WELCOME TO   www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi - Luân Vũ -Thành Mẫn *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 

 

 

 

Hòa Thượng Thích Từ Thông

 

Kính mời Quí Đạo Hữu nhấn vào hàng dưới đây để trực tiếp vào trang của Pháp Sư Thích Từ Thông

http://www.phatphapdaithua.com/#Home

http://www.pgvn-haitrieuam.com/index/

http://www.lieulieuduong.org/HT-ThichTuThong.html

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn ) Tất cả những bài giảng của HT đưọc xếp theo ABC và chia thành 2 phần , những bài giảng lẽ và những bài giảng dài.
(Maga folder File-Tuyển Tập)(Maga folder File-Tuyển Tập1) (Maga folder File-Tuyển Tập2) (Maga folder File-Tuyển Tập3) (Maga folder File-Tuyển Tập4) (Maga folder File-Tuyển Tập5) (Maga folder File-Tuyển Tập6) (Maga folder File-Tuyển Tập7) (Maga folder File-Tuyển Tập8) (Maga folder File-Tuyển Tập9) (Maga folder File-Tuyển Tập10) (Maga folder File-Tuyển Tập11) (Maga folder File-Tuyển Tập12)
Những Bài Giảng Lẽ MP3 An Nhiên Thị Tịch TT1
*Biết Tâm Để TuTT1 Bệnh Chấp PhápTT1
Biết Bạn Biết Thù (01) (02)TT1 Con Đường Phật (01) (02)TT2
Cúng Dường PhápTT2 Chùa Là Nơi Để Tu TậpTT2
Chánh Và Tà (01) (02)TT2 Danh Từ Công Đức (01) (02)TT2
Đối Tượng Tiểu Thừa Thiền TT4 Hang Phục Tu Ma TT4
Đấng Pháp Vương  (01) (02)TT2 Đạo Luật Của Người Tu Tập  (01) (02)TT3
Dĩ Độc Trị ĐộcTT3 Điạ Ngục Ở ĐâuTT3
Chăm Sóc Vườn Hoa Tâm TT3 Chánh Giác Niệm Định TT3
Hiện Bảo Tháp  (01) (02)TT4 Hiển Giáo Và Mật Giáo  (01) (02)TT4
Hiểu Mật Giáo TT4 Hiểu Như LaiTT4
Học Phật Pháp TT5 Hai Thời Công Phu TT4
   
Kinh Nghiệm Dạy Đại ThừaTT5  
   
Lau Bụi Gương LòngTT5 Lợi Ích Trì Lăng NghiêmTT5
Luân Hồi Trong Lục Đạo  (01) TT6  
Lý Vô Ngã   TT6 Lột Áo Vô Minh TT5
Luân Hồi Sanh TửTT6  
Ngũ Phần Pháp ThânTT6 Ngũ Uẩn (01) (02) (03)TT6
Ngọc Ma NiTT6 Năng Sở Sống VọngTT6
Nhận Thức các Thừa  (01) (02)TT7 Nhìn Quanh Để TuTT7
Niết Bàn Hữu Thường Và Vô ThườngTT7 Nhìn Bằng Phật Nhãn  (01) (02) TT
Niết Bàn Thậm Nghĩa  (01) (02)TT7 Phẩm Chúc Lụy  (01) (02)TT7
Pháp Tu Chỉ QuánTT8 Pháp Thân Là Thế NàoTT8
Pháp Hoá Giải Khổ ĐauTT8 Phiền Não Từ Đâu Sanh  (01) (02)TT8
Phước Đức  (01) (02)TT9 Phẩm Diệu Âm Bồ Tát  (01) (02)TT7
Phật Học Thuật NgữTT8 Phật Thất Với Phật Tử Tu ThiềnTT8
Quả Vô ThườngTT9 Quay về Tâm Phật  (01) (02) TT9
Tam Thân Phật TT9 Tu Phật Thất TT10
Tư Duy Về Một Trong 2 Cách Vãng Sanh TT10 Trí Tuệ Bát Nhã TT10
  Tu Tịnh Thanh Tịnh (01) (02)TT12
Tà Kiến  (01) (02)TT9 Thập Nhị Nhân DuyênTT10
Thanh TịnhTT10 Thập Nhị Nhân Duyên  (01) (02)
Tu Học Phật Pháp  (01) (02)TT10 Tự Tạo Tâm Phật Bồ Tát (01) (02)TT11
Thiền Trong Đời Sống  (01) (02)TT11 Tiến Trình Tu Chứng (01) (02) (03)TT
Từ Phiền Não Đến Niết Bàn  (01) (02) TT11 Tự Tại Trong Vô Thường  (01) (02)TT11
Từ Bi-Trí Tuệ-Vô ChấpTT10 Toạ Thiền Không Bị Hôn TrầmTT10
Vấn Đề Cầu Nguyện Vạn Pháp Giai KhôngTT12
Vô Lậu HọcTT12 Viên Lý  (01) (02)TT
Vọng Tưởng Làm Tâm  (01) (02)TT Vọng Tưởng Và Chân Tâm (01) (02)TT12
Ý Nghĩa Bài Kệ Mừng XuânTT12 Ý Nghĩa Ngày Trưởng TịnhTT12
   
