WELCOME TO TRANG PHIM PHẬT GIÁO * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Trang Phim Phật Giáo 2

Niệm Phật Thành Phật (Phim Hoạt Hình) (Rất Hay) Niệm Phật Thành Phật (Phim Hoạt Hình) (Rất Hay)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
174
Tây Phương Cực Lạc Tây Phương Cực Lạc
Tác giả: Diệu Pháp Âm
115
Sự Tích Địa Tạng Vương Bồ Tát (Phim Hoạt Hình, 3D) Sự Tích Địa Tạng Vương Bồ Tát (Phim Hoạt Hình, 3D)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
182
Tinh Hoa Khai Thị (Tranh Ảnh, Có Chữ) (Rất Hay) Tinh Hoa Khai Thị (Tranh Ảnh, Có Chữ) (Rất Hay)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
163
Đức Hạnh Thiên Hạ [Cartoon] Đức Hạnh Thiên Hạ [Cartoon]
Tác giả: Diệu Pháp Âm
192
Phật Nói Kinh A Di Đà (3D, Phim Hoạt Hình) (Mới, Rất Hay) (Tiếng Việt) Phật Nói Kinh A Di Đà (3D, Phim Hoạt Hình) (Mới, Rất Hay) (Tiếng Việt)
Tác giả: Phật Âm
1,468
Ngũ Trược Ác Thế (Mới, Phim Hoạt Hình, Bản Việt Văn) (Trích Từ Kinh Vô Lượng Thọ) Ngũ Trược Ác Thế (Mới, Phim Hoạt Hình, Bản Việt Văn) (Trích Từ Kinh Vô Lượng Thọ)
Tác giả: Phật Âm
560
Ngũ Trược Ác Thế (Mới, Phim Hoạt Hình, Bản Anh Văn) (Trích Từ Kinh Vô Lượng Thọ) Ngũ Trược Ác Thế (Mới, Phim Hoạt Hình, Bản Anh Văn) (Trích Từ Kinh Vô Lượng Thọ)
Tác giả: Phật Âm
268
Phật Thuyết Kinh A Di Đà (Mới, Phim Hoạt Hình) Phật Thuyết Kinh A Di Đà (Mới, Phim Hoạt Hình)
Tác giả: Phật Âm
447
48 Đại Nguyện Của Phật A Di Đà (Mới, Có Chữ, Bản Việt Văn) 48 Đại Nguyện Của Phật A Di Đà (Mới, Có Chữ, Bản Việt Văn)
Tác giả: Phật Âm
262
Luận Kinh Vô Lượng Thọ - Bài Kệ Vãng Sanh Luận Kinh Vô Lượng Thọ - Bài Kệ Vãng Sanh
Tác giả: Phật Âm
192
Kinh Vô Lượng Thọ (Mới, Phim Hoạt Hình) Kinh Vô Lượng Thọ (Mới, Phim Hoạt Hình)
Tác giả: Phật Âm
454
Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Mới, Phim Hoạt Hình) Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Mới, Phim Hoạt Hình)
Tác giả: Phật Âm
444
Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn - Om Mani Padme Hum (Phim Hoạt Hình) Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn - Om Mani Padme Hum (Phim Hoạt Hình)
Tác giả: Phật Âm
457
Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni (Phim Hoạt Hình, 3D) (Kinh Chú Đại Bi) Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni (Phim Hoạt Hình, 3D) (Kinh Chú Đại Bi)
Tác giả: Phật Âm
1,292
Phóng Sanh Và Hộ Sanh Phóng Sanh Và Hộ Sanh
Tác giả: Phật Âm
307
Tụng Tụng "Chú Đại Bi" (Có Chữ, Tiếng Phạn)
Tác giả: Phật Âm
1,553
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
393
Đại Nguyện Của Pháp Tạng Tỳ Kheo (Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà) Đại Nguyện Của Pháp Tạng Tỳ Kheo (Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà)
Tác giả: Phật Âm
247
Mười Câu Chuyện Thời Phật Tại Thế (Bản Mới) Mười Câu Chuyện Thời Phật Tại Thế (Bản Mới)
Tác giả: Phật Âm
442
Mười Câu Chuyện Thời Phật Tại Thế (Bản Mới) (Phần 1) Mười Câu Chuyện Thời Phật Tại Thế (Bản Mới) (Phần 1)
Tác giả: Phật Âm
606
Hoạt Hình Tiểu Hòa Thượng Hoạt Hình Tiểu Hòa Thượng
Tác giả: Phật Âm
5,420
Tâm Nguyên Cậu Bé 5 Tuổi (chất lượng cao - HD) Tâm Nguyên Cậu Bé 5 Tuổi (chất lượng cao - HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
