Trở Về Trang Chủ (Index)

 

 

 

 

Trở về Trang Pháp Âm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phim Truyeän Phaät Giaùo


 

 

 


Hướng Dẫn Cách Burn các Files Phim dạng WMV sang VCD (PDF)

  Hướng Dẫn Cách Burn các Files Phim các dạng sang   DVD (PDF)

Hướng Dẫn Cách Burn các Files Phim các dạng sang     DVD Bằng NERO version 7. cao hơn thể nén nhiều bài vào bằng cách chon Super Long Play (PDF)

Hướng Dẫn  Download từ megavideo bằng cách đăng một tài khoản miễn phí (Free account member ) PDF

 

Phim Truyên Phật Giáo

http://www.megaupload.com/?f=QBE3APZI

|Nhấn vào đây để vào trang Phim mới : Phim Ảnh từ Kinh Điển

http://gdpt.info/?type=files&paths=Phim-Kinh-Dien New |

Nhấn vào đây để vào trang Phim mới : Phim Ảnh Phật Giáo

http://gdpt.info/?type=files&paths=Phim-Phat-Giao New

·          

The Reincarnated Princess
Quan Thế Âm Truyền Kỳ

Episode 01a| Episode 01b| Episode 01c
Episode 02
Episode 03a | Episode 03b | Episode 03c
Episode 04a | Episode 04b | Episode 04c
Episode 05a Episode 05b Episode 05c
Episode 06
Episode 07
Episode 08
Episode 09
Episode 10
Episode 11
Episode 12
Episode 13
Episode 14
Episode 15a | Episode 15b | Episode 15c
Episode 16a | Episode 16b | Episode 16c
Episode 17End

 

Quán Âm Diệu Duyên - Phim Truyện Phật Giáo
1 http://www.megaupload.com/?d=19CM5WCP
2 http://www.megaupload.com/?d=1ZGTQSEX
3 http://www.megaupload.com/?d=FPK8BYK9
4 http://www.megaupload.com/?d=6UV31UXU
5 http://www.megaupload.com/?d=I32VTINE
6 http://www.megaupload.com/?d=2XQGICVY
7 http://www.megaupload.com/?d=D3O7AWFH
8 http://www.megaupload.com/?d=DHWSZG5O
9 http://www.megaupload.com/?d=UO6XBBOK
Quán Âm Bồ Tát Sống
1. http://www.megaupload.com/?d=ER6SO77G
2. http://www.megaupload.com/?d=V1WLW11O
3. http://www.megaupload.com/?d=9Q6EG6NG
4. http://www.megaupload.com/?d=9H6QGV8E
5. http://www.megaupload.com/?d=Q9R8101U
6. http://www.megaupload.com/?d=XH0JLO58

Luc To Hue Nang 01.mpg (484.37 MB)
http://www.megaupload.com/?d=DUZTJTT4
Luc To Hue Nang 02.mpg (480.7 MB)
http://www.megaupload.com/?d=WSR2PWKM

 


Dat Ma.mp4.001 (454.31 MB)
http://www.megaupload.com/?d=Q3B8AOFN
Dat Ma.mp4.002 (454.31 MB)
http://www.megaupload.com/?d=ZY1N531P
Dat Ma.mp4.003 (454.31 MB)
http://www.megaupload.com/?d=XE21DOX9
Dat Ma.mp4.004 (454.31 MB)
http://www.megaupload.com/?d=BZ6TB6II

 

Phim Hoạt Hình Phật Giáo Collections TQ

Chuyen Phat Giao 01.mp4 (180.51 MB)
http://www.megaupload.com/?d=1QN2J8NU
Chuyen Phat Giao 02.mp4 (178.18 MB)
http://www.megaupload.com/?d=OZ7XYQAX
Chuyen Phat Giao 03.mp4 (88.18 MB)
http://www.megaupload.com/?d=YKDX5XD0

 