Những Bài Giảng Dài MP3  
A Di Đà Liễu Nghĩa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)
*Bát Nhã   (mỗi File là 1 cassette) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)  (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3)
Bát Đại Nhân Giác (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)
Bồi Dưỡng Phật Pháp   (mỗi File là 1 mặt cassette) (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
*Chứng Đạo Ca

 (mỗi File là 1 CD)

 

1(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)2 (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 3(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) 4(28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) 5(38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5)
Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự  (mỗi File là 1 mặt Cassette) (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Đường Vào Cửa Phật (mỗi File là 1 mặt cassette) (01) (02) (03) (04 (Maga folder File)
Duy Ma Cật    (mỗi File là 1 CD) (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3)  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30
Duy Thức Luận (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27
Đại Bát Niết Bàn  
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)(41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150)  (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5) (Maga folder File6) (Maga folder File7) (Maga folder File8) (Maga folder File9) (Maga folder File10) (Maga folder File11) (Maga folder File12) (Maga folder File13) (Maga folder File14) (Maga folder File15)  (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (16) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263a) (263b) (264a) (264b) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284)  (Maga folder File16) (Maga folder File17) (Maga folder File18) (Maga folder File19) (Maga folder File20) (Maga folder File21) (Maga folder File22) (Maga folder File23) (Maga folder File24) (Maga folder File25) (Maga folder File26) (Maga folder File27) (Maga folder File28) (Maga folder File29) (Maga folder File30) (Maga folder File31) (Maga folder File32) (Maga folder File33) (Maga folder File34) (Maga folder File35) (Maga folder File36) (Maga folder File37) (Maga folder File38) (Maga folder File39)
Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Kim Cang Bát Nhã  (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31
Kinh A Di Đà      (mỗi File là 1 CD) (01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)
Kinh Pháp Hoa  (mỗi File là 1 cassette) (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5) (Maga folder File6) (Maga folder File7) (Maga folder File8) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64)
Ngũ Thừa Phật Giáo  (mỗi File là 1 CD) (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Niết Bàn Thâm Nghĩa (Maga folder File)
Như Lai Thần Lực (mỗi File là 1 mặt cassette) (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Như Lai Viên Giác (Maga folder File1) (Maga folder File2) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Phật Học Vấn Đáp (mỗi File là 1 cassette) (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
   
Phật Học Tinh Hoa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Qui Sơn Cảnh Sách (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Sám Qui Mạng (01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)
Tam Bảo Học  (Maga folder File1) (Maga folder File2) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Thất Đại  (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
   
Thọ Học Vô Học Nhơn Ký (01) (02) (03) (04) (05 (Maga folder File)
Thủ Lăng Nghiêm  (Maga folder File) (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5) (Maga folder File6) (Maga folder File7) (Maga folder File8) (Maga folder File9) (Maga folder File10) (Maga folder File11) (Maga folder File12) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60)  (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83)
Thập Nhị Nhân Duyên (01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)
Tứ Diệu Đế (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Tu Phước Tu Tuệ (01) (02) (03) (04)
Tứ Thập Nhị Chương (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Ngũ Thừa Phật Giáo (01) (02) (03) (04)  (Maga folder File)
*Vấn Đề Sinh Tử (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Xử Lý Sinh Tử  (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05
   
Sách do HT Từ Thông viết được đọc vào CD  
Bát Nhã (01) (02) (03)
Chứng Đạo Ca (01) (02) (03)
Duy Thức Luận (01) (02)
Đại Bát Niết Bàn Kinh Trực Chỉ Đề Cương (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)
Duy Ma Cật (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Như Lai Viên Giác (01) (02)
Pháp Hoa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Thủ Lăng Nghiêm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)
   
   
   
 
 

 

CÁCH THỨC DOWNLOAD VÀ THÂU VÀO CD

dạng Audio, mp3

 

* Lưu trữ (download) vào computer để nghe lại nhiều lần mà không cần phải lên mạng cũng như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc để thâu vào CD:

1- Quí vị đưa mouse đến bài giảng và nhấn nút bên tay phải (right-mouse click) một bản chữ hiện ra.

2- Quí vị chọn  "Save target as" và nhấn nút bên tay trái.

3- Chọn directory trong Computer của Quí vị rồi nhấn nút "Save".

- Muốn nghe, double click vào bài giảng để nghe.

 

-LƯU Ý !!!!! Trước khi thâu vào CD Quí Vị cần phải convert trở lại Bit Rate 64 Mono, nếu không sẽ không nghe được.Quí vị có thể xử dụng các software để Convert như :  switch  ,JetAudio.v.v

- Muốn thâu vào CD quí vị cần có  Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy để thâu đã gắn sẳn trong Computer) một software Nero Express hay một software khác chức năng tương tự như  Roxio Easy CD Creater.

* Nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không quá 77 phút), quí vị nhấn vào "Music" rồi nhấn vào "Audio CD" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

* Nếu muốn thâu vào MP3 (những bài giảng không quá 680MB), quí vị nhấn vào "Data" rồi chọn "Data Disc" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

 Quí vị nghe CD mp3 phải bằng  máy CD hoặc DVD khi trên máy có ghi chử MP3.

Nếu Quí Vị đã convert qua bit rate 64 mà vẫn không nghe được thì đó là do máy kén CD ,quí vi thử dùng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$)hoặ các máy trung quốc rẻ tiền sẽ nghe được .