WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * WWW.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Thầy Thích Thiện Trí

Rất mong quý vị nên download bài muốn nghe,

phim muốn xem về máy computer của mình để nghe hoặc xem,

sau khi download xong mong quí vị đóng trang  này lại,

để dành chổ cho những người khác vào,

vì băng thông giới hạn chỉ có 150 người vào một lúc,

nếu quá số lượng qui định, trang web sẽ bị nghẽn mạch.

Để duy trì trang Pháp Âm hoạt động tốt để phục vụ Quí vị,

rất mong quí vị cộng tác.

 

Nếu không thể nghe được Pháp Thoại xin kích mối liên kết này

 cài đặt phiên bản gần đây nhất của Windows Media Player

Phim Video

( Shift + chuột trái để xem / Shift + chuột phải để tải về máy )
 

1. Đại Thừa Tư Tưởng Phật Giáo Luận - Khóa bồi dưỡng hoằng pháp

    Ban hoằng pháp TW-GHPGVN tổ chức từ 10 - 19/05/1999

[1] [2]

2. Những Đặc Trưng Giáo Lý Đại Thừa - Khóa bồi dưỡng giảng sư

    Ban hoằng pháp TW-GHPGVN tổ chức từ 24/04/2000 - 07/05/2000

    tại Thiền Viện Quảng Đức (Phần 1)

[1] [2]

3. Những Đặc Trưng Giáo Lý Đại Thừa - Khóa bồi dưỡng giảng sư

    Ban hoằng pháp TW-GHPGVN tổ chức từ 24/04/2000 - 07/05/2000

    tại Thiền Viện Quảng Đức (Phần 2)

[1] [2]

4. Những Đặc Trưng Giáo Lý Đại Thừa - Khóa bồi dưỡng giảng sư

    Ban hoằng pháp TW-GHPGVN tổ chức từ 17 - 18/05/2001

[1] [2]

5. Giáo Nghĩa Đại Thừa (Giảng tại Tổ đình Giác Nguyên - Q.4)

[1] [2]

6. Khóa Tu Phật Thất (Chùa Hoằng Pháp - Giảng Khóa 31)

[1] [2] [3] [4]

 7. Phương Pháp Niệm Phật (Chùa Hoằng Pháp - Giảng Khóa 32)

[1] [2] [3] [4] [5]

 8. Lửa Tam Muội

[1] [2] [3] [4]

9. Phật Pháp Căn Bản (Chùa Hoằng Pháp - Khóa Tu Mùa Hè 2005)

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

10. Tinh Tấn Hành Tri Niệm Phật (Chùa Hoằng Pháp - Giảng Khóa 45)

[1] [2] [3] [4]

11. Thực hành Bồ Tát Hạnh "Đại Thừa Giáo Pháp", đưa Y Phương Minh của Phật Giáo vào cộng đồng xã hội.

[1] [2] [3] Đại Tòng Lâm

12. Niệm Phật Tam Muội (Chùa Linh Sơn Pháp Ấn - Khánh Hòa)

[1] [2] [3] [4]

13. Lời khai thị sách tấn niệm Phật (Chùa Hoằng Pháp - Giảng Khóa 49)

[1] [2]

14. Ý Nghĩa Phật Đản Sanh (Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Linh Sơn)

[1]

14. Ý Nghĩa Bát Quan Trai (Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Linh Sơn)

[1]

16. Ý Nghĩa Thâm Sâu Về Khóa Tu Phật Thất

      (Chùa Hoằng Pháp - Giảng Khóa 56)

[1]

 

Audio: MP3

1. Đại Trí Độ Luận (Audio WMA)

       Bộ Luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ Tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba La Mật.

       Bộ Luận Đại Trí Độ này được Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Trong thời gian phiên dịch, Ngài đã nhóm họp 500 vị Thiện hữu tri thức, cấm túc tại Tiêu Diêu Viên Đường ở Lâm Giang, nghiên cứu huyền chương, khảo chánh và lược dịch từ 1000 quyển, cô đọng thành 100 quyển.

