WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * WWW.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Đại Đức Thông Phổ

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

     
Những Bài Giảng Ngắn (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5) (Maga folder File6) (Maga folder File7) (Maga folder File8)  (Maga folder File9)
Biết Ăn Là Biết Đạo

(Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3)

(01a) (01b) (02a) (02b) (02c) (03a) (03b) (03c) (04a) (04b) (04c) (05a) (05b) (05c) (06a) (06b) (07a) (07b) (07c) (08a) (08b) (08c) (09a) (09b) (09c) (10a) (10b) (10c) (11a) (11b) (11c) (12a) (12b) (13a) (13b) (13c) (14a) (14b) (14c) (15a) (15b) (15c) (16a) (16b) (17a)
Biên Kiến (01) (02)
Bốn Nguyện Rộng Lớn (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Bỏ Tật Làm Lớn (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Cha Mẹ Cho Con Cuộc Sống Bất Tử (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Chuyển Khổ Thành Vui (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Chết Là Một Pháp Tu (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Cúng Dường Phật Đản (01) (02)
Cúng Thí Cô Hồn (01) (02)
Cúng Dường Tam Bảo (Maga folder File)
Đại Thí Chủ (01) (02)
Đạo Phật (Maga folder File) (01) (02) (03)
Đâu Cũng Có Cha Mẹ Của Mình (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Duyên Khởi Luật Sa Di (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Già Bệnh Vẫn Vui (01) (02)
Giải Thoát Những Ám Ảnh (01) (02) (03) (04)
Giới Cấm Thủ Tà Kiến (01) (02)
Hiểu Nghĩa Khai Pháp Và Tà Pháp (01) (02)
Hiểu Rỏ Nhân Quả (Maga folder File)
Hóa Giải Nghiệp Nữ (01) (02 (Maga folder File)
Hoa Hồng Vẫn Còn Đó (01) (02)
Không Nên Nương Tựa (01) (02)
Làm Gì Để Cầu Siêu (Maga folder File)
Lục Hoà (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44)
Lục Hòa Tai Họa Bất Hòa (Maga folder File1) (Maga folder File2)
Nghi Thức Xuất Gia (Maga folder File)
Ngọ Thời (Maga folder File)
Ngày Nhớ Ơn Cha Mẹ (01) (02)
Ngày Tốt Ngày Xấu (01) (02) (03)
Nỗi Khổ Của Kiếp Người (01) (02)
Qui Y Phật Pháp Tăng (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5) (Maga folder File6) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)
Ra Khỏi Nhà Ba Cỏi (01) (02)
Ra Khỏi Nhà Phiền Não  (01) (02)
Ra Khỏi Nhà Thế Tục (01) (02)
Rỏ Chữ Tu Trong Thiền  
Sám Hối (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42)
Sân (01) (02) (03)
Si (01)
Sống Như Phật Đản Sanh (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Tam Bảo (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5) (Maga folder File6) (Maga folder File7)
Tai Họa Bất Hòa (01) (02)
Tại Sao Chúng Ta Phải Tu (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Tham (01) (02)
Tham Vấn (Maga folder File)
Tam Luân Không Tịch (Maga folder File)
Thân Kiến (01) (02)
Thương Nhớ Thầy Phải Hiểu Thầy (01) (02)
Tìm Lại Ánh Trăng Thật (01) (02)
Trách Nhiệm Với Người Già Bệnh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
Tu Là Báo Hiếu (01) (02)
Vui Vẽ Với Phật (01) (02)
Vu lan Nỗi Nhớ (01) (02)
Xuất Gia (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
Cúng Dường Trai Tăng Đạo Phật Và Qui Y Tam Bảo
Loài Hoa Bất Tử  
Y Nghĩa của Cuộc Sống (Maga folder File)
Y Nghĩa Xuất Gia (Maga folder File)