10 Cau Chuyen Duc Phat 01.avi (878.81 MB)
http://www.megaupload.com/?d=Z8ACMGHJ
10 Cau Chuyen Duc Phat 02.avi (838.42 MB)
http://www.megaupload.com/?d=EY0OHO19
10 Cau Chuyen Duc Phat 03.avi (838.13 MB)
http://www.megaupload.com/?d=S7LTR7PE
10 Cau Chuyen Duc Phat 04.avi (837.63 MB)
http://www.megaupload.com/?d=2KZXUSKR
10 Cau Chuyen Duc Phat 05.avi (736.11 MB)
http://www.megaupload.com/?d=MTBE96AY
10 Cau Chuyen Duc Phat 06.avi (954.88 MB)
http://www.megaupload.com/?d=OQC0JP24

Extras - Extracted from 10 Câu Chuyện Đức Phật
Su Binh Dang Va Vi Tha Cua Duc Phat.wmv (135.56 MB)
http://www.megaupload.com/?d=6PDICI8P
Chau Loi Ban Da.wmv (138.18 MB)
http://www.megaupload.com/?d=S4YFU8QV
Quan Vo Luong Tho Kinh.wmv (135.08 MB)
http://www.megaupload.com/?d=G47Y6OI0
Vo Luong Tho Kinh.wmv (179.8 MB)
http://www.megaupload.com/?d=MNZE2LJD
A Di Da Kinh.wmv (174.47 MB)
http://www.megaupload.com/?d=9680CON2

 


Su Tich Quan Am Bo Tat 01 (Bat Huyen Thai Tu).mp4 (46.84 MB)
http://www.megaupload.com/?d=JJU38GWK
Su Tich Quan Am Bo Tat 02 (Dong Tu Phat Nguyen).mp4 (91.71 MB)
http://www.megaupload.com/?d=D2Q8UYS3

Sự Tích Quán Âm Bồ Tát (Chinese audio)
Avalokitesvara Bodhisattva 01 [Chinese].mp4 (43.54 MB)
http://www.megaupload.com/?d=DVI0X9JC
Avalokitesvara Bodhisattva 02 [Chinese].mp4 (90.14 MB)
http://www.megaupload.com/?d=7DXEJEI0

 


Quan The Am 01 - Pham Pho Mon.mp4 (15.95 MB)
http://www.megaupload.com/?d=H2LL4QN0
Quan The Am 02 - Tam Thanh Cuu Kho.mp4 (21.8 MB)
http://www.megaupload.com/?d=6MCB9SVX
Quan The Am 03 - Hoa Than Cuu Do.mp4 (36.51 MB)
http://www.megaupload.com/?d=45T3LGUL
Extras
Kinh Phap Hoa (Pham PHO MON).MPG (213.82 MB)
http://www.megaupload.com/?d=YJZNTSX3

 


Su Tich Dia Tang Bo Tat 01 - Quang Muc Cuu Me.avi (138.33 MB)
http://www.megaupload.com/?d=7IR1FC8G
Su Tich Dia Tang Bo Tat 02 - Thay Nghe Deu Duoc Loi Ich.avi (140.41 MB)
http://www.megaupload.com/?d=G0H40LJL
Su Tich Dia Tang Bo Tat 03 - Sanh Tu Loi Ich.avi (138.32 MB)
http://www.megaupload.com/?d=TVERTEXP
Su Tich Dia Tang Bo Tat 04 - Cau Chuyen Cua Hai Vi Vua.avi (75.09 MB)
http://www.megaupload.com/?d=KWO2MLS7
Su Tich Dia Tang Bo Tat 05 - Thanh Nu Ba La Mon.avi (221.5 MB)
http://www.megaupload.com/?d=86Z4QNFC
Su Tich Dia Tang Bo Tat 06 - Nam Trong Toi Ngo Nghich & Vo Gian Dia Nguc.mp4 (195.51 MB)
http://www.megaupload.com/?d=3B473X53
Extras
Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen Kinh.avi (492.33 MB)
http://www.megaupload.com/?d=HAXBTIX0

