WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Hòa Thượng Tín Nghĩa

 

 

Video Pháp Thoại

Chữ Hiếu Trong Đạo Phật (01) (02)

Audio: MP3

Kinh A Di Đà Luận Giải (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Niệm Phật Thâp Yếu (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)
Tịnh Độ Tư Tưởng Kinh A Di Đà (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
Báo Hiếu (01) (02)
Tám Ngọn Gió Chướng Tứ Diệu Đế (01) (02)
Vu Lan Báo Hiếu (01) (02) (03)
Ý Nghĩa Phổ Môn Phẩm (01) (02) (03) (04)
Tứ Diệu Đế (01) (02) (03) (04)
Phật Giáo Vấn Đáp (New) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)