www.trangsuoitu.org

Trang Gia Chnh Nấu Chay

Sưu Tầm Từ Cc Trang Web Bạn Do Phật Tử Khắp Nơi Gởi Về.

Chng Ti Xin Chn Thnh Cm Ơn Qu Vi

Sinh Thức Nấu Chay

 

B Ba Chay

Bng Hẹ Xo

Bn Tu Kho Tương

     

C Kho Bồ Đề

Canh Chua

Canh Khoai Mỡ

     

Chả Chưng

Chả Gi

Cơm Chin Dương Chu

     

Đậu Ve Xo Nấm

Dưa Muối Kho Tương Dưa Muối Xo Trứng
     
Măng Ty (Asparagus)Xo Nấm Trai Kho Xả Ớt Đ Lạt Dồn C Bồ Đ
     
Tu Hủ Chin Hnh Tu Hủ Chin ,Rau v Nấm xo Tu Hủ Kho Nước Dừa
     
 
Tu Hủ Kho Tương Tu Hủ Ky Quay