Sự Tích Địa Tạng Bồ Tát (Chinese audio)
Earth Store Bodhisattva 01[Chinese].mp4 (165.01 MB)
http://www.megaupload.com/?d=4D19WTJS
Earth Store Bodhisattva 02 [Chinese].mp4 (167.39 MB)
http://www.megaupload.com/?d=8EXOX4W0
Earth Store Bodhisattva 03 [Chinese].mp4 (172.06 MB)
http://www.megaupload.com/?d=N4KGEL5L
Earth Store Bodhisattva 04 [Chinese].mp4 (97.05 MB)
http://www.megaupload.com/?d=F6O91QC3
Earth Store Bodhisattva 05 [Chinese].mp4 (260.83 MB)
http://www.megaupload.com/?d=VPK5IMG9
Earth Store Bodhisattva 06 [Chinese].mp4 (208.73 MB)
http://www.megaupload.com/?d=KGUDRBBI

 


Kinh Di Lac Thuong Sanh Dau Xuat Thien.mp4 (241.21 MB)
http://www.megaupload.com/?d=CJRJMIUZ

Kinh Di Lạc Thượng Sanh Đâu Suất Thiên (Chinese audio)

Maitreya Bodhisattva Tusita Heaven [Chinese].mp4 (387.49 MB)
http://www.megaupload.com/?d=691UEAKF

 


Phat Noi Kinh Diet Toi Truong Tho.mp4 (371.52 MB)
http://www.megaupload.com/?d=8MN0R8YD

 


Muc Lien Truyen Ky.mp4 (135.74 MB)
http://www.megaupload.com/?d=LH1I323Z

 


Phat Da Truyen Ky.mp4 (839.83 MB)
http://www.megaupload.com/?d=PN7C1W6O

Phật Đà Truyền Kỳ (English audio)
The Legend Of Buddha [English].avi (390.43 MB)
http://www.megaupload.com/?d=T3DD543Z

 


Su Tich Bao Khiep An Da La Ni.mpg (227.2 MB)
http://www.megaupload.com/?d=ZJBRP2XL

Sự Tích Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni (Chinese audio)
The Story of the Casket Seal Dharani [Chinese].mp4 (68.88 MB)
http://www.megaupload.com/?d=IUWH6VK1

 


Dia Nguc Bien Tuong Do.avi (922.97 MB)
http://www.megaupload.com/?d=CH09W8NS
OR
Dia Nguc Bien Tuong Do.avi.001 (307.66 MB)
http://www.megaupload.com/?d=HRLI5T42
Dia Nguc Bien Tuong Do.avi.002 (307.66 MB)
http://www.megaupload.com/?d=S0G14YID
Dia Nguc Bien Tuong Do.avi.003 (307.66 MB)
http://www.megaupload.com/?d=DOPGZA9D

 


Cam Ung Thien 01.wmv (84.06 MB)
http://www.megaupload.com/?d=M47KWV7Q
Cam Ung Thien 02.wmv (74.45 MB)
http://www.megaupload.com/?d=N4LVK2AN
Cam Ung Thien 03.wmv (80.17 MB)
http://www.megaupload.com/?d=EC86ZCAM
Cam Ung Thien 04.wmv (85.74 MB)
http://www.megaupload.com/?d=0Y631I1L
Cam Ung Thien 05.wmv (113.62 MB)
http://www.megaupload.com/?d=6SBT0AP7
Cam Ung Thien 06.wmv (134.42 MB)
http://www.megaupload.com/?d=L6QJEZMQ
Cam Ung Thien 07.wmv (98.55 MB)
http://www.megaupload.com/?d=2RNGQUFA

 


Chu Sa Di 01.wmv (93.56 MB)
http://www.megaupload.com/?d=C2GKNMKC
Chu Sa Di 02.wmv (71.8 MB)
http://www.megaupload.com/?d=7TZKBSE5
Chu Sa Di 03.wmv (90.3 MB)
http://www.megaupload.com/?d=RHUOYH3W
Chu Sa Di 04.wmv (66.2 MB)
http://www.megaupload.com/?d=2LE10KYD
Chu Sa Di 05.wmv (81.31 MB)
http://www.megaupload.com/?d=R7TYW00H
Chu Sa Di 06.wmv (66.85 MB)
http://www.megaupload.com/?d=03BEA6PJ

 


Nhi Thap Tu Hieu.avi (947.57 MB)
http://www.megaupload.com/?d=470JYR4W

 