       Bộ Luận Đại Trí Độ tiếng Việt gồm 5 tập, mỗi tập 20 quyển là bản dịch từ chũ Hán của Sư Bà Thích Nữ Diệu Không. Sau gần 5 năm làm việc liên tục mới phiên dịch hoàn tất từ Hán Văn ra Việt Văn với sự trợ giúp nhuận bút và biên tập của Pháp Sư Thích Thiện Trí (Giáo Sư của Giảng Sư Cao cấp PGVN & Học viện PGVN) và Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm.

(01A) (01B) (02A) (02B) (03A) (03B) (04A) (04B) (05A) (05B) (06A) (06B) (07A) (07B) (08A) (08B) (09A) (09B) (10A) (10B) (11A) (11B) (12A) (12B) (13A) (13B) (14A) (14B) (15A) (15B) (16A) (16B) (17A) (17B) (18A) (18B) (19A) (19B) (20A) (20B) (21A) (21B) (22A) (22B) (23A) (23B) (24A) (24B) (25A) (25B) (26A) (26B) (27A) (27B) (28A) (28B) (29A) (29B) (30A) (30B) (31A) (31B) (32A) (32B) (33A) (33B) (34A) (34B) (35A) (35B) (36A) (36B) (37A) (37B) (38A) (38B) (39A) (39B) (40A) (40B) (41A) (41B) (42A) (42B) (43A) (43B) (44A) (44B) (45A) (45B) (46A) (46B) (47A) (47B) (48A) (48B) (49A) (49B) (50A) (50B) (51A) (51B) (52A) (52B) (53A) (53B) (54A) (54B) (55A) (55B) (56A) (56B) (57A) (57B) (58A) (58B) (59A) (59B) (60A) (60B) (61A) (61B) (62A) (62B) (63A) (63B) (64A) (64B) (65A) (65B) (66A) (66B) (67A) (67B) (68A) (68B) (69A) (69B) (70A) (70B) (71A) (71B) (72A) (72B) (73A) (73B) (74A) (74B) (75A) (75B) (76A) (76B) (77A) (77B) (78A) (78B) (79A) (79B) (80A) (80B) (81A) (81B) (82A) (82B) (83A) (83B) (84A) (84B) (85A) (85B) (86A) (86B) (87A) (87B) (88A) (88B) (89A) (89B) (90A) (90B) (91A) (91B) (92A) (92B) (93A) (93B) (94A) (94B) (95A) (95B) (96A) (96B) (97A) (97B) (98A) (98B) (99A) (99B) (100A) (100B) (101A) (101B) (102A) (102B) (103A) (103B) (104A) (104B) (105A) (105B) (106A) (106B) (107A) (107B) (108A) (108B) (109A) (109B) (110A) (110B) (111A) (111B) (112A) (112B) (113A) (113B) (114A) (114B) (115A) (115B) (116A) (116B) (117A) (117B) (118A) (118B) (119A) (119B) (120A) (120B) (121A) (121B) (122A) (122B) (123A) (123B) (124A) (124B) (125A) (125B) (126A) (126B) (127A) (127B) (128A) (128B) (129A) (129B) (130A) (130B) (131A) (131B) (132A) (132B) (133A) (133B) (134A) (134B) (135A) (135B) (136A) (136B) (137A) (137B) (138A) (138B) (139A) (139B) (140A) (140B) (141A) (141B) (142A) (142B) (143A) (143B) (144A) (144B) (145A) (145B) (146A) (146B) (147A) (147B) (148A) (148B) (149A) (149B) (150A) (150B) (151A) (151B) (152A) (152B) (153A) (153B) (154A) (154B) (155A) (155B) (156A) (156B) (157A) (157B) (158A) (158B) (159A) (159B) (160A) (160B) (161A) (161B) (162A) (162B) (163A) (163B) (164A) (164B) (165A) (165B) (166A) (166B) (167A) (167B) (168A) (168B) (169A) (169B) (170A) (170B) (171A) (171B) (172A) (172B) (173A) (173B) (174A) (174B) (175A) (175B) (176A) (176B) (177A) (177B) (178A) (178B) (179A) (179B) (180A) (180B) (181A) (181B) (182A) (182B) (183A) (183B) (184A) (184B) (185A) (185B) (186A) (186B)

Đại Trí Độ Luận (Audio MP3)

