WELCOME TO  WWW.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 

 

 

HT Thanh Từ

Video Pháp Thoại

   Thân Người Khó Được (01)

Nói với người già   (01)

 Kinh Bát Nhã 1  (01) (02) (03)

Lễ Qui Y  (01) (02) (03) (04)

Người Phật Tử Tự Phải Giác Ngộ (01) (02)

Phản Quan Tự Kỷ (01) (02)

Phật Pháp Tại Thế Gian

Phương Pháp Tọa Thiền (01) (02) (03) (04) (05)

Phương Pháp Tọa Thiền Úc  (01) (02) (03) (04)

Trữ Từ Tự Răn (01) (02)

Ý Nghĩa hình Tổ Bồ Đề Đạt Ma (01) (02)

Ý Nghĩa Huyền Không  (01) (02)

 

Phương Pháp Tọa Thiền  bằng hình ảnh ,giải thích rỏ ràng do HT Thanh Từ hướng dẫn Xem Sách : ToaThien_TTTu. PDF

Phương Pháp Tọa Thiền của Tu Viện "Zen Mountain"

Meditation_zen_mountain.doc

 

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

Các Bài Pháp Ngắn.

 

Ai Thực Tế Hơn Ai

Ai Truyền Tâm ấn Cho Chúng Tôi

Ái Là Nguồn Gốc Sanh Tử Luân Hồi

Ba Con Rắn Độc

Ba Điểm Trọng Yếu Của Đạo Phật

Ba Điều Căn Bản Của Người Phật Tử

Bài Ca Tâm Phật

Bài học ngàn vàng - Tường thuật chuyến đi Indonesia

Bài Pháp Cho Người Già Bệnh

Bản Ngã Là Gốc Khổ Đau

Bát Nhã Tâm Kinh

Bệnh chấp ngã.

Biết mà cố phạm.

Biết ơn và đền ơn.

Biệt nghiệp và Đồng nghiệp

Biểu Tượng Hoa Sen Trong Đạo Phật

Bình đẳng trong đạo Phật.

Bi - Nhẫn - Trí.

Bỏ Tất Cả Là Được Tất Cả

Bổ túc kinh Bát Nhã và kiến giải khùng điên.

Bổ túc 10 bức tranh chăn trâu

Bồ Tát Quán Thế Âm

Bồ Tát Sợ Nhân Chúng Sanh Sợ Quả

Bội Giác Hiệp Trần

Bốn Ngọn Núi

Các Bài Giảng Mới Nhất 2002.

Các Bài Giảng tại ĐakLak & Gia Lai.

Các Bài Giảng Tại Miền Bắc.

Các Bài Giảng Tại Miền Trung.

Các Đêm Phổ Trà Tại Thiền Viện Trúc Lâm.

Các Ngày Lễ Giỗ Cố H.T. Thích Thiện Hoa

Cái Vui Nào Tạm Bợ, Cái Vui Nào Chân Thật

Căn Bản Tu Hành

Chánh Báo Và Y Báo

Chánh Kiến Và Tà Kiến

Chánh Tín và Mê Tín.

Chân Không và Tánh Không

Chấp bóng quên đầu.

Chấp Là Nguồn Gốc Đau Khổ

Chìa Khóa Học Phật

Chỗ gặp nhau giữa các Tông Phái Phật Giáo.

Chủ trương và mong mỏi của Hòa Thượng Viện Trưởng.

Chúng Ta Chết là Còn Hay Hết

Chúng Ta Đi Chùa Để Cầu Xin Hay Tu Học Theo Phật  

Chúng ta tu Phật không khéo mất gốc

Chữ Dũng trong đạo Phật.

Chữ Không trong bài kinh Bát Nhã.

Chữ Tu.

Chuẩn bị cho mình ngày nay và mai sau.

Chúc Tết Hoà Thượng.

Chủ Trương và Mong Mỏi của Hoà Thượng Viện Trưởng.

Chứng Đạo Ca.

Chuyến đi thầm lặng.

Có địa ngục không?

Có linh hồn hay không?

Con khỉ trong đạo Phật

Con người bất tử.

Cội nguồn sanh tử và giải thoát

Cội gốc của đạo Phật.

