WELCOME TO TRANG PHIM PHẬT GIÁO * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Trang Phim Cổ Nhạc Phật Giáo 1

 

Ni Cô và Lão Ăn Mày Ni Cô và Lão Ăn Mày
Tác giả: Thoại Mỹ - Vũ Luân - Kim Tiểu Long - Út Bạch Lan - Duy Mỹ - Hoàng Quân - Thanh Sử - Tô Tô

Nỗi Oan Thị Kính

Nỗi Oan Thị Kính
Tác giả: Viễn Châu

 

Cải Lương: Theo Phật Xuất Gia Cải Lương: Theo Phật Xuất Gia
Tác giả: Phật Âm

 

Mười Hai Lời Nguyện Niệm Phật Mười Hai Lời Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Phật Âm

 

Dân ca quan họ: Vào chùa Dân ca quan họ: Vào chùa
Tác giả: Minh Thành

 

Cải lương Phật giáo: Bà Năm cây thị Cải lương Phật giáo: Bà Năm cây thị
Tác giả: Phật Âm

 

Thái Tử  A Xà Thế - Cải lương Phật Giáo Thái Tử A Xà Thế - Cải lương Phật Giáo
Tác giả: Phật Âm

 

Má Của Con Má Của Con
Tác giả: Trung Hậu

 

Bài Ca Dao Đầu Đời (ca cổ) Bài Ca Dao Đầu Đời (ca cổ)
Tác giả: Trung Hậu

 

Mái Chùa Thiên Mụ Bao Đời Mái Chùa Thiên Mụ Bao Đời
Tác giả: Phật Âm

 

Cải Lương Hồ Quảng: Sự Tích Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề Cải Lương Hồ Quảng: Sự Tích Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề
Tác giả: Thích Giác Tiến

Câu chuyện dòng sông Câu chuyện dòng sông
Tác giả: Phật Âm

Hòa thượng Cua Hòa thượng Cua
Tác giả: Vũ Luân - Phượng Loan

Truyền thuyết Quan Âm xây cầu Truyền thuyết Quan Âm xây cầu
Tác giả: Thanh Kim Huệ

Liên Hoa Sắc Liên Hoa Sắc
Tác giả: Thanh Kim Huệ

Cải lương: Thoát vòng tục lụy Cải lương: Thoát vòng tục lụy
Tác giả: Dương Kinh Thành

Mười hai lời nguyện niệm Phật Mười hai lời nguyện niệm Phật
Tác giả: Thích Chân Tính

Gieo gió gặt bão Gieo gió gặt bão
Tác giả: Chùa Hoằng Pháp

Quan Âm tóc rối Quan Âm tóc rối
Tác giả: Thanh Kim Huệ

Bước chân xuất thế Bước chân xuất thế
Tác giả: Phật Âm

Công chúa Diệu Thiện Công chúa Diệu Thiện
Tác giả: Phật Âm

Đạo vàng muôn thuở Đạo vàng muôn thuở
Tác giả: Phật Âm

Bài học ngàn vàng Bài học ngàn vàng
Tác giả: Phật Âm

Hữu Duyên Tam Bảo (Thần Đồng Cổ Nhạc - Bé Ngọc Ngân) Hữu Duyên Tam Bảo (Thần Đồng Cổ Nhạc - Bé Ngọc Ngân)
Tác giả: Bé Ngọc Ngân

Trích đoạn Trích đoạn "Ánh đạo từ bi"
Tác giả: Trọng Phúc - Thoại Mỹ - Tô Châu - Trung Thảo

Cải lương: Phật tích lưu truyền Cải lương: Phật tích lưu truyền
Tác giả: Phật Âm

Ca cổ Phật giáo: Thầy tôi - NSƯT Thanh Kim Huệ Ca cổ Phật giáo: Thầy tôi - NSƯT Thanh Kim Huệ
Tác giả: Thanh Kim Huệ

Ca cổ Phật giáo:  Lòng từ Đức Thế Tôn - wWw.PhatAm.com Ca cổ Phật giáo: Lòng từ Đức Thế Tôn - wWw.PhatAm.com
Tác giả: Thầy Đức Chiếu - Võ Minh Lâm

Cổ nhạc Phật giáo: Trích đoạn Đức phật Thích Ca Cổ nhạc Phật giáo: Trích đoạn Đức phật Thích Ca
Tác giả: Thầy Đức Chiếu - Thanh Kim Huệ - Võ Minh Lâm

Vào chùa - Dân ca quan họ Vào chùa - Dân ca quan họ
Tác giả: Phật Âm

Karaoke: Niệm Phật Nhiệm Màu - Tân cổ Phật giáo Karaoke: Niệm Phật Nhiệm Màu - Tân cổ Phật giáo
Tác giả: NSƯT Lệ Thủy - Hồng Thế Vinh

Ca nhạc: Lòng Mẹ Ca nhạc: Lòng Mẹ
Tác giả: Thích Pháp Hòa

Tiếng chuông chùa Tiếng chuông chùa
Tác giả: Phật Âm

Nghĩa đạo tình đời Nghĩa đạo tình đời
Tác giả: Bạch Tuyết

Vở chèo Quan Âm Thị Kính (Phần 1) Vở chèo Quan Âm Thị Kính (Phần 1)
Tác giả: Phật Âm

Vở chèo Quan Âm Thị Kính (Phần 2) Vở chèo Quan Âm Thị Kính (Phần 2)
Tác giả: Phật Âm

