WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Thầy Thích Quảng Thiệp

 

Audio: MP3
Nhấn vào đây để download toàn bộ bài giảng MP3  dang Zip

 

Hướng Dẫn Pháp Tu
Pháp Môn Tịnh Độ (1a) (1b) (2a) (2b) (3a) (3b) (4a) (4b) (5a) (5b)
Quê Hương Cực Lạc (1a) (1b) (2a) (2b) (3a) (3b)
Pháp Môn Giải Thoát Tu Niệm Hằng Ngày (1a) (1b) (2a) (2b)
Liễu Sinh Thoát Tử (1a) (1b) (2a) (2b)
Trợ Niệm Vãng Sinh (1a) (1b)
Long Thư Tịnh Độ (1a) (1b) (2a) (2b) (3a) (3b) (4a) (4b) (5a) (5b) (6a) (6b) (7a) (7b) (8a) (8b)
Phật Học Cơ Bản
0.a Lược Sử Phật Thích Ca (1a) (1b) (2a) (2b)
0.b Xuân Di Lặc(1a) (1b)
1. Lối Sống Cao Quý (1a) (1b)
2. Chết Đi Về Đâu (1a) (1b)
3. Tại Sao Làm Thiện Bị Khổ (1a) (1b)
4. Thoát Ba Đường Ác (1a) (1b)
5.a Báo Hiếu và Vu Lan (1a) (1b)
5.b Báo Hiếu Ngày Vu Lan (H.T. Thanh Từ giảng) (1a) (1b)
6. Quan Niệm Về Chữ Tu (1a) (1b)
7. Hạnh Phúc Gia Đình (1a) (1b)
8. Ý Nghĩa Cúng 49 Ngày (1a) (1b)
9. Ý Nghĩa Ký Hậu Ký Vong (1a) (1b)
10. Công Đức Bồ Thí (1a) (1b)
11. Bố Thí Ba La Mật (1a) (1b)
12. Công Đức Pháp Thí (1a) (1b) (2a) (2b)
13. Tội Phúc Báo Ứng(1a) (1b)
14. Thiện Ác Nhân Quả (1a) (1b)
15. Thiện Ác Nghiệp Báo (1a) (1b)
16. Ý Nghĩa Sự Ăn Chay (1a) (1b)