WELCOME TO TRANG VIDEO * WWW.TRANGSUOITU.NET  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 
 

 

 
 

Trang Phim PG 1

 

Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc Nhân Quả Luân Hồi Tập Lục - HT. Thích Thiền Tâm - Tâm Từ đọc
Tác giả: Thích Thiền Tâm
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ 2/2 Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ 2/2
Tác giả: Phật Âm
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ 1/2 Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ 1/2
Tác giả: Phật Âm
Xuân Hạ Thu Đông (1/2) Xuân Hạ Thu Đông (1/2)
Tác giả: Phật Âm
Xuân Hạ Thu Đông (2/2) Xuân Hạ Thu Đông (2/2)
Tác giả: Phật Âm
Sân khấu: Trần Nhân Tông Sân khấu: Trần Nhân Tông
Tác giả: Phật Âm
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 1
Tác giả: Phật Âm
Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2 Phim Phật giáo: Ánh Đạo Vàng - Sự Tích Phật Thích Ca - Phần 2
Tác giả: Phật Âm
Suốt chặng đường đời Suốt chặng đường đời
Tác giả: Phật Âm
Tổ Sư Đạt Ma (mới) Tổ Sư Đạt Ma (mới)
Tác giả: Phật Âm
Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu Phim Phật giáo: Cán cân nhuộm máu
Tác giả: Phật Âm
Địa Tạng Vương Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
Phim Phật giáo: Zen - Thiền Phim Phật giáo: Zen - Thiền
Tác giả: Phật Âm
Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc Xin Chào Sư Phụ - Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc
Tác giả: Phật Âm
Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng) Vị Tiểu Phật (Phim truyện Phật giáo Tây Tạng)
Tác giả: Phật Âm
Phim phật giáo: Tỉnh mộng - 2/2 Phim phật giáo: Tỉnh mộng - 2/2
Tác giả: Phật Âm
Phim Phật giáo: Tỉnh mộng - 1/2 Phim Phật giáo: Tỉnh mộng - 1/2
Tác giả: Phật Âm
Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P02 Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P02
Tác giả: Namcungkiem
Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P01 Phim Phật giáo: Mục Liên tìm mẹ - P01
Tác giả: Phật Âm
Kiếp luân hồi Kiếp luân hồi
Tác giả: Phật Âm
Oan hồn 49 ngày Oan hồn 49 ngày
Tác giả: Phật Âm
Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full Phim Phật giáo: Đòi nợ - Full
Tác giả: Phật Âm
Phim Phật giáo: Gian nan tìm mẹ - full Phim Phật giáo: Gian nan tìm mẹ - full
Tác giả: Phật Âm
Duyên Kiếp Luân Hồi Duyên Kiếp Luân Hồi
Tác giả: Phật Âm
Đường Vào Vô Tận Đường Vào Vô Tận
Tác giả: Phật Âm
Thoát Vòng Tục Lụy Thoát Vòng Tục Lụy
Tác giả: Phật Âm
Sự Tích Di Lặc Bồ Tát Sự Tích Di Lặc Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng
Tác giả: Phật Âm
Cuộc đời cư sĩ Viên Hoàng Cuộc đời cư sĩ Viên Hoàng
Tác giả: Phật Âm
Đại Đường Tây Vực Ký Đại Đường Tây Vực Ký
Tác giả: Phật Âm
Tân Tây Du Ký 2009 Tân Tây Du Ký 2009
Tác giả: Phật Âm

Trở lại đường xưa - Phần 1/2Trở lại đường xưa - Phần 1/2
Tác giả: Phật Âm

 

Trở lại đường xưa - Phần 2/2Trở lại đường xưa - Phần 2/2
Tác giả: Phật Âm

 

Niệm Phật Diệt TộiNiệm Phật Diệt Tội
Tác giả: Phật Âm

 

Địa Tạng vương Bồ Tát Địa Tạng vương Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm

Lục Tổ Huệ Năng Lục Tổ Huệ Năng
Tác giả: Phật Âm

Hổ ly sơn thất thế Hổ ly sơn thất thế
Tác giả: Phật Âm

Quán Thế Âm Bồ TátQuán Thế Âm Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm

Quan Âm Diệu DuyênQuan Âm Diệu Duyên
Tác giả: Phật Âm

Ðịa Ngục Biến Tướng ÐồÐịa Ngục Biến Tướng Ðồ
Tác giả: Phật Âm

Báo ứng hiện đời (2-2)Báo ứng hiện đời (2-2)
Tác giả: Phật Âm

Báo ứng hiện đời (1-2) Báo ứng hiện đời (1-2)
Tác giả: Phật Âm

Oan Hồn Ðòi Mạng (2-2)Oan Hồn Ðòi Mạng (2-2)
Tác giả: Phật Âm

Oan Hồn Ðòi Mạng (1-2)Oan Hồn Ðòi Mạng (1-2)
Tác giả: Phật Âm

Đôi mắt thái tử Câu Na LaĐôi mắt thái tử Câu Na La
Tác giả: Phật Âm

Du Tịnh Ý Công Gặp Táo ThầnDu Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần
Tác giả: Phật Âm

Trở Lại Ðường Xưa (2-2)Trở Lại Ðường Xưa (2-2)
Tác giả: Phật Âm

Trở Lại Ðường Xưa (1-2)Trở Lại Ðường Xưa (1-2)
Tác giả: Phật Âm

Trưởng giả kén rểTrưởng giả kén rể
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp

Ánh đạo vàng Ánh đạo vàng
Tác giả: Phật Âm

Chợt tỉnh cơn mêChợt tỉnh cơn mê
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp

Lòng lành đổi tướng thay tênLòng lành đổi tướng thay tên
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp

 

Trang Phim Phật Giáo  2, 3

Trở về Trang Video

 

 

 

Hướng Dẫn Cách Burn các Files Phim dạng WMV sang VCD (PDF)

  Hướng Dẫn Cách Burn các Files Phim các dạng sang   DVD (PDF)

Hướng Dẫn Cách Burn các Files Phim các dạng sang DVD

Bằng NERO version 7. và cao hơn có thể nén nhiều bài

 vào bằng cách chon Super Long Play (PDF)

 

 

 

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt
Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

|