WELCOME TO TRANG MỤC LỤC KINH SÁCH * WWW.SUOITUMEDIA1.NET  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 

MỤC LỤC

Thượng Tọa Bộ
Đại Chúng Bộ
Luật Học
Luận Học
Thiền Học
Truyện Ngắn
 Tủ Sách Phật Học
Kinh Sách PDF
Kinh Sách Microsoft Ebook
 

THÔNG BÁO

 

Quí Đạo Hữu thân mến !

Trang Mục Lục Kinh Sách này có rất nhiều kinh sách được nén lại thành file zip để tiện lợi cho quí vị download xuống computer của mình.

Sau khi download vào computer, quí vị hãy unzip chúng để lấy kinh sách bên trong.

Quí vị vui lòng bấm vào đây để download một số phần mềm và font cần thiết để đọc kinh sách.

- WinZip 9.0 (Code để đăng ký)

- Acrobat Reader 7.0 (free)

- Verdana
-
MS Arial Unicode (dùng hiển thị San-krit, Pàli & Chinese characters)
- VU Arial (dùng hiển thị Pàli & Chinese Characters)
-
Time New Romans

- Download Adobe Acrobat Version 6
-
Xem hướng dẫn cách xử dụng Adobe Acroba (Flash)

- Windows Media Player 10.0 ( Wincode 9 hỗ trợ dùng Windows Media Player 10.0)

 

Trở Về Trang Kinh Sách