WELCOME TO TRANG MỤC LỤC * WWW.SUOITUMEDIA1.NET  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
             
     
         
         
 
 
   
 
 
 

Trang Mục Lục

Kinh Sách Sáng Tác, Dịch Thuật của Cố Ni Sư Thích Nữ Trí Hải

 

 

 Để thực hiện Hoài Bảo  của Ni Sư Thích Nữ Trí Hải cũng như để những tác phẩm tuyệt hảo của Ni Sư không bị mai một,chúng Tôi kính mong Quí Chư Tôn Đức Tăng ,Ni cùng quí Phật Tử có những tác phẩm của Ni Sư (Book,doc) hoặc những bài giảng mà chúng Tôi chưa có(Dưới dạng MP3, Audio hay Cassettes) xin vui lòng cho Chúng Tôi mượn, Chúng Tôi sẽ hoàn trả trong thời gian nhanh nhất.Kính Cám Ơn

Pháp Hiển, nhà chiêm bái . ( Sách )  Thích Minh Châu . TN.Trí Hải dịch Việt

So sánh kinh Trung A-hàm và kinh Trung Bộ. Luận án Tiến sĩ . HT Thích Minh Châu (Thích Nữ Trí Hải dịch).

Toát yếu Kinh Trung Bộ. Ni sư Thích Nữ Trí Hải tóm tắt và chú giải

Thanh tịnh đạo luận (Visuddhi Magga). Luận sư Buddhaghosa - Phật Âm (Thích Nữ Trí Hải dịch). 

Con đường thoát khổ (What the Buddha taught)  Thích Nữ Trí Hải dịch)

Ðường vào nội tâm. Các câu chuyện đạo. Thích nữ Trí Hải.

Đường đi không gió, lòng sao lạnh!   Ni sư Thích Nữ Trí Hải 

Đàm hoa lạc khứ  Thích Nữ Trí Hải

Đưa vào Mật Tông . Thích Nữ Trí Hải dịch

Bóng Nguyệt Lòng Sông.Thích nữ Trí Hải.

Nhập Bồ Tát Hạnh. Tịch Thiên. Thích Nữ Trí Hải dịch. 

Từ nguồn Diệu Pháp. Thích Nữ Trí Hải

Tạng Thư Sống Chết . Sogyal Rinpoche. Thích Nữ Trí Hải dịch

Nguồn mạch tâm linh. Ni Sư Trí Hải

 • Sự tích Giới Luật. Thích Nữ Trí Hải.

  Đức Phật đã dạy những gì (What the Buddha taught) -

   Căn bản đạo Phật. Hòa thượng Walpola Rahula (Thích Nữ Trí Hải dịch).

 • Giải Thoát trong lòng Tay 1

  Giải Thoát trong lòng Tay 2

  Giải Thoát trong lòng Tay 3

  ( Liberation in the Palm of Your Hand: A Concise Discourse on the Path to Enlightenment (Spiritual Classics) Pha-Bon-Kha-Pa Byams-Pa-Bstan-Dzin-Phrin-Las-Rgya-Mtsho Thích Nữ Trí Hải dịch

  Thiền Đạo -Alan W Watts (Thích Nữ Trí Hải dịch).

   

  Ảo hoá. Hermann Hesse.Trí Hải dịch

  Nhà khổ hạnh và gã lang thang.  Hermann Hesse. Trí Hải biên dịch

  Câu Chuyện Của Dòng Sông. Hermann Hesse.(Trí Hải dịch) Phùng Khánh & Phùng Thăng dịch

   

   

   

   

  Trở Về Trang Kinh Sách