Cội gốc của phiền não sanh tử.

Cuộc đời là mâu thuẫn

    Cư Trần Lạc Đạo Phú.

  Cửa Không

 Cửa Thiền

 Cửa vào Tịnh Độ và cửa vào nhà Thiền.

    Cương Lĩnh Pháp Tu Thiền Biết Có Chân Tâm.

Dĩ vô niệm vi tông.

Diệt Trừ Tam Ðộc.  

  Đặc Điểm của Phật Giáo VN.

 Đặc Điểm của Thiền Tông VN.

Đặc Điểm Thiền Trúc Lâm Yên Tử.

Đãi cát tìm vàng

  Đạo Phật bi quan hay lạc quan.

    Đạo Phật Là Đạo Của Tất Cả Mọi Người.

  Đạo Phật là Đạo giác ngộ.

Đạo Phật Là Đạo Như Thật.

Đạo Phật Thấy Nói Đúng Như Thật

Đâu là chân hạnh phúc.

   Đầu mối của luân hồi và giải thoát sinh tử.

Đêm Phổ Trà 2005

Đêm Phổ Trà 2006

Đêm Phổ Trà Thiền Viện Trúc Lâm

  Đi Chùa Là Để Xin Phật.

 Đức Phật là Bậc Thầy Chỉ Đường Cho Chúng Sanh.

  Đức Phật là Con Người Vì Con Người.

   Đức Phật LàNhà Khoa Học

 Đường Lối Tu.

 Đường Lối Tu Thiền.

Đường sanh tử - Đường bất tử.

Frank Jamison G.S Đại Học USA Phỏng Vấn H.T.

  Giác Ngộ và Giải Thoát

Hoa Hay Là Rác.

  Hoa sen trong bùn.

    Hoà Thượng Nói Chuyện ở Chùa Yên Hoa.

Hoà Thượng Nói Chuyện Với Đạo Tràng Thái Tuệ Và Tuệ Tâm.

 Hoà Thượng Nói Chuyện Với T.V Đại Đăng & Quang Chiếu.

  Hoà Thượng Nói Chuyện Với Tăng Ni - Trường Cao Cấp Phật Học.

  Hòa Thượng thăm các thiền viện: Viên Chiếu, Huệ Chiếu, Phổ Chiếu và Hiện Quang.

 Hoà Thượng Tuyên Bố Nhập Thất

  Hoài Bảo Của Tôi.

  HT. Nhắc Nhở Tăng Ni, Phật Tử Trước Khi Nhập Thất

 Hồi Đầu Thị Ngạn.

  Huyền Không Động.

Hư Thực Khó Phân.

Khám Phá Được Ông Chủ.

Khổ vui qua kẻ mê người tỉnh.

Khuyến Tu.

 

 

[Trang 1] [Trang 2] [Trang 3]

 

Kinh - Luận - Ngữ Lục.

 • Kinh - Luận - Ngữ Lục.
 • Một Số Thời Pháp Trong Lễ Giỗ Tổ & Tết Nguyên Đán.
 • Phụ Lục Thi Ca.
 •  

   

   

  Những Bài Pháp Thoại trước đây ghi " không có files" đã có trong Thiền Tông VN, Quí ĐH có thể vào đó để download.
   