571
Giám Chân Đại Hòa Thượng (chất lượng cao - HD) Giám Chân Đại Hòa Thượng (chất lượng cao - HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
428
Mạn Đàm Tâm Kinh (chất lượng cao - HD) Mạn Đàm Tâm Kinh (chất lượng cao - HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
417
Phim hoạt hình 3D: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (chất lượng cao - HD) Phim hoạt hình 3D: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (chất lượng cao - HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
408
Phóng Sanh và Hộ Sanh (chất lượng cao - HD) Phóng Sanh và Hộ Sanh (chất lượng cao - HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
279
Con Ruồi (Thiền) - The Fly  (The Art of Meditation by Hanjin Song) (chất lượng cao - HD) Con Ruồi (Thiền) - The Fly (The Art of Meditation by Hanjin Song) (chất lượng cao - HD)
Tác giả: Hanjin Song
252
Phật nói Kinh Cha Mẹ Ân Nặng Khó Báo Đáp (chất lượng cao - HD) Phật nói Kinh Cha Mẹ Ân Nặng Khó Báo Đáp (chất lượng cao - HD)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
357
Phim hoạt hình: Phóng Sanh và Hộ Sanh Phim hoạt hình: Phóng Sanh và Hộ Sanh
Tác giả: Phật Âm
481
Phim hoạt hình: Niệm Phật Thành Phật - full Phim hoạt hình: Niệm Phật Thành Phật - full
Tác giả: Phật Âm
624
Phim hoạt hình: Mạn Đàm Tâm Kinh Phim hoạt hình: Mạn Đàm Tâm Kinh
Tác giả: Phật Âm
611
Phim Hoạt Hình: Phép Tắc Của Người Con Phim Hoạt Hình: Phép Tắc Của Người Con
Tác giả: Phật Âm
621
Phim hoạt hình 3D: Mục Liên truyền kỳ Phim hoạt hình 3D: Mục Liên truyền kỳ
Tác giả: Phật Âm
473
Sự tích Phật Thích Ca Mâu Ni Sự tích Phật Thích Ca Mâu Ni
Tác giả: Phật Âm
1,339
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát (Phiên Bản Mới) Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát (Phiên Bản Mới)
Tác giả: Phật Âm
1,050
Hoạt hình Phật giáo 3D: Chú thích kinh Pháp Hoa Hoạt hình Phật giáo 3D: Chú thích kinh Pháp Hoa
Tác giả: Phật Âm
979
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
1,931
Phim: Phim: "Phật thuyết Kinh Diệt Tội Trường Thọ" (Tội ác phá thai)
Tác giả: Phật Âm
857
Niệm Phật Thành Phật Niệm Phật Thành Phật
Tác giả: Phật Âm
1,020
Sự Tích Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát Sự Tích Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát
Tác giả: Phật Âm
889
Phim hoạt hình: Tây Du Ký Phim hoạt hình: Tây Du Ký
Tác giả: Phật Âm
33,910
Tịnh Độ Tam Kinh (Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Phim Hoạt Họa) Tịnh Độ Tam Kinh (Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Phim Hoạt Họa)
Tác giả: Phật Âm
652
Gian nan tìm mẹ Gian nan tìm mẹ
Tác giả: Phật Âm
409
Phim hoạt hình Phật giáo: Cửu Sắc Lộc Phim hoạt hình Phật giáo: Cửu Sắc Lộc
Tác giả: Phật Âm
465
Phật Thuyết Kinh Cửu Sắc Lộc Phật Thuyết Kinh Cửu Sắc Lộc
Tác giả: Phật Âm
320
Phim hoạt hình: Tề Thiên Đại Thánh - full Phim hoạt hình: Tề Thiên Đại Thánh - full
Tác giả: Phật Âm
2,310
Hoạt hình Phật giáo: Tế Điên Hòa Thượng Hoạt hình Phật giáo: Tế Điên Hòa Thượng
Tác giả: Phật Âm
10,078
