WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
Trở về Trang Pháp Âm (mp3)   English (Index)
         
         
 
 
   
 
 

Truyện Phật Giáo

Audio: MP3 (Book on CD) (Sách Được Đọc vào CD)
  Ban Hoàng Pháp Suối Từ chân thành cám ơn Quí Đ H và Các Ban Thực Hiện Sách Đọc, Quí vị đã giúp chúng tôi thực hiện những quyễn sách quí thành âm thanh để cúng dường đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Quí Phật Tư  không có thời gian để đọc sách. Xin Hồi Hướng Phước Báu đến Chư Vị, đã cúng dường giọng đọc của mình trong tinh thần Bố Thí Ba La Mật. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Nhiều Bài Mới  Tản Mác Bên Trong Vì Được Xếp Theo A,B C

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )
 
   
8 Điều Giác Ngộ (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
99 điều không đáng bận tâm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
100 tản mạn hồn quê (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
An Lạc Từ Tâm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
Ánh Sáng Hoàng Kim (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
Ảo hóa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
Am Mây Ngũ (Huyền Trân Công Chúa)-TS Nhất Hạnh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)
Am Mây Ngũ (Huyền Trân Công Chúa)-TS Nhất Hạnh giọng đọc khác CD1(01) CD2(02) CD3(03) CD4(04) (Maga folder File)
Ánh Đạo Vàng (Quang Minh Hồng Đào đọc) (01) (02) (03) (Maga folder File)
Giong đọc khác: (01) (02) (03) (Maga folder File)
*Bài Học Ngàn Vàng-HT Thiện Hoa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)
Bản chất của tâm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
Bên Rặng Tuyết Sơn-Nguyên Phong (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)
Bông Hồng Cài Áo-TS Nhất Hạnh (01) 
Bồ Tát Quá Giang (Maga folder File) 01-Bồ Tát Quá Giang (01) 
02-Tưởng Niệm Về Một Người Anh (02) 
03-Tản Mạn Về Mẹ Nhân Mùa Vu Lan 2004 (03) 
04-Liễu Tú Uyên(04)
05-Bồ Tát Đưa Thơ (05)
06-An Tâm (06)
07-Bất Tăng Bất Giảm (07)
08-Hành Hương Thiên Trúc (08)
09-Hồng Hạnh (09)
10-Ngưu Ma Vương (10)
11-Một Vị Phật Khai Sanh (11)
Cặn Bã Ký Ức

Đọc Đúng theo Nguyên Tác

 
Những mẫu chuyện ngắn dí dỏm đầy ý vị vui vui , nhắc nhở chúng ta rất nhiều trên đường Tu , Tu không xa rời thưc tế
Giọng đọc Diệu Thủy (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Giọng Đọc Ông Bà Nghệ Sĩ Thanh Điền và Thanh Kim Huệ (phát tâm đọc miễn phí) CD-Audio1 : (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) CD-Audio2 :(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (Maga folder File)
 
Cẩm Nang Cho Cuộc Sống (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
Câu Chuyện Dòng Sông (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
Cãm Niệm Về Mẹ (Maga folder File) Thay Lời Tựa (01) 
Tản Mạn Về Cần Thơ (02)
Ngày Tháng Già Nua (03) 
Sống Bù Cho Con (04) 
Năm Tháng Cuộc Đời (05) 
Chuyện Cửa Thiền- Minh Đức- Triều Tâm Ảnh (Giọng đọc Diệu Thủy) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền (01) (02) (03) (04) (05) (06) (0708) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Chánh niệm thực tập thiền quán (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Chuyện Bách Dụ (01) (02) (03)  (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)  (14) (15) (16) (17) (18)
Chuyển họa thành phúc (01) (02) (03) (04)
Chuyện Ngạ Quỉ (01) (02)
Chuyện Đức Phật (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
*Cõi Bụi Hồng- SC Như Thuỷ (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)
Con Đường Vô Tận- Huỳnh Trung Chánh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (Maga folder File)
Cửa Thiền Dính Bụi Huỳnh Trung Chánh -gđ Diệu Thủy

(Maga folder File)