Phep Tac Nguoi Con 01.wmv (124.29 MB)
http://www.megaupload.com/?d=2QPQYLLT
Phep Tac Nguoi Con 02.wmv (109.15 MB)
http://www.megaupload.com/?d=ZJE760ET

 


Le Phep Thuong Ngay.wmv (106.28 MB)
http://www.megaupload.com/?d=H51S2RB7

 


Three Monks.mp4 (152.73 MB)
http://www.megaupload.com/?d=QJF20BO4

 


Nhất Hưu Hòa Thượng - 52 Tập in one Links folder
http://www.megaupload.com/?f=79GQSNTI

 


Múa Thiên Thủ Quán Âm - Version 1
http://www.megaupload.com/?d=T641M9ED
Múa Thiên Thủ Quán Âm - Version 2
http://www.megaupload.com/?d=PPH4ACJP
Ca khúc Chú Đại Bi do Hân phổ nhạc - Version 1
http://www.megaupload.com/?d=IYDXQ3FU
Ca khúc Chú Đại Bi do Hân phổ nhạc (12 Versions in RAR)
http://www.megaupload.com/?d=LCTK7NCE
Ca khúc Chú Đại Bi (Chinese, KARAOKE)
http://www.megaupload.com/?d=MUAUZ100

 

All links above in one link folder plus more...
http://www.megaupload.com/?f=E8Q1QI2N

 

 

 

Are You Going To Finish Strong   (Thật cãm động nên xem)

·         Nhảy Biểu Diễn bởi 2 Người Khuyết Tật

·         Ánh Đạo Vàng

·         Báo Ứng Hiện Đời

·         http://www.megaupload.com/?d=DDR84LLX

·         http://www.megaupload.com/?d=11FRFE0K

·         http://www.megaupload.com/?d=ZJGK85XW

·         http://www.megaupload.com/?d=5WKI4ILS

·         http://www.megaupload.com/?d=PH03U0QY

·         http://www.megaupload.com/?d=C3J0DE4D

·         http://www.megaupload.com/?d=W3B43OLM

·         http://www.megaupload.com/?d=6E94AXIR

·         http://www.megaupload.com/?d=VKEX76XZ

·         http://www.megaupload.com/?d=HOQXCWIZ

·         http://www.megaupload.com/?d=UTZU7DJ9

·         http://www.megaupload.com/?d=B2IKRX3H

·         Báo Ứng Hiện Đời: (01)  (02)  (03)  (04)  (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

·         Bồ Đề Đạt Ma (Phim) (01) (02) (03) (04

·         Bồ Đề Đạt Ma (Hoạt Hình)

·         Bồ Tát Là Ai  http://www.megaupload.com/?f=90F25G4C

·         Đạt Ma Tổ

·         Changing Destiny (01)

·         Công Chúa Hiệp Nghĩa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)

·         Cán Cân Nhuộm Máu

·         Chợt Tĩnh Cơn

·         http://www.megaupload.com/?d=5FX85HVD

·         http://www.megaupload.com/?d=IWY289MS

·         Đòi Nợ

·         http://www.megaupload.com/?d=XKGV0BUZ

·         http://www.megaupload.com/?d=VLTIQ6FX

        Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Hoạt Hoạ)

        Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần

        (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

        (11) (12) (13) (14) (15)

       Duyên Trần Thoát Tục New

       (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

      Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh

          Địa Tạng VươngBồ Tát

·         Giải Oan Download

·         http://www.megaupload.com/?d=627DPP4U

·         http://www.megaupload.com/?d=I7XYGDZR

·         http://www.megaupload.com/?d=GU7ZE29F

·         Giải Oan 1, 2, 3, 4 (Xem)

·         Hòang Nhất Đại -Phim hoàn chỉnh rỏ (111) (112) (113) (114) (115) (121) (122) (123) (124) (125) (131) (132) (133) (134) (135) (141) (142) (143)

·         (211) (212) (213) (214) (215) (221) (222) (223) (224) (225) (231) (232) (233) (234) (235) (241) (242) (243)

·         (311) (312) (313) (314) (315) (321) (322) (323) (324) (325) (331) (332) (333) (334) (335) (341) (342) (343)

