www.trangsuoitu.org

Trang Gia Chnh Nấu Chay

Sưu Tầm Từ Cc Trang Web Bạn Do Phật Tử Khắp Nơi Gởi Về.

Chng Ti Xin Chn Thnh Cm Ơn Qu Vi

  

Canh Chua

Vật Liệu

 1. 1 miếng tu hủ
 2. Cht hnh phi
 3. Cht ớt sắc nhỏ
 4. 1 b rau ng om
 5. 5 tri đậu bắp
 6. Tm chay
 7. 1 bịt gi
 8. 1 trc c lớn
 9. Khoảng nửa chn(cup) tri thơm sắc nhỏ
 10. Khoảng 2 chn(cp) bạc h
 11. 1 muổng canh(tablespoon) bột me
 12. 2 muổng canh(tablespoon=2oz) đường phn (Rock sugar)
 13. 2 muổng caf(tea spoon) bột nắm
 14. 2 chn(cup) nước dừa tươi hoặc nước lạnh

 

 

 

 

 

Cch Lm

    

Chuẩn bị cc thứ vật liệu ở trn để sẵn một bn.  Cho 2 chn nước dừa hoặc nước l vo son nấu si.  Bạn c thể từ từ cho thơm (9), đường phn (12), bột me (11) v bột nắm vo son.  Sau đ bạn cho đậu bắp (5) v tm chay (6) vo rồi nấu si ln.  Sau đ tắt lửa v tuần tự cho tu hủ (1), gi (7), bạc h (10), v c (8) vo trong son.  Bạn đổ canh vo t v trn mặt t canh trnh by cc thứ ng om (4), ớt (3) v hnh phi (2).  Bạn sẽ c được một t Canh Chua rất l ngon.