Một Bước Chẳng Rời (01)
Khẩu Phật Tâm Xà (02)
Khảo (03)
Cửa Thiền Dính Bụi (04)
Tầm Thầy (05)
Điệu Múa Loài Ong (06)
Sen Trắng (07)
Tiền Nào Của Ấy (08)
Cửa Tùng Đôi Cánh Gài-TS Nhất Hạnh (01) (02) (03) (Maga folder File)
Cuộc Đời Đức Phật- Giong đọc Diệu Nghiêm (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (Maga folder File)
Dám Chấp Nhận (01) (02) (03)
Dấu Chân Trên Cát-Nguyên Phong (Hoàn Chỉnh 8 cassettes) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (Maga folder File)
Du Hành Tây Tạng (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (Maga folder File)
Đắc Nhân Tâm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)  (11) (12) (13) (14) (15)
Đọc Truyện Phật Pháp Chọn Lọc Kỳ1: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) Kỳ2: (01) (02) Kỳ3: (01) (02) Kỳ4:  (01) (02) Kỳ5: (01) (02) (03) Kỳ6: (01) (02) (03) (04) Kỳ7: (01) (02)  Kỳ8: (01) (02)
Đường Mây Qua Xứ Tuyết
Nguyên Tác: The Way of the White Clouds của Lama Anagarika Govinda. Dịch giả:Nguyên Phong
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)
*Đường Mây Trong Cõi Mộng (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27 (Maga folder File)
*Đường Mây Trên Đất Hoa-Nguyên Phong (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16 (Maga folder File)

*Đường Xưa Mây Trắng -giọng đọc Trí Dạt (Mổi file là một chương)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81a) (81b) (Maga folder File)
Đường Xưa Mây Trắng(Gồm 21CD Audio) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (Maga folder File)
Đường Vào Nội Tâm-Các câu chuyện đạo. Thích nữ Trí Hải. (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
*Đường Về Cõi Tịnh (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
*Hành Trình Về Phương Đông-Journey to the East- Blair T.Spalding.Nguyên Phong phóng tác (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (Maga folder File)
Hãy Mở Cửa Trái Tim (01) (02)
Hạnh Phúc Là Điều Có Thật (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Hiếu Kính Phật Giáo  
Hoa Sen Trên Tuyết (01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)
Hoa Trôi Trên Sóng Nước (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Hư Hư Lục (Toàn Tập)-Sư Cô Như Thủy-giọng đọc khác (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13 (Maga folder File)
Hư Hư Lục (Toàn Tập)-Sư Cô Như Thủy (28 Files) giọng đọc Diệu Thuỷ (Maga folder File1) (Maga folder File2) Tập1:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) Tập2:(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Tập3: (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) ***
Huyền Thuật Và Các Đạo Sĩ Tây Tạng-Nguyên Phong (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)
Khi Nào Chim Sắt Bay (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (Maga folder File)
Kinh Dâng Mẹ (01) Khổ Hạnh Lim Dim Mắt (01) (Maga folder File)
Kể Chuyện Đất Phật- T Huyền Diệu (01) (02) (03) (Maga folder File)
Liễu Phàm Tự Truyện (01)
Luận Về Phật Giáo Loài Hoa Bình Dị (01)  
Lục Tổ Huệ Năng (01) (02) (03) (Maga folder File)
Lược Truyện Cuộc Đời Phật Thích Ca (01) (02) (Maga folder File)
*Minh Triết Trong Đời Sống-Nguyên Phong (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)
Mục Liên Thanh Đề (01) Mảnh Trăng Tiền Kiếp (01)
Mẹ Tôi (01) (02) (03) (04) (05)
Mẹ Quan Âm Cửu Long-Huỳnh Trung Chánh -gđ Diệu Thủy (Maga folder File) Lời Nói Đầu (01)
Mẹ Quan Âm Cửu Long (02a) (02b)
Theo Dấu Chân Xưa (03)
Người Đẹp Thoảng Hương Sen (04)
Mở Toan Cửa Địa Ngục (05)
Tiếng Chuông Của Chư Thiền Sư (06)
Cây Khô Trổ Bông (07)
Ngàn Xưa Hương Bối-Quyển 1 và 2 Minh Đức Triều Tâm Ảnh- Giọng đọc  Cô Tịnh Bảo (01) (02) (03) (04) (05a) (05b) (06) (07) (08) (09)

(Maga folder File)

Ngàn Xưa Hương Bối-Quyển  2 -Cô Tịnh Bảo  mới đọc lại (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (Maga folder File)
Người Đẹp Và Bóng Hạnh Phúc (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Người Việt Thương Mẹ Cha  
Ngộ Đạt Quốc Sư -Từ Bi Thủy Sám  (01) (02)(Maga folder File)
Ngọc Sáng Trong Hoa Sen-The Wheel of Life - John Blofeld Nguyên Phong phóng tác (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (Maga folder File)
Nhập Hạnh Bồ Tát (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Những Lời Khuyên Tâm Huyết (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
   
