WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
   
 

Trang Cô Tâm Tâm (Lê Thi Tâm)

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

 

Vi Diệu Pháp-Lê Thi Tâm thuyết giảng( Đã điều chỉnh Âm thanh và cắt cứ 3 files là 1 Audio CD  (Maga folder File1) (Maga folder File2) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) Sau CD này tiếp theo là file70
Vi Diệu Pháp (tiếp theo) đã sửa âm thanh , nhưng  giữ nguyên bản không cắt thành Audio để dể theo dõi những bài kế tiếp  (Maga folder File1) (Maga folder File2) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107)
Tâm Tịnh Hảo  (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)  
Sở Hữu Tác Ý  (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
Sở Hữu Tâm (01)
Sở Hữu Tầm  (Maga folder File1) (Maga folder File2) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Sở Hữu Tợ Tha  (Maga folder File) (01) (02)
Sở Hữu Xúc  (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Sở Hữu Thọ  (Maga folder File)  (01) (02) (03) (04) (05)(06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Sở Hữu Tưởng  (Maga folder File)  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Sở Hữu Tư  (Maga folder File1) (Maga folder File2) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Sở Hữu Tứ  (Maga folder File) (01) (02) (03) (04)