WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * WWW.TRANGSUOITU.ORG  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Hoà Thượng Tuyên Hóa

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Zip folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

 

Kinh Hoa Nghiêm Quyển 1 New

(Download)

Kinh Hoa Nghiêm Quyển 2 New (Download)
Kinh Hoa Nghiêm Quyển 3 New (Download)
Kinh Hoa Nghiêm Quyển 4 New (Download)
Kinh Hoa Nghiêm Quyển 5 New (Download)
Kinh Hoa Nghiêm Quyển 6 New (Download)
Kinh Hoa Nghiêm Quyển 7 New (Download)
Kinh Hoa Nghiêm Quyển 8 New (Download)
Kinh Hoa Nghiêm Quyển 9 New (Download)
Kinh Hoa Nghiêm Quyển 10 New (Download)
Kinh Hoa Nghiêm Quyển 11 New (Download)
Kinh Hoa Nghiêm Quyển 12 New (Download)
Kinh Hoa Nghiêm Quyển 13 New (Download)
Kinh Hoa Nghiêm Quyển 14 New (Download)
Kinh Hoa Nghiêm Quyển 25  New
Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện
Giọng đọc Diệu Thủy
(00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)End
Chứng Đạo Ca (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (zip folder File)
Đại Bi Chú Giảng Giải

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Zip Folder File)

 

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh-Phổ Môn Phẩm  CD1(01) (02) (03) CD2(04) (05) (06) (07) (08) (09) CD3(10) (11) (12) (13) (14) (15) CD4(16) (17) (18) (19) (20) (Zip folder File 02)
Diệu Pháp Liên Hoa  Zip folder File (27), Zip folder File (28), Zip folder File (29), Zip folder File (30), Zip folder File (31), Zip folder File (32), Zip folder File (33) .

Gậy Kim Cang Hét

 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
   

Hoa Sen Ngày Xuân

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

Kinh Thủ Lăng Nghiêm

 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Zip folder File (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

 

Phát Bồ Đề Tâm

 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

Pháp Nhũ Thâm Ân (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

Khai Thị 1

 

 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14)  Zip folder File (38)

Khai Thị 2

 

 

(01) (02) (03) (04) (05) Mỗi file là một Audio CD

 Zip folder File (39)

Khai Thị 3

 

 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)  Zip folder File (40)

Khai Thị 4

 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)  

Zip folder File (41)

Khai Thị 5

 

 

 

 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) Zip folder File (42)

Khai Thị 5 

(Maga folder File)

( Thể theo lời yêu cầu của một số Phật Tử,không muốn những đoạn nhạc đưa vào chính giữa làm gián đoạn ý tưởng của bài giảng,chúng Tôi đã cắt bỏ những đoạn nhạc)

00-Tiểu Sử HT Tuyên Hóa

01-Thông Suốt Mọi Pháp Niệm Quán Âm

02-Quan Thế Âm Là Huynh Đệ

03-Khai Thị Thất A Di Đà

04-Qui Cũ Thiền Thất

05-Thoại Đầu Chế Phục Vọng Tưởng

06-Chân Thật Tu Hành

07-Phương Pháp Điện Liệu

08-Ma Giúp Tu Đạo

09-Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma

10-Bí Quyết Khống Chế Vọng Tưởng

11-Tham Thọai Đầu

12-Cảnh Giới Thiền

13-Ngồi Thiền Chấm Dứt Sinh Tử

14-Tu Hành Cần Nhẫn Nại

15-Tham Thiền Khai Ngộ

16-Còn Vọng Tưởng Không Khai Ngộ

17-Khai Ngộ Cần Ấn Chứng

18-Thiện Ác Và Tâm

19-Ngài Huyền Trang

20-Hồi Quang Phản Chiếu

21-Thiền Đường là Đạo Tràng Tuyển Phật

22-Vô Tâm Đạo Nhân

23-Thiền Là Thực Tập Lục Độ

24-Công Đức Vô Tướng

25-HT Hư Vân

26-HT Tuyên Hóa

27-Quả Tá

28-Quả Thuấn

29-6 Đại Tông Chỉ

30-Tham Miết Sẽ Khai Ngộ

31-Không Tranh Hơn

32-Tu Thành Phật

33- Chấm Dức Vọng Tưởng

34-Nhập Định Khác với ngủ

35- Kinh Lăng Nghiêm

36- Thức Tập Bác Nhã

37-Không Được Nói Dối

38-Phải Chịu khổ

39-Trừ Vọng Tâm giữ Chân Tâm

40-Hãy Tự Độ

41-Khắc Phục Cửa Đầu

42-Đủ Tư Cách Tham Thiền

43-Thân Mang Bệnh

44-Chiêu Cảm Ma

45-Tứ Thiền Thiên

46-Bí Quyết Tham Thiền

47-Kiếm Báu Chặt Vọng Tưởng

Khai Thị 6 

 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Zip folder File(43)

