinh Bát Đại Nhân Giác
 3. Kinh Bốn Mươi Hai Chương
 4. Kinh Phổ Môn Giảng Giải
 5. Kinh Duy Ma Cật

IV. Pháp Thoại

 1. Pháp Thoại-USA-I

  Pháp Thoại – USA-II

 2. Pháp Thoại-USA III

  Pháp Thoại – Miền Đông Hoa Kỳ

          Pháp Thoại – Canada

          Pháp Thoại – Việt Nam

V. Luật Học

 1. Tỳ Ni Nhật Dụng
 1. Quy Sơn Cảnh Sách
 2. Luật Học Đại Cương

 

 
 Mời Vào Trang Chuyên Đề Thầy Phước Tịnh   http://www.matthuongnhindoi.org
     
 
     
 
 
 

CÁCH THỨC DOWNLOAD VÀ THÂU VÀO CD

dạng Audio, mp3

 

* Lưu trữ (download) vào computer để nghe lại nhiều lần mà không cần phải lên mạng cũng như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc để thâu vào CD:

1- Quí vị đưa mouse đến bài giảng và nhấn nút bên tay phải (right-mouse click) một bản chữ hiện ra.

2- Quí vị chọn  "Save target as" và nhấn nút bên tay trái.

3- Chọn directory trong Computer của Quí vị rồi nhấn nút "Save".

- Muốn nghe, double click vào bài giảng để nghe.

 

-LƯU Ý !!!!! Trước khi thâu vào CD Quí Vị cần phải convert trở lại Bit Rate 64 Mono, nếu không sẽ không nghe được.Quí vị có thể xử dụng các software để Convert như :  switch  ,JetAudio.v.v

- Muốn thâu vào CD quí vị cần có  Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy để thâu đã gắn sẳn trong Computer) một software Nero Express hay một software khác chức năng tương tự như  Roxio Easy CD Creater.

* Nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không quá 77 phút), quí vị nhấn vào "Music" rồi nhấn vào "Audio CD" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

* Nếu muốn thâu vào MP3 (những bài giảng không quá 680MB), quí vị nhấn vào "Data" rồi chọn "Data Disc" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

 Quí vị nghe CD mp3 phải bằng  máy CD hoặc DVD khi trên máy có ghi chử MP3.

Nếu Quí Vị đã convert qua bit rate 64 mà vẫn không nghe được thì đó là do máy kén CD, quí vi thử dùng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$) hoặc các máy trung quốc rẻ tiền sẽ nghe được .