  Ba Con Rắn Độc (01) (02) Ba Điều Căn Bản Của Người Tu Phật (01)
  Báo Hiếu Ngày Vu Lan (01) (02) Biết Mà Cố Phạm (01) (02)
  Biết Ơn Và Đền Ơn (01) (02) Biệt Nghiệp Và Đồng Nghiệp (01)
  Bài Pháp Kỳ Diệu (01) Bản Ngã Là Gốc Khổ Đau (01) (02)
  Bệnh Chấp Ngã (01) (02) Bốn Núi (01) (02)
  Bồ Tát Sợ Nhân Chúng Sinh Sợ Quả (01) (02) Bội Giác Hiệp Trần (01)
  Cách Báo Hiếu Lâu Dài (01) (02) Cuộc Đời Là Mâu Thuẩn (01)
  Chánh Tín Và  Tà Tín (01)(02) Cá Nhảy Khỏi Lưới (01)
  Chấp Là Gốc Khổ Đau (01)(02) Chấp Ngã Là Gốc Của Khổ (01)(02)
  Cội Nguồn Phật Pháp (01) (02) Chổ Đồng Và Khác Giửa Phật Học Và Khoa Học (01)
  Chử Không Trong Kinh bát Nhã (01) Chử Tu (01)
  Chúng Ta Đi Chùa Để Cầu Xin Hay Tu Tập Theo Phật (01) Chúng Ta Tu Không Khéo Bị Mất Gốc (01)
  Con Người Có Linh Hồn Hay Không (01) Đạo Phật Rất Tôn Trọng Tự Do (01)
  Đải Cát Tìm Vàng (01) Đạo Phật Bình Đẳng Tự Do Tuyệt Đối( 01) (02)
  Đạo Phật Chỉ Thẳng Lẽ Phải (01) Đạo Phật Là Đạo Cuả Tất Cả Mọi Người (01)(02)
  Đạo Phật Là Đạo Diệt Khổ (01)(02) Đạo Phật Là Đạo Như Thật (01)(02)
  Đạo Phật Là Đạo Từ Bi (01) Đạo Phật Là Sức Sống Vươn Lên (01) (02)
  Đạo Phật Thấy Nói Đúng Đừng Tránh Né (01)(02) Đạo Phật Bi Quan Hay Lạc Quan (01) (02)
    Diệt Trừ Tam Độc (01)(02)
  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Khi Còn Đi Học Đạo (01)(02) Đức Phật Giác Ngộ Cái Gì (01)
  Đức Phật Là Người Vì Mọi Người (01) Đức Tin Của Người Phật Tử (01)
  Đường Lối Tu Thiền (01)(02) Đường Sanh Tử Đường Bất Tử  (01)
  Giảng Về Mộng (01) Giải Nghi Chân Không Tánh Không (01)(02)
  Giảng Một Chử Xã (01) (02) Khám Phá Được Ông Chủ (01)
  Giảng Về 3 Con Rắn Độc(01)(02)  
  Hệ Thống Tu Thiền Của Chúng Ta (01) Hoa Rác (01)
     