Hoạt hình Phật giáo: Chuyện Tích Phật 01 Hoạt hình Phật giáo: Chuyện Tích Phật 01
Tác giả: Phật Âm
483
Hoạt hình Phật giáo: Chuyện Tích Phật 02 Hoạt hình Phật giáo: Chuyện Tích Phật 02
Tác giả: Phật Âm
350
 
Hoạt hình Phật giáo: Chuyện Tích Phật 03 Hoạt hình Phật giáo: Chuyện Tích Phật 03
Tác giả: Phật Âm
432
Clip cảm động về tình cha con Clip cảm động về tình cha con
Tác giả: Phật Âm
843
Phật Đà truyền kỳ - Phần 1 - Phim hoạt hình Phật giáo - Chất lượng cao HD Phật Đà truyền kỳ - Phần 1 - Phim hoạt hình Phật giáo - Chất lượng cao HD
Tác giả: Phật Âm
868
Phật Đà truyền kỳ - Phần 2 - Phim hoạt hình Phật giáo - Chất lượng cao HD Phật Đà truyền kỳ - Phần 2 - Phim hoạt hình Phật giáo - Chất lượng cao HD
Tác giả: Phật Âm
819
Gian nan tìm mẹ Gian nan tìm mẹ
Tác giả: Phật Âm
491
Phật Nói Kinh Cha Mẹ Phật Nói Kinh Cha Mẹ
Tác giả: Phật Âm
871
Phật Đà truyền kỳ - 3/3 Phật Đà truyền kỳ - 3/3
Tác giả: Phật Âm
466
Phật Đà truyền kỳ - 2/3 Phật Đà truyền kỳ - 2/3
Tác giả: Phật Âm
457
Phật Đà truyền kỳ - 1/3 Phật Đà truyền kỳ - 1/3
Tác giả: Phật Âm
667
The Fly Art of Meditation The Fly Art of Meditation
Tác giả: Phật Âm
361
Phật Đà Truyền Kỳ Full Phật Đà Truyền Kỳ Full
Tác giả: Phật Âm
728
Người con của rồng - Phim hoạt hình về vua Lý Công Uẩn Người con của rồng - Phim hoạt hình về vua Lý Công Uẩn
Tác giả: Phật Âm
394
Phim hoạt hình 3D Mục Liên Truyền Kỳ Phim hoạt hình 3D Mục Liên Truyền Kỳ
Tác giả: Phật Âm
387
Tâm Nguyên Cậu Bé 5 Tuổi - Phần 1/5 Tâm Nguyên Cậu Bé 5 Tuổi - Phần 1/5
Tác giả: Phật Âm
599
Tâm Nguyên Cậu Bé 5 Tuổi - Phần 2/5 Tâm Nguyên Cậu Bé 5 Tuổi - Phần 2/5
Tác giả: Phật Âm
421
Tâm Nguyên Cậu Bé 5 Tuổi - Phần 3/5 Tâm Nguyên Cậu Bé 5 Tuổi - Phần 3/5
Tác giả: Phật Âm
372
Tâm Nguyên Cậu Bé 5 Tuổi - Phần 4/5 Tâm Nguyên Cậu Bé 5 Tuổi - Phần 4/5
Tác giả: Phật Âm
377
Tâm Nguyên Cậu Bé 5 Tuổi - Phần 5/5 Tâm Nguyên Cậu Bé 5 Tuổi - Phần 5/5
Tác giả: Phật Âm
660
Chú Sa-di Hoan Hỷ nhìn cuộc đời - Phần 1/3 Chú Sa-di Hoan Hỷ nhìn cuộc đời - Phần 1/3
Tác giả: Phật Âm
1,000
Chú Sa-di Hoan Hỷ nhìn cuộc đời - Phần 2/3 Chú Sa-di Hoan Hỷ nhìn cuộc đời - Phần 2/3
Tác giả: Phật Âm
746
Chú Sa-di Hoan Hỷ nhìn cuộc đời - Phần 3/3 Chú Sa-di Hoan Hỷ nhìn cuộc đời - Phần 3/3
Tác giả: Phật Âm
748
Kinh Di-lặc Bồ-Tát Thượng Sanh - Phim hoạt hình Kinh Di-lặc Bồ-Tát Thượng Sanh - Phim hoạt hình
Tác giả: Phật Âm
1,198
Ba Vị Hòa Thượng - Phim hoạt hình Phật giáo Ba Vị Hòa Thượng - Phim hoạt hình Phật giáo
Tác giả: Phật Âm
727
Sự tích Bồ tát Địa Tạng: Năm Trọng Tội Ngỗ Nghịch và Vô Gián Địa Ngục Sự tích Bồ tát Địa Tạng: Năm Trọng Tội Ngỗ Nghịch và Vô Gián Địa Ngục
Tác giả: Phật Âm
1,124
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Tác giả: Phật Âm
1,206
Bát Nhã Tâm Kinh - Dâng hoa Bát Nhã Tâm Kinh - Dâng hoa
Tác giả: Phật Âm
405
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát: Bất Huyễn Thái Tử Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát: Bất Huyễn Thái Tử
Tác giả: Phật Âm
730
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát: Đồng Tử Phát Nguyện Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát: Đồng Tử Phát Nguyện
Tác giả: Phật Âm
654