(01A) (01B) (02A) (02B) (03A) (03B) (04A) (04B) (05A) (05B) (06A) (06B) (07A) (07B) (08A) (08B) (09A) (09B) (10A) (10B) (11A) (11B) (12A) (12B) (13A) (13B) (14A) (14B) (15A) (15B) (16A) (16B) (17A) (17B) (18A) (18B) (19A) (19B) (20A) (20B) (21A) (21B) (22A) (22B) (23A) (23B) (24A) (24B) (25A) (25B) (26A) (26B) (27A) (27B) (28A) (28B) (29A) (29B) (30A) (30B) (31A) (31B) (32A) (32B) (33A) (33B) (34A) (34B) (35A) (35B) (36A) (36B) (37A) (37B) (38A) (38B) (39A) (39B) (40A) (40B) (41A) (41B) (42A) (42B) (43A) (43B) (44A) (44B) (45A) (45B) (46A) (46B) (47A) (47B) (48A) (48B) (49A) (49B) (50A) (50B) (51A) (51B) (52A) (52B) (53A) (53B) (54A) (54B) (55A) (55B) (56A) (56B) (57A) (57B) (58A) (58B) (59A) (59B) (60A) (60B) (61A) (61B) (62A) (62B) (63A) (63B) (64A) (64B) (65A) (65B) (66A) (66B) (67A) (67B) (68A) (68B) (69A) (69B) (70A) (70B) (71A) (71B) (72A) (72B) (73A) (73B) (74A) (74B) (75A) (75B) (76A) (76B) (77A) (77B) (78A) (78B) (79A) (79B) (80A) (80B) (81A) (81B) (82A) (82B) (83A) (83B) (84A) (84B) (85A) (85B) (86A) (86B) (87A) (87B) (88A) (88B) (89A) (89B) (90A) (90B) (91A) (91B) (92A) (92B) (93A) (93B) (94A) (94B) (95A) (95B) (96A) (96B) (97A) (97B) (98A) (98B) (99A) (99B) (100A) (100B) (101A) (101B) (102A) (102B) (103A) (103B) (104A) (104B) (105A) (105B) (106A) (106B) (107A) (107B) (108A) (108B) (109A) (109B) (110A) (110B) (111A) (111B) (112A) (112B) (113A) (113B) (114A) (114B) (115A) (115B) (116A) (116B) (117A) (117B) (118A) (118B) (119A) (119B) (120A) (120B) (121A) (121B) (122A) (122B) (123A) (123B) (124A) (124B) (125A) (125B) (126A) (126B) (127A) (127B) (128A) (128B) (129A) (129B) (130A) (130B) (131A) (131B) (132A) (132B) (133A) (133B) (134A) (134B) (135A) (135B) (136A) (136B) (137A) (137B) (138A) (138B) (139A) (139B) (140A) (140B) (141A) (141B) (142A) (142B) (143A) (143B) (144A) (144B) (145A) (145B) (146A) (146B) (147A) (147B) (148A) (148B) (149A) (149B) (150A) (150B) (151A) (151B) (152A) (152B) (153A) (153B) (154A) (154B) (155A) (155B) (156A) (156B) (157A) (157B) (158A) (158B) (159A) (159B) (160A) (160B) (161A) (161B) (162A) (162B) (163A) (163B) (164A) (164B) (165A) (165B) (166A) (166B) (167A) (167B) (168A) (168B) (169A) (169B) (170A) (170B) (171A) (171B) (172A) (172B) (173A) (173B) (174A) (174B) (175A) (175B) (176A) (176B) (177A) (177B) (178A) (178B) (179A) (179B) (180A) (180B) (181A) (181B) (182A) (182B) (183A) (183B) (184A) (184B) (185A) (185B) (186A) (186B)

2. Kinh Pháp Hoa (Audio WMA)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)

(31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)

(46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60)

(61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74)

3. Kinh Địa Tạng (Audio WMA)

(01a) (01b) (02a) (02b) (03a) (03b) (04a) (04b) (05a) (05b)

(06a) (06b) (07a) (07b) (08a) (08b) (09a) (09b) (10a) (10b)

4. Kinh Kim Cang Bát Nhã (Audio WMA)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

   
   
Kinh Pháp Hoa (Audio MP3) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74)