  Học Phật Và Tu Theo Phật (01)(02) HT Noi Chuyện Với ĐT Thích Thông Huệ (01)
  Luân Hồi (01)(02) Lòng Tin Của Người Con Phật (01) (02) (03)
  Lục Tặc Lục Thông (01)(02) Lý Nhân Qủa (01)(02)
  Một Thứ Tài Sản Không Bao Giờ Mất (01) (02) Mê Tín Chánh Tín (01) (02)
  Một Ngọn Núi Ba Con Đường (01) (02) Mục Đích Tu Thiền1999 (01)
  Mục Đích Tu Thiền 2001(01)(02) Phương Pháp Cứu Khổ (01) (02)
  Mục Đích Tu Thiền Nhằm Tiến Đến (01)(02) Ngỗng Chúa Uống Sửa Chừa Nước (01)
  Nghiệp Duyên(01)(02) Nghiệp (01) (02)
  Người Biết Tu Phật Rất Thảnh Thơi (01) Người Đời  Lo Việc It Quan Trọng Lơ Là Việc Quan Trọng (01) (02)
  Người Phật Tử Tu Như Thế Nào( 01) Người Phật Tử Tại Sao Phải Tu Thiền (01)
  Người Tu Phật Là Tìm Về Giải Thoát (01) Người Tu Phải Giữ Giới (01) (02)
  Người Khéo Tu Phật Sẽ Được Bình An Hạnh Phúc (01)(02) Người VN Hiểu Sâu Về Lý Nghiệp Báo cuả Đạo Phật  (01)
  Những Đặc Điểm Trong Kinh Pháp Hoa (01) (02) Những Trở Ngại Là Thắng Duyên Hay Chướng Duyên (01)(02)
  Nói Về Chử Tu (01) Nói Thẳng Về Thiền Tổ Sư (01) (02)
  Phản Quan Tự Kỷ Là Cội Gốc (01) Phản Quan Tự Kỷ (01)(02)
  Pháp Giữ Sự Nghiệp Không Bị Trộm Cướp (01) Pháp Tu Căn Bản Của Hệ Nam Tông Và Bắc Tông (01)
  Pháp Yếu Tu Thiền (01)(02) Phật Là Vua Thầy Thuốc (01)(02)
  Phật Pháp Nơi Đây Đừng Tìm Kiếm Nơi Nao (01) (02) (03) Phật Pháp Tại Thế Gian (01)(02)
  Phật Pháp Là Thuốc Trị Tâm Bệnh  (01) Phật Pháp Thiết Thực Hiện Tại Để Mà Thấy (01)
  Tam Huệ Học (01)(02) Tập Nghiệp Của Chúng Sinh (01) (02) (03) (04)
  Tu Là Xây Dựng Bản Thân Gia Đình Hạnh Phúc (01) Sự Sai Biệt Giửa Phật Giáo Nam Tông Và Bắc Tông (01)(02)
  Tất Cả Pháp Đều Là Phật Pháp (01) Thần Thông Và Nghiệp Lực (01) (02)
  Thân Này Là Quí Hay Tiện (01)(02) Thiền Là Cội Gốc Của Đạo Phật (01) (02)
  Thiền Và Giáo(01) (02)(03) Thiền Tông Là Cội Gốc Của Đạo Phật (01)
  Tìm Lại Mình Biết Được Mình (01)(02) Tu Là Nguồn Hạnh Phúc (01) (02)
  Thế Nào Là Người Biết Thương Mình (01) (02) Tu Là Phải Hiền (01)
  Tu Là Trước Khổ Sau Vui (01) (02) Tìm Chân Lý (01) (02)
  Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Phật (01)(02) Tổ Sư Thiền (01)
  Trở Về Nguồn Gốc (01) Tu Là Dừng Chuyển Sạch Nghiệp (01) (02)
  Tu Ngày Càng Lợi Lạc (01) Tu Là Nguồn Vui (01) (02)
  Vài Điều Nhắc Nhở Tu Hành (01) Tu Trong Bận Rộn (01) (02)
  Tứ Chánh Cần (01) Tứ Y (01) (02)
  Tu Thiền (01) (02) (03) Tự Tại (01) (02)
  Văn Tư Tu Giới Định Huệ (01) (02) Vô Thường (01) (02)
  Vô Thường Và Nhân Quả (01)(02) Ý Nghĩa Bồ Tát Quan Thế Âm Và Đạt Ma (01) (02)
  Ý Nghĩa Tượng Tổ Đạt Ma (01) (02) Vui Nào Tạm Bợ Vui Nào Chân Thật (01)
  Tuyển Tập Pháp Thoại (Maga folder File)
  Tuyển Tập Pháp Thoại 1 (Maga folder File)
  Tuyển Tập Pháp Thoại 2 (Maga folder File)
  Thời Pháp (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5)
  Thời Pháp Miền Trung (Maga folder File1) (Maga folder File2) 
  Thời Pháp Mới Nói (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3)
  Những Bài Giảng Dài Và Kinh  
  Bát Đại Nhân Giác (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)
  Bát Nhã Tâm Kinh (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06)
  Bát Nhã Tâm Kinh 2000 (Maga folder File)
  Bổ Túc Bát Nhã Tâm Kinh Và Kiến Giải Khùng Điên (Maga folder File) (01) (02) (03) (04)
  Bích Nham Lục (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
  Chủ Trương Đường Lối Ứng Dụng (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
  Chứng Đạo Ca (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06)
  Cư Trần Lạc Đạo Phú (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47)
  Đại Bát Niết Bàn (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58)
  Đại Cương Bát Nhã  
  Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn  (Maga folder File1) (Maga folder File2)

   

  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69)
  Hư Thực Khó Phân (Maga folder File)
  Kiến Tánh Thành Phật  (Maga folder File1) (Maga folder File2) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
  Kinh A Hàm  (Maga folder File)

   

   (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
  Kinh Bát Nhã (Maga folder File)
  Kinh Duy Ma Cật   (Maga folder File1) (Maga folder File2)

   

  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30(31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60(61) (62) (63)
  Kinh Hoa Nghiêm  (Maga folder File1) (Maga folder File2)

   

