WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * WWW.TRANGSUOITU.ORG  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi - Luân Vũ - Thành Mẫn *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Cố Hòa Thượng Thích Tâm Thanh

 

 

Video Pháp Thoại

*Hoa Sen Trong Đạo Phật (01) (02) (03) (04)

*Con Đường Giải Thoát  (01) (02) (03)

 

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar 7Zipđây là file chạy trực tiếp mà không cần cài đặt để Quí ĐH nào chưa có thì lấy dùng.  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download 

  Bồ Tát Thật Nghĩa (01)  (02)
Con Đường Giải Thóat (01)  (02)  (03)
Con Đường Tu Niệm (01)  (02)  (03)  (04)
Cửa Vào Diệu Pháp (01)  (02)
Diệu Lực Quán Thế âm (01)  (02)
Giảng Giải Pháp Hoa (01)  (02)  (03)  (04)  (05)  (06)  (07)  (08) (Maga folder File)
Hoa Sen Trong Đạo Phật (01)  (02)
Hướng Về Giải Thóat (01)  (02)
Kinh Pháp Bảo Đàn (01)  (02)  (03)  (04)  (05) (Maga folder File)
Kinh Thắng Man (01)  (02)  (03)  (4a) (4b)  (05)  (06)  (07) (08)
Làm Sao Tránh Mặt Diêm Vương (01)  (02)
Lập Trường Tu Hoc (01)  (02)
Ngu Uẩn Giai Không (01)  (02)  (03)  (4a)  (4b)  (05)  (06)  (07) (Maga folder File)
Phật Đản (01)  (02)
Phật Pháp Tóm Kết (01)  (02)
Quê Hương Tôi (01)  (02)
Sống Và Chết (01)  (02)
Tại Gia Bồ Tát Giới (01)  (02)
Thất Bồ Đề Phần (01)  (02)
Thủ Lăng Nghiêm tóm lược (NEW) (01) (02) (03)
Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức (01)  (02)
Tương Quan Sống Chết (01)  (02)
Ý Nghĩa Hoa Sen (01)  (02)
Ý Nghĩa Sám Hối (01)  (02)
Ý Nghĩa Thọ Bát Quan Trai (01)  (02)  (03)  (04) (Maga folder File)
Ý Nghĩa Vu Lan Báo Hiếu (01)  (02)
Duy Thức Học (Maga folder File1) (Maga folder File2) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)
Kinh Pháp Hoa (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58)
Pháp Thoại 1 (Maga folder File)
Pháp Thoại  2 (Maga folder File)
Pháp Thoại  3 (Maga folder File)
 
 

CÁCH THỨC DOWNLOAD VÀ THÂU VÀO CD

dạng Audio, mp3

 

* Lưu trữ (download) vào computer để nghe lại nhiều lần mà không cần phải lên mạng cũng như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc để thâu vào CD:

1- Quí vị đưa mouse đến bài giảng và nhấn nút bên tay phải (right-mouse click) một bản chữ hiện ra.

2- Quí vị chọn  "Save target as" và nhấn nút bên tay trái.

3- Chọn directory trong Computer của Quí vị rồi nhấn nút "Save".

- Muốn nghe, double click vào bài giảng để nghe.

 

-LƯU Ý !!!!! Trước khi thâu vào CD Quí Vị cần phải convert trở lại Bit Rate 64 Mono, nếu không sẽ không nghe được.Quí vị có thể xử dụng các software để Convert như :  switch  ,JetAudio.v.v

- Muốn thâu vào CD quí vị cần có  Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy để thâu đã gắn sẳn trong Computer) một software Nero Express hay một software khác chức năng tương tự như  Roxio Easy CD Creater.

* Nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không quá 77 phút), quí vị nhấn vào "Music" rồi nhấn vào "Audio CD" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

* Nếu muốn thâu vào MP3 (những bài giảng không quá 680MB), quí vị nhấn vào "Data" rồi chọn "Data Disc" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

 Quí vị nghe CD mp3 phải bằng  máy CD hoặc DVD khi trên máy có ghi chử MP3.

Nếu Quí Vị đã convert qua bit rate 64 mà vẫn không nghe được thì đó là do máy kén CD ,quí vi thử dùng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$)hoặ các máy trung quốc rẻ tiền sẽ nghe được .