Chèo - Thị Mầu lên Chùa Chèo - Thị Mầu lên Chùa
Tác giả: Phật Âm

Cuộc đời Đức Phật Cuộc đời Đức Phật
Tác giả: Phật Âm

CON GÁI VUA TRẦN NHÂN TÔNG 01 CON GÁI VUA TRẦN NHÂN TÔNG 01
Tác giả: Phật Âm

CON GÁI VUA TRẦN NHÂN TÔNG 02 CON GÁI VUA TRẦN NHÂN TÔNG 02
Tác giả: Phật Âm

CON GÁI VUA TRẦN NHÂN TÔNG 03 CON GÁI VUA TRẦN NHÂN TÔNG 03
Tác giả: Phật Âm

KÍNH DÂNG MẸ HIỀN KÍNH DÂNG MẸ HIỀN
Tác giả: Hồng Vân

LÁ THƯ GỞI MẸ LÁ THƯ GỞI MẸ
Tác giả: Hồng Vân

MẸ HIỀN SE SẺ MẸ HIỀN SE SẺ
Tác giả: Hồng Vân

MỪNG NGÀY LỄ MẸ MỪNG NGÀY LỄ MẸ
Tác giả: Hồng Vân

Bồ Tát Thích Quảng Đức : Quả Tim Bất Diệt Bồ Tát Thích Quảng Đức : Quả Tim Bất Diệt
Tác giả: Phật Âm

Hoa Bất Diệt - Cổ Nhạc Hoa Bất Diệt - Cổ Nhạc
Tác giả: Quang Lê - Phượng Liên

Cơn giận thành hồ sen Cơn giận thành hồ sen
Tác giả: Phật Âm

Cổ Nhạc Phật Giáo (2-30) Cổ Nhạc Phật Giáo (2-30)
Tác giả: Phật Âm

Cổ nhạc Phật giáo - 6/30 Cổ nhạc Phật giáo - 6/30
Tác giả: Phật Âm

Vu Lan đi chùa Vu Lan đi chùa
Tác giả: Vũ Linh - Thoại Mỹ

Quan Âm cứu khổ Quan Âm cứu khổ
Tác giả: Lệ Thủy

Ân đức sinh thành Ân đức sinh thành
Tác giả: Thanh Ngân

Bao la tình mẹ - NS Thanh Ngân Bao la tình mẹ - NS Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân

Công ơn cha mẹ - NS Thanh Ngân Công ơn cha mẹ - NS Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân

Mùa thu nhớ mẹ - NS Thanh Ngân Mùa thu nhớ mẹ - NS Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân

Thắm đượm tình cha - NS Thanh Ngân Thắm đượm tình cha - NS Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân

Tình mẹ con - NS Thanh Ngân Tình mẹ con - NS Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân

Vu Lan nhớ mẹ - NS Thanh Ngân Vu Lan nhớ mẹ - NS Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân

Cảnh khổ vô thường - NS Thanh Ngân Cảnh khổ vô thường - NS Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân

Cuộc đời đức Phật - NS Thanh Ngân Cuộc đời đức Phật - NS Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân

Hành trang về cõi Phật - NS Thanh Ngân Hành trang về cõi Phật - NS Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân

Mẹ hiền Quán Thế Âm - Thanh Ngân Mẹ hiền Quán Thế Âm - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân

Nhất tâm niệm Phật - Thanh Ngân Nhất tâm niệm Phật - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân

Suối nguồn từ bi - Thanh Ngân Suối nguồn từ bi - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân

Thành tâm sám hối - Thanh Ngân Thành tâm sám hối - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân

Bồ đề tâm pháp - Thanh Ngân Bồ đề tâm pháp - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân

Chiếu soi lặng lẽ - Thanh Ngân Chiếu soi lặng lẽ - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân

Sám hối lục căn - Thanh Ngân Sám hối lục căn - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân

Thân tâm mộng huyễn - Thanh Ngân Thân tâm mộng huyễn - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân

Thiền Tịnh song tu - Thanh Ngân Thiền Tịnh song tu - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân

Tĩnh lặng đêm trắng - Thanh Ngân Tĩnh lặng đêm trắng - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân

Trang nghiêm Tịnh Độ - Thanh Ngân Trang nghiêm Tịnh Độ - Thanh Ngân
Tác giả: Thanh Ngân

Nghìn năm vẫn còn -- NSƯT. Thanh Kim Huệ Nghìn năm vẫn còn -- NSƯT. Thanh Kim Huệ
Tác giả: Thanh Kim Huệ

Người lái đò năm xưa -- NSƯT. Thanh Sang, NSƯT. Kim Tử Long Người lái đò năm xưa -- NSƯT. Thanh Sang, NSƯT. Kim Tử Long
Tác giả: Kim Tử Long

Còn đây áo Phật cơm chùa -- Tấn Tài, NSƯT. Kim Tử Long Còn đây áo Phật cơm chùa -- Tấn Tài, NSƯT. Kim Tử Long
Tác giả: Kim Tử Long

Muôn đời khắc ghi -- NSƯT. Thanh Kim Huệ Muôn đời khắc ghi -- NSƯT. Thanh Kim Huệ
Tác giả: Thanh Kim Huệ

Lưu danh vạn kiếp -- NSƯT. Thanh Tuấn Lưu danh vạn kiếp -- NSƯT. Thanh Tuấn
Tác giả: Thanh Tuấn

Tiếng ca tâm Phật -- NSƯT. Lệ Thủy Tiếng ca tâm Phật -- NSƯT. Lệ Thủy
Tác giả: Lệ Thủy

Phật hoàng Việt Nam -- NSƯT. Thoại Mỹ Phật hoàng Việt Nam -- NSƯT. Thoại Mỹ
Tác giả: Thoại Mỹ

 

Trang Phim Cổ Nhạc Phật Giáo 1, 2

Trở về Trang Video