  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)
  Kinh Hoa Nghiêm tv Linh Chiếu (Maga folder File1) (Maga folder File2)
  Kinh Hoa Nghiêm tv Thường Chiếu (Maga folder File1) (Maga folder File2)
  Kinh Kim Cang (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12 (Maga folder File)
  Kinh Kim Cang  File nhỏ (Maga folder File)
  Kinh Kim Cang  File ghép (Maga folder File)
  Kinh Kim Cang Kỳ 2 (Maga folder File)

  Kinh Lăng Già  File 40b thiếu  (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5) (Maga folder File6)

  (01a) (01b) (02a) (02b) (03a) (03b) (04a) (04b) (05a) (05b) (06a) (06b) (07a) (07b) (08a) (08b) (09a) (09b) (10a) (10b) (11a) (11b) (12a) (12b) (13a) (13b) (14a) (14b) (15a) (15b) (16a) (16b) (17a) (17b) (18a) (18b) (19a) (19b) (20a) (20b) (21a) (21b) (22a) (22b) (23a) (23b) (24a) (24b) (25a) (25b) (26a) (26b) (27a) (27b) (28a) (28b) (29a) (29b) (30a) (30b)  (31a) (31b) (32a) (32b) (33a) (33b) (34a) (34b) (35a) (35b) (36a) (36b) (37a) (37b) (38a) (38b) (39a) (39b) (40a) (40b) (41a) (41b) (42a) (42b) (43a) (43b) (44a) (44b) (45a) (45b)
  Kinh Lăng Già Tâm Ấn (Maga folder File1) (Maga folder File2)
  Kinh Pháp Bảo Đàn (Maga folder File1) (Maga folder File2)

   

  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77)
  Kinh Pháp Cú (Maga folder File1) (Maga folder File2)

   

  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) ( 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
  Kinh Pháp Hoa (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3)

   

  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43)
  Kinh Thủ Lăng Nghiêm  (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53)
  Kinh Thắng Man (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
  Kinh Thập Thiện (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
  Kinh Viên Giác  (Maga folder File1) (Maga folder File2) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
     
  Lâm Tế Ngữ Lục (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
  Luận Tối Thượng Thừa (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)  
  Luận Phật Thừa Tâm Yếu (Maga folder File1) (Maga folder File2)
  Ngũ Ấm Ma (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
  Ngũ Đăng Hội Nguyên  
  Phật Tử Hỏi Hòa Thượng đáp (Maga folder File1) (Maga folder File2)
  Phổ Hiền Hạnh Nguyện (Maga folder File)
  Qui Sơn Cảnh Sách (Maga folder File)
  Sử Chư Tổ Thiền (30 Vị Tổ) Và Tham Vấn  

  (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4)

  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18a) (18b) (18c) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57)
  Tam Tổ Trúc Lâm (Maga folder File1) (Maga folder File2) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)
     
  Tham Vấn Phật Pháp (Maga folder File)

   

  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48)
  Thánh Đăng Lục 03.07-31.08.1997(Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)  (13) (14) (15) (16
     
  Thiền Căn Bản  File 70 thiếu

  (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4)

  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84)
  Thiền Đốn Ngộ

   

  (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4)

   

  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182)
  Thiền Học Phật Giáo VN (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5) (Maga folder File6) (Maga folder File7) (Maga folder File8) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
  Thiền Học Trần Thái Tông  (Maga folder File1) (Maga folder File2) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)
  Thiền Sư Đời Lý (Maga folder File1) (Maga folder File2)

   

  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
  Thiền Sư Đời Trần (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14)
  Thiền Sư Hương Hải Ngữ Lục (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
  Thiền Sư Trung Hoa Files nhỏ :Bài này rất dài nên được zip vào winrar, Qui ĐH download  rồi mở ra bằng cách unzip (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5) (Maga folder File6) (Maga folder File7) Files Lớn: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48)
  Thiền Sư Thần Hội   Files nhỏ :Bài này rất dài nên được zip vào winrar, Qui ĐH download  rồi mở ra bằng cách unzip (Maga folder File1) (Maga folder File2)
  Thiền Tông Bản Hạnh (TS. Đời Lê)(Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
  Thiền Tông Vĩnh Gia Tập (Maga folder File)

   

