Welcome To Trang Pháp Âm * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Thầy Tâm Thiện

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

http://www.cattrang.org/viet/phapthoai.htm
Khoá Tu Mùa Đông 2008 Nguyên Tắc của Người Phật Tử, (01) (02) 

 Ý Nghĩa Chữ Tu Trong Đạo Phật, (01

Lễ Thù Ân,(01)  

Lễ Trưởng Tịnh, (01)

Công Đức Niệm Phật (01)

Khoá Tu Mùa Đông & Xuân 2009 Lễ Thù Ân,(01)  

Lễ Trưởng Tịnh, (01)

Công Đức Niệm Phật (01)

 
2010  
   
Cận Tử Nghiệp  CD01:1A   1B  1C  1D  1E
CD02: 2A  2B  2C 2D  2E
CD03:3A  3B  3C  3D  3E
CD04:4A  4B  4C  4D
CD05:5A  5B  5C 5D  
CD06:6A  6B  6C  6D  6E  
 
Ngũ Uẫn Kỳ 1 (01) (02) (03) (04) (05) (06) Kỳ 2 (01) (02) (03) (04) (05) Kỳ 3 (01) (02) (03) (04) (05) Kỳ 4 (01) (02) (03) (04)
Cẩm Nang của Người Phật Tử (Buddhism 101 - Questions and Answers) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
  Sứ Mệnh Đức Phật   (01) (02) (03) (04)
Ánh Sáng Nội Tâm (01) (02)
Chuyển Biến Qua Thức Và Nghiệp (01) (02) (03)
Lục Độ (01) (01)
Hạt Nhân của Hạnh Phúc (01) (02)
Như Thảo Phú Địa (01) (02)
Tam Giới Duy Tâm (01) (02) (03)
Thí Thực Và Pháp Thí (01) (02) (03)
 Cốt Tủy Sự Tu Tập (01)
Pháp Môn Tu Tập Căn Bản (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Nghiệp (01)
Tìm Lại Sự Bình An (01)
Sám Hối (01)
Tri Ân (01)
Hiện Pháp Lạc Trú  (01) (02)
Bát Chánh Đạo    (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Tam Độc Tham Sân Si 2009  (01)  (02)
Nguyên Tắc của Người Phật Tử2008  (01)  (02)
Ý Nghĩa Chữ Tu Trong Đạo Phật 2008  (01)
Công Đức Niệm Phật 2008 (01)
Quá Giang Hạnh Phúc   (01) (02) (03)
Tâm Bồ Đề: (01) (02)
   
Giáo Lý Năm Uẩn  (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Trí Tuệ Bát Nhã   ( Đã kiểm , Tất cả tốt, hoàn chỉnh.) (1a) (1b) (2a) (2b) (3a) (3b) (4a) (4b) (5a) (5b) (6a) (6b) (7a) (7b) (8a)
Trí Tuệ Bát Nhã  Nguyên Bản 14CD cd1(01) (02) (03) (04) cd2(01) (02) (03) (04) cd3(01) (02) (03) (04) cd4(01) (02) (03) cd5(01) (02) (03) (04) (05) cd6(01) (02) (03) (04) (05) cd7(01) (02) (03) (04) cd8(01) (02) (03) (04) (05) (06)  cd9(01) (02) (03) (04) (05) cd10(01) (02) (03) (04) cd11(01) (02) (03) (04) cd12(01) (02) (03) (04) cd13(01) (02) (03) (04) (05) cd14(01) (02) (03) (04) (05)
Thập Loại Chúng Sanh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Thập Nhị Nhân Duyên : Kỳ 1&2:(01) (02) (03) (04) , Kỳ 3: (01) (02) (03) (04) ,  Kỳ 4 : (01) (02) (03) (04), Kỳ 5:(01) (02)
Tâm Kinh Nhật Tụng:
(Thầy Tâm Thiện tụng)
 
Tứ Thánh Đế:    CD01: [A]  [B]  [C]  [D]  [E]   
CD02: [A]  [B]  
CD03: [A]  [B]  [C]  [D]   
CD04: [A]  [B]  [C]  [D]  [E]   
CD05: [A]  [B]  [C]        
CD06: [A]  [B]  [C]
Tứ Đế Qua Khái Niệm Triết Học (01) (02)
 Bốn Phạm Trú - Từ Bi Hỷ Xã  new 2010

File Suoitu đã edit 3 file = 1cd audio bite rate 64 không cần convert  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)  (11) (12

Tâm Kinh Nhật Tụng  
Thể Nghiệm Tâm Linh (01)
Chánh Kiến (01)
Mũi Tên Thứ Hai (01)
   
 
 

CÁCH THỨC DOWNLOAD VÀ THÂU VÀO CD

dạng Audio, mp3

 

* Lưu trữ (download) vào computer để nghe lại nhiều lần mà không cần phải lên mạng cũng như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc để thâu vào CD:

1- Quí vị đưa mouse đến bài giảng và nhấn nút bên tay phải (right-mouse click) một bản chữ hiện ra.

2- Quí vị chọn  "Save target as" và nhấn nút bên tay trái.

3- Chọn directory trong Computer của Quí vị rồi nhấn nút "Save".

- Muốn nghe, double click vào bài giảng để nghe.

 

-LƯU Ý !!!!! Trước khi thâu vào CD Quí Vị cần phải convert trở lại Bit Rate 64 Mono, nếu không sẽ không nghe được.Quí vị có thể xử dụng các software để Convert như :  switch  ,JetAudio.v.v

- Muốn thâu vào CD quí vị cần có  Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy để thâu đã gắn sẳn trong Computer) một software Nero Express hay một software khác chức năng tương tự như  Roxio Easy CD Creater.

* Nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không quá 77 phút), quí vị nhấn vào "Music" rồi nhấn vào "Audio CD" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

* Nếu muốn thâu vào MP3 (những bài giảng không quá 680MB), quí vị nhấn vào "Data" rồi chọn "Data Disc" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

 Quí vị nghe CD mp3 phải bằng  máy CD hoặc DVD khi trên máy có ghi chử MP3.

Nếu Quí Vị đã convert qua bit rate 64 mà vẫn không nghe được thì đó là do máy kén CD ,quí vi thử dùng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$)hoặ các máy trung quốc rẻ tiền sẽ nghe được .