Tam Bộ Nhất Bái

(01)

Pháp Ngữ

 

 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)  (Zip folder File)

Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh

(01) (02) (03) (04) (05)  Zip folder File (03)

Kinh Kim Cang

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)  (Zip folder File)

Kinh Địa Tạng

Zip folder File (04)

Quyển Thượng(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Quyển Trung (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Quyển Hạ (24) (25) (26) (27

 

Phật Thuyết Kinh A Di Đà 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Zip folder File  (01)

Kinh Dược Sư Zip folder File (12)

Lục Tổ Đàn Kinh

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (016) (17) (8) (19) (20)  (Zip folder File)

Làm Ác Gặp Dữ (01)

 Ý Nghĩa Chú Đại Bi (01)

Qui Bức Thiền Sư (01)

Zip folder File

 

 

Tuyển Tập (Maga folder File)

Chú Đại Bi (01)

 

Công Phu Chiều (01) (02)

 

Lăng Nghiêm Thập Chú (01)

 

Niệm Phật Viên Thông(01)

 

Phật (01) (02)

Từ Hư Không Trở Về Hư Không

CD1:

CD2:

CD01:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

CD02:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (Maga folder File1) (Maga folder File2)

   

Công Án

(Maga folder File)

001_AnBanhBao.mp3

002_ConTrungLanhLoi.mp3

003_KhauDauThien.mp3

004_QuyBucThienSu.mp3

005_LamSaoThamThien.mp3

006_MeoRinhChuot.mp3

007_MuiKhoanChuAi.mp3

008_NhacPhi.mp3

009_RongApUHatChau.mp3

010_TanThuyHoang.mp3

011_ToSuBaDoanXe.mp3

012_TuTheKietGia.mp3

013_VuaSungTrinh.mp3

 
   

Cẩm Nang Tu Đạo

 (Zip folder File)

001_Dao.mp3

002_DaoDuc.mp3

003_AiTinh.mp3

004_BatTuyCanhPhanBiet.mp3

005_KhgSanhTam.mp3

006_BonLaiVoNhatVat.mp3

007_PhanBonHoanNguyen.mp3

008_BaoUngNhanQua.mp3

009_GioiDinhHue.mp3

010_LauTanThong.mp3

011_LucDo.mp3

012_NhoVoThuong.mp3

013_SamHoi.mp3

014_LucDaiTongChi.mp3

015_TanhThucYTam.mp3

016_ThanhPhatDao.mp3

017_XuatGiaTuDao.mp3

018_Zero.mp3

019_MatTong.mp3

Con Tiep

   
   
 
 

CÁCH THỨC DOWNLOAD VÀ THÂU VÀO CD

dạng Audio, mp3

 

* Lưu trữ (download) vào computer để nghe lại nhiều lần mà không cần phải lên mạng cũng như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc để thâu vào CD:

1- Quí vị đưa mouse đến bài giảng và nhấn nút bên tay phải (right-mouse click) một bản chữ hiện ra.

2- Quí vị chọn  "Save target as" và nhấn nút bên tay trái.

3- Chọn directory trong Computer của Quí vị rồi nhấn nút "Save".

- Muốn nghe, double click vào bài giảng để nghe.

 

-LƯU Ý !!!!! Trước khi thâu vào CD Quí Vị cần phải convert trở lại Bit Rate 64 Mono, nếu không sẽ không nghe được.Quí vị có thể xử dụng các software để Convert như :  switch  ,JetAudio.v.v

- Muốn thâu vào CD quí vị cần có  Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy để thâu đã gắn sẳn trong Computer) một software Nero Express hay một software khác chức năng tương tự như  Roxio Easy CD Creater.

* Nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không quá 77 phút), quí vị nhấn vào "Music" rồi nhấn vào "Audio CD" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

* Nếu muốn thâu vào MP3 (những bài giảng không quá 680MB), quí vị nhấn vào "Data" rồi chọn "Data Disc" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

 Quí vị nghe CD mp3 phải bằng  máy CD hoặc DVD khi trên máy có ghi chử MP3.

Nếu Quí Vị đã convert qua bit rate 64 mà vẫn không nghe được thì đó là do máy kén CD ,quí vi thử dùng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$)hoặ các máy trung quốc rẻ tiền sẽ nghe được .