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát: Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát: Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn
Tác giả: Phật Âm
912
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát: Tầm Thanh Cứu Khổ - Thoát Nạn Lửa Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát: Tầm Thanh Cứu Khổ - Thoát Nạn Lửa
Tác giả: Phật Âm
458
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát: Tầm Thanh Cứu Khổ - Thoát Nạn Gió Bão Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát: Tầm Thanh Cứu Khổ - Thoát Nạn Gió Bão
Tác giả: Phật Âm
495
Tầm Thanh Cứu Khổ - Thoát Nạn Dao Gậy và Nạn Giặc Cướp Tầm Thanh Cứu Khổ - Thoát Nạn Dao Gậy và Nạn Giặc Cướp
Tác giả: Phật Âm
374
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát : Tầm Thanh Cứu Khổ - Thoát Nạn Ma Quỷ Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát : Tầm Thanh Cứu Khổ - Thoát Nạn Ma Quỷ
Tác giả: Phật Âm
442
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát : Tầm Thanh Cứu Khổ - Thoát Nạn Gông Cùm Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát : Tầm Thanh Cứu Khổ - Thoát Nạn Gông Cùm
Tác giả: Phật Âm
386
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát : Mãn Nguyện Điều Ước Mong Con Cái Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát : Mãn Nguyện Điều Ước Mong Con Cái
Tác giả: Phật Âm
451
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát : Hóa Thân Cứu Độ Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát : Hóa Thân Cứu Độ
Tác giả: Phật Âm
776
Cuộc Đời Đức Phật - Từ Đản Sanh Đến Niết bàn Cuộc Đời Đức Phật - Từ Đản Sanh Đến Niết bàn
Tác giả: Phật Âm
682
Sự Bình Đẳng của Đức Phật Sự Bình Đẳng của Đức Phật
Tác giả: Phật Âm
527
Tôn Giả Ưu-ba-ly Xuất Gia Tôn Giả Ưu-ba-ly Xuất Gia
Tác giả: Phật Âm
508
Anh Em Bàn-đặc và Bài Học Quét Bụ Anh Em Bàn-đặc và Bài Học Quét Bụ
Tác giả: Phật Âm
288
Tôn Giả Đại Ca-diếp và Đại Hội Kết Tập Kinh Điển - Phim Phật giáo Tôn Giả Đại Ca-diếp và Đại Hội Kết Tập Kinh Điển - Phim Phật giáo
Tác giả: Phật Âm
575
Sự Phẫn Nộ của Vua Tỳ-lưu-ly và Ngày Tộc Thích ca Bị Tàn Sát - Phim Phật giáo Sự Phẫn Nộ của Vua Tỳ-lưu-ly và Ngày Tộc Thích ca Bị Tàn Sát - Phim Phật giáo
Tác giả: Phật Âm
601
Bi Kịch của Thành Vương Xá - Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Bi Kịch của Thành Vương Xá - Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật
Tác giả: Phật Âm
529
Vua A-xà-thế Vua A-xà-thế
Tác giả: Phật Âm
517
Tịnh Độ Cực Lạc - Phật Thuyết Kinh A di đà Tịnh Độ Cực Lạc - Phật Thuyết Kinh A di đà
Tác giả: Phật Âm
785
Đại Nguyện của Tỳ-kheo Pháp Tạng - Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Đại Nguyện của Tỳ-kheo Pháp Tạng - Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ
Tác giả: Phật Âm
685
Những Con Quỷ Nhỏ Bất Hạnh Những Con Quỷ Nhỏ Bất Hạnh
Tác giả: Phật Âm
441
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn
Tác giả: Phật Âm
437
Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận
Tác giả: Phật Âm
558
Sự Tích Địa Tạng Bồ Tát (1/2) Sự Tích Địa Tạng Bồ Tát (1/2)
Tác giả: Phật Âm
744
 

Trang Phim Phật Giáo 1, 3

Trở về Trang Video