www.trangsuoitu.org

Trang Gia Chnh Nấu Chay

Sưu Tầm Từ Cc Trang Web Bạn Do Phật Tử Khắp Nơi Gởi Về.

Chng Ti Xin Chn Thnh Cm Ơn Qu Vi

  

Hủ Tiếu Chay

   

Cch Lm

     

- Đậu hủ xắt mng chin vừa vng
- nấm ng c ngm mềm, xắt ra xo qua với dầu c phi thơm với boa r
- thm một t c rốt, su su, củ cải cắt nhỏ vừa n
- boa r phi vng thm với dầu ể cho ln hủ tu
- gi, hẹ , rau cần tu , s lch
- ớt ngm dấm + giấm đỏ
_ chng ta đ c nước dng sẵn , by giờ chĩ cho thm vo nồi một t cc loại củ + cht boa r phi vng vo nồi nước dng cho thơm .
- Trụng hủ tu cho ra t , cho dầu n đ phi vng thơm với boa r một cht vo hủ tu , xếp đậu hủ , nấm đng c ln chan nước dng thật nng vo , n km với gi hẹ , ớt ngm dấm rất ngon .