  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53)
  Thiền Tông Việt Nam

  (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4)

  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92)
  Thiền Tông VN Cuối Thế Kỷ 20

   

   (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5)

   

  CD1: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)(09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68)
  CD2:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)  (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68)
  CD3: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67)
  CD4: (01) (02) (03) (04)
  Tọa Thiền Dụng Tâm Ký (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14)
  Thời Pháp 2006 (Maga folder File)
     
  Thập Mục Ngư Đồ (10 Bức Tranh Chăn Trâu) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)  (Maga folder File)
  Trung Quán Luận

  (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3)

  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50)
  Truyền Gia Bảo (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
  Truyền Tâm Pháp Yếu (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
  Tuệ Trung Ngữ Lục (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
  Tuệ Trung Thượng Sĩ (Maga folder File)

   

  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Xin Vui lòng download lại từ file 7-15
  Uyển Lăng Lục   (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
     
  Trọn Một Đời Tôi (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08
     
  Kính mời Quí Đạo Hữu nhấn vào hàng dưới đây để vào trực tiếp trang Thiền Tông Việt Nam của HT Thích Thanh Từ DANH MỤC PHÁP ÂM CỦA H.T THÍCH THANH TỪ

  Các Bài Pháp Đã Cập Nhật.

  Các Bài Pháp Năm 2003.

  Các Bài Pháp Năm 2004.

  Các Bài Pháp Năm 2005.

  Các Bài Pháp Năm 2006.

  Các Bài Pháp Năm 2007

  Các Bài Pháp Năm 2008

  Các Bài Pháp Phổ Thông.

  Các Chuyến Đi Thuyết Giảng 2002.

  Các Thời Pháp 1998-2001.

  Các Thời Pháp Mới Nhất 2002.

  Các Thời Pháp Tại Thiền Viện Trúc Lâm 1994-2002.

  Kinh - Luận - Ngữ Lục.

  Một Số Thời Pháp Trong Lễ Giỗ Tổ & Tết Nguyên Đán.

  Phụ Lục Thi Ca.

  Tuyển Tập Một Năm Trước Khi Nhập Thất.

   

  (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5) (Maga folder File6) (Maga folder File7) (Maga folder File8)  (Maga folder File9) (Maga folder File10)  

  (Maga folder File11) (Maga folder File12) (Maga folder File13) (Maga folder File14) (Maga folder File15) (Maga folder File16) (Maga folder File17) (Maga folder File18)  (Maga folder File19) (Maga folder File20)
     
     
   
   

   

  CÁCH THỨC DOWNLOAD VÀ THÂU VÀO CD dạng Audio , mp3

   

  * Lưu trữ (download) vào computer để nghe lại nhiều lần mà không cần phải lên mạng cũng như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc để thâu vào CD:

  1- Quí vị đưa mouse đến bài giảng và nhấn nút bên tay phải (right-mouse click) một bản chữ hiện ra.

  2- Quí vị chọn  "Save target as" và nhấn nút bên tay trái.

  3- Chọn directory trong Computer của Quí vị rồi nhấn nút "Save".

  - Muốn nghe, double click vào bài giảng để nghe.

   

  -LƯU Ý !!!!! Trước khi thâu vào CD Quí Vị cần phải convert trở lại Bit Rate 64 Mono, nếu không sẽ không nghe được.Quí vị có thể xử dụng các software để Convert như :  switch  ,JetAudio.v.v

  - Muốn thâu vào CD quí vị cần có  Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy để thâu đã gắn sẳn trong Computer) một software Nero Express hay một software khác chức năng tương tự như  Roxio Easy CD Creater.

  * Nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không quá 77 phút), quí vị nhấn vào "Music" rồi nhấn vào "Audio CD" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

  * Nếu muốn thâu vào MP3 (những bài giảng không quá 680MB), quí vị nhấn vào "Data" rồi chọn "Data Disc" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

   Quí vị nghe CD mp3 phải bằng  máy CD hoặc DVD khi trên máy có ghi chử MP3.

  Nếu Quí Vị đã convert qua bit rate 64 mà vẫn không nghe được thì đó là do máy kén CD ,quí vi thử dùng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$)hoặ các máy trung quốc rẻ tiền sẽ nghe được .