Như Thế Mà Trôi Huỳnh Trung Chánh -gđ Diệu Thủy (Maga folder File) Trò Chơi Cút Bắt (01)
Tan Loãng Theo Mây (02)
Lấy Chồng Xa Xứ (03)
Như Thế Mà Trôi (04)
Cam Lồ Sa Mạc (05)
Thần Tài Gỏ Cửa (06)
Tình Nghĩa Xương Rồng (07)
Hoằng Nguyện Thênh Thang (08)
Những Bí Ẩn Của Cuộc Đời-Dale Carnegie. Nguyễn Hữu Kiệt (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)  (Maga folder File)
Những Câu Chuyện Thiện Ác Tất Cả Trong 1 Folder (01)
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (Maga folder File)
Ông Trưởng Giả Kén Rể (01) (02) (Maga folder File)
 
*Phật Sống Chùa Kim Sơn (01) (02) (03) (Maga folder File)
Phút Nhìn LạiMình (01) (02) (03) (04) (05)
Phép Lạ Của Sự Tĩnh Thức (01)
Phổ Đà Sơn Dị Truyện- Pháp Sư Chữ Vân (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Pho Sách Mẹ (01) Quan Âm Tóc Rối (01)
Quan Âm Thị Kính  (01) (02) (Maga folder File)
Quà Tặng Tinh Thần Dành Cho Cuộc Sống (01) (02) (03)

Sự Tích Phật A Di Đà

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Sức Mạnh Của Lòng Kiên Nhẫn (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
Suối Nguồn Tâm Linh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)
Tám Sự Tích Phật Lực- Giọng đọc Cô Tịnh Bảo (01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)
*Tạng Thư Sống Chết (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (Maga folder File)

Tản Mạn Vu Lan

(01) (02) (03) (04)
Thầy Tôi (01) (02) (Maga folder File)
Thầy Và Đệ Tử (01) (02) (03) (04)
Thiền Sư Và Triết Gia (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (Maga folder File)
*Tây Tạng Huyền Bí Bản dịch: Nguyễn Hữu Kiệt (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Tây Phương Du Ký (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Tế Điên Hoà Thượng (01) (02) (03) (Maga folder File)
Tình Người (01) (02) (Maga folder File)
Tích Truyện Pháp Cú 1-(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)

2-(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3-(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Thiên Thần Quét lá-Vĩnh Hảo

(Maga folder File)

 

00- Lời Tựa Thiên Thần Quét lá
01-Cây Đa Chùa Cũ
02-Người Quét Chợ
03-Ngoài Sân Còn Lá
04-Pháp Sư Tí Hon
05-Giấc Mộng Đầu
06-Quét Lá
07a-Bước Đi Thiên Thần 
07b-Bước Đi Thiên Thần 
08-Nghề Đuổi quạ
Truyện Ngắn Phật Giáo
Tâm Không - Vĩnh Hảo (Maga folder File)
Bài học từ thưở hồng hoang MP3
Bóng mẹ  MP3
Bồ Tát Hiện Thân MP3
Chiều nay trời không mưa MP3
Chữ hiếu MP3
Chuông vọng đêm trường MP3
Động Cửa Thiền MP3
Hiếu Hạnh MP3
Hiếu Tử MP3
Kẻ hèn mọn MP3
Nhà Có Chuột MP3
Nhân lành quả ngọt MP3
Những Giọt Huyết Ngà MP3
Những người lặng lẽ sạ gieo MP3
Quà ngày Vu Lan MP3
Quạt nở ngàn hoa MP3
Thật như mùa xuân MP3
Thiện Duyên MP3
Thõng Tay Vào Chợ MP3
Trăng trên áo MP3
Trầu Cau Dâng Mẹ MP3
Trói Buộc MP3
*Thoát Vòng Tục Lụy-HT Quảng Độ (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Thúy Kiều (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)
Trái Tim Cuả Mẹ  
Trở Về Từ Cỏi Sáng-Nguyên Phong (01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)
Trở Về Từ Xứ Tuyết (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Trúc Lâm Dậy Sóng (01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)
Truyện Phật Giáo Nói Về Triết Lý Sống (01)
Tử Thư Tây Tạng-Nguyên Phong (01) (02) (Maga folder File)
Tuyển Tập Phật Giáo-Ngọc Nữ (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (Maga folder File)
Vết Nhạn Lưng Trời-Huỳnh Trung Chánh (Maga folder File) (01)Trần Truồng (02)Vết Nhạn Lưng Trời (03) (04) Thuốc Đắng (05) Loài Hoa Bình Dị (06) (07) Thành Toàn (08) Ngộ(09) (10) Đâu Chẳng Phải Là Nhà (11) (12) Chân Dung Của Mẹ (13) Quan Âm Tóc Rối*(14)cây Hoàng Lan New
Việc Lớn Đời Người (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)