·         (411) (412) (413) (414) (415) (42) (431) (432) (433) (434) (435) (441) (442)

·         (511) (512) (513) (514) (515) (52) (531) (532) (533) (534) (535) (541) (542)

·         (611) (612) (613) (614) (615) (62) (631) (632) (633) (634) (635) (641) (642)

·          

·         Kho Tàng Cổ Tích Phật Giáo (01) (02) (03)

·         Kiếp luân hồi.

http://www.megaupload.com/?d=DZSBDHTJ

http://www.megaupload.com/?d=X1T5MKW2

http://www.megaupload.com/?d=XI1GGVB1

http://www.megaupload.com/?d=TVVXF3Y6

http://www.megaupload.com/?d=705AF0LU

http://www.megaupload.com/?d=309QS7W0

 

 

Liễu Phàm Tứ Huấn (Phim Truyện) 1, 2  

·    Liễu Phàm Tứ Huấn(Cải Tạo Vận Mạng)

Lục Tổ Huệ Năng (01) (02) (03) (04) (05)

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 1 45 min - Jan 5, 2007

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 2 48 min - Jan 5, 2007

Lòng lành Đổi Tướng Thay Tên

Life of Buddha (01)

Lợi Ích  Ăn Chay

·         Mười Câu Chuyện của Đức Phật

Phim Hoạt Hoạ 1, 2, 3, 4, 5  

Mười Câu Chuyện của Đức Phật, 01  1 hr 1 min - Jul 30, 2006

Mười Câu Chuyện của Đức Phật, 02 39 min- Jul 30, 2006

Mười Câu Chuyện của Đức Phật, 03 39 min- Jul 30, 2006

Mười Câu Chuyện của Đức Phật, 04 1 hr 2 min- Jul 30, 2006

Mười Câu Chuyện của Đức Phật, 05  53 min - Jul 30, 2006

 

Download Mười Câu Chuyện của Đức Phật

Mục Liên Tìm Mẹ

Nghich Duyen Giai Thoat  1 hr 12 min - Nov 19, 2006

Nghịch Duyên Phim Truyện Phật Giáo (1) (2)

 

Oan Hồn Đòi Mạng

http://www.megaupload.com/?d=78Z8RZZ9

http://www.megaupload.com/?d=4UOC7PYP

 

Phổ Đà Sơn Truyền Kỳ (01) (02)

·         Thiên Thủ Thiên Nhãn (Biểu Diển Rất Đẹp) 1

 

·         Quan Âm Diệu Thiện

·         Quan Âm Diệu Thiện (Phim) (01) (02)

·         Bồ Tát Quan Thế Âm

·         (1-1)  1-2) (2-1) (2-2) (2-3) (3-1) (3-2) (4-1) (4-2) (5-1) (5-2) (6) (7-1)

·         (7-2) (8-1) (8-2)  (9-1) (9-2) (10-1) (10-2) (11-1) (11-2) (12-1) (12-2)

·         (13-1) (13-2) (14-1) (14-2) (15) (16-1) (16-2) (17-1) (17-2)

·         Quan Âm Bồ Tát Sống (01) (02) (03) (04) (05) (06)

·         Sự Tích Đức Phật Thích Ca

·         Thời Điểm Thiền Quán (Doing Time Doing Vipassana)

·         (01) (02) (03) (04) (05) (06) New

·         TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ (MPG)

·         Tiếng Chuông Chùa Thanh Lương (01) (02)

·         Trưởng Giã Kén Rể (01) (02) (03) (04)

·         Tĩnh Mộng

·         Trở Lại Đường Xưa

·         Thiên Thủ Thiên Nhãn (Biểu Diển Rất Đẹp) 1

Thiếu Niên Bao Thanh Thiên (Phim rất hay  nên xem) New

http://www.video4viet.com/index.html?cid=1033

Tham Tiền Niệm Phật Phim Truyện Phật Giáo 1

Tham Tiền Niệm Phật  (01) (02) (03)

Xuân Hạ Thu Đông

Little Buddha (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

Vị Tiểu Phật  (01) (02)

Vị Tiểu Phật